Výklad zákona 99/2004 Sb - Zákon o rybářství

Nedávno zde proběhla diskuze o pytláctví a díky tomu jsem prošel celou řadu zákonů a jejich výkladů.

A mám jeden dotaz, respektive prosbu, zda sem nechodí i nějaký právník, který by mi osvětlil jeden problematický bod. Prosím o zdržení se uvádění názorů, jak by to mělo být, rád bych slyšel, jak to opravdu je.

Podle zákona 99/2004 Sb, paragrafu 2, je ve vymezení pojmů, které jsou relevantní pro celý zákon, lov specifikován v bodě i následovně:

Pro účely tohoto zákona se rozumí lovem činnost směřující k ulovení ryby nebo vodního organizmu v rybníkářství anebo ulovení a přisvojení si ryby nebo vodního organizmu při výkonu rybářského práva za podmínek stanovených tímto zákonem

Tedy buď v rybníkářství provádím činnost směřující k ulovení ryby, nebo jinde, třeba na řece nebo přehradě, se lovem rozumí ulovení a přisvojení si. Tedy abych splňoval definici lovu na řece, musím rybu chytit a přisvojit si ji. Pokud si ji nepřisvojím, podmínka definice lovu, tedy "ulovení a přisvojení si" není splněna a lov neprovádím. Předpokládám, že u spojky "a" mezi ulovením a přisvojením se jedná konjunkci, kdy se má vyjádrit, že predpokládaný právní následek (konsekvent) nastane pri soucasném splnení (kumulaci) dvou nebo více podmínek (antecedentu).

Je to tak správně?

A dostávám se v tom samém zákoně k paragrafu 30, bodu i, tedy Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že neoprávněně chytá ryby.

Ovšem pojem chytání ryb není nikde specifikován. Hledal jsem tedy dále a pan Lubovský z Ministerstva zemědělství napsal práci SPRÁVNÍ TRESTÁNÍ NA ÚSEKU RYBÁŘSTVÍ. Tam jsou jednotlivé body rozepsány a bod i, tedy neoprávněně chytá ryby, je tam rozepsán poměrně podrobně a je tam uveden i výklad, cituji část:

Zákon o rybářství termín „chytat ryby“ zmiňuje pouze jednou, a to v ustanovení § 13 odst. 2 písm. b), kde uvádí, že „je zakázáno chytat ryby na šňůry, do rukou a do ok“. Logicky se tak nabízí nesprávný výklad, že ustanovením § 30 odst. 1 písm. i) se myslí toto chytání a nikoliv lov bez rybářského lístku jak to bylo myšleno v zákoně o přestupcích.

Tedy podle tohoto dokumentu podepsaného právníkem z MZE je ve smyslu tohoto zákona má být bod i, neoprávněné chytání ryb, vykládáno jako lov bez rybářského lístku.

A tedy se dostávám k tomu nejpodstatnějšímu - vše v rybářském zákoně, kde se mluví o nutnosti lístku a povolenkách, je spojeno s lovem. Včetně kontrol rybářské stráže, která smí kontrolovat pouze osoby provádějící lov. Po přečtení celého rybářského zákona včetně výkladu z MZE, se však naskýtá výklad, že pokud někdo ryby opět pouští a nepřisvojuje si je, tak neloví a nepotřebuje lístek ani povolenku.

Je tu tedy někdo, kdo může bod j paragrafu 2 zákona 99/2004 Sb. vyložit přesně? Podle mého názoru je při posuzování nutnosti RL a povolenky potřeba rozlišovat způsob chytání a místo, kde chytám. Pokud si chci ryby brát, potřebuji RL a povolenku vždy, pokud si je brát nechci, potřebuji RL a povolenku jen v rybníkářství (viz definice pojmů ve výše uvedeném zákoně).

Jak to tedy je?
Autor diskuse: zdevac - Profil , 31.1.2015 všeobecné - RŘ, MO, svazy

NMrknato - Profil | So 7.2.2015 22:30:55

Drtic21 >> A to se chceš začít přít sám se sebou?

Nteoretik - Profil | So 7.2.2015 21:36:20

Pravdu máš pán předseda
Panuje zde dobrá nálada
Proto už se nikdo nehádá
Nebude to stejně jinačí
Pytlák dycky jenom pytlačí

NDrtic21 - Profil | So 7.2.2015 6:43:48

Alfa a omega našich zákonů. Český člověk vždycky hledá nějakou škvíru jak zákon obejít, i kdyby to mělo být postaveno na jednom písmenu. Vynechme rybníkářství, kde jde o extenzivní chov ryb a lovit tam můžou přesně určené osoby. Jde tedy o výkon rybářského práva. A ten může vykonávat ten, kdo splnil stanovené podmínky a vlastní RL a povolenku k lovu. Jestli ryby pouští je jeho věc. Dalšími osobami jsou hospodář a orgány zákonem určené. Každý jiný se dopouští pytlačení.

Nzdevac - Profil | St 4.2.2015 13:35:14

Kubalorenc >>

To je také varianta. Tak teď už jen pevně věřím, že s RL a platnou povolenkou a všemi splněnými povinnostmi budu narážet jen na ty slušné a férové :-)

Škoda, že internetové diskuze jsou takové divné a zavádějící. Věřím, že v reále by s vámi byl celkem dobrý pokec.

Hezký den a ať vám to všem bere.


NKubalorenc - Profil | St 4.2.2015 12:55:18

zdevac >> budeš se divit, ale znám i takové. Stejně tak jako revizora, kterého když si poslal do prd.... tak sklopil uši a odešel.

No..... tak vzhledem k tomu že za výkon téhle funkce nepřísluší žádná odměna a někdy ani ta povolenka ne, tak to snad musíš dělat jen pro blaho společnosti ne? :-D
A nebo že nevíš co s volným časem a sedět u prutů se ti nechce.

Nzdevac - Profil | St 4.2.2015 10:31:05

Kubalorenc >>

A co na tom není nejasného? Abys sám dobrovolně šel k RS, potřebuješ určité povahové vlastnosti. Chceš to snad rozporovat? Chceš mi snad tvrdit, že se k RS dá třeba někdo zakřiknutý, bez špetky sebevědomí a strachem z konfliktů? Asi ne, viď. Takže prostě určité povahové rysy mít musíš, bez nich to nejde. Asi by nebylo dobré, kdyby ses styděl požádat o povolenku.

A že motivací nebývá vždy veřejné blaho, to je také známé. Chceš snad říct, že nejsou známé třeba případy, kdy se někdo dá k RS, aby si mohl s plackou hlídat třeba svůj rybník?

Takže co ti na té větě ještě vadí, nebo není jasné?

NMrknato - Profil | St 4.2.2015 10:23:18

hraji >> Pro mě osobně je důležitější diskuse, než řešení urážek. Od někoho je snesu, někomu je vrátím a nad jiné se povznesu. V diskusi pracuješ s fakty a informacemi různé validity a problém BP ve vazbě na zákon je stále otevřený a je ohýbán hlavně těmi, kteří ohýbat mohou...... )))) Ohýbáš i ty.... ohledně hospodaření "tvé" MO...... Já vím že nemluvíš pravdu, mohl bych říci, že tvůj hospodář je neschopný, protože neví kdo je vlastně držitelem dekretu na "váš" revír a to je k tomu ještě RS. Co víc dodat k tomu ohýbání.....(zákona). Jiné ohýbání bývá vpořádku..

NKubalorenc - Profil | St 4.2.2015 10:20:03

takovouhle odpověď jsem přesně čekal.
já jen že jsi napsal tohle, tak jsem chtěl jenom vysvětlit, co jsi tím myslel.

Nehledě na to, že do podobných funkcí, jako je RS, revizoři nebo jako byla PS VB se vždy dávají jen určité typy lidí s určitými povahovými rysy a jich motivace nebývá vždy jen veřejné blaho.

Ale asi je to jedno. O každém člověku se dá udělat názor a na některé to platí dvojnásob.

Nzdevac - Profil | St 4.2.2015 10:16:33

Kubalorenc >>

Ne, nenapíšu. Důvodů je více. Jeden jsem už uvedl, druhý je ten, že jsem napsal nebývá, tedy se to nevztahuje na úplně všechny, a nechci, aby se tím cítili dotčeni i ti, kteří tací náhodou nejsou. A kromě toho, pokud bych to měl popisovat tak, jak to požaduješ, musel bych použít přesné termíny a přesné názvosloví, což je záležitost pro nepsychologa velmi těžká. Například když o někom řekneš, že je debil, v běžné řeči každý ví, o co se asi tak jedná, a co jsi tím chtěl říci. Z hlediska odborného vysvětlení bys však měl použít popis přesný, tedy že je to nejlehčí stupeň oligofrenie, a celkem jednoduše lze vyšetřením zjistit, zda dotyčný opravdu debil je, nebo není. Nehledě na to, že důvodů, proč se někdo chce stát RS, jedná se u něj o čistě o sobecký a osobní zájem, a přesto to může být veřejně prospěšné a práci RS nevykonává špatně, může být více.

Takže já se tu na adresu RS a motivaci k této práci konkrétně vyjadřovat nebudu, nejsem psycholog (což mi však nebrání ve vytvoření si vlastního názoru, který nemusí být nesprávný). Chceš-li více informací o psychologii lidí, co dělají dobrovolně podobnou práci, opravdu budeš muset do odborné literatury.

NKubalorenc - Profil | St 4.2.2015 10:14:12

Mrknato >> to sice ano, ale není to to na co jsem se ho ptal. Já chtěl jenom vědět ty povahové rysy :-) jen tak ze zvědavosti :-)

NMrknato - Profil | St 4.2.2015 10:11:57

Kubalorenc >> Spíš bych se tázal, na základě jakých ustanovení a předpisů má svaz a rybáři řešit otázky okolo RS a jejich kompetence, kterých je i na MRKu něurekom. Řeší tady někdo Rybářské orgány, odbory ŽP, které mají podobný vztah k rybařině jako ta RS?

Celou rybářskou entitou prosakuje potřeba RS použít na ochranu majetku vč. ryb a rybolovných způsobů ne ve vztahu k ochraně jako celku, ale k preferování svých vod, nebo podnikání svazů.

Nhraji - Profil | St 4.2.2015 10:06:54

Mrknato >> máš pravdu v tom, že teoretiky, kteří zachází s fakty způsobem, kterým to děláš ty a třeba i zdevac, opravdu neuznávám.
Myslím, že kolega Saddám tu krásně demaskoval způsob, jakým ty "pracuješ" s fakty.
Slabší povahy by napsaly, že je ohýbáš jak se tobě hodí.
O tom, že RS musí spolupracovat se svazem jsem přesvědčen, on to předpokládá i zákon, že se tak bude dít. Tím bych svoji účast v debatě uzavřel. Snad jsem tě tentokrát neurazil.

NMrknato - Profil | St 4.2.2015 9:57:20

Siven Polní >> VRP náleží státu a ten ho povoluje za určitých podmínek uživatelům. Je tedy smyslem zákona, aby tento výkon dále upravoval a kontroloval ten, komu náleží, nebo ten, komu byl přechodně povolen?

NKubalorenc - Profil | St 4.2.2015 9:46:36

zdevac >> nevykrusuj se prosím a popiš mi ty povahové rysy o kterých tu píšeš a nevymlouvej se na jiné debaty. Ukaž že na to máš gule a napiš tady jaké typy si myslíš že se stávají RS a proč. Pokud něco plácneš, tak si za tím stůj a vysvětli to.

NSiven Polní - Profil | St 4.2.2015 9:31:28

Scire leges non est verba eorum tenere sed vim ac potestatem.
(Znát zákony neznamená pamatovat si slova, nýbrž smysl a platnost)
Celsus, Digesta 1.3.17

NMrknato - Profil | St 4.2.2015 9:21:26

zdevac >> S tím, co jsi v tomto příspěvku napsal vyjímečně souhlasím. Většina RS se v problematice rybolovu orientuje jen ztěžka a přebírají názory a stanoviska MO a svazu, i když zřizovatel a účel RS je jiný. Stupňování nároků svazu na RS vede ke zřizování profiRS, která už zcela plní zadání svazu a je jím placena. (Např. v Jč.ÚS BP řeší, že zadržená CS povolenka se do 5 dnů nevrací tomu, kdo ji vydal, ale tomu, kde byl údajný přestupek spáchán). Kolega hraji je praktik, který se theoretikům vysmívá a uráží, protože mu úkolování RS svazem a jeho potřebami vychází.

Nzdevac - Profil | St 4.2.2015 8:31:26

hraji >>

Ano. A co? Tak jsi mne ohodnotil, já to akceptuji, už to tu zaznělo poněkolikátě. Ale nechápu, co z toho vyplývá nebo jaký vliv na chytání ryb to má. Nebo to děláš pro sebe a uleví se ti, když můžeš o někom něco podobného napsat?

Nzdevac - Profil | St 4.2.2015 8:26:57

Kubalorenc >>

Protože problematika je celkem složitá, na pár řádcích tu srozumitelně vypsat nejde. Jestli tě to zajímá více, zkus nějaký server nebo literaturu se zaměřením na psychologii. Ale jako základ i tady na MRKu už párkrát diskuze o tom, co motivuje lidi se stát RS, když je to práce zdarma a ne úplně bezpečná, proběhla.

Nhraji - Profil | St 4.2.2015 8:19:54

zdevac >> plně a zcela se potvrdil můj první zápis do této diskuze.
A souhlasím s posledním zápisem kolegy Saddáma: jsi vysírka.

Nzdevac - Profil | St 4.2.2015 8:11:30

hraji >>

Zajímavé je, že ti vystudovaní právníci nebyl schopni napsat ani to číslo zákona a podstatu přestupku chytání bez RL. Pořád jen, že se to nesmí. Ok, ale já se neptal, zda smí nebo ne, ale proč ne.

A neznalost legislativy? Tak snad kdybych ji znal, nebudu se ptát. Nebo ty se snad chodíš ptát na věci, které znáš a kterým rozumíš?

NKubalorenc - Profil | St 4.2.2015 7:59:55

zdevac >> A které povahové rysy to jsou prosím? Když tedy píšeš že vždy.

Nhraji - Profil | St 4.2.2015 7:50:57

Tohle je možné fakt jenom na MRKu. Anonym tu plácá několik dnů naprosté nesmysly, nedoloží je ničím, jen svými zmatenými úvahami, které se opírají o naprostou neznalost legislativy, ale u svých oponentů, kteří jsou vystudovaní právníci, vyžaduje jméno, soupis případů, které v minulosti řešili a málem i kopii diplomu.

Nzdevac - Profil | St 4.2.2015 7:24:51

Mrknato >>

To je vše jistě možné, ale já to psal ve vztahu k veřejnosti, tedy o tom, s čím se setkávám v případech, kdy mám udici a sedím a vody. Víc mne, jako běžného člověka, kterého nezajmá svaz, ale jde si zachytat CaR, nezajímá.

Vnitrosvazová práce jistě může být moderní, ale i tak se týká jen části RS. Bohužel, pár jich znám. Jak místní, tak i třeba na chatě, kde znám dobře jak ty lidi, tak i slyším, co si vypráví u piva, jak se dívají na nadřízené a na změny, a jaká bývá jejich skutečná motivace.

Je to jako v každém jiném oboru. Pár schopných, řada průměrných a množství podprůměrných. Bohužel, o tom, o které skupině je slyšet nejvíce, kterou si zapamatuješ nejsnadněji, a která tvoří na veřejnosti image celého odvětví, asi netřeba spekulovat.

Nehledě na to, že do podobných funkcí, jako je RS, revizoři nebo jako byla PS VB se vždy dávají jen určité typy lidí s určitými povahovými rysy a jich motivace nebývá vždy jen veřejné blaho.

NMrknato - Profil | St 4.2.2015 0:30:06

zdevac >> Já si myslím, že opak je pravdou a to že RS je ve vleku svazu a velmi ochotně akceptuje a přistupuje na změny zákona a vyhlášky, pomocí jakýchkoliv BP.

Protože zákon znáš asi dost dobře, tak musíš vědět, že umožňuje pomocí vyjímek RO, řešit potřeby při zeslabení, nebo přemnožení populace ryb a také vyjímky z rybolovných způsobů. Kolik uživatelů má na tyto BP, kterých je jako hub po dešti, vyjímky?

Nzdevac - Profil | St 4.2.2015 0:01:41

Saddám >>

Promiň, ale ve většině svých příspěvků (alespoň vůči mě, zbytek nechci soudit) píšeš mimo. Sice hezky, ale mimo. Trochu mi připomínáš našeho porybného - sympatický stařík, ale starého psa novým kouskům nenaučíš. Povídá jak kolovrátek kolem dokola, ale když ho postavíš před přímý rozpor mezi jeho slovy, pokrčí rameny a opakuje to znova. Výsledek dotazu byl ten, že bez ohledu na cokoliv pokaždé skončil u "když se mi nebude něco zdát, zavolám na tebe policajty, mají to sem pět minut". A hotovo. Dostat kohokoliv z rybářské stráže do problémů není zase tak složité, ale bylo mi ho líto. Takže to asi tak platí na většinu lidí tady, a to včetně tebe. Když u podobných lidí vidím zápal pro věc a jak to myslí vážně, nezbývá, než se pousmát. Možná občas někoho chytíš, kdo to takhle nevidí, ale pravděpodobně je to jen určitý typ lidí, takže si s nimi poradíš. Jak jsi psal o našem setkání a o tom, jak bych šel domů jen s kusem papíru, tak věř tomu, že by to tak nebylo. Mě bys jako pytláka nechytil. Ale to vše je hra na kdyby, dohadovat se, kdo má většího pindíka, se s tebou nebudu, takže ok, jsi RS, myslíš si, že to děláš dobře ( i když podle příspěvků zde existují i jiné názory, tak nějak mi to připomíná toho starého psa nové kousky a neschopnost pochopit a akceptovat změny, které s sebou doba a vývoj přináší), přeji hodně štěstí v další práci. Kde přesně hlídáš? Býváš také u Opočínku? Třeba se někdy potkáme :-)

A co se týká toho ignorování argumentů, tak pár jich tu zaznělo, ale neověřitelných, bez uvedení konkrétních faktů a zákonů. Tedy i když argumentace nebyla špatná, stále to bylo na úrovni dohadů a subjektivního názoru. Právník neprávník. Možná by jen názor šel akceptovat, ale chtělo by to znát jméno, reference, úspěšně zastupované případy... Takže proto jsem ho nemohl brát jako uspokojujícho.

Ten zbytek nebudu ani potvrzovat, ani rozporovat. Na svůj názor máš plné právo a mě je úplně fuk...

NMrknato - Profil | Út 3.2.2015 22:15:45

Saddám >> Můj vztah k tobě je podobný a určitě není šťouráním, když ti řeknu a řekl jsem ti to i osobně, že určité zákroky RS, i tvé, nepovažuji za správné. Se slečnou Mgr. Burgertovou jsem dnes hovořil poprvé a to, co mě sdělila jsem ti přetlumočil a ptal se, zda o tom něco víš. Co je na tom urážlivého, nebo kousavého, krom toho, že některé věci a děje líčím nepatrně barvitěji?

Mě samotného to velmi překvapilo, a pokud vítr vane z Rady, tak je divné, že o tom na sněmu nepadlo ani slovo, pouze pan předseda se vyjádřil s despektem o extenzivních výkladech BP jak čilimníků, tak úředníků z MZe. Styl, jakým mně to slečna magistra Burgertová podala, svědčí o tom, že to je hotová věc, a to jak vaše přeškolení, tak i nesankcionování porušení nesmyslných BP na přestupkovém oddělení magistrátu. Na tuto změnu čekala rybařina 10 let, podařilo se a mám z toho radost.

Otázkou zůstává, jak bude vyřešen vztah RS-uživatel revíru, kdy RS může podávat uživateli a MO info o porušení interních předpisů rybáři, které ale nebude přestupkem dle zákona 99/2004.

NSaddám - Profil | Út 3.2.2015 21:52:23

zdevac >>Milý neznámý anonyme. Nemusíš se omlouvat. Četl jsem dobře a pozorně, co jsi napsal a také jsem si všiml, jak se dobře bavíš emotivními reakcemi kolegů rybářů, kteří jen neuměli svůj poctivý a férový postoj k rybařině a jejím dlouholetým pravidlům hezky uhlazeně zformulovat. Také jsem si všiml, jak opravdové argumenty mlčky a vpravdě Mrknatovsky přehlížíš a tváříš se, jako když nezazněli. Jestli šlo o nějaký test, tak ti možná dal nějaké výsledky. Jestli ovšem vše, co jsi napsal bylo myšleno vážně, tak podle mě nejsi dobrý člověk. Jsi jen vysírka. Sice inteligentní, ale to je dost málo.

NSaddám - Profil | Út 3.2.2015 21:35:41

Mrknato >> Hele Pavle. Mám tě docela rád, to asi víš, ale tvoje věčné šťourání, které je pouze šťouráním a vůbec nikam nevede je chvílemi až otravné. Jestli tě něco žere a můžu ti nějak pomoct, tak víš , že to rád udělám, ale takhle už na mě prosím nereaguj. Věř, že umím být stejně kousavý jako ty a nenuť mě, abych ti to předvedl. Máš-li nějakou konkrétní informaci o kterou se chceš podělit, tak to udělej a zkus to bez urážek. možná ti to zkraje bude připadat nudné, ale to se poddá.
Jinak pro tvé přesné info. Slečna se jmenuje Burgertová a je magistra. OŽP nikoho z RS nejmenuje , aniž stanovuje, alébrž ustanovuje. A to, jestli nějaký úředník vysloví svůj názor ještě vůbec neznamená, že je ten názor správný a pro RS závazný. A může to být klidně i úředník nějakého ministerstva.
Fakt si někde najdi posloupnost správních orgánů.
Jo a ještě něco.Zkus třeba Kakra. Jak jistě tušíš MZe je společné i pro markrabství moravské, takže pokud by někdo odtud něco posílal, tak to asi bude celorepublikové nebo myslíš, že by si vytipovali ausgerechnet Pardubitz, jakožto předvoj právní revoluce a Moravany nechali žít v temnotě?

Ntimb - Profil | Út 3.2.2015 18:15:47

Mrknato >> No, tam by to taky šlo :-)

Ntimb - Profil | Út 3.2.2015 18:14:16

nofish >> No jasný, ale čas by mít měli.

NMrknato - Profil | Út 3.2.2015 18:12:38

timb >> Co na MZe, ale na lampárnu......)))

Nnofish - Profil | Út 3.2.2015 18:12:01

timb >> Jo já jen že MZe asi nebude mít čas, ale vsadím se, že ze svazu by odpověděli celkem rychle.

NMrknato - Profil | Út 3.2.2015 18:10:55

Saddám >> No tak je určitě blbý, že tě odbor životního prostředí na magistrátu, který tě RS stanovil a možná i jmenoval do hodnosti velitele RS, neinformoval o změnách v postihu některých přestupků (BP, které mění zákon a vyhlášku, bez vyjímky), za které jste doteď hrdině brali noty a vůbec jste se nebáli nějakého právního postihu, jako v připadě Machače....... Možná se jen neinformuješ a čerpeš pouze s komentáře k zákonu. Počkej pár dní...... To je totiž stejný případ subsidiality, který tu zmiňoval Mároš, ale tento princip neplatí, jen když se to někomu hodí jako bič na plebejce........ Možná jen podceňuješ někoho, protože nosí sukeň a to je hloupé.....

Edit : mluvím o postizích ve správním řízení pověřenými obcemi, o vazbě na uživatele a jeho interní předpisy se stále jedná.......