Zveřejníme vaše články na MRKu

Většina článků na MRKu je od obyčejných rybářů - nejsou to žádní profesionální spisovatelé, ani universitní profesoři literatury. Jsou to lidé, kteří umí chytat ryby a mají chuť se s ostatními podělit o své zkušenosti. Pokud mezi takové patříte, rádi vám s vašimi články pomůžeme, zveřejníme je a ještě vám za ně zaplatíme!


Jak postupovat
 • Poraďte se s námi předem (emailem či telefonicky), než začnete psát. Prosím, nepište články na vlastní pěst bez konzultace s námi. Může se stát, že podobný článek již někdo připravuje a nemohli bysme vám jej pak oběma zveřejnit. Stejně tak o některá témata není mezi čtenáři zájem a můžeme zabránit ztrátě vašeho času způsobené psaním něčeho, o čem bysme dopředu věděli, že je to zbytečná práce. Naopak u dobrého tématu můžeme sami dopředu zajistit fotografie, pomoci s obsahem, překladem ze zahraničních zdrojů či alespoň poskytnout kontakty na odborníky.
 • Pište o tom, co dobře znáte a máte vyzkoušeno.
 • Pokud se nepokládáte za odborníka v oboru, o kterém píšete, a nechcete riskovat, že vás někdo "chytrej" setře, pište v první osobě jednotného čísla (já chytám takto) místo v druhé množného či třetí jednotného v trpné rodu (chytejte takto, se chytá takto).
 • Váhu svých slov podložte pokud možno výsledky (úlovky), které jste takto dosáhl. Ideální je fotka úlovku.
 • Fotky mohou být i ilustrační a s článkem přímo nesouvisející, i ty článek nesmírně zatraktivní. Stejně tak kresby mohou říci více, než celé odstavce textu.
 • Všechny česky psané články posíláme před zveřejněním na jazykovou korekturu.
 • Pokud v článku uděláme nějaké obsahové změny, posíláme jej před zveřejněním autorovi na schválení.

Jak psát
 1. Musím vědět, o čem chci psát, a musím mít chuť to udělat.
 2. Vyrobím si osnovu.
 3. Zkontroluji, zda má osnova řád, jestli není třeba některé body umístit jinam.
 4. Podle osnovy si napíšu článek, přičemž se řídím pravidlem co bod, to odstavec.
 5. Pokud někoho (lidé) nebo něco (knihy, časopisy,…) cituji, dávám do uvozovek celou větu nebo blok citovaných myšlenek. Pokud vložím do uvozovek samostatný výraz uprostřed věty, jedná se o ironii.
 6. Jestliže dávám názvy článků, knih anebo krmení do uvozovek, činím tak v celém textu a nikoliv jednou ano, podruhé ne.
 7. Když použiji příliš mnoho uvozovek, text se stane nepřehledným, případně si čtenář může myslet, že z něj dělám člověka bez vlastního mozku neschopného samostatné myšlenky, protože mu musím veškeré nuance článku strčit až pod nos a nenechám mu ani malinko prostoru pro vlastní inteligenci a fantazii.
 8. Vyvaruji se přílišného použití zájmen (moje, vaše, náš, svoje, atd.). Vždy se dá věta napsat jinak.
 9. Když si nevím rady, jak se který výraz nebo znak píše, použiji: www.pravidla.cz; wes.wyda.cz/pocitace/Texty/Uprava/; pteryx.net/sklonovani.html
 10. Napsaný článek si po sobě přečtu nejméně dvakrát, odložím ho do šuplíku na dva tři dni a znova se k němu vrátím. Dělám to tak dlouho, dokud nebudu aspoň částečně spokojen/a. Když moje sebevědomí stoupá do závratných výšin, vždy si článek přečtu čtyřikrát. Ne každý pochopí, co určitou formulací záhadných slov chtěl autor říci. Pokusím se psát článek tak, jako bych svůj záměr vysvětloval/a naprostému laikovi.
 11. Pokud používám názvy směsí z obchodu, jména, názvy zeměpisné apod., čtyřikrát si zkontroluji, že jsem je správně napsal/a. Ani korektor není vševědoucí a nemá ke všem informacím přístup.
 12. Používám jednoduché věty i jednoduchá souvětí. Komplikovanými větami si zajistím pouze větší množství chyb a přílišnou složitost.
 13. Snažím se co nejméně používat tzv. slovní vatu (obvykle se jedná o slova vlastně, také, již a týká se to i výše zmiňovaných zájmen).
 14. Čtenářovi nemusím psát Váš, ale postačí váš – nejedná se o dopis, ale o článek.
 15. Snažím se vyvarovat zkratek, píšu názvy pěkně celé.

Autorská práva a honoráře
 • Autor článku neztrácí jeho zveřejněním na MRKu svá autorská práva. Nevyžadujeme žádné podpisy smluv.
 • Za napsaný článek pro MRK je vyplácen honorář. Na aktuální výši se informujte na mailu: mrk@mrk.cz.
 • V některých obdobích mohou být navíc vypsány speciální akce, kdy dobré články odměníme nějakou formou odměny.

Komerce a reklama
 • MRK nebude zveřejňovat mezi běžnými rybářskými články žádné komerční články. Pro tyto účely nabízíme firmam placené PR články, které budou viditelně označeny jako reklamní nabídka apod.
 • Je-li zřejmé, že autor článku je nějakým komerčním způsobem napojen na věci, o kterých píše, nemusí být článek zveřejněn.
 • Nebudou zveřejněny popisy (testy) týkající se pouze jednoho výrobku nebo několika výrobků od jedné firmy či jednoho dodavatele. V těchto případech je nutné co nejobjektivněji porovnávat více věcí od konkurenčních firem.
 • Pokud autor chce doporučit nějaký konkrétní výrobek, musí být z textu jasné, že to není jediná věc svého druhu, kterou vyzkoušel. Ideální je vyjmenovat všechny dobré výrobky, které zkoušel, a dát čtenáři možnost výběru.
 • Pokud chcete nějaké firmě "udělat radost", vyfoťte se s nějakým z jejich výrobků třeba při pózování s úlovkem a bez dalších komentářů tuto fotku připojte ke článku.

Jak článek poslat
Články lze na MRK poslat mailem na adresu mrk@mrk.cz a to v téměř jakémkoliv běžném formátu (DOC, TXT, HTML, RTF...). Neposílejte, prosím, soubory PDF, PS. Posíláte-li i fotky, přiložte je zvlášť (tedy ne např. přímo v dokumentu DOC). Netrapte se příliš s grafickou podobou článku (tabulky, styl písma) , my sami musíme článek přizpůsobit tak, abychom ho mohli vložit do našeho systému. Přidali byste tím nám i sobě práci. Pokud vám to nedělá problémy, zkuste velké soubory zkomprimovat do formátu ZIP (není podmínkou).

Fotky a obrázky
Fotky posílejte jako samostatné přílohy mailu a to pouze ve formátu JPG (jpeg). Na většinu kreseb je nejlepší formát GIF. Opět - nesnažte se přizpůsobit obrázky pro webové použití (velikost, stupeň komprese, barevná hloubka), pokud opravdu dobře nerozumíte tomu, co děláte. Raději pošlete soubory větší a my je již upravíme. Pokud nemáte možnost fotky oskenovat, pošlete nám papírové fotky na naši adresu.