Kodex uživatele MRKu

MRK vytváří široký prostor pro své uživatele za účelem výměny jejich názorů, poznatků, zážitků, kontaktů atd. V případě, že se budete chovat podle níže uvedených pravidel („Kodexu“), budete tak přispívat ke prospěchu všech a spolupodílet se na vytvoření kvalitního prostředí. V případě, že dojde k porušení kodexu, vyhrazujeme si právo odmítnout vám přístup k našim službám, případně bez předchozího upozornění vymazat obsah vaší komunikace, vymazat texty, obrázky, fotky, videa ke kterým nemáte autorské práva, případně zablokovat vám některé naše služby.

Za obsah všech příspěvků zodpovídají vždy výhradně jejich autoři! Máte-li podezření, že někteří diskutující pravidla porušují, prosím, informujte nás emailem na adresu správce martin@mrk.cz, nebo kliknutím na odkaz “Oznámit nevhodnou diskusi”, který se nachází v každé diskusi.

Provozovatel stránek nenese zodpovědnost za případný závadný obsah diskuzí na fóru, avšak vyhrazuje si právo diskuze moderovat podle ním stanovených pravidel.

Obecně platí, že příspěvky, jejich obsah a také další údaje zadané uživatelem (např. název, podpis, titulek atd.), musí být jednak v souladu se zákony České republiky a jednak nesmí narušovat chod fóra, ať už jde o vlastní diskuze či o jejich technické zázemí. Příspěvkem se rozumí cokoliv, co je vloženo uživatelem na stránky MRKu.

Nevhodným a zakázaným jednáním či příspěvkem se rozumí:

 1. Jakékoliv osobní útoky, vydírání a obtěžování jiných uživatelů. Obsah příspěvků (případně odkazy na obsah), který je vulgární, osočující, urážlivý, obscénní, rasistický, fanatický, podporující násilí a nesnášenlivost k etnickým a náboženským skupinám či jinak pobuřující, nebo odporujícím dobrým mravům.
 2. Obsah (případně odkazy na obsah), který je v rozporu se zákonnými normami nebo porušuje autorská práva (např. tzv. warez).
 3. Obsah, jehož účelem je pouze provokovat a vnášet do diskuze konflikty (tzv. flamewar).
 4. Obsah, který záměrně narušuje diskusní fórum a jehož cílem je odvést pozornost od probíraného tématu, snížit přehlednost fóra či ovlivnit funkčnost systému, zejména zahlcovat diskuzi vícekrát stejným příspěvkem, nebo příspěvkem se stejným věcným obsahem, vícenásobným odkazem na konkrétní webovou stránku nebo příspěvkem s grafickými prvky, jejichž cílem je přitáhnout pozornost (např. psaní textů velkými písmeny).
 5. Reklama, propagace nebo jiný komerční obsah včetně nevyžádaných soukromých zpráv.
 6. Nevyžádaný obsah vtíravé a obtěžující povahy (řetězové dopisy, pyramidové hry - letadla, sběr kliků apod.).
 7. Psát či vkládat příspěvky cizím jménem, vydávat se za zaměstnance, nebo správce MRKu, či za jinou (obzvláště veřejně činnou) osobu, která by se tímto jednáním mohla cítit poškozená.
 8. Vkládat do diskusí informace o identitě jiných diskutujících bez jejich souhlasu, především jejich adresu, datum narození, telefonní číslo atd.
 9. Zveřejňovat soukromou korespondenci z emailů, privátních diskusí, ze soukromých zpráv, ICQ apod. bez souhlasu druhé strany - výjimky jsou možné pouze po konzultaci s hlavním správcem MRKu.
 10. V textu a na svých fotografiích dodržujte základní míru vkusu a úcty jak k živým, tak i k mrtvým rybám.
 11. Není dovoleno navádět ostatní uživatele k porušování těchto pravidel.

Pravidla pro diskusi Můj lov

Rubrika slouží pouze pro informování o vašich výpravách na ryby, veškerá jiná témata sem nepatří a budou mazána.

 1. Pište nejvýše 14 dní staré informace. Zápisy bez data lovu mohou být smazány.
 2. Shrňte vše do jednoho zápisu, násobné zápisy budou sloučeny či smazány.
 3. Fotky zobrazující dominantní loga značek, firemní vlajky, koláže výrobků apod. budou mazány.
 4. Není dovoleno komukoliv uvádět (ani naznačovat) názvy komerčních nástrah a návnad pro lov kaprů.
 5. Pokud je zápis škaredý (vysoký počet nelíbí), může být smazán, i když neporušuje žádná pravidla.
 6. Odkazy na cizí stránky v této rubrice tolerujeme jen tehdy, když se nejedná o komerční web a zároveň je zjevné, že autor nevložil zápis jen proto, aby si zde mohl zveřejnit svůj odkaz.
 7. Pokud lovec porušoval při lovu pravidla rybolovu, bude jeho zápis smazán.

Pravidla pro komentáře k fotografiím

Fotografie v diskusích a fotogaleriích lze komentovat s těmito pravidly:

 1. Zákaz komentování čehokoliv jiného než fotografie.
 2. Zákaz reakcí na předchozí komentáře.
 3. Zákaz urážlivých, výhružných a agresivních komentářů.
 4. Nesmyslné komentáře budou mazány (např. komentáře jen s otazníkem nebo třemi tečkami apod.)

Hlavní správce MRKu

Hlavními správci MRKu jsou uživatelé Martin M. a Roman C.

Správce diskuse

O tom, zda příspěvky nebo další obsah zadaný uživatelem vyhovuje výše uvedeným podmínkám, rozhodují správci diskusí (pokud není u konkrétního případu stanoveno jinak).

Autor diskuse je automaticky i jejím správcem (moderátorem), má právo mazat příspěvky a je jeho povinností dohlížet nad korektním průběhem diskuse s ohledem na tato pravidla.

Dalšími správci jsou vybraní dlouhodobí uživatelé MRKu a hlavní správci MRKu.

Správci mají právo upravovat, přesouvat (např. u chybně zařazených příspěvků) či mazat příspěvky (celé nebo jejich závadnou část), které dle jejich názoru porušují tato pravidla.

Úprava vloženého obsahu

Odesláním zprávy na MRK souhlasíte s jejím zveřejněním a úpravou na potřebný formát. 5 minut po odeslání zprávy ji můžete sami ještě opravovat (překlepy, chyby, doplnění textu). Potom již je zpráva v definitivní podobě a pokud byste ji chtěli upravit či smazat, musíte kontaktovat správce. Redakce nemusí vyhovět žádostem o vymazání zpráv, výjimkou jsou texty mající charakter autorského díla (básničky, povídky apod.)

Evidence IP adres

Uživatelé berou na vědomí, že systém u každého uživatele ukládá identifikaci počítače či sítě (tzv. IP adresu), odkud byl daný příspěvek zadán. Tento údaj je neveřejný a uvidí jej pouze hlavní administrátoři (majitelé MRKu).

V případě závažného porušení těchto pravidel si provozovatel vyhrazuje právo omezit přístup k fóru z IP adresy viníka či případně kontaktovat příslušného poskytovatele připojení k Internetu.

Omezení přístupu

Při častém nebo soustavném porušování pravidel Kodexu má správce právo uživatele napomenout. Pokud uživatel i přes napomenutí pokračuje v jednání, které je v rozporu s kodexem, může správce přikročit k jeho dočasnému či trvalému zamezení přístupu do fóra. U hrubých porušení pravidel (pokus o násilné proniknutí do systému, dětská pornografie apod.), bude trest ihned.

Reklamace

Případné stížnosti či reklamace, které se týkají jednání správců tohoto fóra, lze řešit prostřednictvím e-mailu na adresu mrk@mrk.cz. Jakákoliv veřejná polemika na toto téma v rámci diskusního fóra se nepřipouští a bude považována za porušení těchto pravidel.

Chraňte se!

V případě , že váš počítač používá více lidí, nezapomeňte se před opuštěním našich stránek, či počítače odhlásit, aby nikdo nemohl vystupovat na našich stránkách pod vaší identitou.

Varujeme vás před poskytováním osobních informací v diskusích – vztahuje se to především na čísla vaší platební nebo jiné kreditní karty, vaší adresy, telefonního čísla, hesla a podobně. Tyto informace můžou být lehce zneužitelné na protizákonné účely a způsobit vám vážnou ujmu.

Obsah některých internetových stránek, na které diskutující odkazují, může být nevhodný pro děti. Doporučujeme rodičům, aby sledovali své děti při jejich surfovaní na internetu, kontrolovali předmět jejich zájmu a dbali na to, aby děti neposílali své osobní údaje přes internet. Komunikační služby MRKu jsou určené striktně nekomerčním individuálním osobám.

Doporučení:

Registrací na MRKu vám vzniká profil uživatele. Kromě této vizitky vám postupem času bude vznikat vizitka další a tou je vaše veřejné vystupování. Budete si tvořit své „jméno“ - budovat hodnotu své „značky“. Je těžké a zdlouhavé udělat si dobré jméno, které má respekt a zvuk, a je velmi snadné a rychlé o něj přijít nějakou hloupostí. Našim cílem je, abyste si zde našli své přátele a bylo vám zde příjemně. Jestli se to povede, ale z největší části záleží na vás samotných. Přečtěte si, prosím, naše doporučení, jak se vyvarovat konfliktům.

 1. Pamatujte vždy na slušné chování, vyvarujte se používání vulgárních (sprostých) výrazů - nepište nic, co byste neřekli před svým dítětem či vnoučetem. Sprostými slovy si získávají pozornost jen slaboši.
 2. Neurážejte ostatní diskutující. Respektujte fakt, že má každý právo na svůj názor. Každý nesouhlas se dá vyjádřit nekonfliktně. Vyvarujte se osobnímu napadání, posměšných poznámek.
 3. Pište jen to, za čím si budete stát i za 10 let. Každý má právo na změnu názoru, ale připravte se na to, že vaše staré názory mohou být použity proti vám.
 4. Nepleťte si diskuse s on-line chaty - příspěvky typu "tak jsem tady, jak je? Ahoooj" do diskusí nepatří - využívejte soukromé zprávy, email, ICQ apod. Také není nutné za každou cenu napsat nějaký příspěvek, jen aby něco nového přibylo. Zvyšujte průměrnou hodnotu zpráv na MRKu a ne naopak.
 5. V Otázkách odpovídejte vždy jen na zadanou otázku. Není možné, aby se v otázce o feedrovém krmení, rozebíralo např. vhodné terénní auto. Budete vnímán negativně.
 6. Vkládejte pouze texty a fotky s rybářskou tématikou.
 7. Neschovávejte se za různá jména, neregistrujte se pod více přezdívek, poznáme to a vám to jedině uškodí.
 8. Snažte se psát hezky česky, mnoho uživatelů je na to citlivých. Neshazujte ale zbytečně ostatní uživatele, pokud češtinu sami dobře neovládají.
 9. Nediskutujte o politice, tohle je rybářský web. Politikou si naděláte nepřátele i z těch uživatelů, kteří by s vámi jinak souhlasili.
 10. Každý má právo zatajit místo lovu. Respektujte to a neprozrazujte za nikoho v diskusi jméno revíru, ani se neptejte, jestli si jeho jméno myslíte správně.
 11. Nefotografujte a neumisťujte na MRK.cz fotografie podmírových nebo chráněných ryb. Takové úlovky se musejí ihned po zdolání ve vodě zbavit háčku a pustit - focení je zbytečná a zakázaná manipulace s rybou.
 12. MRK.cz je vám k dispozici zcela zdarma jen díky příjmům z reklam zde zobrazovaných. Pokládáme za krajně neetické, pokud naši čtenáři používají automatické nástroje pro skrytí reklamních bannerů, nebo pokud veřejně znevažují efektivnost reklamy na MRK.cz.

Kodex inzerce na MRKu

MRK si vyhrazuje právo nezveřejnit svým inzerentům reklamu propagující třetí strany - typicky upoutávky na konkurenční rybářské projekty (rybářské weby, magazíny, časopisy, veletrhy, výstavy a podobně).

Poslední změna 15.3.2015