Klub nových pořádků

Toto bude platforma pro ty, kteří chtějí v rybařině něco změnit k lepšímu a zároveň uvažují o tom, jakým způsobem toho chtějí dosáhnout. Ale zároveň se chtějí na těch změnách podílet. Předem případné diskutující upozorňuji, že nestrpím urážky, nedůvodné vulgarismy a "výkřiky" mimo téma.
Klub bude mít svoje pravidla a bude se do něj normálně přijímat či z něho vylučovat na základě schválených pravidel. Debatovat ale může kdokoliv. Zásadní bude slušnost a snaha o objektivitu.
Prvním členem jsem já. Tak začneme?Autor diskuse: San - Profil , 5.1.2020 všeobecné - RŘ, MO, svazy


Má plnění zarybňovacího plánu pozitivní vliv na původní rybí obsádku současných P revírů?

A) Ano10%

B) Ne90%

C) Je mi to jedno0%

Od 10.1.2020 hlasovalo 29 čtenářů.

14x v oblíbených a 28x v ignorovaných.

Nemůžete zapisovat do této diskuse, protože nejste zaregistrován nebo přihlášen.

NBacha San - Profil | Út 14.1.2020 16:07:25

FockeWulf >> Tak je to spravné, tak to ma byt...jak by řekl Mazurek v Černých baronech. Myslím si to samé.

NFockeWulf - Profil | Po 13.1.2020 23:41:08 - SKVĚLÝ ZÁPIS!

Bacha San >> Já ti odpovím, jak svaz donutit. Jmenuje se to konkurence - nový svaz.
Svaz je svým postavením poslední relikt socialismu- národní fronta.

NMrknato - Profil | Po 13.1.2020 23:11:51

Bacha San >> Uživatele musí donutit stát, to jsou RO (rybářské orgány na krajích a MZe), které uživateli přenechali VRP za jasných podmínek. Samo MZe ale ústy jednoho úředníka říká, že si tyto podmínky mohou uživatelé upravit BP.......

NBacha San - Profil | Po 13.1.2020 23:06:07

Mrknato >> Práve jsi reagoval jako Babiš. Odvedls otázku někam úplně jinam. On to taky dělá pravidelně, jak mu dojde munice. A to je skoro pořád:-)
Tady to je o P revírech a dodržování výsazování přirozených druhů. Tak se toho, chlapi, držte! Nebude se z toho tady dělat politická agitka:-D

Takže se znova ptám, jak donutit svaz, aby plnil povinnosti při obnově původní obsádky na P vodách?

NMrknato - Profil | Po 13.1.2020 22:53:34

Bacha San >> Mohl bych se tě zeptat podobně. Jak donutit Babiše, aby dodržoval legislativu.....))))))). Babiš tvrdí, že ji dodržuje a svaz říká to samé..... Babiš se odvolává na Lex Babiš a svaz na Lex BPVRP......

NBacha San - Profil | Po 13.1.2020 22:05:28

Mrknato >> Jak donutit svaz, aby dodržoval legislativu? Já jsem dva roky sám bojoval s Finančním úřadem, který v mém případě porušil platnou legislativu a chtěl po mně třikrát tolik, než na kolik měl nárok a vyhrál jsem. Tak jak by to šlo se svazem?

NMrknato - Profil | Po 13.1.2020 21:50:24

Rožnovák >> Ano, kvalifikační předpoklady jsou pro RS a rybářské hospodáře jmenované RO, nikoliv ty volené...... Že někde může být hospodář volený i totožný s jmenovaným je naprostá výjimka ve standardním ÚS (mimo nestandardní Stč.)
Někteří volení hospodáři jsou jmenovaní RO jako pomocníci, nebo zástupci rybářského hospodáře, ale to je II. liga.

Jak může uživatel na přání MO stanovit BP, ke které nemá kompetenci ani RO????????? To, že uživatel něco stanoví v povolence, neznamená, že to je automaticky BPVRP!!!! Jak může uživatel navrhovat změny ZP, aby o nich rozhodl RO, když na ně uživatel nebude mít peníze? To jsou za stávající situace jenom sny. Rozhodující je pro svaz cena povolenky a té se vše podřizuje, stejně jako mnohdy nesmyslným požadavkům MO. Navíc většina požadavků MO u nás ve Vč. není vedena snahou o zlepšení stavu společného VRP. Nikdo mimo uživatele nemůže stanovit BP!!!!! U nás to dospělo až tam, že CHRO si stanovuje vlastník pobřežního pozemku....))))

Čas neztrácíme, ztrácíme naději...... Ahoj.

NRožnovák - Profil | Po 13.1.2020 21:23:24

Mrknato >> zákon přesně stanoví jaké jsou kvalifikační předpoklady pro hospodáře stejně jako myslivecké skládá zkoušky ten rybářský taky, pokud nemá kvalifikaci z titulu vysokoškolského či středoškolského vzdělání v oboru. Mo si hospodáře sice zvolí ale kandidát má vždy kvalifikaci po té je navržen RO k ustanovení na dané revíry MO jako hospodář. Talenty hledat jen na Vš nebo naopak pouze mezi prostým lidem je nízké všechny vrstvy mají své hrdiny.Vyjádřit názor na Včs k návrhu kohokoliv není kecání, či tribunál. Všechny schválené návrhy co vzejdou ze schůze Včs jdou stejně přes ÚS který rozhoduje a v připadě ZP má poslední slovo rybářský orgán, Výbor schůzí řídí aby se nezvrhla. a byla vedena podle schváleného programu.Jde především o zpětnou vazbu která by se měla akceptovat pokud za něco stojí. Pokud jde oomezení Vrp, mě obecné stačí BP co vydá ÚS, ovšem kde na toku zřídit chro apod to ať si aspoň můžou navrhnout a nechat schválit místní.
Oba navzájem touhle debatou ztrácíme čas a plýtváme energií a asi chodíme i na trošku
jiné schůze :-).Měj se.

NMrknato - Profil | Po 13.1.2020 20:22:21

Bacha San >> V současné době svaz legislativu nedodržuje. Bohužel ho k tomu nikdo nenutí...... Tak tu máme nové pořádky......

NMrknato - Profil | Po 13.1.2020 20:19:30

Rožnovák >> Vezmu to od konce. Volený hospodář MO nemusí mít žádnou kvalifikaci. Stanovy ani JŘ to nestanovují...... Zkoušky na rybářského hospodáře si lze složit ve svazu, stejně jako dělnické kádry skládaly zkoušky na institutech v SSSR a to byli ti největší odborníci....((((. V rybařině to je podobně. Dříve se ryby doplňovaly přirozeně, vyjímku tvořil kapř. Dnes jsme bohužel odkázáni na to, že jestli chceme něco chytat, musíme to vysadit a stejně jako u toho kapř nemá cenu vysazovat ročky, ale ryby blížící se tržním velikostem a k tomu je nutné nezvyšovat lovné míry. To, že MO zasahují do VRP považuju za velkou chybu. Ono znát vodu a správně hospodařit ve změněných podmínkách jsou dvě různé věci. Talenty na hospodáře se nalézají na vysokých rybářských školách, ale bohužel svaz takové odborníky nemůže zaplatit a stát od toho dal ruce pryč.....

Jistě podmínky v řekách a potocích se mění, to ví každý, ale každý "odborník" chce jízkovat vysazovat plůdek někam, kde odrostlá ryba nemůže přežít. Přežít tam může 1/2 až 1 rok dospělá ryba, která se musí slovit udicí... nemá smysl ji zvyšovat míry a odrazovat rybáře od lovu a rozumné míry ponechávání si ryb. Tloušť.... ano dlouho odolával, ale dnes to je s ním podobné jako s jinými původními druhy. Mnětit ZP? Dobře, ale kde vzít peníze? Proto tady stále omílám potřebu peněz, které ve svazu nesmyslně a bezúčelně mizí, prokazatelně nejvíc v MO .... Pak těžko zabít Sekala, nebo zvyšovat ZP...)))))). Územní hospodáři jsou svázani spoustou věcí a stávají se otloukánky právě těch volených hospodářů v MO, kteří se u nás ve Vč. zajímají spíš o soukromáky svých MO.
Členské schůze by neměly kecat do ZP !!!!! Dopadá to tak, jako když dělnické soudní tribunály soudily a popravovaly..... Tobě nestačí co na VČS probíhalo s K70, lovem 24 a podonými komerčními hovadinami? Tím by se měl ÚS řídit? To nemyslíš vážně viď?

To, že členské schůze řeší to, co jim nenáleží je obrovský bolák. V MRS dokonce interním svazopředpisem si MRS a MO prohodily hospodaření, i když to zákon zakazuje......Jasně navrhovat mohou lidi co chtějí, ale pak je tu výbor, který má zakročit a sdělit lidem, že na toto MO a její schůze nemá kompetence. K čemu by to vedlo? Schůze by převolila výbor a dostali by se tam daleko větší šupáci a trotlové.

NRožnovák - Profil | Ne 12.1.2020 15:24:53

Mrknato >> Na včs se dává ke schválení spousta věcí, které výbor tedy i hospodář předem připraví na schůzích výboru projednají a na Včs členům ještě vysvětí, popř prodiskutují a není- li nimitek v této podbě schválí, aby mohlo být dáno do usnesení.je to návrh na ús daný návrh musí taktéž schválit a rybářský orgán ho po je ho předložení může smést i ze stlolu pokud ho uzná za neopodtatněný. Připomínám že je to návrh, na schůzi můžu navrhnout cokoliv, stejně jako v parlamentu ale když je to dlouhodobější problém je lepší si to v hlavě trošku urovnat nebo se o tom s výborem předem i poradt, aby nečeřil vodu.

Dám ti příklad, . Na revíru se změnily podmínky stoupla průměrná roční teplota vody a obsah kyslíku ve vodě klesl, tento stav trvá již řadu let, reaguje na to i přirozené složení rybí osádky, a tloušť se množí o sto šest díky potravní nabidce a nízké konkurenci jiných druhů, přesto ZP starý x let nařizuj tlouštěm zarybňovat ve ve velkém. Uživatel tedy Ús si teto situace těžko všimne, mistní už ano a hospodář pokud je v usnesení Z včs že členská schůze ukládá Výboru podat návrh Hospodáře MO, či výboru na změnu ZP má to už nějakou formu a před členy se nic netají minimálně jim je tento záměr vysvětlen. Výbor sám o sobě by neměl schvalovat měny ZP a začnat podnikat kroky k podání návrhu aniž by to prošlo přes Včs, Funkce výboru je janá plnit usnesení poslední Včs sadit ryby dle platných ZP, a řesšit aktuální neodkladné průšvihy na revíru otrava, bagr v toku, protežená hráz.

S tím voleným hospodářem Včs zvolí výbor který si zvolí ze svého středu ostatní člny výboru, hospodář musí mít zákonou kvalifikaci aby ho mohli zvolit poté se volba oznámí na ús ten podá jako uživatel návrh na ustanovení hospodářem u rybářského orgánu pro dané reviry.Ty u mě je hospodář ten kdo má zákonou kvalifikaci, tedy zkoušky a nějak funguje,stará se o násady, organizuje hospodářskou činost a sám se ji aktivně učastní, ten náš má tolik km po potokách že mu musím přát šťastnou cestu, pokud tihle lidi ve vedení malých MO skončí potom už tobude jenn vysaď a vychytej. na základě čeho by měl inak Ús jako uživatel reviru navrhovat kandidáty na hospodáře, snad je logické že podle toho co jim přijde z tamnějších MO jsou to lidi co mají zákonou kvalifikaci, znají vodu a lidi je tak nějak berou protože je znají a někteří je odmávli do výboru. Myslíš že každý ús má centrální líhenˇ talentů nevolených hospodářů které bude umis´tovat na působiště jak cirkev duchovní.

NBacha San - Profil | Ne 12.1.2020 10:20:32

Mrknato >> Ahoj, čekal jsem, kdy zabereš a chytíš se na samosek:-DDD
Ale vážně. Zkus se oprostit od striktní technokracie, i když někdy je při sporech nutná, a pokus se taky napsat, jak z nějakého problému vybřednout, když ho umíš pojmenovat.
Když například napíšeš větu cit. "Podle mě rybářským hospodářem je ten, kdo byl stanoven RO a pak jsou tvé vývody, že změna ZP se navrhuje na členské schůzi, mimo mísu." Tak k tomu taky například napiš, co je to RO....třeba jenom pro mě, neinformovaného, a pak klidně napiš, jak to opavdu funguje. Pod pojmem "mimo mísu" si asi nikdo nic nepředstaví. Ani já, a to mám dobrou představivost:-)
Je přeci důležité napasovat Zarybňovací plán ja uřčitý revír resp. na určité revíry P pásma.
Vždycky jsem se to snažil pochopit úhlem pohledu Plánu chovu a lovu zvěře v myslivosti, kde se "lidové tvořivosti" meze opravdu kladou, a úhlem pohledu 30tiletého působení na P vodě, kde byla původní obsádka závislá na jednom rozumném hospodáři, který byl ale tak kontroverzní, že měl prakticky neomezenou moc....ku prospěchu revíru.
Ptám se tedy, zda je možné zlepšit stav obsádky na P vodách za současného stavu legislativy a když ano, tak jak?

NMrknato - Profil | Ne 12.1.2020 9:12:15

Rožnovák >> Prosím tě, jakou kompetenci na územním revíru má volený hospodář MO? Podle mě rybářským hospodářem je ten, kdo byl stanoven RO a pak jsou tvé vývody, že změna ZP se navrhuje na členské schůzi, mimo mísu. A tím to celé nehezké začalo.......

NRožnovák - Profil | Ne 12.1.2020 1:19:41

Bacha San >> Jenom v kostce, každý jeden hospodář MO určuje kam na řece ryby přijdou, ZP je na celý revír a dává tam co v něm má, tolik k rybím pásmům, na to navazujcí změna ZP návrhy podává prvoinstančně taky hospodář, běžný člen ho může inspirovat k zamyšlení a podání návrhu který když se schválí na Včs a dá se do usnesení a pokud ho uživatel ÚS podpoří tedy návrh schválí a podá rybářskému orgánu je už šance že ke změně ZP dojde pokud je skutečně opodstaněná. Tuším že SúS to má jinak tam jsou držiteli dekretů samotné MO, tam bude pro jednotlivé MO možná o stupinek snadnější. Takže opět je první krůček na jednotlivých MO které na revíru fakticky hospodaří. Bohužel dnešní člen chce často hlavně servis, plno ryb, klid a ještě lidové ceny.

NRožnovák - Profil | So 11.1.2020 23:05:17 - SKVĚLÝ ZÁPIS!

keltt >>Vyjadřoval jsem se k ZP, to že ho lze změnit na návrh uživatele revíru a nikoho jiného je prostě tak. 10% účast na Včs je málo a pokud to tam každý jen u své MO odmává změny nepřijdou, kapr a duhák jede dál :-), potom mají nahoře pocit že je vše v pořádku když z usnesení a zápisu z včs není žádný relevantní výstup třeba návrh na změnu BP která by opravdu chránila rybí osádku, (to že si na CHaP nemůžu brát batoh z pitím a savčinou jako opatření na ochranu rybí osádky neberu, spíš na ochranu proti obezitě:-)) nebo že jsou oficiálně vznášeny dotazy na předsedu MO proč je cena za potoka jaká je apod. a Mo vyšle Delegáta jakého vyšle. Jinak návrhy a dotazy si musí upéct především podle vody.
Z potokem obecně můžem udělat to že se nebudou sadit tržní ryby cizí provenicence , které mrví genofond a sráží už i tak výtěžnost z generaček tam kde ještě vytírají, do potoků by se měl vysazovat plůdek z části váčku, nikoliv juvenil. Nebo koupit jikru v očních bodech pokud není vlastní jikra a je možnost vlastní líhně. Další věc je nadměrné vysazování duháka či sivena, i na sklonku pstruhové sezony, listopad- PO je v plném tření.Spousta Mo se snaží a drži nějaké postupy litaj po potocích vytírají když chybí koupí jikru v očních bodech ze svazové líhně no ale výtěžnost jim na vlastních generačkých klesá,predátorů spousty, protože revír krmí od jara do podzimu tržním PO ze slovenska, duhákem a na horní úsek vody dají pro jistotu sivena který v ZP stoprocentně nikdy nebyl. Tyhle témata se dajíé na Včs otevřít, spousta těch granulek jde do vody nad ZP a MO si je platí z vlastních prostředků a ve vodě být vůbec nemusí-víš co se dočtu když si otervřu diskuzi tamnější organizace většina řeší kdy kde a kolik se sadilo, o když se jm to pravidelně zveřejňuje v aktualitách protože si to odhlasovali na Včs, u nás tyhe blbiny aktuálně či dopředu nezveřejňujem.
S lipanem je často problém žese sadí pouze samotné Li1 nebo 2 na granulích odchované a ještě se posléze doplní nějakou uroslou granulkou pro sportovní vyžití, pokud není v řece matečné hejno mortalita je vysoká. I u nás kde matečné hejno se to Li občas proloží Li2. U lipana jednoznačně pomůže zkládat na revíru CHRO kde nerušeně populace vyvíjet a dál šířit po toku, jednak se tam nebude sadit granulka a nebude tam nikdo šmatlat když se budou třít.V takové CHRO potom můžeme realizovat i obnovu populace vysazovaním Li1 a L2 s nákupu pokud možno odchovaných částečně i na přirozené potravě. CHRO si můžou členi taktéž navrhnut a schválit do BP na Včs a dát do usnesení a musí doufat že jim to hoře podopoří, pokud nepodoří fajn ale je se potom potřeba ptát proč. Poslední včs trvala u nás pokud si vzpomínám 3,5 hodiny. :-)
Další problém na který upozorňuje řada rybářů je to že dostaneš peníze za přelov PO ,raka ,vranky či ostré na řece a prostředky skončí často v kaprovi či duhákovi nad ZP, kdyby tyhle peníze ze zachraných transferů šly do zvláštního fondu na podoporu naších původních ryb
Problém celého svazu je že se často čeká co se změní samo se zhora, musíme je k tomu ze spoda trošku motivovat sami.
Jinak tady to nevyřešíme jási budu řešit u své mo co uznám za vhodné a prioritní protože Včs je omezená časem a trpělivostí členů a ostatní se o to můžou pokusit nebo rezignovat a jen platit a chytat .

Njá 2 - Profil | So 11.1.2020 21:23:21

jezevcik >> bral bych všema deseti

NFockeWulf - Profil | So 11.1.2020 20:11:14

Mrknato >> Jeden z vážných problému je taky to, že vysazované ryby jsou geneticky , jak to říct - poškozené.
Proto tak vysoká mortalita ročků, nemají instinkty k sebezáchově. Do toho špatné hospodaření s vodou , rozšíření chráněných predátorů a jsme tam kde jsme.

NMrknato - Profil | So 11.1.2020 18:22:27

Willow >> Ano, podnikání se také dostalo do "cílů svazu" a řádně rozštíplo financování. To si musej vyříkat "panáci" nahoře, protože k tomu nikoho jiného nepustí.

Dříve se na pstruhovkách hospodařilo podobně, jako dnes a ničemu to nevadilo, protože původní druhy to přežili. Dnes žádný uživatel sám o sobě, svým bezvadným a pokrokovým rozhodnutím nemůže zvrátit mizení původních druhů.

Buď můžeme hájit, chránit, stanovovat lipanům míru 60cm, PO 80cm, jízkovat po 10metrech, ale těch ryb nepřibude, protože tu máme ČOV, MZE, sucho, teplo, atd.
Za peníze v Praze dům a za peníze na pstruhovkách Pd a Si, i průmyslový lipan by byl........ ale za peníze...... ne z podstaty.

NPanTloušť - Profil | So 11.1.2020 18:11:49

Bacha San >> Což o to, já bych si tu pstruhovou povolenku rád koupil. Problém je že v mém okolí není jediný kloudný P revír. Všechno to jsou víceméně potoky, kde se chytá hlavně tloušť, občas nějakej malej potočák a na pár dní nasazení duháci. Takže taková klasika (bohužel). U nás na vesnici jsme měli hodně dobrej potok na pstruhy. Chytali se tady krásní potočáci, pro zpestění se dosazoval Siven a PD. Byli tu i nějací Lipani, ale těm se tu asi nikdy tolik nedařilo. Dneska tam potkáte maximálně malého tlouště. Přemýšlel jsem o tom jestli by se tam ještě dali Pstruzi vrátit, ale když jsem se tam nedávno procházet, chtělo se mi akorát tak brečet. Ten potok je totálně zničenej.

NJirka1976 - Profil | So 11.1.2020 18:09:25

jezevcik >> taky bych byl pro , klidne i na 50 . A dedek co chyti na srot a rohlik " zivotniho kapra " 75 cm si ho muze odnest a babka ho pochvali .

Ncechura09 - Profil | So 11.1.2020 18:08:10

Willow >> Máš líbí jen výhrada k poslední větě, kterou jsi psal srdíčkem.
PO je již nyní něco jako šavlozubý tygr. prozření se konat nebude. Novodobá strategie bude mít jinou podobu, čilimník si své odměny vyplatí.
Jsem zvědav, zda se dožiji toho, že u nás vznikne revír podobný těm ve Slovinsku nabo Rakousku.
Náznaky už jsou, svazu v jeho dnešní podobě se to ale jistě týkat nebude...

NWillow - Profil | So 11.1.2020 17:47:31 - SKVĚLÝ ZÁPIS!

Bacha San >> Na pstruhovce se člověk musí narodit,pak na ní prožít svá pytlácká léta a pak se stát rybářem na svém pstruhovém revíru.Začne vláčet, muškařit a to muškaření se mu stane pak ,,koněm " na celý život . No a celý svůj aktivní věk už od dětství věnuje všemu ,co je spojeno s pstruhovou vodou.Líheň, stavění hrázek a čeřidel no prostě všemu.No a v 50ti zjistí že už to nemá cenu protože už každému jde jen o peníze a chlubení a že ta pstruhovka jde ke dnu je jim úplně jedno.Prostě zmizela ta čest být dobrý rybář a hospodář .A to je dnes vidět na každém kroku,všude komerce a zisk,to že bude přírodně vytřený pstruh,lipan skoro zázrak nikomu nevadí.Oni používají tu svoji mantru, ,,Kdyžtak nakoupíme" ,ale co a v jaké kvalitě, to je jim vlastně jedno.Hlavně že se peníze točí, po nás potopa.Ale kdo jiný,než rybář, by se o ty pstruhovky měl starat.?
Stát?Ten je bezplatně věnoval svazům.
A co mají svazy dělat!!Hospodařit podle pravidel určených státem,tedy Mze.A co dělají?Pod rouškou hospodaření o původní reofilní ryby vyrábí umělé duhákodromy i na tekoucích vodách a tím pomáhají ničit i tu původní populaci .
Takže svazy nehospodaří,ony jen využívají tu naivitu Mze úplně dokonale.
Ale až jednou spadne klec,to pak bude prozření.

NBacha San - Profil | So 11.1.2020 16:58:33

Koukám, že P revíry netáhnou:-) No je pravda, že na pstruhovce se človék kolikrát pořádně utahá. Ale dal jsem do placu i přehodnocení rybích pásem.
Osobně si myslím, že by se pásma přehodnotit měla, třeba každých několik let přehodnocovat a měnit podle toho zarybňovací plány. Přičemž nechat více rozhodovacích pravomocí na jednotlivé MO.
Co na to vy informovanější a zkušenější?

NBacha San - Profil | So 11.1.2020 16:52:12

jezevcik >> Tak to bych bral. Stejně menší neberu:-)

Njezevcik - Profil | So 11.1.2020 16:24:25

já 2 >> A co tak zrušit K70 a místo toho dát zákonnou míru kapra 45 ?

NFockeWulf - Profil | So 11.1.2020 13:48:52

Bacha San >> Jo to je, můžou se u toho ještě víc prolít samohonkou. Díval jsem se na ně, věř, že hlad tam hraje jistou roli, většinou to jsou bezďáci.

NBacha San - Profil | So 11.1.2020 13:37:00

FockeWulf >> Lov na dírkách, neboli "drigalka" není motivovaná až tak hladem. Je to ruský národní sport:-) Může se při něm dopovat:-D

NBacha San - Profil | So 11.1.2020 13:33:31

keltt >> Tak to máš jistě pravdu. Pamatuji hospodáře, který byl i rybářem tělem a duší. Dokud hospodařil na revíru, byl to ráj na zemi. Pak ale zemřel, někdy těsně po revoluci, a až doteď to jde od deseti k pěti.
Píšeš "každý dobrý hospodář" a to je jádro pudla a klidně to podepíšu. Proč je jich ale tak málo?

Nretrívr - Profil | So 11.1.2020 12:16:11

já 2 >> Nemyslím, že je špatně postavená anketa, je jen široká možnost odpověďí, kterou právě tvoří lidé, tedy v tomto případě rybáři. Názory těchto lidí jsou cenné zvláště proto, že kopírují místní podmínky. Co to pro mne znamená? Dovíš se kde ,kdo co jak dělá. Já jsem níže vysvětlil, pro jsou pro mne zarybňovací plány směšné. Ale je to jen má zkušenost a těm poctivcům jsem se předem omluvil.Je to stokrát omletá věc, je a bude to vždy o lidech. A my nepatříme k těm ukázněným. To bude trvat ještě dlouho a horší je, že pro poctivot u nás nejsou podmínky. Ale Tvůj příspěvek je pozitivní, to mne velmi těší.

NWillow - Profil | So 11.1.2020 9:19:17

Rožnovák >> Závidím.👍

Nkeltt - Profil | So 11.1.2020 2:02:20

Rožnovák >> Nejsou zdroje, nejsou kapacity, není ryba. V krátkosti jsem shrnul to, co tu obsáhle píšeš, a co si 99% respondentů z mrku vůbec nepřečte. Ani věta "to by snad byla cesta", mrkaře opravdu nepřesvědčí, aby od kavalce s televizí či notebookem zvedli paty.
Spíš jsi měl napsat, co konkrétně navrhuješ Ty ! Uživatel revíru je pouhá zástěrka dalších a dalších problémů. Vlastník revíru se chová jinak.
Nicméně čtu mezi řádky i to, že jsi to napsal v dobré víře, ale to bohužel na věci nic nemění.

Červené karty: hraji, alfonz42