MRK.cz - stále na rybách - ryby a rybaření

MRK.cz - Stále na rybách
Otázky a diskuse Seznam Diskuse

Anketa na změnu denní doby lovu ryb v ČR

Protože je to hodně diskutované téma a rozděluje to i rybářskou veřejnost, tak se tady můžete rozepsat a i hlasovat, proč a nebo z jakého důvodu by se vám tahle změna líbila či nikoliv. Jsme rybáři z jednoho svazu a myslím si, že by bylo dobré vědět, kolik procent zhruba lidí s tím souhlasí či nikoliv.

Autor diskuse: 1Mara ®
Zařazeno do: všeobecné - RŘ, MO, svazy, 30.11.2017


Anketa na změnu denní doby lovu ryb v ČR

A)Ano, souhlasím s návrhem ČRS a to letní (duben, květen, červen, červenec, srpen, září) rybolov od 04 do 24 hod., zimní (říjen, listopad, prosinec, leden, únor, březen) od 05 do 22 hod. 56%
B)Ano, souhlasím s návrhem JV a to všechny měsíce 4-24 hod. 4%
C)Ano, souhlasím a nejlépe bych chtěl lov po celý rok 0-24 hod. 24%
D)Ne, nesouhlasím, ryba má právo na odpočinek a je potřeba je chránit 10%
E)Ne, nesouhlasím, rybář a svaz na tohle není připraven, přibylo by u vody jen přestupků, bordelu a hluku 7%

Od 30.11.2017 hlasovalo 666 čtenářů.

Nemůžete zapisovat do této diskuse, protože nejste zaregistrován nebo přihlášen.

[ Nejnovější | << Novější | strana 1 ze 26 | Vybrat stránku | Starší >> | Konec ]

N paulis - ® Po 19.2.2018 21:33:25
Viktorin >> Není co řešit.
N Viktorin - ® Po 19.2.2018 19:44:06
paulis >> Ano. ČRS nás trochu předběhl. Ale my v MRS to doženeme. Svazový výbor MRS to prý 29.3. rozhodne. Ale sám Kakr říká " by šel proti schválenému textu BP, kde je v závorce napsáno V PLATNÉM ZNĚNÍ." Měl na mysli svazový výbor. Není co rozhodovat. Jen pochybující nebo neznalé rybáře v MRS informovat, tak jak to neprodleně udělal ČRS. Říkám já.
N paulis - ® Po 19.2.2018 14:15:41
S potěšením oznamujeme, že legislativní proces změny povolené doby lovu na mimopstruhových revírech je úspěšně dokončen. V uplynulých dnech byla podepsána novela vyhlášky č. 197/2004 Sb., k provedení zákona č. 99/2004 Sb., o rybářství, kterou se mění denní doby lovu ryb na mimopstruhových revírech a byla publikována ve Sbírce zákonů pod č. 25/2018 Sb. v částce 14, která vyšla 19.2.2018.

Na základě této novely platí s účinností od 1. dubna 2018 následující denní doby lovu ryb na mimopstruhových revírech:

a) v měsíci duben, květen, červen, červenec, srpen, září od 4 do 24 hodin,

b) v měsíci říjen, listopad, prosinec, leden, únor, březen od 5 do 22 hodin.

Tyto povolené denní doby lovu ryb jsou v mimopstruhových revírech platné již v této sezóně, resp. od 1. dubna 2018.

Pro úplnost uvídíme i celou genezi tohoto návrhu.

13. únor 2017 - Hospodářský odbor při Radě ČRS projednává návrh na změnu prováděcí vyhlášky ve smyslu prodloužení denní doby lovu na MP revírech.
22. květen 2017 - Hospodářský odbor při Radě ČRS doporučuje tento návrh Radě ČRS, návrh na změnu vyhlášky se začíná připravovat.
24. srpen 2017 - Jednatel ČRS informuje náměstka ministra zemědělství o připravovaném návrhu.
7. září 2017 - Republiková Rada ČRS schvaluje finální podobu návrhu na změnu denních dob lovu a žádá o stanovisko Moravský rybářský svaz; ten v následném jednání návrh novelizace podporuje.
20. říjen 2017 - Návrh ČRS je předložen Ministerstvu zemědělství k zahájení legislativního procesu, v tomto období je podán také alternativní návrh (mimo struktury ČRS a MRS), požadující celoroční lov ryb non-stop.
31. říjen 2017 - Je zahájeno meziresortní připomínkové řízení, v rámci kterého se dotčené instituce vyjadřují k návrhu a podávají případné námitky nebo návrhy změn
22. listopad 2017 - Je ukončeno připomínkové řízení, jeho výsledkem byla podpora návrhu ČRS.
11. leden 2018 - Na základě připomínek z připomínkového řízení je návrh upraven tak, že plně odpovídá návrhu, který byl podán Českým rybářským svazem. Materiál je postoupen Legislativní radě vlády ČR a po schválení k podpisu ministrovi zemědělství.
19. únor 2018 - úprava vyhlášky č.197/2004 Sb. ve věci denních dob lovu je publikována ve Sbírce zákonů pod č. 25/2018 Sb.
N LosPafkos - ® Ne 18.2.2018 21:16:22
FRANK71 >> ale rozum velí udělat takovou razantní změnu až od 01/2019 s novou povolenkou :-)
N FRANK71 - ® Ne 18.2.2018 20:49:04
REX65 >> jo jo.
N REX65 - ® Ne 18.2.2018 20:48:40
FRANK71 >> a kdo si nepřečte bude si zkracovat jen dobu lovu ale nic neporuší
N FRANK71 - ® Ne 18.2.2018 20:23:53
LosPafkos >> nic se neděje v dubnu se chytalo od 6- 22 hodin. Nyní to bude od 4- 24 hodin. Takže pokud by se nékdo zapomněl co to neví, by byl milé překvapen, že ve 23 hodin nepřijde o povolenku při kontrole RS.😊😊
N LosPafkos - ® Ne 18.2.2018 20:18:09
FRANK71 >> o sebe strach nemám,ale co ti starci u vody ? :-)
N FRANK71 - ® Ne 18.2.2018 20:15:23
LosPafkos >> tohle řeší vyhláška 197/2004. Ta vyjde ve Sbírce zákonů . Takže tvoje povinnost je se s právními předpisy povinen seznámit. V tomto případě svaz může opravdu jen informovat na stránkách, že se vyhláška změnila. Pokud by byla změna BP tam by to nestačilo.
N LosPafkos - ® Ne 18.2.2018 20:06:23
FRANK71 >> tápu v tom jak to hodlá svaz dát vědět všem lovícím (zmínku na stránkách svazu nepovažuju za dostatečnou)
N FRANK71 - ® Ne 18.2.2018 19:40:29
Zámek >> bude.
N paulis - ® Ne 18.2.2018 19:25:31
Ze zasedání Republikové rady ČRS (únor)

Kategorie: Všeobecné

Druhá letošní schůze Republikové rady ČRS se konala 8. února 2018.

Hlavním bodem jednání byla informace o hospodářském výsledku celosvazového rybolovu a redistribuci jeho čistého výnosu za rok 2017. I v loňském roce pokračoval příznivý trend prodeje celosvazových povolenek – mimopstruhových si rybáři si koupili 37836 (o 1795 kusů více, než v předchozím roce), pstruhových pak 1666 (meziroční nárůst 110 povolenek). Celková částka prostředků celosvazového rybolovu určená k rozdělení (tzv. redistribuce), činila necelých 81 mil. Kč, což představuje oproti roku 2016 zvýšení o zhruba 2,5 mil. Kč.

Pro připomenutí: celosvazový rybolov organizuje Rada ČRS na základě jeho statutu, v praxi se jedná o sdružení regionálních povolenek do jedné – celosvazové. Finančně systém funguje tak, že se od celkového příjmu za prodej celosvazových povolenek odečtou režijní náklady (v roce 2017 činily 10% - zahrnují hlavně tisk povolenek a soupisů revírů, dále podíl na správních nákladech Rady ČRS a části pracovníků aparátu Rady) a čistý výnos se rozdělí podle úlovků mezi uživatele revírů, kteří se účastní celosvazového rybolovu, tzn. sedm územních svazů a Radu. A protože na revírech Rady platí vedle celosvazových povolenek i územní povolenky všech ÚS ČRS, je součástí redistribuce i vyrovnání za jejich úlovky. Za rok 2017 se naposledy hradily úlovky držitelů celosvazových povolenek na revírech v užívání Rady ČRS odděleně, a tedy v rozdílných kilogramových koeficientech pro každý revír, v letošním roce již budou všechny revíry pro výpočet náhrady za úlovky účetně sloučeny do jednoho střediska a náhrada za kilogram úlovků bude pro všechny revíry stejná.

V rámci kontroly usnesení Rada vyslechla informaci o průběhu schvalovacího procesu změny denních dob lovu na mimopstruhových revírech (duben až září od 4 do 24 hodin, říjen až březen od 5 do 22 hodin). Návrh na změnu vyhlášky č. 197/2004 Sb. prošel Legislativní radou vlády, po podpisu ministra zemědělství se čeká na vyhlášení ve Sbírce zákonů. Předpokládaná účinnost je od 1. dubna 2018.

Rada se rovněž vrátila k závodu v lovu kaprů World Carp Master 2018 na údolní nádrži Orlík v termínu 7. až 15. září 2018. Členům Rady byly předloženy propozice závodu a dohoda o spolupráci pořadatele závodu a ČRS, doplněná podle požadavků, vznesených na lednovém zasedání Rady. Rada poté vyslovila s uzavřením uvedené dohody souhlas. O lokalizaci závodních úseků budou rybáři včas informováni.

V dalším bodu jednání vzala Rada na vědomí informaci o předložených žádostech o dotace. Pro letošní rok podal Český rybářský svaz žádost o dotaci z prostředků MŠMT na projekt „Podpora sportovní reprezentace ČRS“ ve výši 782 tis. Kč a z programu státní podpory práce s mládeží pro nestátní neziskové organizace na projekt „Rybářský svaz pro děti a mládež 2018“ s podílem státní dotace 1,2 mil. Kč.

Dále byly podány žádosti na čerpání dotací poskytovaných ze státních prostředků pro NNO z kapitoly Mze na projekt „Podpora celospolečenských aktivit ČRS na úseku vzdělávání, propagace a výstavní činnosti“ v celkové rozpočtované částce 862 tis. Kč s podílem státní dotace 603 tis. Kč a na projekt „Podpora celospolečenských aktivit ČRS na úseku životního prostředí v rámci udržitelného rozvoje rybích společenstev v rybářských revírech“ v celkové rozpočtované částce 3,4 mil. Kč s podílem státní dotace 2,4 mil. Kč.

Oba tyto projekty jsou ze strany Mze doporučeny k podpoře. Posledním dotačním programem MZe je „Podpora mimoprodukčních funkcí rybářských revírů“, kde se v současné době čeká na schválení zásad, kterými se stanovují podmínky pro poskytování této dotace. Alokace pro všechny rybářské revíry v ČR činí 15 mil. Kč, v minulých letech z toho ČRS čerpal cca 11 mil. Kč ročně.

PR pracovník Rady ČRS Tomáš Kočica představil členům Rady první číslo Rybářského Zpravodaje, které je připraveno pro místní organizace. Zpravodaj bude vydáván výhradně v elektronické podobě a bude zasílán na kontaktní e-mailové adresy MO ČRS se žádostí o rozšíření mezi funkcionáře, případně i členy místní organizace. Počítá se se třemi čísly ročně.

Rada dále vzala na vědomí informaci o plánovaných aktivitách v oblasti mezinárodní činnosti v roce 2018, které budou spočívat v účasti na kongresu CIPS (mezinárodní konfederace rybářského sportu) a zasedání Rady prezidentů Evropské rybářské federace, tradičně se počítá se setkáním se zástupci Slovenského rybářského svazu. V rámci informace o činnosti mezi zasedáními Rady informovali předseda a jednatel o setkání s předsedou Zemědělského výboru PS PČR Jaroslavem Faltýnkem, s nimž bylo dohodnuto setkání členů zemědělského výboru s Radou ČRS a zástupci územních svazů v červnu letošního roku.

Právník Rady David Zdvořáček informoval o problematice GDPR (Směrnice EU k ochraně osobních údajů) ve vztahu k činnosti ČRS. Základní informace pro místní organizace jsou uvedeny ve zmíněném Zpravodaji, MO obdrží během března podrobnější manuál. Obecně se netřeba nařízení bát, podstatou je zajištění ochrany nosičů dat (ať obyčejné kartotéky nebo počítačového software) proti zneužití osobních údajů s tím, že k vedení základních dat, jako je jméno, datum narození a bydliště, které ČRS potřebuje pro členskou evidenci a výdej povolenek k rybolovu, není třeba souhlas člena. Proti zpracování základních údajů může člen podat námitku, tím pádem mu ale nemůže být vydána povolenka a nemůže být ani členem ČRS.

Rada v dalším schválila návrh Územního svazu pro Severní Moravu a Slezsko na podání žádosti na FIPS mouche o přidělení pořadatelství MS Masters v lovu ryb na umělou mušku v roce 2020. Rovněž schválila Statut pro čerpání finančních příspěvků darovaných Českému rybářskému svazu Českým olympijským výborem pro rok 2018. Jedná se o poslední rok čerpání této podpory, pro místní organizace je k dispozici zhruba 800 tis. Kč (v minulých letech se v rámci ČRS rozdělilo 3,3 mil. Kč).

Příští zasedání Republikové rady ČRS se bude konat 8. března 2018.

Jan Štípek
jednatel ČRS

Zdroj: https://www.rybsvaz.cz/?page=aktuality%2Faktuality&​​page_menu=&lang=cz&fromIDS=&test=&menu_id=&a​ktualit​y_tabulka=aktuality&aktuality_id=604&​aktuality_zac=​0&aktuality=rozbalit
N Zámek - ® Ne 18.2.2018 18:34:45
Kluci nevíte jak to dopadlo? Bude se od dubna teda chytat v jiném čase ne to zůstalo při starém dekuji
N Kalopa - ® Po 29.1.2018 14:39:50
Tak minulý týden projednáno https://apps.odok.cz/veklep-detail?p_p_id=material_​WAR_odokkpl&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mo​de=view&p_p_col_id=column-1&p_p_col_count=3&_materi​al_WAR_odokkpl_pid=ALBSASGJ34NL&tab=detail

a dle stavu materiálu (viz vysvětlivky) by to mělo být ok. Tak snad to ta současná vláda (ministr zemědělství) stihne ještě podepsat, ať se na jaře máme na co těšit
N Jura L. - ® St 13.12.2017 16:42:34
Kalopa >> né, nesleduju to, holt vánoční přípravy...
N Kalopa - ® Ne 10.12.2017 13:31:19
Jura L. >> máš nějaký nový zprávy?
N Jura L. - ® Pá 8.12.2017 20:54:40
"Ministerstvo hnoje " tomu zas nasadilo korunu.... :-(
N RK - ® Čt 7.12.2017 19:33:47
Serjoža >> a vod toho je tady Mrk 😀
N Serjoža - ® Čt 7.12.2017 16:32:54
RK >> No vida tak ať se domluvijou a bude to pasovat oboum.
N RK - ® Čt 7.12.2017 15:37:23
Deawon >> no a co má dělat můj známej, co má noční v kotelně? Chce chytat úhoře a ty svině berou přes den na hovno. Neporadíš něco ?
Nebo, nechceš dělat v kotelně? Musel by ses ale naučit dost komplikovanej program. Dneska už to není o fedrování koksu a hlídání tlaku -:)
N Deawon - ® Čt 7.12.2017 9:03:22
Serjoža >> Kde jinde můžu pracovat jako IT a přijít domů ve 14h? Prostě chatání do 18h je málo. Stačilo by přes zimu do 20h.
N Mrknato - ® Čt 7.12.2017 7:27:39
raven >> Hele a co si má myslet řadový gardový členi, když na jedné straně svaz (Rada, ÚS, MO) propagují změny VRP v BP, bez výjimek a nadělali množství nesmyslných BP a v druhém případě, možnosti zpřísnit doby lovu a to ještě s legislativním ukotvením ve vyhlášce (stejně jako uživatelé upravují technické prostředky k lovu) se jim to nelíbí?

Jak to mají členi chápat a jak to chápeš ty?
N raven - ® St 6.12.2017 9:05:17 - SKVĚLÝ ZÁPIS, DĚKUJI!
za ČRS je vyjádření zde:
https://www.rybsvaz.cz/?page=aktuality%2Faktuality&​page_menu=ano&lang=cz&fromIDS=&test=&menu_id=&aktua​lity_tabulka=aktuality&aktuality_id=580&aktuality_z​ac=0&aktuality=rozbalit

Pan Vostradovský má k tomu rozumný komentář.

Stanovisko rady:

"V rámci kontroly usnesení se Rada vrátila k problematice denních dob lovu na mimopstruhových rybářských revírech, resp. k návrhu Českého rybářského svazu na jejich úpravu, který byl zaslán Ministerstvu zemědělství ČR. Přestože jsme o něm na webových stránkách a Facebookovém profilu ČRS několikrát informovali, tak pro připomenutí: Český rybářský svaz navrhl zjednodušit současné čtyři denní doby lovu ryb na mimopstruhových revírech na dvě: letní od dubna do září 4 až 24 hodin a zimní od října do března od 5 do 22 hodin s tím, že by byly jednotné pro všechny mimopstruhové rybářské revíry v ČR. Tedy bez možnosti jejich úpravy uživatelem revíru, aby rybáři nemuseli u každého revíru studovat, jaké doby lovu na něm platí. Ministerstvo zemědělství však nevzalo návrh ČRS na zřetel a připravilo do připomínkového řízení návrh na denní doby lovu 4 – 24 hodin po celý rok s možností zpřísnění uživatelem revíru. Rada ČRS konstatovala, že neshledává důvod ke změně svého návrhu a v rámci připomínkového řízení vysloví s návrhem MZe na změnu denních dob lovu nesouhlas. Důvodem jsou legislativní vady ustanovení o zmocnění uživatele revíru měnit stanovené doby lovu a věcný nesoulad s návrhem ČRS, který podporuje i Moravský rybářský svaz. "
N Petr64 - ® St 6.12.2017 7:22:02
Serjoža >> Biwi,ani lehátko není nutno.Je to domeček s oplocenou zahrádkou,takže není nutno asi ani povolenky.
N Serjoža - ® St 6.12.2017 7:13:55
Petr64 >> Nová doba.Určitě tam byl aji bivak a lehátko,aby to neskazilo to kouzlo rybařiny.
N Petr64 - ® Út 5.12.2017 20:46:54
Mrknato >> Máš to relativně "kousek" od baráku.Musíš koukat víc kolem sebe a né jen na monitór .:-)

[ Nejnovější | << Novější | strana 1 ze 26 | Vybrat stránku | Starší >> | Konec ]

[ otázky | všeobecné | RŘ, MO, svazy ]

Co je nového - všeobecné
Akční nabídky
Všechny slevy a akce
akce, rybareniNovinka!!! GULP! HONEY WORM 3,3 cm

Za 179
Nový Červ HONEY WORM je další skvělou nástrahou na lov pstruhů imitující tučného červa, nebo larvu.

akce, rybareniFox Bunda Green Black Softshell Jacket | SLEVA 32%

Za 1.590
Značková kvalitní rybářská bunda od firmy Fox, vhodná nejen na rybaření, ale i své místo si najde i pro Vaše outdoorové aktivity. . Firma FOX pro Vás připravila funkční softshellovou bundu, která nabízí kvělý poměr kvality a ceny. Nyní za skvělou výprodejovou cenu.

Oznámení - obecné
Vložit oznámení

Na toto místo můžete sami vložit své oznámení ostatním čtenářům MRKu.

Kalendář akcí - obecné
Seznam závodů
Výsledky závodů
Všechny výsledky
Doporučujeme e-shop
Rubrika E-shopy
Raven Fishing Brno &#8211; Rybářské potřeby Raven Fishing Brno – Rybářské potřeby

Rybářské potřeby Raven Fishing Brno nabízejí nejširší sortiment rybářských potřeb a dopravu zdarma při objednávce nad 1 500 Kč! E-shop a...