Lososi táhnou zpět do Kamenice

Autor diskuse: MAXXSKATER - Profil , 12.12.2021

Nska-la - Profil | Po 20.12.2021 22:47:31

potočák 62 >> Samozřejmě je velice možné, že diskuze o v současnosti bezúplatném užívání některých revírů (primárně tekoucích vod) možná přijde a svaz by na ni měl být připraven, ovšem osobně se domnívám, že je vhodnější se na podobnou eventualitu sice připravovat, ale raději o tom veřejně příliš nehovořit, protože tak můžeme i některé podnítit, že o tom uvažovat vůbec začnou. Stále je velký prostor pro posilování pozic svazu v řadě oblastí (tlak přes média, sociální sítě, posilování vztahů z představiteli státní správy), aby se některá rizika eliminovala dříve, než nastanou a jiné problémy se dařilo řešit. Osobně za nejbolavější aktuální problém ale považuji nedostatek lidí (schopných), vše i v MO často zůstává na velice úzkém okruhu, navíc mnohdy lidí, kteří už opravdu neskáčou přes kaluže... Nedostatek brigádníků, čím dál větší neochota něco dělat, ale zároveň zvedající se požadavky členské základny v některých oblastech, i to bude do budoucna souviset s financováním (lze dle vývoje očekávat jistou nutnou profesionalizaci)... Otázka budoucnosti vysazování váčkového plůdku lososa je asi spíše na bližší diskuzi v hospodářském odboru ÚS, případně i na diskuzi mezi MO Děčín, ÚS, NP a některými odborníky. Vím, že ne vždy byly některé osobní vztahy mezi zainteresovanými zcela ideální, ale doba se posouvá... To ostatně souvisí i se zmínkou pana Machana ohledně výsledků po vytření navrátivších se ryb. Samozřejmě ohledně projektu čerpám primárně z mě dostupných podkladů a dat, případně informací od funkcionářů ÚS (v případě lososa primárně jednatel, hospodář), o některých aspektech projektu návratu lososa z minulosti nemusím mít takové podvědomí (např. kvalita jiker z Dánska) jako ti, kteří znají i některé podrobnosti již od samotného počátku projektu, to nebudu popírat. Jsem primárně nástroj ÚS, ač je mi ponechávána poměrně velká volnost, tak v oblastech, kde existují jasná stanoviska vedení ÚS, jsem je samozřejmě povinen hájit, ač mohu usilovat i o jejich změnu, ale dokud není rozhodnuto jinak, jsem povinen hájit stanovisko původní, i proto jsme se možná v minulosti ohledně některých otázek více dohadovali. Je mi jasné, že jednání s některými úřady a rovněž organizacemi bývá komplikované. Bohužel stojíme i proti některým silným skupinám, kterým je třeba čelit (říkejme jim třeba betonová nebo elektrárnická lobby, případně některé vlivné "ekologické" organizace), ti mají k dispozici nejen mnohem vyšší prostředky na propagaci a prosazování svých cílů, než může vynaložit (případně vynakládá) ČRS. Ale v současné éře sociálních sítí, přes které lze organizovat i vlivné kampaně za nižší prostředky prostor je, na to pak ostatně i sám navazuje rovněž vyšší zájem médií (jen dnes se chtěla o některých otázkách bavit 4 média). Bude to dlouhý boj, ale snad se konečně některé věci posunou... Petrův zdar

Nrybomil - Profil | Po 20.12.2021 13:39:11

Knapík >> no to je věc druhá, každopádně nějakej čas by to mělo být, např. ne od 1.1. ale od 1.3. jenže to už by mohly být někde z5.

NKnapík - Profil | Po 20.12.2021 12:11:34

rybomil >> to je dost pravděpodobý, ale myslím si, že by ty ryby měly mít po tý cestě klid a chytat by se neměly, když už to přežily.

Nrybomil - Profil | Po 20.12.2021 12:03:08

Knapík >> co jsem byl v Polandu, na Parsetě, Slupie, Redě, Lebě se loví losos od 1.1. a jsou všici vytřený. pochybuji že se vytírají v těch řekách, spíš v jejich přítocích. takže chytáš ryby vracející.

NKnapík - Profil | Po 20.12.2021 11:54:47

rybomil >> já ji nehlídal, ale nad Střekovem to nejspíš nebylo

Nxmac - Profil | Po 20.12.2021 11:48:39

rybomil >> To je právě ono, že se udělá a nakonec i zrealizuje projekt, který často nepočítá s dalšími změnami v toku a pak je úplně k ničemu. Podobně fungují/nefungují rybí přechody a přitom dokud byly vorové propusti na jezech dost ryb migrovalo tam i zpět přes ně...

Nrybomil - Profil | Po 20.12.2021 11:24:14

Knapík >> to víme ... o tom kde se vytřela se ví co ?

NKnapík - Profil | Po 20.12.2021 11:20:43

rybomil >> co si pamatuju, tak rybář jménem Modlitba chytil v Labi vytřenou jikrnačku pod Střekovem už pěkných pár let zpět, dokonce bych řekl, že to bylo před rokem 2000. Druhá věc je, zda by z toho výtěru mohlo něco přežít.

Nrybomil - Profil | Po 20.12.2021 11:00:08

xmac >> tak cca 5 let z5, nevím přesně, možná i víc? než se tam začalo blbnout s tou marinou co jí teď rozšiřují.
tak nějak myslím, že až se to tam zanese štěrkem a pískem a nebude se to proplachovat nesmyslnou manipulací nejen na tom jezu, ale hlavně pouštěním z Lipna a Římova trdliště bude funkční.

Nxmac - Profil | Po 20.12.2021 10:50:13

rybomil >> Kdy se to tam dělalo?

Nrybomil - Profil | Po 20.12.2021 10:38:32

tomvec >> nejsem žádný odborník ani jsem se lososem nikdy nezabýval. ale tomu, že se vytírá v Labi, vzhledem ke všem dlouholetým informacím a také tomu co dali ostatní diskutující prostě nevěřím.
i některé jiné ryby co v řece žijí, pokud nemají podmínky se nevytřou. když např. z přehrady vytáhnou někam pod jez kde je X metrů vybetonované koryto.
jako malý příklad bych uvedl to slavné a " vyprojektované " trdliště pod velkým jezem ( u dlouhého mostu ) na Vltavě v Budějkách. to bylo keců až slávy a vono prd velebnosti...

Nhering - Profil | Ne 19.12.2021 19:37:29

ska-la >> Jen k Té ztrátovosti. Ano ztráty byly a to zejména z důvodu, že k dolíhnutí byly dodány jikry pochybné kvality. Úplně první líhnutí v naší líhni bylo s minimálními ztrátami,ale muselo se čekat s vysazením až do poloviny května až pokvetou kytičky a než se svolají tv společnosti aby se udělala show. Každý plůdek lososovitých ryb se z líhní expeduje s třetinovým váčkem, aby měla rybka čas na adaptaci, pokud chci zachovávat přirozené návyky divoké ryby! To ví každý lihňař! Jenže kvůli komedii před médii se vysazení oddalovalo.
Pak jsme si vyzkoušeli inkubovat jikru odebranou přímo na trdlišti v Kamenici kdy se odlovil jeden pár lososů,odebrali se pohlavní produkty a po transportu k nám na líheň došlo k oplodnění a položení cca 2700 jiker na aparát.Mortalita jikry byla nulová a z celé snůšky padlo během inkubace jen cca 50 jiker.

Takže když je jikra získaná z divoké ryby co se vrátila k výtěru tak je to paráda.
To co se vozilo z toho Dánska byla pěkná sračka.

Npotočák 62 - Profil | Ne 19.12.2021 18:52:02

ska-la >> Ahoj, nechci se hádat a vezmu to popořadě. Můj názor je, že dříve či později dojde k tlaku na rybářské svazy ohledně bezplatného užívání revírů a pod., stačí si vzít, jaký tlak je v součastnosti vyvíjen na myslivce. A potom může být každá pomoc dobrá. Pokud´ jde o petici ,tak se jí pochopitelně nemusel výbor US řídit, na druhou stranu je pravda, že rozpoutala širokou diskuzi se zapojením odborné veřejnosti-docent Drozd a další a je potom jenom dobře, že k tomu výbor US přihlédl .Podle mého názoru by pouze stačilo, kdyby poslední informace, které se objevili, byli podány trochu jinak a bylo by všechno v pořádku. Uvedu příklad. Výbor Severočeského US jako uživatel revíru........... se na svém jednání zabýval připomínkami MO, odborné veřejnosti a aktivními skupinami rybářů ohledně podmínek ,za kterých se provádí rybolov na soutoku Labe a Kamenice v době tahu Lososů. Vzhledem k měnícím se podmínkám a s ohledem na připomínky změnil pravidla rybolovu následujícím způsobem..... a za to obvyklou omáčku a myslím, že všichni by byli spokojeni. Jinak informací na porovnání se dá získat dost. Například z knížky, kterou vydala AOPK-Hodnocení projektů aktivní podpory ohrožených živočichů v České republice. Dále ze starých čísel Rybářství a dalších časopisů a tak by se dalo pokračovat. Jinak do Polenz byl vysazen první plůdek Lososa na jaře 1995. Na podzim 1998 bylo v Sebnitz,Polenz a Lachsbachu při kontrolních odlovech odloveno 27 dospělých lososů. Na podzim 1999 bylo v těchto řekách prokázáno přirozené rozmnožování u 16 jedinců a celkově při kontrolních odlovech bylo odloveno celkem 76 dospělých lososů. V letech 2003-4 se už uváděli stovky táhnoucích lososů do těchto řek. I počet lososů, kteří táhli k nám po roce 2004 byl mnohem větší a Lososy se ulovili jak na Ohři, tak se pořádali nájezdy do Střekova, kde se na udici chytal slušný počet Lososů.-zdroj časopis Rybářství. Pokud´ vezmu krátkodobý plán, tak do roku 2008 mělo na naše území táhnout nejméně 100 jedinců do povodí Kamenice, Ploučnice ,Ohře a to do každého ,to je celkem nejméně 300 Lososů. Ve střednědobém horizontu se měl počet vracejících se Lososů postupně zvyšovat tak, aby přirozená reprodukce dosáhla takové výše ,že umělé vysazování nebude potřeba nebo jenom v omezené míře .K dosažení tohoto cíle byla jenom na začátku investována do jiker a plůdku v letech 1998-2003 částka 6 924 630 Kč- celkové náklady. Poskytnuté dotace - PPK: 4 122 835 Kč. MŽP:1 000 000 Kč a rada-US ČRS : 1 313 215 Kč. Jaká je současná skutečnost víš sám nejlépe. Pokud´ by jsme to měly vyhodnotit na férovku, tak současně prováděné vysazování ze strany US k ničemu nevede a v podstatě se jedná o vyhozené peníze členů. Mě vycházejí dvě logické možnosti-bud´ financování a vysazování ze strany svazu-US zastavit jako zbytečné plýtvání peněz a tyto peníze použít na podporu jiných ubývajících původních druhů ryb. Nebo se vrátit k tomu ,co se osvědčilo v prvopočátku- to je dovoz oplodněných jiker, líhnutí na svazových líhních v okolí a vysazování váčkového plůdku. Pokud´ by záleželo na mě, tak by jsem byl pro druhou variantu ,daly by se tak využít i menší a malé potoky nad Kamenicí. Ostatně, jestli se nepletu, tak poslední lońský losos byla vytřená jikrnačka ulovená u přítoku menšího potoka několik km nad Kamenicí. Jinak pochopitelně zdrojů informací mám daleko více i z doby ,kdy jsem jako předseda ekologické organizace byl zván AOPK a dalšími ekologickými organizacemi na různé semináře a pod. Pravda taky je, že mě v součastnosti nezvou po tom, co jsem byl zařazen na černou listinu ale svoje kontakty mám pořád. Při tom nešlo o nic tak hrozného ,pouze jsem na jednom semináři a to bez zvyšování hlasu nebo vulgarit chtěl od jedné pracovnice AOPK odpovědět na některé věci ohledně vyder ,obojživelníků a ohrožených druhů ryb a nemůžu za to, že to psychicky neunesla- odpovídat a rozbrečela se. Ale kdo chce, tak si údajů zjistí dost a navíc se nějaké věci dají odvodit podle chování divokých PO. Petrův Zdar

Nmannice - Profil | Ne 19.12.2021 17:17:13

ska-la >> Když to tu pročítám, tak se musím strašně divit. Na jednu stranu zpochybňuješ efekt petice, která opravdu neměla žádný vliv z pohledu vymahatelnosti.
A ve své podstatě tu prezentuješ práci a dejme tomu snahu svazu "zatlačit" na patřičných místech, když si přitom za těch x let, nedokázal svaz vybudovat takový hlas, aby byl schopen ovlivnit věci spojené s rybářstvím.
Tedy jedná se o práci svazu, přesněji řečeno Severočeského územního svazu, který má minimální vliv na rozhodování státní správy apod..
A přitom právě ta petice ač byla defakto opravdu ničím, tak byla jednou z věcí, kdy jste jako ÚS opravdu začali řešit problém ohledně lovu lososů..

Já nevím jestli se k tomu mám znovu vracet, ale snad jen pro ostatní členy, kteří by snad měli znát úplnou pravdu. V předchozích letech, docházelo ve zmíněném úseku k ulovení několik kusů Lososů. Přičemž i přes kritiku MO a části členů se ÚS rozhodl medializovat danou věc. A z právě zmíněných důvodů se začala zvyšovat návštěvnost řekněme kritického úseku. Toto mám potvrzeno od několik zdrojů nezávisle, včetně osobní časté kontroly dané lokality.
A právě následující rok, kdy došlo ke zvýšenému tlaku/kritice ze strany rybářů (MO vás již dávno žádalo a ignorovali jste). Tak pod tíhou kritiky a snad i strachu, že o část revíru příjdem na základě nečinnosti, tak jste se rozhodli.

Stejně tak být negativní se smyslu tahu ? Nesmysl.

Tlak na státní správu je věc dobrá, koneckonců proto jsem se lidem snažil nabídnout o volbách alternativu. Chápu, že né každému se tato varianta mohla líbit, a absolutně respektuji.
Ale reakce jaké jsem se dočkal ze strany svazu a tedy i tebe považuju, za největší chybu. Jelikož ten cíl a tedy zvýšený vliv rybářské obce byla mojí prioritou.

Jak jsem již řekl. O mě nejde, a jsem si už teď jistý , že příští volby se to bude kandidáty za rybářský svaz jen hemžit. Otázkou však je, kdo to bude a zda-li to nebude jen přesun z křesla na svazu...
Takže mojí práci já považuji za úspěšnou.. Vysvětlení členské základně i přes kritiku na mou osobu, že opravdu rybářství a politika jsou provázané. A my potřebujeme nejlépe více vlivných lidí. Bez ohledu na sympatie.


Ntomvec - Profil | Ne 19.12.2021 16:10:42

Denny >> tady ti lososi budou už zdegenerovaní, zblblí. Když do Německa a k nám dovezou plůdek odchovaný na sádkách ve Švédsku, co to má dělat. Oni se možná v tom Labi vytřou, ale jestli z toho něco bude, čert ví.

Nska-la - Profil | Ne 19.12.2021 15:52:43

Honza7 >> V dnešní době by bylo nejlepší vyžadovat povinně čidla, která budou vše sledovat a data rovnou odesílat státní správě. Teď to funguje i tak, že zvláště pokud je doslova jedná MVE za druhou, tak se občas těžko prokazuje, kdo to byl, protože každý provozovatel níže vám řekne, že za to nemůže, že to byl někdo nad ním...

Nrybomil - Profil | Ne 19.12.2021 15:39:52

ska-la >> NP si nechce narušovat vztah s obcí ... to je jako jinde nechce starostka obce narušit vztahy s chataři, tak v klídku nechá vozit jejich bordel na území přírodní rezervace. Chjoo absurdistán.

NDenny - Profil | Ne 19.12.2021 15:24:59

ska-la >> Jen maly dotaz. Labe v tech mistech, vytvari podminky na treni lososu? Ptam se, protoze kazdorocne sleduju tah i je lovim a dole na rece se nevytre jedina ryba. Nema sanci na bahnitem dne v pomalu proudne rece.Nevytrou se ani v kristalove ciste vode jezera s idelanim dnem. Stovky a stovky ryb radeji prekonavaji dlouhe kilometrove useky , kde musi zdolat radu prekazek, jen aby dosahli proudnejsich horejsich partii reky pro ne s vhodnym dnem. To me docela zajima, zda tenhle losos je schopny se trit i v samotnem labi, pritoky jako zminovana Kamenice jsou jasne, tam je to o necem jinem.

NHonza7 - Profil | Ne 19.12.2021 15:11:11

ska-la >> Moc děkuji za odpověď. Chápu, že v mnoha věcech je to dlouhý a vyčerpávající boj, který bohužel nemá konce.
V případě MVE nešlo by prosadit do zákona technické řešení - vytvořit práh, který bude před vstupem do každé MVE a ten bude garantovat minimální průtok původním korytem toku, než se spoléhat pouze na slušnost provozovatel MVE?

Nska-la - Profil | Ne 19.12.2021 14:15:34

Honza7 >> Jak jsem zmínil, Severočeský ÚS omezil své aktivity v tomto ohledu na distribuci plůdku v hodnotě cca 200 tis. Kč z vlastních zdrojů ročně (distribuce se téměř každý rok i osobně účastním), to se předpokládám měnit nebude. Úzce také spolupracujeme s NP České Švýcarsko, které se k projektu po svém vzniku také připojilo a plůdek také vysazuje, jsou i různé pokusy s inkubačními schránkami, rovněž na projektu spolupracuje i spolek Beleco. ÚS tak nechává v poslední době větší prostor těmto subjektům, plus se samozřejmě věnuje monitoringu tahu. Některé věci asi neovlivníme, maximálně je možné je blíže zkoumat (zralost ke tření a pravděpodobné vytření řady ryb už v samotném Labi), třeba tři v minulém roce ulovené ryby nebyly jinak zaznamenány sledováním, ani čidlem v řece Kamenici, nebýt ulovení, tak o nich nevíme. Ohledně překážek dlouhodobě tlačíme na orgány státní správy. Bohužel v některých ohledech je to boj s větrnými mlýny, včera jsme třeba zveřejnili reakci na chování mnohých provozovatelů MVE, věc chceme záměrně medializovat, aby se problematika dostala do obecného povědomí, tlačit chceme také na politiky. Současná situace je tristní, i pokud jsou viníci potrestáni, tak pokuta je tak "vysoká," že se jim prostě vyplatí dále pravidla porušovat, tak to jde stále dokola. Včera jsme text zveřejnili na stránkách ÚS a přesto mám už dnes informace, že i dnes je možné zaznamenat značné výkyvy vodní hladiny na řece Ploučnici v úseku od Benešova nad Ploučnicí níže. K tomu někteří chtějí stavět plavební stupeň Děčín a tu řeku také dorazit, proti čemuž dlouhodobě bojujeme: https://www.crsusti.cz/cz/aktuality/plavebni-stupen-decin-ohrozeni-pro-ryby-i-rybare Realita je taková, že nás asi čeká boj na více frontách, a to se silnými soupeři (betonářská lobby, provozovatelé elektráren), ale už teď jsme samozřejmě ve střetu i s některými "ekology" třeba ohledně vyder, kormoránů apod. I proto se snažíme o co nejširší medializaci problémů, protože jinak než tlakem a zároveň ovlivňováním veřejného mínění, aby byla na naší straně moc nezmůžeme. Tím také lze vytvářet tlak na politické představitele.

NHonza7 - Profil | Ne 19.12.2021 13:53:11

ska-la >> Děkuji kolego za shrnutí projektu NÁVRATU LOSOSA. To co by asi zajímalo i některé další rybáře - co bude dál. Jedno je jisté, projekt není v nejbližších letech životaschopný bez dalších dotačních aktivit.
Kdo - tedy rozhoduje jak dál
- kolik dalších peněz se do projektu bude dávat
- je projekt smysluplný, když nejsme schopni ovlivnit celou řadů věcí, které se týkají projektu mimo naše
území
- je potřeba změnit realizační tým ( nemyslím to špatně vůči lidem co do této chvíle stály za projektem ),
jen narážím na to , když dělají dva totéž, nikdy to totéž není. Zkrátka nový tým - nové invence.
- nebylo by momentálně lepší veškeré peníze investovat na zprůchodnění dalších toků a pak se k
programu návratu lososa vrátit. Víc využívat vlastní odchovaný plůdek a umisťovat ho na vice tocích?
- zaměřit projekt i na návrat jiných druhů ryb - např. jeseter velký,
- případně projekt ukončit a věnovat se s větší péči rybám původním, které z našich toků ještě
nevymizely?
Víc než dvacet let projektu, bez odpovědi na to zda-li to co celé má smysl a nebo za jakých podmínek se bude pokračovat dál.

Nska-la - Profil | Ne 19.12.2021 12:53:38

potočák 62 >> Budeme se přít, ale na to už jsme si asi oba zvykli... Dříve se vysazovalo mnohem větší množství lososa, a to z toho důvodů, že na projekt jeho návratu byla čerpána dotace, která se ale vztahovala na původ plůdku z konkrétní líhně ve Švédsku. Bohužel z důvodu výskytu infekční choroby byl zakázán vývoz z této líhně a hrozilo, že ÚS bude vracet mnohamilionové částky, protože jikry z dané líhně ve Švédsku byly nahrazeny jinými z Dánska (aby bylo možné vůbec v projektu pokračovat). Z daného důvodu bylo zcela upuštěno od financování z dotací a ÚS investuje cca 200 tis. Kč každoročně z vlastních zdrojů. Od odchování na některých líhních v našich MO bylo upuštěno z důvodu vysoké ztrátovosti, i proto, že množství se s ohledem na výše uvedené snížilo (další ryby z vlastních zdrojů ale vysazuje nyní i např. národní park). Mohu se také optat na zdroj informace, že na německé straně táhne více než tisíc kusů? Na cestě k nám stojí lososům v cestě jediný plavební stupeň u Hamburku, kde jsou RP vybaveny čidly. Z dat rozhodně nevyplývá, že by se takové množství vůbec přes tuto překážku dostalo (z minulého roku mám informaci cca o 200 ks ryb, které tak mohly táhnout dál do Saska a k nám). Zároveň bylo zjištěno, že již u Hamburku jsou mnohé ryby připraveny ke tření (debatuje se o více důvodech, například oteplování moří). Je tak pravděpodobné, že část ryb, která táhne do Saska a k nám se do řek, kde vyrostly ani nedostane, ale vytřou se již v Labi. Rovněž mohu rozporovat vliv petice od Daniela Valka. Pominu skutečnost, že ČRS vůbec nepodléhá petičnímu právu, ale počet podpisů pod touto online peticí si dovolím označit za naprosto marginální (pokud si správně pamatuji, méně než 150 podpisů z celé ČR). Představitelé ÚS byli samozřejmě informováni o reakci veřejnosti, ale ke změnám následně došlo primárně po projednání úprav opatření s MO Děčín, to na základě vzájemné dohody. Zároveň si dovolím upozornit asi na největší problém týkající se návratu lososa na trdliště u nás, a tím jsou překážky. Řeka Kamenice je neprostupná kvůli některým jezům a ekonomickým aktivitám Hřenska (lodičky), do RP nejde ani dostatek vody a jsou poškozené, NP si nechce narušovat s obcí vztahy a na nápravu netlačí, upozorňujeme na to zatím primárně pouze my jako územní svaz, tam případně může Váš spolek zajisté také zaměřit svou pozornost... V případě Ploučnice je situace ještě tristnější, viz poslední aktualita na webu Severočeského ÚS, kterou přidám i sem do Bleskovek. Více konkrétních informací naleznou zájemci na našem webu v části projekt losos, pak se lze zajisté vyhnout i některým nepravdivým tvrzením, které v diskuzi zazněly: https://www.crsusti.cz/projekt-losos S pozdravem Petrův zdar, Skalský, Severočeský ÚS

Npirda - Profil | Út 14.12.2021 18:14:28

No,jelikož jsem člověk podezíraví,vidím za vším lumpárnu a hlavně za vším hledám bankovky.V tomto případě se mezi nás a Němce dělí(částka je stará osm let) 5.000.000,-eur,Proto je možná změna v to kde se líhne plůdek :-))) ale i tak je stále dost bankovek na spravedlivé rozdělení :-)))Teď mě klidně kamenujte.
Možná už jsem to někde psal,ale jednoho lososa chytil kamarád a ochranáři pořizovali cca 1000fotografií ?????Zvláštní,že????