Lososi táhnou zpět do Kamenice

Kategorie: Všeobecné

Strážci národního parku budou dávat pozor a monitorovat, zda se lososi vracejí, zhruba do konce prosince. Kvůli lososímu tahu také platí na soutoku Labe a Kamenice zákaz rybolovu. Běžné podmínky pro něj zpřísnil a prodloužil Rybářský svaz.

Zdroj: https://sever.rozhlas.cz/lososi-tahnou-zpet-do-kamenice-dohlizeji-na-ne-strazci-narodniho-parku-8628622

MAXXSKATER, 12.12.2021

Diskuse k bleskovce

Nska-la - Profil | Po 20.12.2021 22:47:31

potočák 62 >> Samozřejmě je velice možné, že diskuze o v současnosti bezúplatném užívání některých revírů (primárně tekoucích vod) možná přijde a svaz by na ni měl být připraven, ovšem osobně se domnívám, že je vhodnější se na podobnou eventualitu sice připravovat, ale raději o tom veřejně příliš nehovořit, protože tak můžeme i některé podnítit, že o tom uvažovat vůbec začnou. Stále je velký prostor pro posilování pozic svazu v řadě oblastí (tlak přes média, sociální sítě, posilování vztahů z představiteli státní správy), aby se některá rizika eliminovala dříve, než nastanou a jiné problémy se dařilo řešit. Osobně za nejbolavější aktuální problém ale považuji nedostatek lidí (schopných), vše i v MO často zůstává na velice úzkém okruhu, navíc mnohdy lidí, kteří už opravdu neskáčou přes kaluže... Nedostatek brigádníků, čím dál větší neochota něco dělat, ale zároveň zvedající se požadavky členské základny v některých oblastech, i to bude do budoucna souviset s financováním (lze dle vývoje očekávat jistou nutnou profesionalizaci)... Otázka budoucnosti vysazování váčkového plůdku lososa je asi spíše na bližší diskuzi v hospodářském odboru ÚS, případně i na diskuzi mezi MO Děčín, ÚS, NP a některými odborníky. Vím, že ne vždy byly některé osobní vztahy mezi zainteresovanými zcela ideální, ale doba se posouvá... To ostatně souvisí i se zmínkou pana Machana ohledně výsledků po vytření navrátivších se ryb. Samozřejmě ohledně projektu čerpám primárně z mě dostupných podkladů a dat, případně informací od funkcionářů ÚS (v případě lososa primárně jednatel, hospodář), o některých aspektech projektu návratu lososa z minulosti nemusím mít takové podvědomí (např. kvalita jiker z Dánska) jako ti, kteří znají i některé podrobnosti již od samotného počátku projektu, to nebudu popírat. Jsem primárně nástroj ÚS, ač je mi ponechávána poměrně velká volnost, tak v oblastech, kde existují jasná stanoviska vedení ÚS, jsem je samozřejmě povinen hájit, ač mohu usilovat i o jejich změnu, ale dokud není rozhodnuto jinak, jsem povinen hájit stanovisko původní, i proto jsme se možná v minulosti ohledně některých otázek více dohadovali. Je mi jasné, že jednání s některými úřady a rovněž organizacemi bývá komplikované. Bohužel stojíme i proti některým silným skupinám, kterým je třeba čelit (říkejme jim třeba betonová nebo elektrárnická lobby, případně některé vlivné "ekologické" organizace), ti mají k dispozici nejen mnohem vyšší prostředky na propagaci a prosazování svých cílů, než může vynaložit (případně vynakládá) ČRS. Ale v současné éře sociálních sítí, přes které lze organizovat i vlivné kampaně za nižší prostředky prostor je, na to pak ostatně i sám navazuje rovněž vyšší zájem médií (jen dnes se chtěla o některých otázkách bavit 4 média). Bude to dlouhý boj, ale snad se konečně některé věci posunou... Petrův zdar

Nrybomil - Profil | Po 20.12.2021 13:39:11

Knapík >> no to je věc druhá, každopádně nějakej čas by to mělo být, např. ne od 1.1. ale od 1.3. jenže to už by mohly být někde z5.

NKnapík - Profil | Po 20.12.2021 12:11:34

rybomil >> to je dost pravděpodobý, ale myslím si, že by ty ryby měly mít po tý cestě klid a chytat by se neměly, když už to přežily.

Nrybomil - Profil | Po 20.12.2021 12:03:08

Knapík >> co jsem byl v Polandu, na Parsetě, Slupie, Redě, Lebě se loví losos od 1.1. a jsou všici vytřený. pochybuji že se vytírají v těch řekách, spíš v jejich přítocích. takže chytáš ryby vracející.

NKnapík - Profil | Po 20.12.2021 11:54:47

rybomil >> já ji nehlídal, ale nad Střekovem to nejspíš nebylo

Nxmac - Profil | Po 20.12.2021 11:48:39

rybomil >> To je právě ono, že se udělá a nakonec i zrealizuje projekt, který často nepočítá s dalšími změnami v toku a pak je úplně k ničemu. Podobně fungují/nefungují rybí přechody a přitom dokud byly vorové propusti na jezech dost ryb migrovalo tam i zpět přes ně...

Nrybomil - Profil | Po 20.12.2021 11:24:14

Knapík >> to víme ... o tom kde se vytřela se ví co ?

NKnapík - Profil | Po 20.12.2021 11:20:43

rybomil >> co si pamatuju, tak rybář jménem Modlitba chytil v Labi vytřenou jikrnačku pod Střekovem už pěkných pár let zpět, dokonce bych řekl, že to bylo před rokem 2000. Druhá věc je, zda by z toho výtěru mohlo něco přežít.

Nrybomil - Profil | Po 20.12.2021 11:00:08

xmac >> tak cca 5 let z5, nevím přesně, možná i víc? než se tam začalo blbnout s tou marinou co jí teď rozšiřují.
tak nějak myslím, že až se to tam zanese štěrkem a pískem a nebude se to proplachovat nesmyslnou manipulací nejen na tom jezu, ale hlavně pouštěním z Lipna a Římova trdliště bude funkční.

Nxmac - Profil | Po 20.12.2021 10:50:13

rybomil >> Kdy se to tam dělalo?

Nrybomil - Profil | Po 20.12.2021 10:38:32

tomvec >> nejsem žádný odborník ani jsem se lososem nikdy nezabýval. ale tomu, že se vytírá v Labi, vzhledem ke všem dlouholetým informacím a také tomu co dali ostatní diskutující prostě nevěřím.
i některé jiné ryby co v řece žijí, pokud nemají podmínky se nevytřou. když např. z přehrady vytáhnou někam pod jez kde je X metrů vybetonované koryto.
jako malý příklad bych uvedl to slavné a " vyprojektované " trdliště pod velkým jezem ( u dlouhého mostu ) na Vltavě v Budějkách. to bylo keců až slávy a vono prd velebnosti...

Nhering - Profil | Ne 19.12.2021 19:37:29

ska-la >> Jen k Té ztrátovosti. Ano ztráty byly a to zejména z důvodu, že k dolíhnutí byly dodány jikry pochybné kvality. Úplně první líhnutí v naší líhni bylo s minimálními ztrátami,ale muselo se čekat s vysazením až do poloviny května až pokvetou kytičky a než se svolají tv společnosti aby se udělala show. Každý plůdek lososovitých ryb se z líhní expeduje s třetinovým váčkem, aby měla rybka čas na adaptaci, pokud chci zachovávat přirozené návyky divoké ryby! To ví každý lihňař! Jenže kvůli komedii před médii se vysazení oddalovalo.
Pak jsme si vyzkoušeli inkubovat jikru odebranou přímo na trdlišti v Kamenici kdy se odlovil jeden pár lososů,odebrali se pohlavní produkty a po transportu k nám na líheň došlo k oplodnění a položení cca 2700 jiker na aparát.Mortalita jikry byla nulová a z celé snůšky padlo během inkubace jen cca 50 jiker.

Takže když je jikra získaná z divoké ryby co se vrátila k výtěru tak je to paráda.
To co se vozilo z toho Dánska byla pěkná sračka.

Npotočák 62 - Profil | Ne 19.12.2021 18:52:02

ska-la >> Ahoj, nechci se hádat a vezmu to popořadě. Můj názor je, že dříve či později dojde k tlaku na rybářské svazy ohledně bezplatného užívání revírů a pod., stačí si vzít, jaký tlak je v součastnosti vyvíjen na myslivce. A potom může být každá pomoc dobrá. Pokud´ jde o petici ,tak se jí pochopitelně nemusel výbor US řídit, na druhou stranu je pravda, že rozpoutala širokou diskuzi se zapojením odborné veřejnosti-docent Drozd a další a je potom jenom dobře, že k tomu výbor US přihlédl .Podle mého názoru by pouze stačilo, kdyby poslední informace, které se objevili, byli podány trochu jinak a bylo by všechno v pořádku. Uvedu příklad. Výbor Severočeského US jako uživatel revíru........... se na svém jednání zabýval připomínkami MO, odborné veřejnosti a aktivními skupinami rybářů ohledně podmínek ,za kterých se provádí rybolov na soutoku Labe a Kamenice v době tahu Lososů. Vzhledem k měnícím se podmínkám a s ohledem na připomínky změnil pravidla rybolovu následujícím způsobem..... a za to obvyklou omáčku a myslím, že všichni by byli spokojeni. Jinak informací na porovnání se dá získat dost. Například z knížky, kterou vydala AOPK-Hodnocení projektů aktivní podpory ohrožených živočichů v České republice. Dále ze starých čísel Rybářství a dalších časopisů a tak by se dalo pokračovat. Jinak do Polenz byl vysazen první plůdek Lososa na jaře 1995. Na podzim 1998 bylo v Sebnitz,Polenz a Lachsbachu při kontrolních odlovech odloveno 27 dospělých lososů. Na podzim 1999 bylo v těchto řekách prokázáno přirozené rozmnožování u 16 jedinců a celkově při kontrolních odlovech bylo odloveno celkem 76 dospělých lososů. V letech 2003-4 se už uváděli stovky táhnoucích lososů do těchto řek. I počet lososů, kteří táhli k nám po roce 2004 byl mnohem větší a Lososy se ulovili jak na Ohři, tak se pořádali nájezdy do Střekova, kde se na udici chytal slušný počet Lososů.-zdroj časopis Rybářství. Pokud´ vezmu krátkodobý plán, tak do roku 2008 mělo na naše území táhnout nejméně 100 jedinců do povodí Kamenice, Ploučnice ,Ohře a to do každého ,to je celkem nejméně 300 Lososů. Ve střednědobém horizontu se měl počet vracejících se Lososů postupně zvyšovat tak, aby přirozená reprodukce dosáhla takové výše ,že umělé vysazování nebude potřeba nebo jenom v omezené míře .K dosažení tohoto cíle byla jenom na začátku investována do jiker a plůdku v letech 1998-2003 částka 6 924 630 Kč- celkové náklady. Poskytnuté dotace - PPK: 4 122 835 Kč. MŽP:1 000 000 Kč a rada-US ČRS : 1 313 215 Kč. Jaká je současná skutečnost víš sám nejlépe. Pokud´ by jsme to měly vyhodnotit na férovku, tak současně prováděné vysazování ze strany US k ničemu nevede a v podstatě se jedná o vyhozené peníze členů. Mě vycházejí dvě logické možnosti-bud´ financování a vysazování ze strany svazu-US zastavit jako zbytečné plýtvání peněz a tyto peníze použít na podporu jiných ubývajících původních druhů ryb. Nebo se vrátit k tomu ,co se osvědčilo v prvopočátku- to je dovoz oplodněných jiker, líhnutí na svazových líhních v okolí a vysazování váčkového plůdku. Pokud´ by záleželo na mě, tak by jsem byl pro druhou variantu ,daly by se tak využít i menší a malé potoky nad Kamenicí. Ostatně, jestli se nepletu, tak poslední lońský losos byla vytřená jikrnačka ulovená u přítoku menšího potoka několik km nad Kamenicí. Jinak pochopitelně zdrojů informací mám daleko více i z doby ,kdy jsem jako předseda ekologické organizace byl zván AOPK a dalšími ekologickými organizacemi na různé semináře a pod. Pravda taky je, že mě v součastnosti nezvou po tom, co jsem byl zařazen na černou listinu ale svoje kontakty mám pořád. Při tom nešlo o nic tak hrozného ,pouze jsem na jednom semináři a to bez zvyšování hlasu nebo vulgarit chtěl od jedné pracovnice AOPK odpovědět na některé věci ohledně vyder ,obojživelníků a ohrožených druhů ryb a nemůžu za to, že to psychicky neunesla- odpovídat a rozbrečela se. Ale kdo chce, tak si údajů zjistí dost a navíc se nějaké věci dají odvodit podle chování divokých PO. Petrův Zdar