Přípravy kanálu Dunaj-Odra-Labe mohou začít. Vláda chce dát 15 miliard

N_Karel_ - Profil | Po 12.10.2020 20:34:29

sven >> Občas ve mě bouchnou saze, ale to není tento případ :-)

Nsven - Profil | Po 12.10.2020 20:31:35

_Karel_ >> klídek strejdo :-) Kousne se ti pumpa a nikdo ti nic nedá :-)

N_Karel_ - Profil | Po 12.10.2020 20:27:58

sven >> Nezpochybňuji ústavu. Jen ty ji zřejmě úplně nechápeš. Stejně jako nezpochybňuji, že prezidentem je ten dobytek Zeman. Máme tu ústavní právníky, i takové, kteří ji tvořili, a ti mají zřejmě jiný názor, než ty. Ještě jednou - nemáme tu prezidentský systém.

Nsven - Profil | Po 12.10.2020 19:53:57

_Karel_ >>
Směšné je, že zpochybňuješ Ústavu aniž bys ji četl, ty ceremoniáři.. :-)
Jaký president byl demokraticky zvolen v přímé volbě občany tohoto státu, takový tam je.
Bylo to rozhodnutí většiny voličů a je třeba to respektovat ať se to někomu líbí nebo ne...
Tomu se říká demokracie, víš ?
V příštích volbách, bude 100% zvolen jiný :-)
Seš si jistý, že to bude ten pravý, kterého budeš ctít a milovat ? :-)

Článek 62
Prezident republiky
a) jmenuje a odvolává předsedu a další členy vlády a přijímá jejich demisi, odvolává vládu a přijímá její demisi,
b) svolává zasedání Poslanecké sněmovny,
c) rozpouští Poslaneckou sněmovnu,
d) pověřuje vládu, jejíž demisi přijal nebo kterou odvolal, vykonáváním jejích funkcí prozatímně až do jmenování nové vlády,
e) jmenuje soudce Ústavního soudu, jeho předsedu a místopředsedy,
f) jmenuje ze soudců předsedu a místopředsedy Nejvyššího soudu,
g) odpouští a zmírňuje tresty uložené soudem a zahlazuje odsouzení,
h) má právo vrátit Parlamentu přijatý zákon s výjimkou zákona ústavního,
i) podepisuje zákony,
j) jmenuje prezidenta a viceprezidenta Nejvyššího kontrolního úřadu,
k) jmenuje členy Bankovní rady České národní banky.

Článek 63
(1) Prezident republiky dále
a) zastupuje stát navenek,
b) sjednává a ratifikuje mezinárodní smlouvy; sjednávání mezinárodních smluv může přenést na vládu nebo s jejím souhlasem na její jednotlivé členy,
c) je vrchním velitelem ozbrojených sil,
d) přijímá vedoucí zastupitelských misí,
e) pověřuje a odvolává vedoucí zastupitelských misí,
f) vyhlašuje volby do Poslanecké sněmovny a do Senátu,
g) jmenuje a povyšuje generály,
h) propůjčuje a uděluje státní vyznamenání, nezmocní-li k tomu jiný orgán,
i) jmenuje soudce,
j) nařizuje, aby se trestní řízení nezahajovalo, a bylo-li zahájeno, aby se v něm nepokračovalo,
k) má právo udělovat amnestii.
(2) Prezidentovi republiky přísluší vykonávat i pravomoci, které nejsou výslovně v ústavním zákoně uvedeny, stanoví-li tak zákon.
(3) Rozhodnutí prezidenta republiky vydané podle odstavce 1 a 2 vyžaduje ke své platnosti spolupodpis předsedy vlády nebo jím pověřeného člena vlády.
(4) Za rozhodnutí prezidenta republiky, které vyžaduje spolupodpis předsedy vlády nebo jím pověřeného člena vlády, odpovídá vláda.

Článek 64
(1) Prezident republiky má právo účastnit se schůzí obou komor Parlamentu, jejich výborů a komisí. Udělí se mu slovo, kdykoliv o to požádá.
(2) Prezident republiky má právo účastnit se schůzí vlády, vyžádat si od vlády a jejích členů zprávy a projednávat s vládou nebo s jejími členy otázky, které patří do jejich působnosti.

Článek 65
(1) Prezidenta republiky nelze po dobu výkonu jeho funkce zadržet, trestně stíhat ani stíhat pro přestupek nebo jiný správní delikt.....

https://www.psp.cz/docs/laws/constitution.html

N_Karel_ - Profil | Po 12.10.2020 18:52:36

sven >> Představa, že snad prezident odvolá ministra, protože nesouhlasí s jeho politickým rozhodnutím, je směšná. Stejně jako to, že by snad nějak schvaloval programové prohlášení vlády. Snad jen jeho případnou neshodu s ústavou, jinak je ve většině případů jen ceremoniář. Nemáme tu prezidentský systém, byť se to ten odporný člověk na hradě snaží změnit.

Nsumec 1950 - Profil | Po 12.10.2020 18:16:32

Willow >> Příštích deset-patnáct let nebude. Na to nemaj koule a ani prachy.Nehledě na to,že půjdou od válu.

NWillow - Profil | Po 12.10.2020 17:47:39

sumec 1950 >> Bude sloužit Polákům.

Nsumec 1950 - Profil | Po 12.10.2020 17:37:19

sven >> Když pominu,že se v Praze taky určitě kapsovalo(bez toho se u nás nic nepostaví) tak aspoň to metro slouží všem. Ovšem kanál to je jiná.Ten nebude sloužit nikomu.

Nsven - Profil | Po 12.10.2020 16:31:36

sumec 1950 >> Na druhou stranu.. ušmudlaných 15 miliard za celý kanál ?
To je jen taková sranda :-)
Pražáci probendili 20 250 000 000,- Kč za jeden kousek metra, dlouhý 6km ...
Který nemá jiný smysl, než aby si nemuseli šoupat zadnici autem, autobusem nebo tramvají..
https://echo24.cz/a/iJ78n/nejdrazsi-metro-sveta-pra​ha-dala-za-kilometr-125-milionu-eur

Nsumec 1950 - Profil | Po 12.10.2020 15:27:09

Jedno vím jistě,že se kanálu v tomto životě nedočkám. Patnáct miliard Kč zmizí dřív než začnou ten kanál vůbec kopat.

Nsven - Profil | Po 12.10.2020 12:01:29

Honza7 >> jj proto si i dovezl víno z Burgunska .-)
A pro sichr, mu do něj Bušek hodil stříbrný groš :-)

NHonza7 - Profil | Po 12.10.2020 10:38:30

sven >> Můžeš jsi být jistý že chlastal, v té době snad chlastal každý, poněvadž v jakýkoliv alkohol byl vhodnější k pití, než voda.
Předcházelo se tak celé řadě epidemií.

NFockeWulf - Profil | Po 12.10.2020 10:13:34

Pike >> Až toho starého zlého ochlastu odnese čert, všem se uleví. S tím zmizí i ten blud o kanálu. jsem si jistý, že každá nová vláda, která nebude na tom hovadu závislá, ten projekt okamžitě zruší. Je to jen penězovod pro jeho kumpány, kteří ho drží na nohou.

Nsven - Profil | Po 12.10.2020 10:02:14

Pike >> jj. necháme se překvapit :-)
Ostatně, může nás vůbec ještě něco v tomto slzavém údolí překvapit ?

NPike - Profil | Po 12.10.2020 9:56:43

sven >> aha, tak uvidíme, co nám Zemanova vláda připraví o středy za restrikce.
Babiš nejen že není vlastníkem Agrofertu, on už je i stínový premiér.

Nsven - Profil | Po 12.10.2020 9:36:40

Pike >> Děkuji Ti Lukáši za dotaz a důvěru ve mě kladenou, pokusím se odpovědět vyčerpávajícím způsobem :-)

Vrcholným politickým reprezentantem státu, je v případě České republiky president.

President jmenuje předsedu vlády.

Jmenuje po shodě s předsedou vlády, jednotlivé ministry vlády.

Při rozhodování o jmenování předsedy vlády, vychází president jednak z výsledků voleb:
zpravidla jmenuje zástupce vítězné strany, případně nejsilnější koalice
a druhak z programového prohlášení vlády, s jehož obsahem souhlasí.

Ukázka z programového prohlášení vlády, předložené presidentovi Václavovi Havlovi, tehdy budoucím premierem státu, Václavem Klausem:

..." Vláda proto bude věnovat mimořádnou pozornost schválení strategického, koncepčního a legislativního rámce, nezbytného pro další budování systému naší obrany. Při budování tohoto systému je zásadní strategickou orientací plná integrace se Severoatlantickou aliancí a spolupráce se Západoevropskou unií...." ..." Významným aspektem tohoto záměru je vytváření kompatibility Armády České republiky s armádami NATO"...
..."Před naší společností stojí v následujícím období řada náročných úkolů. Vláda je odhodlána při jejich řešení pokračovat v cestě započaté v roce 1989 a navázat na vše pozitivní, čeho bylo v minulém období dosaženo. Považuje za svůj závazek udržet Českou republiku mezi úspěšnými a prosperujícími evropskými státy a učinit z ní v dohledné budoucnosti plnoprávného člena integrující se Evropy."...

https://www.vlada.cz/assets/clenove-vlady/historie-​minulych-vlad/prehled-vlad-cr/1993-2010-cr/vaclav-k​laus-2/Programove-prohlaseni-vlady_1.pdf

Z programového prohlášení vlády, vyplývá zcela evidentní snaha, o co nejbližší integraci do svazku evropských zemí - EU.
Jedním ze závazků podmiňujících přijetí do tohoto společenství, byl i souhlas s navázáním a budováním , pro EU strategicky důležitých vodních cest, v našem případě kanálu D-O-L
http://www.sagit.cz/info/sb99163

Pokud president nesouhlasí s činností jednotlivých ministrů nebo vlády, má z Ústavy tyto ústavní pravomoci:

"jmenuje předsedu vlády (čl. 62/a+čl. 68/2 + čl. 68/4)

jmenuje další členy vlády (čl. 62/a+čl. 68/2+4+5)

odvolává předsedu vlády

odvolává další členy vlády (čl.62/a+čl. 68/5 + čl. 74)

odvolává vládu (čl. 62/a+čl. 75)

přijímá demisi předsedy vlády (čl. 62/a+čl. 73/1)

přijímá demisi členů vlády (čl. 62/a+čl. 73/1)

přijímá demisi vlády (čl. 62/a+čl. 73/2)"

President je politicky (bohužel nikoli právně) plně odpovědný za složení vlády a potažmo i její činnost.

NPike - Profil | Po 12.10.2020 7:22:33

sven >> co myslíš tou Havlovou vládou v roce 1997? On byl premiér?

NDarďas - Profil | Čt 8.10.2020 13:42:04

tomvec >> Přesně.Udělá se nový projekt,založí komise,několik modelů,průzkum,pár večírků a bude po miliardách.

NKnapík - Profil | Čt 8.10.2020 10:24:59

tomvec >> :-)

Ntomvec - Profil | Čt 8.10.2020 10:07:14

Knapík >> To ti říká podvědomí, kde těch 15 miliard skončí.