MRK.cz - stále na rybách - ryby a rybaření

MRK.cz - Stále na rybách

Pojednání o rybaření s háčkem 1. část

20.6.2013 - fotojakes

Tip na tento zajímavý text nám zaslal Petr Koch (Kocháč) a vzhledem k tomu, že autor překladu souhlasil s uveřejněním na MRKu, můžeme se o něj podělit s vámi. A o co se vlastně jedná? „Atreatyse of fysshunge wyth an angle“ je třiadvacetistránkový sešítek, který vyšel v Londýně roku 1496, jde tedy o jeden z nejstarších odborných textů o rybaření. Transkripci a překlad pořídil autor překladu z vydání z roku 1561. Co je ještě pozoruhodnější, je fakt, že autorem textu je urozená paní Juliana Berners.

Vzhledem k délce textu jsme jej rozdělili na dvě části. První část je věnována výrobě vybavení a druhá část informacím o lovu konkrétních druhů ryb, vhodných a nevhodných dobách k lovu a mnoho dalších rad. Pro mě osobně je velkým překvapením jaké znalosti měli naši předci před tolika staletími a že se mnohé, tedy krom technické úrovně vybavení až tolik nezměnilo.

zdroj: British Library: Wynken de Worde (1496), The Booke of haukynge, huntyng and fysshyng (1561, STC 3312)

Za poskytnutí textu v češtině pro MRK.cz děkujeme překladateli historických textů panu Romanu Vaverkovi (www.myschwerk.webzdarma.cz).

Pojednání o rybaření s háčkem

Paní Juliana Berners

Zde začíná pojednání o rybaření s háčkem.Šalamoun ve svých příslovích říká, že dobrý duch dělá kvetoucí věk, to je věk šťastný a dlouhý. A od to je pravda, ptám se touto otázkou: "Jaké jsou prostředky a příčiny, které člověku způsobují šťastného ducha?" Opravdu, dle mého nejlepšího mínění se zdá, že jsou jimi dobré sporty a poctivé hry, kterými se člověk těší bez jakékoliv pozdější lítosti. Z toho plyne, že dobré sporty a poctivé hry jsou původcem šťastného stáří a dlouhého života. A proto nyní vyberu čtyři dobré sporty a poctivé hry - totiž lov, sokolnictví, rybaření a ptáčnictví. Nejlepší je dle mého mínění rybaření zvané háčkování s prutem, vlascem a háčkem. A jím se budu zabývat, jak má prostá mysl dovolí, kvůli Šalamounově závěru a také kvůli tvrzení obsaženém v této poučce: Kdyby ti scházelo léčení, aby ti vznikla tato tři léčení: šťastná mysl, práce a umírněná dieta.
Rozumějte tomu tak, že to znamená, pokud člověk postrádá pijavici nebo lék, měl by učinit tři věci. Svou pijavici a léčení a nikdy nebude potřebovat více. První z nich je šťastná mysl. Druhá je práce příliš náročná. Třetí je dobrá dieta. Nejprve, pokud chce člověk mít stále víc veselou mysl a radostného ducha, musí se vyhnout se vší hašteřivé společnosti a všem místům diskusí, kde by mohl mít nějaké důvody k depresi. A jestliže chce mít práci, která není příliš náročná, pak si ji musí organizovat ke svému klidu a potěšení bez úsilí, úzkostí nebo problémů, radostné zaměstnání, které ho bude těšit a při níž se zvedne jeho nálada. A pokud si přeje mít umírněnou dietu, musí se vyhnout se všem místům hýření, které je příčinou přejídání a zvracení, a musí dýchat na místech sladkého a hladového vzduchu a jíst výživná a stravitelná masa.

NYní chci popsat tyto zábavy a hry, abyste nalezli tu nejlepší z nich, stejně jako já, ačkoli velmi urozený a velmi ctihodný princ vévoda z Yorku, kdysi nazývaný Pánem zvěře, popsal potěšení z lovu tak, jak si myslím, že popisuje ho a všechno ostatní, protože lov je podle mého názoru příliš pracný, poněvadž lovec musí neustále běhat a sledovat své psy, cestovat a hodně se potit. Troubí až jeho rty opuchnou a když si myslí, že je to zajíc, velmi často je to ježek. Tak honí a neví, co. Domů příjde večer naskrz promočený, podřený a s potrhanými šaty, mokrýma nohama a celý zablácený. Někteří psi se mu ztratili, jiní zmrzačili. Takové potíže se dějí lovci a mnoho dalšího, což se z obavy před pohoršením těch, kteří to milují, neodvažuji uvádět. Takto se mi vskutku zdá, že toto není nejlepší sport a hra ze čtyř zmíněných. Zábava a hra sokolnictví je tvrdá práce a také obtížná, jak se mi zdá, neboť sokolník často přichází o své jestřáby, jako lovec o své psy. Pak je jeho hra a zábava pryč, často křičí a hvízdá až má pekelnou žízeň. Jeho jestřáb sedí na větvi a není z něj žádný užitek. Když by mu uletěl, pak se bude vztekat. Při špatném krmení mívají trichomoniázu, ......., ......... a mnoho jiných nemocí, které mu přivodí smrt. To dokazuje, že to není nejlepší zábava a hra ze čtyř uvedených. Zábava a hra ptáčnictví se mi zdá nejprostší, jelikož v zimním období nemá ptáčník žádné štěstí kromě nejtvrdšího a nejchladnějšího počasí, což je obtížné, protože kdyby chtěl jít ke svým pastem, kvůli zimě nemůže. Dělá mnoho pastí a tenat, jen špatně se uživí. Ráno se brodí rosou, je navlhlý až na zadek. Mnoho dalšího bych mohla říct, ale strach z naštvaných mne nutí přestat. Tak se mi zdá, že lov a sokolnictví a také ptáčnictví jsou tak pravné a obtížné, že žádné z nich může posloužit ani být nejlepším způsobem, jak člověku přivodit veselého ducha, který podle uvedeného šalamounova přísloví způsobuje dlouhý život. Z toho pak nepochybně vyplývá, že to musí být zábava rybolovu s háčkem, protože každý jiný druh rybolovu je také pracný a obtížný, často způsobují, že dělání člověk velmi promokne a prochladne, což mnody bývá příčinou vážných nemocí. Ale rybář s háčkem nebude trpět chladem ani nepohodlím ani hněvem, ledaže by si to způsobil sám, neboť nejčastěji nemůže ztratit nic, než vlasec a háček, kterých může mít v zásobě spoustu vlastní výroby, jak ho toto prosté pojednání naučí. Tak nebude jeho ztráta vážná a nic jiného ho nemůže naštvat, kromě toho, když se nějaká ryba utrhne poté, co se chytila na háček, nebo když nemůže nic chytit, což nebude nic vážného, protože jednou když neuspěje, napodruhé selhat nemusí, pokud činí tak, jak učí toto pojednání, ledaže ve vodě nic není. A přinejmenším má zdravou a příjemnou procházku v klidu a sladký vzduch sladkých vůní lučních květů způsobí, že mu příjemně vytráví. Uslyší melodickou harmonii ptáků, uvidí mladé labutě, volavky, kachny, lysky a mnoho jiných ptáků s jejich mláďaty, což se mi zdá se lepší než štekot psů, troubení rohů a křik ptáků, který vydávají lovci, sokolníci a ptáčníci. A pokud rybář chytí rybu, není zde pak jistě šťastnější muž, než je on ve své náladě. A kdokoli chce praktikovat zábavu rybaření s háčkem musí brzo vstávat, což je člověku blahodárné, je známo, že nejvíce pro zdraví jeho duše, protože mu to způsobí být svatyně, a pro zdraví jeho těla. Pro to způsobí jemu být dobře, také pro zvýšení jeho zboží, pro to dělá ho bohaté. Jak na tento způsob říká staré anglické přísloví: Kdo bude brzo vstávat, bude zbožný, zdravý a pilný.
Tak mám dle svého úmyslu dokázano, že zábava a hra a rybaření s háčkem je nejlepším způsobem a příčinou, která člověka obdařuje veselým duchem, který podle uvedeného šalamounova přísloví a uvedeného ponaučení a léku dělá věk kvetoucím a dlouhým. A proto Vám všem, kteří jste ctnostní, ušlechtilí a svobodní, píši a činím toto následující jednoduché pojednání, jímž můžete mít celé umění rybaření k tomu, aby vás bavilo, chcete-li, aby byl váš život úspěšnější a trval déle.

Chcete-li být zruční v rybaření, musíte se nejprve naučit zhotovovat své vybavení, to je prut, vlasce různých barev. Pak musíte vědět, jak chytat na háček, v jakém místě vody, v jak hluboké a v který denní čas kvůli zvykům ryby, v jakém počasí, kolik jen je podmínek při rybaření, které se nazývá lovením na háček, a zejména to, co žere každý druh ryby v příslušném měsíci roku. Jak udělat návnady, kde je musíte hledat a jak je musíte uchovávat a nejobtížnější věc - jak zhotovovat ocelové a železné háčky, nějaké pro mušku a nějaké pro splávek a pro dno, jak to vše zde dále naleznete otevřeně vytištěno k vašemu poznání.
A zde vás naučím, jak dovedně zhotovit svůj prut. Mezi svátkem sv. Michala a Hromnicemi musíte uříznout poctivou tyč z lísky, vrby nebo osiky sáh a půl dlouhou a tak silnou, jako vaše ruka, a vstrčit ji do horké pece a napřímit. Pak ji nechejte vychladnout a měsíc schnout. Pak ji vezměte a pevně oviňte provázkem, jaký se používá pro sítě na tetřevy, a přivažte ji do formy nebo na velké čtvercové dřevo. Potom vezměte přímý drát, který je hladký a rovný a na jednom konci ostrý, a rozpalte ostrý konec v ohni z dřevěného uhlí až bude bílý a propalte ho skrz tyč přímo do jádra na obou koncích, až se setkají. A poté ji na dolním konci palte rožněm na ptáky a jinými rožni, každým větším než předchozí a největším nakonec, aby se vaše díra zužovala. Pak to nechejte dva dny ležet a chladnout. Pak rozvažte a nechejte vyschnout na střeše domu v kouři, dokud to neproschne skrz. Ve stejném období vezměte pěkný prut zelené lísky a namočte ho, narovnejte a napřimte a nechejte vyschnout spolu s tyčí. A kdy jsou vyschlé, strčte prut do díry v tyči do poloviny délky tyče. A pro zhotovení druhé poloviny bičiště vezměte pěkný výhonek trnky, plané jabloně, mišpule nebo jalovce uříznutý ve stejném období a dobře namočený a napřímený a svažte je spolu úhledně tak, že bičiště projde celé uvedenou dírou. Pak tyč oškrábejte a zužte ji. Pak tyč stáhněte na obou koncích dlouhými železnými objímkami nebo svázejte nejčistějším způsobem s bodcem upevněným na dolním konci průběžným čepem, abyste mohli bičiště nasazovat a vyndávat. Pak nastavte bičiště na šířku dlaně dovnitř horního konce tyče takovým způsobem, že bude tak velká jako ostatní místa. Pak bičiště na horním konci omotejte vlascem ze šesti vlasů dolů ke spoji a provázek zdvojte a pevně jej na vrcholku svažte s okem připevněným k vlasci. A takto si uděláte prut tak tajný, že s ním můžete jít a nikdo nebude vědět, o co jde. Bude lehký a vyvážený k rybaření pro vaše potěšení. A pro větší představu je zde jeho vyobrazení pro příklad:POté co jste si udělali prut, se musíte naučit obarvovat žíněné vlasce tímto způsobem: Nejprve musíte vzít z ocasu bílého koně nejdelší a nejlepší žíni, jakou můžete najít, a čím bude kulatější, tím lépe. Rozdělte ji na šest částí a každou část obarvíte různými barvami jako žlutou, zelenou, hnědou, žlutohnědou, rezavou a šedou barvou. A pro zhotovení dobré zelené barvy na žíně byste měl udělat toto: Vezměte kvart ale (nechmeleného piva) a vlijte ho na malou pánev a přidejte k němu půl libry kamence a do toho vložte žíni a nechejte zvolna půl hodiny vařit. Pak žíni vyjmi a nechej oschnout. Pak vezměte džbán vody a vlijte ji do pánve a přidejte dvě hrsti žlutého barviva a stlač kamennou dlaždicí a nechejte zvolna vařit půl hodiny. A když je pěna žlutá, vlož dovnitř žíni s půllibrou zelené skalice roztlučené na prášek a nechte vařit, co trvá půl míle cesty. A potom odstavte a nechte pět nebo šest hodin chladnout. Pak žíni vyjměte a osušte. A je to pak nejlepší zelená, jaká je pro vodu, a čím více do toho přidáte zelené skalice tím lépe nebo místo ní použijte měděnku.
A jiným způsobem můžete udělat jasnější zelenou takto. Nechej žíni louhovat v borytu světle modrošedé barvy a potom ji vař ve žlutém barvivu, jak jsem řekla, až na to, že k tomu nepřidáváš zelenou skalici ani měděnku. Pro obarvení žíně nažluto ji barvěte kamencem, jak jsem řekla již dříve. A potom žlutým barvivem bez zelené skalice nebo měděnky. Jinou žlutou uděláte takto. Vezměte malý džbánek ale a roztlučte tři hrsti listů vlašského ořechu a smíchejte. A dejte do toho žíni až bude tak hluboká, jak ji chcete mít. Pro červenohnědou žíni vezměte pintu silného louhu a půl libry sazí a trochu šťávy z listů vlašského ořechu a kvart kamence a dejte to vše společně na pánev a dobře povařte. A když to je studené, dejte do toho žíni až bude tak tmavá, jak ji chcete mít. Pro hnědou barvu vezměte libru sazí a kvart ale a vařte s tolika listy vlašského ořechu, s kolika můžete. A když zčernají, odstavte z ohně a vložte do toho žíni a nechejte odležet dokud nebude tak hnědá, jak ji chcete mít. Pro jinou hnědou vezměte silné ale a saze a smíchejte je dohromady a do toho vložte žíni na dva dny a dvě noci. A bude to správně dobrá barva.
Pro žlutohnědou barvu vezměte vápenec a vodu a smíchjte je. A také do toho vložte žíni na čtyři nebo pět hodin. Pak ji vyjměte a dejte na jeden den do koželužského kalu. A to bude pěkná žlutohnědá barva, jakou potřebujeme pro náš účel. Šestou část vaší žíně ponechejte bílou na vlasec pro háček s umělou muškou k lovu pstruha a lipana a na malé vlasce používané na bělice a jelce proudníka.

KDyž je žíně takto obarvena, musíš vědět, pro jakou vodu a pro jaké období se používá. Zelená barva ve všech čirých vodách od dubna do září. Žlutá barva v každé čiré vodě od září do listopadu, protože je jako plevel a ostatní druhy trávy, která rostou ve vodě a řekách, když jsou členité. Rezavá barva se používá po celou zimu do konce dubna, stejně v řekách jako v nádržích nebo jezerech. Hnědá barva se používá pro takovou vodu, která je černá, pomalá, v řekách nebo v jiných vodách. Žlutohnědá barva pro takové vody, které jsou vřesovité nebo bažinaté.

TEď musíte udělat vlasce tímto způsobem. Nejprve se podívejte na nástroj, jaký je ukázán na následujícím obrázku. Pak vezměte vlasy a odřízněte z malého konce velkou hrst nebo více, protože není silná ani pevná. Pak otočte vrchol naruby, každý ve stejném množství, a rozdělte ho na tři částí. Pak každou část na jednom konci zauzlujte a na druhém konci svažte všechny tři dohromady. A potom ten stejný konec vložte druhého konce vašeho nástroje, který má rozštěp. A další konec utěsněte klínem čtyři prsty od konce vlasů. Pak spleťte každý skrutek stejným způsobem a hodně zatáhněte a uchyťte je do třech rozštěpů stejně rovně. Pak vyndejte další konec a spleťte ho způsobem, který si bude vyžadovat. Pak ho trochu potáhněte a svažte, aby se napovolil, a je to dobré. A pro poznání, jak zhotovit váš nástroj, se podívejte na obrázek. A měl by být vyroben ze dřeva s výjimkou spodního šroubu, který by měl být ze železa.KDyž máte tolik délek, kolik předpokládáte, že postačí na délku vlasce, pak je musíte svázat dohromady vodním uzlem nebo uzlem vévodkyně. A když je uzel zavázán, odřízněte krátké přečnívající konce na šířku stébla slámy od uzlu. Tak uděláte vlasce pěkné a dobré a také spolehlivé pro každý druh rybaření. A protože bys měl znát vodní uzel a také uzel vévodkyně, podívej se na ně zde na obrázku. Uvažte je podle kresby. (pozn. obrázek v knize schází)

POchopíte, že nejdůvtipnější a nejtěžší umění při zhotovování vašeho nářadí je udělat háčky, Pro jejich výrobu musíte mít vhodné vyklepané nástroje, tenké a ostré a malé: železný svěráček, vazačku, pár dlouhých a malých kleští, tvrdý nůž poněkud silný, kovadlinu a kladívko. A na malé ryby si uděláte háčky z nejmenších čtvercových jehel z oceli jaké najdete a tímto způsobem. Vložte čtvercovou jehlu do dočervena rozžhaveného uhlí dokud nebude stejné barvy jako oheň. Pak vyndejte a nechejte zchladnout a zjistíte, zda je dobře změklý pro pilování. Pak nožem zvedněte osten a zaostřete hrot. Pak jej opět změkněte nebo chcete-li udělat přestávku v ohýbání. Pak jej ohýbejte jako ohmutí zde uvedené pro příklad. A větší háčky uděláte stejně z větších jehel jako jsou jehly vyšívačské nebo krejčovské nebo jehly ševcovské. Obzvláště hroty ševcovských jehel ve tvaru kopí jsou nejlepšími háčky na velké ryby. A hleďte vyzkoušet ohnutí na hrotu, jinak nejsou dobré. Když je háček ohnutý, rozklepejte zadní konec doširoka a hladce ho obrušte pro navinutí vlasce. Pak ho vložte znovu do ohně a rozpalte ho dočervena. Pak náhle ponořte do vody a bude tvrdý a pevný. A pro získání poznání vašich instrumentů jsou zde nakresleny na obrázku.


Kladivo. Nůž. Kleště. Svorka. Klín. Pilník. Páčidlo. a Kovadlina.

KDyž máte udělány háčky, pak je musíte uchytit na vlasce podle velikosti a síly tímto způsobem. Vezměte pěkné červené hedvábí, a pokud to je pro velký hák, pak ho zdvojnásobte, ale nesplétejte, a jinak pro malé háčky ponechejte jednoduché, a hustě jím oviňte vlasec na jednom konci háčku, kde je vlasec umístěn. Pak háček nastavte a oviňte ho stejnou nití do dvou třetin délky, který má být celkově ovinutá. A když přijdete ke třetí části, otočte konec vlasce zpět na dvojité ovinutí a oviňte ho tak, že zdvojnásobí třetí část. Pak nit protáhněte dvakrát nebo třikrát smyčkou a pokaždé ji nechejte obtočit okolo stopky háčku. Pak smyčku navlhčete a stáhněte, až je pevná. A ujistěte se, že vlasec leží vždy uvnitř háčku a ne vně. Pak odřízněte konec vlasce a niti co možná nejblíže bez poškození ovinutí.

NYní víte, jak velkým háčkem lovit kterou rybu. Nyní Vám chci říci, s kolika vlasy musíte lovit který druh ryby. Na střevli s vlascem o jednom vlasu. Na rostoucí plotici, bělici, hrouzka a ježdíka s vlascem o dvou vlasech. Na jelce proudníka a velkou plotici s vlascem o třech vlasech. Na okouna, platýze a cejnka se čtyřmi vlasy. Na jelce tlouště, cejna, lína a úhoře se šesti vlasy. Na pstruha, lipana, parmu a velkého jelce tlouště s devíti vlasy. Na velkého pstruha s dvanácti vlasy. Na lososa s patnácti vlasy. A na štiku s křídovaným vlascem obarveným nahnědo vaší hnědou barvou, jak bylo uvedeno dříve, zesíleným drátem, jak uslyšíte dále, kde mluvím o štice.
Váš vlasec musí být vyvážen olovem. A musíte vědět, že nejbližší olůvko by mělo být od háčku celou stopu i víc, a každé olůvko vhodné váhy podle tloušťky vlasce. Jsou tři druhy olůvek pro vlasec běžící po dně. A pro splávek nad vlascem ležícím na dně deset olůvek spojených k sobě, na vlasci běžícím po dně devět nebo deseti malých. Plovoucí olůvko musí být tak těžké, aby jej slabé škubnutí ryby mohlo stáhnout do vody. A udělejte si olůvka kulatá a hladká, aby se nazachytávala za kameny nebo rostliny. A pro lepší porozumění jsou k vidění na obrázku.


Vlasec běžící po dně
Vlasec ležící na dně
Vlasec se splávkem
Vlasec na okouna a lína.
Vlasec na štiku: Olůvko: Korek vyztužený drátem


PAk si zhotovíte splávky tímto způsobem. Vezměte dobrý korek, který je čistý bez mnoha děr, a provrtejte ho naskrz rozpáleným želízkem a vložte do něj osten přesně a přímo. Čím větší splávek, tím větší osten a větší díra. Pak ho vytvarujte velký uprostřed a malý na obou koncích a zvláště zašpičatělý na dolním konci. A vypadá jako na následujících obrázcích. A obrušte jej na brusném kameni nebo na kamenné dlaždici. A vězte, že splávek pro jeden vlas není větší než hrách, pro dva vlasy jako fazole, pro dvanáct vlasů jako vlašský ořech, a tak každý vlasec podle velikosti. Všechny druhy vlasců, které nejsou určeny na dno, musí mít splávky, a vlasec běžící po dně musí mít splávek. Vlasec ležící na dně bez splávku.NYní jsem vás naučila udělat si veškeré vaše náčiní. Zde vám chci říci, jak lovit s háčkem. Když budete rybařit, měli byste chápat, že je 6 způsobů rybaření. První je na dně pro pstruha a další ryby. Další je u dna v obloucích nebo na stanovištích, kde voda klesá a stoupá, pro bělici, plotici a jelce proudníka. Třetí je se splávkem pro všechny druhy ryb. Čtvrtý se střevlí pro pstruha bez olůvka nebo splávku. Pátý je stejným způsobem pro bělici a jelce proudníka s jedním nebo dvěma vlasci a muškou. Šestý je háček s umělou muškou pro pstruha a lipana. A prvním a hlavním bodem při rybaření je, abyste se vždy drželi dál od vody a nekoukali na ryby. Buď zůstaňte opodál na zemi nebo za křovím tak, aby vás ryby nemohly vidět, protože jestliže se tak stane, nebudou žrát. Také dbejte, aby váš stín nedopadal na vodu stejně jako to může, protože to je věc, která ryby ihned vyleká. A když je ryba je polekaná, nebude chtít dlouho žrát. Všechny druhy ryb, které se krmí u dna, musíte chytat u dna tak, že vaše háčky budou běžet nebo ležet na dně. Všechny ostatní ryby, které se krmí nahoře, musíte chytat uprostřed vody nebo poněkud níž nebo poněkud výš. Větší ryby leží spíš na dně vody a menší ryby více plavou výš. Třetí dobrý bod je, když se ryba zakousla, abyste příliš ukvapeně nezatáhli, ani příliš pomalu. Proto musíte čekat, až budete přesvědčeni, že návnada je zcela v ústech ryby, a potom již déle neotálejte a toto platí pro dno. A pro splávek platí, že když uvidíte, že ho stáhla zlehka pod vodou nebo táhne zlehka po vodě, pak zaberte. A dbejte, abyste nikdy nezabrali víc, než je síla vašeho vlasce, a nepřetrhli ho. A pokud máte štestí a zabere vám velká ryba na malém náčiní, pak ji musíte vést ve vodě a pracovat s ní dokud neutopíte a nepřekonáte. Pak ji vezměte tak, jak umíte nebo můžete, a vždy si dávejte pozor, abyste nepřetrhli svůj vlasec. A pokud můžete, nenechejte ji utéci z konce vašeho vlasce přímo od vás, ale držte ji vždy pod prutem a vždy ji držte přímo tak, aby váš vlasec udržel a snesl její skoky a ponoření za pomoci vašeho prutu a vaší ruky.

Pokud jste text dočetli až sem, pravděpodobně se stejně jako já podivujete nad nápady, které lidé před více než půl tisíciletím měli a jak si dokázali poradit. Barvení koňských žíní mi nápadně připomíná hit posledních sezón, kdy se výrobci předhánějí novinkami v oblasti maskování koncových sestav a také vlasců. Pokud vás text zaujal, brzy se můžete těšit na jeho pokračování, které bude věnováno tipům pro samotný lov.

Pokračování zde

S pozdravem Petru zdar

Autor: fotojakes - ®

Diskuse k článku (24 reakcí)

Přečteno: 5 355x
Průměrná známka: 1.18

Související články

Pojednání o rybaření s háčkem 2. část

Zde k vám chci učinit prohlášení, v jakých místech vody byste měli lovit.

Co je nového - všeobecné
Akční nabídky
Všechny slevy a akce
akce, rybareniGaby polštář Kapr šupináč 65cm

Za 399
Rybářský polštář z naší nabídky je vyroben z hebkých a měkkých materiálů, a proto je velice příjemný na dotek. Polštář je vyrobený výhradně z polyesterových anti alergických materiálů.

akce, rybareniOkuma Navijáky Pulzar PZ FD (SLEVA až 29%)

Za 1.199
Firma Okuma přichází na trh s novým cenově dostupným navijákem, jedná se o kvalitní naviják pod označením Pulzar. Tento naviják se vyznačuje tichám a hladkým chodem. Dostupný ve velikostech 10, 25, 30, 40, 55.

Oznámení - obecné
Vložit oznámení

Na toto místo můžete sami vložit své oznámení ostatním čtenářům MRKu.

Kalendář akcí - obecné
Seznam závodů
Výsledky závodů
Všechny výsledky
Doporučujeme cestovku
Rubrika Cestovky
SUMCI.COM SUMCI.COM

Pojeďte s námi na Ebro na sumce!