Ministr zemědělství a ministryně životního prostředí zahájili revitalizaci Bečvy u Ústí

Kategorie: Všeobecné

Povodí Moravy zahájilo revitalizaci dalšího úseku řeky Bečvy. Stavbu slavnostně zahájil ministr zemědělství Zdeněk Nekula, ministryně životního prostředí Anna Hubáčková, starosta obce Ústí Libor Vykopal a generální ředitel Povodí Moravy Václav Gargulák. Revitalizace Bečvy u Ústí navazuje na čerstvě dokončenou revitalizaci Bečvy u Černotína a Skaličky.

Povodí Moravy, s. p. obnoví původní koryto řeky Bečvy a vytvoří tůň u obce Ústí. Revitalizací dojde k vytvoření přírodě blízkého protipovodňového opatření, které zvýší retenční schopnost krajiny, ekologickou stabilitu území a vytvoří přírodní plochy v nivě se zapojením původního koryta vodního toku. „Nacházíme se v lokalitě, ve které docházelo k rozlivům vody mimo koryto už při pětiletých vodách. Díky revitalizaci dojde k rozšíření vodního toku a využití historického koryta Bečvy. To zlepší průchod vody při povodních podél obce Ústí a posílí místní ekosystém,“ vysvětlil význam revitalizace úseku Bečvy ministr zemědělství Zdeněk Nekula. Práce odstartují v průběhu května a potrvají do listopadu 2023.

Obnovené koryto na levém břehu Bečvy pod obcí Ústí bude mít délku 775 metrů a šířku od 8 do 15 metrů. Sloužit bude jako odlehčovací větev stávajícího řečiště a vzhledem k zahloubení stávajícího hlavního koryta Bečvy bude protékáno v době zvýšených průtoků. Rozšíření vodního toku není v místě možné kvůli existujícímu silničnímu přemostění. V místě zaniklého rybníka Otrž vznikne odtěžením 4500 m3 zeminy neprůtočná tůň. Nádrž bude napájena spodní vodou a vytvoří chybějící vodní plochu, která je obvyklá pro široké údolí řeky Bečvy.

Revitalizace je financovaná z Evropského fondu pro regionální rozvoj prostřednictvím Operačního programu Životní prostředí a celkové náklady vyjdou na 20,8 mil. Kč. Revitalizace navazuje na již dokončenou velmi rozsáhlou revitalizaci Bečvy v lokalitách Černotín a Skalička za bezmála 320 mil. Kč. „Když porovnáme místo, kde práce teprve zahajujeme s již dokončeným úsekem, je zřejmé, jak výrazně revitalizace proměnila koryto řeky Bečvy. Došlo až k trojnásobnému rozšíření koryta toku a vzniklo typicky široké a mělké koryto vodního toku. Revitalizace snížila povodňové ohrožení obcí, revitalizovala krajinný ráz, vrátila do řeky chybějící biotopy a stanoviště a přispěla ke zlepšení biodiverzity flory a fauny,“ zhodnotila ministryně životního prostředí Anna Hubáčková.

Povodí Moravy zahajovanou revitalizací Bečvy u obce Ústí společně s dokončenými revitalizacemi Bečvy u Černotína a Skaličky pokračuje v programu ozdravování krajiny. Ten spočívá v revitalizaci vodních toků, přípravě přírodě blízkých protipovodňových opatření a zajišťování migrace vodních živočichů. „Velmi mě těší, že si společnost začíná všímat našich projektů, v rámci kterých řekám vracíme původní charakter. Realizujeme přírodě blízká opatření a revitalizujeme řeky v povodí Moravy v místech, kde jsou taková řešení možná. Aby měly podobné přírodě blízké úpravy smysl, musí být součástí komplexu opatření a musí být prováděny v souladu s opatřeními pro posílení vodních zdrojů. Každé z nich má svoji nezastupitelnou úlohu a musí se v době klimatické změny vzájemně doplňovat a navazovat na sebe,“ vysvětlil generální ředitel Povodí Moravy, s. p. Václav Gargulák. Příkladem úspěšných revitalizací v povodí Moravy jsou dokončené projekty, jako je např. napojení odstavených ramen Dyje u Břeclavi, renaturace Moravy u Štěpánova, revitalizace Trkmanky, Baštýnského a Knínického potoka.

Zdroj: http://www.pmo.cz/cz/media/tiskove-zpravy/ministr-zemedelstvi-a-ministryne-zivotniho-prostredi-zahajili-revitalizaci-becvy-u-usti/

MAXXSKATER, 21.5.2022

Diskuse k bleskovce

NTibiik - Profil | St 25.5.2022 15:11:16

Mrknato >> Jasné,to je jenom další díl do skládačky.Já jen že než nastoupilo komando z povodí byla na Moravě krásná druhová skladba ryb,za 20 let slavné revitalizace stačily povoďáci zničit veškerý krásný přirozený biotop,na desítkách kilometru toku nezůstal jediný strom,olše,vrby v řiti,všechny tůně a úplavy se zasypaly balvanem,břehy srovnané do šňůrky a pro jistotu ještě vysypané šutrama,ale to je ještě málo,teď už se břehy dokonce dláždí a to aj mezi obcemi.hořavky,okouni atd nenávratně v řiti...Bojím se aby tak nedopadla aj Bečva, samozřejmě že ČOV a MVE je na každém toku zlo,ale povodí moravy je pro naše toky totální definitivní zkáza..

NMrknato - Profil | St 25.5.2022 10:42:41

Tibiik >> Dnes je téměř z každé řeky stoka, protože jsou obtěžkány nevyčištěnými příměsemi z ČOV, které řeky dříve nezatěžovaly. Pak je téměř zbytečné řešit otravy.

NMartin M. - Profil | Ne 22.5.2022 13:27:30

Honza7 >> podle mne se povodi stale nejvice boji hlavne povodni, ktere se daji nejakym zpusobem vycislit a dat na papir, kolik se profinancovalo a co se tim nepodarilo ochranit. To je pro ne strasak. Kdezto prinos revitalizaci nikdo nedokaze vycislit, tam zadna reklamace, pozvanka na koberecek u ministra nebo ocernujici clanky v mediich nehrozi, spise je to dobre pro PR obou stran, ale skutecny prinos nezmeris, takze proc tam lit prachy a snazit se.

NHonza7 - Profil | Ne 22.5.2022 12:16:13

Do této chvíle většina revitalizační projektů nedopadla vůbec dobře, protože revitalizace byla v souhrnu požadavků na úpravu vodního toku vnímána jako jedna z posledních věcí co by měl projekt splnit. Jsem opravdu velmi zvědav jak ne Bečvě tento projekt proběhne - dá se hodně získat, ale i opravdu moc toho ztratit.
Pokud to bude realizováno v duchu kanálu, že bude likvidovat prost kolem řeky a koryto řeky se pouze rozšíří na 8 až 15 metrů s nulovou členitostí dna, tak nejde o nic jiného, než o vyhozené peníze s šíleným dopadem na živočichy žijící v Bečvě a jejím okolí.

NTibiik - Profil | Ne 22.5.2022 11:23:22

eskymak Mrakomor >> Souhlas,z Moravy se jim podařilo udělat za 20let "revitalizace"stoku,teď to vypadá že je na řadě bohužel Bečva. Mám obavy ,že se celý ansábl cirkusu povodí moravy pomalu usídluje minimálně na 20 let na Bečvu ,jak slyším "revitalizace" chce se mě blejt...

Neskymak Mrakomor - Profil | Ne 22.5.2022 7:21:36

Harvy >> jeste nikdy jsem nevidel jakykoli zasah povodi moravy do becvy ktery by tomu toku a okolnimu ekosystemu byl ku prospechu veci. Uplne tu becvu zkurvili.

NHarvy - Profil | So 21.5.2022 22:11:43 - SKVĚLÝ ZÁPIS!

Aktuální stav, vody po kotníky. Za mně zničený krásný kus řeky.