Trkmanka získala nové meandry a tůně

Kategorie: Všeobecné

Povodí Moravy, s. p. dokončuje revitalizaci Trkmanky u Velkých Pavlovic. Úpravy koryta i tůně jsou stavebně dokončené. V průběhu května proběhne výsadba více než 600 kusů dřevin. Revitalizace bude dokončena v průběhu června.

Povodí Moravy, s. p. prodloužil Trkmanku u Velkých Pavlovic téměř o 400 metrů a v její blízkosti vyhloubil 5 tůní. Stavební práce jsou tak dokončené a na řadu přichází výsadba, v rámci níž vznikne nové biocentrum. „Trkmanku jsme v úseku mezi Velkými Pavlovicemi a Bořeticemi prodloužili z původních 1891 na 2277 metrů. Vytvořili jsme výrazné říční oblouky, protierozní opatření, tůně a úkryty pro drobné živočichy. Opatření zpomalila povrchový odtok vody, výrazně zlepšila splaveninový režim a zlepšila morfologii vodního toku. Vytvořili jsme tak velmi zajímavé adaptační opatření reagující na změnu klimatu,“ popisuje generální ředitel Povodí Moravy, s. p. Václav Gargulák.

Nové tůně mají různou velikost, tvar a také hloubku. „Dno tůní je v nižší úrovni, než je dno koryta. Tímto návrhem zajistíme stálou hladinu vody v tůních. Jedna tůň bude občasně průtočná a ostatní neprůtočné,“ říká Gargulák. Nové tůně v krajině vytvořily vodní plochu o celkové rozloze 3300 m2. Jejich variabilita zvyšuje různorodost živočichů a rostlin, kteří podobné biotopy osidlují.

Na dokončené stavební práce teď Povodí Moravy, s. p. naváže výsadbou 630 kusů dřevin. Mezi stromy, kterých bude 180, budou zastoupeny lípy, duby, javory, habry a jeřáby. Mezi 450 keři bude druhově zastoupený zejména hloh, ptačí zob, klokoč, kalina a svída. Biotop doplní technické prvky z kamene a dřeva, které budou sloužit jako úkryty pro drobné živočichy. Nově tak mezi Velkými Pavlovicemi a Bořeticemi vznikne podél dvoukilometrového úseku Trkmanky biocentrum o šířce 150 m.

Práce byly původně naplánované na rok, avšak rychlý postup prací i dobré klimatické podmínky umožnily dokončit revitalizační práce v předstihu. Ke kompletnímu dokončení zbývá už jen výsadba dřevin. „Pokud by přetrvávalo tak výrazné sucho, které postihovalo naše území od roku 2015 do první půlky loňského roku, museli bychom s výsadbou počkat. Současná hydrologická situace i chladnější počasí nám umožňuje zahájit výsadbu ještě v průběhu jara,“ vysvětluje Gargulák.

V současnosti Povodí Moravy, s. p. realizuje řadu revitalizačních opatření. Tato opatření vedou ke zlepšení kondice krajiny a posílení její funkce zadržet vodu. „Řekám vracíme původní charakter, realizujeme přírodě blízká opatření a revitalizujeme řeky v povodí Moravy v místech, kde jsou taková řešení možná. Je ale důležité mít na paměti, že v osídlených oblastech není možné dělat stejná opatření jako v krajině. Podobné přírodě blízké úpravy jsou součástí komplexu opatření a musí být prováděny v souladu s opatřeními pro posílení vodních zdrojů. Bez nich postrádají smysl, neboť nenahrazují vodní zdroje,“ doplňuje Gargulák. Mezi nejvýznamnější aktuální projekty Povodí Moravy, s. p. patří například dokončená renaturace Moravy u Štěpánova, napojení odstavených ramen Dyje, revitalizace Baštýnského potoka u Novosedel, revitalizace Knínického potoka u Veverských Knínic, probíhající revitalizace Bečvy u Černotína a Skaličky či připravovaná revitalizace vodohospodářského uzlu u Nedakonic.

Zdroj: http://www.pmo.cz/cz/media/tiskove-zpravy/trkmanka-ziskala-nove-meandry-a-tune/

MAXXSKATER, 21.5.2021

Diskuse k bleskovce

NKnedla12 - Profil | Út 25.5.2021 13:04:01

tomvec >> Kousek od Pavlovic, v obci Kurdějov se 400 obyvateli, se dělaly pár let zpátky podnobné tůně a mokřady.
Bagr a buldozer udělal tři díry do země, hlínu navezli jenom kousek za tento nový "biotop" a tam ji nechali na haldě. Cena 6 000 000 Kč. Známý který provádí zemní práce tvrdí, že kdyby se hodně snažil, nedostane se nad částku 1 500 000 Kč. Ale chápu, starosta má dva kluky a oba potřebovali postavit barák ;)

Ntomvec - Profil | Út 25.5.2021 11:57:54

Silně mě to připomíná výstavbu "biotopu" u nás, za třicet mega, plně z evropských dotací. Původně to byly podmáčené louky protkané sítí odvodňovacích rýh. Jako děcko pamatuju plno vodních živočichů, kosatců, rákosu, kdosi měl v jedné části ovečky.

Jak ubývalo spodní vody a louky vysychaly, rýhy zanikaly a vznikla z toho téměř jednolitá louka. Teď v rámci budování "biotopu" najely buldozery a velké pásové bagry, provedla se skrývka na minimálně polovině plochy a zemina cca rok ležela na velké haldě uprostřed. Vykopaly se tůně, jejich propojení a zásovování vodou, a úžasné technické zázemí s betonovými stavidly tam, kde oko návštěvníka nedohlédne. Pracuje se stále, zbytek haldy se přehrnuje z leva do prava, z prava do leva, ale konec akce se prý blíží. Asi je potřeba proinvestovat zbytek peněz.

Mezitím zmizela většina zivočichů z dané lokality i přilehlého rybníka, zřejmě kvůli stavebnímu ruchu a mohutnému prořezu vegetace, vybudování široké zpevněné cesty kolem rybníka místo původní pěšiny klikatící se mezi stromy a keři.

Pokud to bude aspoň rozumně průtočné, bude to mít i jeden pozitivní efekt. Voda navracející se do mlýnského náhonu půjde přes dosud neprůtočnou propadlinu u rybníka plnou smrduté zahnívající vody, tak to aspoň pročistí.

Pořád se ale nemohu zbavit dojmu, že by to šlo udělat ohleduplněji k přírodě a za mnohem, mnohem menší cenu.