Trkmanka získala nové meandry a tůně

Autor diskuse: MAXXSKATER - Profil , 21.5.2021

NKnedla12 - Profil | Út 25.5.2021 13:04:01

tomvec >> Kousek od Pavlovic, v obci Kurdějov se 400 obyvateli, se dělaly pár let zpátky podnobné tůně a mokřady.
Bagr a buldozer udělal tři díry do země, hlínu navezli jenom kousek za tento nový "biotop" a tam ji nechali na haldě. Cena 6 000 000 Kč. Známý který provádí zemní práce tvrdí, že kdyby se hodně snažil, nedostane se nad částku 1 500 000 Kč. Ale chápu, starosta má dva kluky a oba potřebovali postavit barák ;)

Ntomvec - Profil | Út 25.5.2021 11:57:54

Silně mě to připomíná výstavbu "biotopu" u nás, za třicet mega, plně z evropských dotací. Původně to byly podmáčené louky protkané sítí odvodňovacích rýh. Jako děcko pamatuju plno vodních živočichů, kosatců, rákosu, kdosi měl v jedné části ovečky.

Jak ubývalo spodní vody a louky vysychaly, rýhy zanikaly a vznikla z toho téměř jednolitá louka. Teď v rámci budování "biotopu" najely buldozery a velké pásové bagry, provedla se skrývka na minimálně polovině plochy a zemina cca rok ležela na velké haldě uprostřed. Vykopaly se tůně, jejich propojení a zásovování vodou, a úžasné technické zázemí s betonovými stavidly tam, kde oko návštěvníka nedohlédne. Pracuje se stále, zbytek haldy se přehrnuje z leva do prava, z prava do leva, ale konec akce se prý blíží. Asi je potřeba proinvestovat zbytek peněz.

Mezitím zmizela většina zivočichů z dané lokality i přilehlého rybníka, zřejmě kvůli stavebnímu ruchu a mohutnému prořezu vegetace, vybudování široké zpevněné cesty kolem rybníka místo původní pěšiny klikatící se mezi stromy a keři.

Pokud to bude aspoň rozumně průtočné, bude to mít i jeden pozitivní efekt. Voda navracející se do mlýnského náhonu půjde přes dosud neprůtočnou propadlinu u rybníka plnou smrduté zahnívající vody, tak to aspoň pročistí.

Pořád se ale nemohu zbavit dojmu, že by to šlo udělat ohleduplněji k přírodě a za mnohem, mnohem menší cenu.