Škody způsobené rybožravými predátory nejen v rybářských revírech Východočeského územního svazu za rok 2020

Kategorie: Všeobecné

V průběhu posledních dvaceti let se rybožraví predátoři stali nejvýznamnějším faktorem, který narušuje abundanci ryb nejen v mimopstruhových, ale také v pstruhových rybářských revírech Východočeského územního svazu.

Rybí predátoři, jejichž základní složku potravy tvoří ryby, jsou až na výjimky zařazení do kategorie chráněných druhů. Výsledkem predačního tlaku je ochromená reprodukční a samoobnovovací schopnost rybích společenstvech, což je nejvíce zjevné u populace lipana podhorního. Zatímco je možné žádat o povolení odstřelu kormorána velkého a volavky popelavé (pozn. to se bohužel nevztahuje na volavku bílou, i kdy se její početní stavy na území VčÚS skokově zvýšily) na základě výjimky ze zákona o ochraně přírody a ze zákona o myslivosti, u vydry „zatím“ žádat nelze. Rybáři nebo rybníkáři však můžou žádat o náhrady (kompenzaci) za škody způsobené vydrou (i kormoránem pouze však pro roky 2018, 2019, 2020) v rybochovných zařízeních. Bohužel pro uživatele rybářských revírů se nevtahují kompenzace škod způsobenými rybožravými predátory v rybářských revírech, poněvadž je takové prokázání velmi problematické až nereálné s ohledem na právní judikaturu ČR, kde ryba vysazena do rybářských revírů je formulovaná jako res nullius čili věc ničí. Čerstvou novinkou je novelizace zákona 115/2000 Sb., který umožňuje na roky 2021, 2022 a 2023 proplácet náhrady rybníkářům za škody způsobené predací kormoránem v chovných rybnících.

Zdroj: https://www.crshradec.cz/2021/02/17/skody-zpusobene-rybozravymi-predatory-nejen-v-rybarskych-revirech-vychodoceskeho-uzemniho-svazu-za-rok-2020/

MAXXSKATER, 17.2.2021

Diskuse k bleskovce

NStilet - Profil | Út 23.2.2021 9:27:23 - SKVĚLÝ ZÁPIS!

S Ing. Karlem Němcem, technikem VčÚS , souhlasím a navíc hodnotím velmi kladně jeho snahu zveřejňovat a poukazovat na totální likvidaci vodní části naší přírody. Na této likvidaci se významnou měrou podílejí různě (i státem) dotovaní "neziskoví ochránci" vlastních finančních zájmů, lehkého bydla a lživých iniciativ. Škoda, že takovouto práci pro naši přírodu a rybářskou veřejnost odvádí tak málo členů výborů územních svazů ČRS. Například na Sev. Moravě a Slezsku to výbor ÚS dotáhl až k absolutnímu utajení vlastní činnosti a zrušení jakékoliv komunikace s členskou základnou, která výbor velmi dostatečně dotuje.
Závěrečná slova Ing. Němce, cituji :
"Musíme vzít na zřetel, že pokud nezačneme usilovat o zveřejňování problematiky rybožravých predátorů, nebudeme v povědomí a tím nadále bude široká veřejnost naslouchat nepodloženým závěrům pracovníků různých ekologických skupin a nedojde tak očekávanému a tolik potřebnému řešení současného stavu s rybožravými predátory." - jsou velmi pravdivá a nezbývá, než stále opakovat a přesvědčovat veřejnost, že například "vydrýsek" ve večerníčku je pěkný, ale denně potřebuje k životu 1/2 kg rybího masa, které si prostě někde uloví. A protože "ochranáři" spočitali, že u nás žije (JENOM) 6 tisíc kusů vyder, tyto denně(!) sežerou 3 tuny ryb, raků a obojživelníků z naší přírody. Těch ryb, které jsou podle zákona NIČÍ!, ale do vod je za své peníze dokola dodávají rybáři. A těch raků a obojživelníků, kteří jsou chráněni stejným zákonem jako vydry!