Škody způsobené rybožravými predátory nejen v rybářských revírech Východočeského územního svazu za rok 2020

NStilet - Profil | Út 23.2.2021 9:27:23 - SKVĚLÝ ZÁPIS!

S Ing. Karlem Němcem, technikem VčÚS , souhlasím a navíc hodnotím velmi kladně jeho snahu zveřejňovat a poukazovat na totální likvidaci vodní části naší přírody. Na této likvidaci se významnou měrou podílejí různě (i státem) dotovaní "neziskoví ochránci" vlastních finančních zájmů, lehkého bydla a lživých iniciativ. Škoda, že takovouto práci pro naši přírodu a rybářskou veřejnost odvádí tak málo členů výborů územních svazů ČRS. Například na Sev. Moravě a Slezsku to výbor ÚS dotáhl až k absolutnímu utajení vlastní činnosti a zrušení jakékoliv komunikace s členskou základnou, která výbor velmi dostatečně dotuje.
Závěrečná slova Ing. Němce, cituji :
"Musíme vzít na zřetel, že pokud nezačneme usilovat o zveřejňování problematiky rybožravých predátorů, nebudeme v povědomí a tím nadále bude široká veřejnost naslouchat nepodloženým závěrům pracovníků různých ekologických skupin a nedojde tak očekávanému a tolik potřebnému řešení současného stavu s rybožravými predátory." - jsou velmi pravdivá a nezbývá, než stále opakovat a přesvědčovat veřejnost, že například "vydrýsek" ve večerníčku je pěkný, ale denně potřebuje k životu 1/2 kg rybího masa, které si prostě někde uloví. A protože "ochranáři" spočitali, že u nás žije (JENOM) 6 tisíc kusů vyder, tyto denně(!) sežerou 3 tuny ryb, raků a obojživelníků z naší přírody. Těch ryb, které jsou podle zákona NIČÍ!, ale do vod je za své peníze dokola dodávají rybáři. A těch raků a obojživelníků, kteří jsou chráněni stejným zákonem jako vydry!