Co znamená pro rybáře zadržení povolenky k lovu ryb rybářskou stráží?

Kategorie: Všeobecné

S kontrolou rybářské stráže (RS) se už setkal snad každý rybář. Pro většinu rybářů končí toto setkání u vody bez problémů a pokud dodržují stanovené předpisy, mohou, po předložení povolenky, rybářského lístku a kontrole, zda je lov v souladu se všemi pravidly, bez problémů ve svém koníčku dále pokračovat. Co když ale RS povolenku zadrží?

Bohužel ne všichni rybáři se při lovu ryb takto chovají a někdy skutečně, a to bohužel i vědomě, porušují základní pravidla lovu ryb jako je např. denní doba lovu, lov ryb na více udic, ponechání si úlovků nad denní limit, nepřítomnost na místě lovu, nezapsání úlovku atd. Rybářská stráž pak v takových případech nemá většinou na výběr a zadržení povolenky k lovu ryb a výzva k ukončení lovu (do doby než se přestupek projedná na příslušných místech a uplyne případné kárné opatření) je zcela legitimní postup v souladu s platnou legislativou.

Občas se však vyskytnou případy, kdy rybáři takovou situaci řeší „po svém“ zakoupením další povolenky k lovu ryb a pokračují v lovu. Zde je ovšem zcela na místě upozornění a vysvětlení, čeho se takový rybář tímto jednáním dopouští a jaké mohou být následky.

Zadržením povolenky rybářskou stráží je naplněn účel zákona (ono ratio legis - smysl zákona) spočívající v tom, že tomu, kdo porušil zákonem stanovenou povinnost, má být znemožněno pokračování v rybolovu, a to až do rozhodnutí kárného orgánu. Dozorčí komise jako kárný orgán pak ve své pravomoci rozhodne.

Koupí další povolenky v tomto období se sice rybář nedopouští činnosti v rozporu se zákonem o rybářství, neboť rybáři není zakázáno zakoupit si více povolenek, nicméně pokud na základě takto nově pořízené povolenky (nebo jiné již dříve zakoupené povolenky) pokračuje v lovu ryb, tzn. vykonává rybářské právo, pak jde jednoznačně o postup obcházející zákon. A v kárném řízení není problém mu prokázat zaviněné porušení členských povinností (§ 5 odst. 1, § 4 odst. 2 písm. a/ Stanov ČRS: https://www.rybsvaz.cz/download/legislativa/stanovy_XVI_snem.pdf ) a uložit kárné opatření, které může znamenat i vyloučení z ČRS.

Je tedy opravdu na místě upozornit všechny rybáře, že po zadržení povolenky rybářskou stráží a výzvě k ukončení lovu ryb nelze řešit takto vzniklou situaci zakoupením nové povolenky a pokračováním v lovu ryb. Rybář má vyčkat na projednání přestupku a vydání rozhodnutí o kárném opatření příslušnou dozorčí komisí MO, které je členem.

V této souvislosti doplňujeme informaci, že v současné době pracuje ČRS na centrálním informačním systému, jehož součástí bude i evidence zadržených povolenek, kdy se okamžitě po jejím zadržení tato informace zobrazí všem výdejcům a rybáři bude znemožněno vydání další povolenky k lovu ryb až do projednání přestupku dozorčí komisí (případně déle, pokud bude zadržení nebo zákaz vydání povolenky součástí kárného opatření).

Zdroj: https://www.rybsvaz.cz/beta/index.php/119-vseobecne/603-co-znamena-pro-rybare-zadrzeni-povolenky-k-lovu-ryb-rybarskou-strazi

MAXXSKATER, 15.1.2020

Diskuse k bleskovce

Nsven - Profil | Ne 19.1.2020 16:59:49

Serjoža >>
Nic v tom nehledám ale právě naopak.
Je to zajímavé a opomíjené téma a tedy to ber tak, že můj příspěvek byl nezištně směřován k širokému okruhu případných zájemců o tuto problematiku...
Tvůj nick jsem využil nejen k jejich oslovení ale i případně Tvé osoby, pokud bys býval jedním z nich..
Nepatříš,.. takže to máš dobrý ... :-)

NSerjoža - Profil | Ne 19.1.2020 16:17:32

sven >> Já se nacítím poškozen,(nikdy sem neměl problém s RS).Já to napsal jen tak.Jak ten člověk k tomu příjde když je třeba 2 měsíce bez povolenky.Jen proto že mu seberou neprávem povolenku,za něco sporného.(To by se měli ty papíry nechat do prošetření jako podmínka.U nás se to stalo že rybář neměl 2 měsíce papíry a pak mu je vrátili.) Za jednoznačné porušení řádu to beru.Jinak v tom nehledej nic jiného.Ale to by bylo asi složity.

Nvenybit - Profil | Ne 19.1.2020 16:00:29

sven >> Jestli se tím vůbec někdo zabývá. Svazy také nejsou nijak propojené, takže když si vemu povolenku v jiném kraji. Nemají šanci to zjistit.

Nsven - Profil | Ne 19.1.2020 15:54:25

venybit >> to také není jejím úkolem. To posuzují jiní soudruzi... :-)
RS pouze zjišťuje a nahlašuje... nic neřeší ani nikoho netrestá.

Nvenybit - Profil | Ne 19.1.2020 15:50:23

sven >> No právě,ale stejně nemá šanci zjistit na místě, jestli můžu chytat nebo ne.

Nsven - Profil | Ne 19.1.2020 15:31:35

venybit >> RS žádné povolenky nezabavuje ale může v odůvodněných případech pouze zadržet.
Zadržení, neznamená automaticky odebrání.
Mezi tím musí proběhnout dole nastíněný proces, s nejasným výsledkem.
Navíc mohla být povolenka zadržena i neoprávněně...například...

Nnofish - Profil | Ne 19.1.2020 15:28:41

sven >> A proto říkám, že všechny nečlenské a zkušební povolenky jsou pěkná lumpárna.
U nás už není o moc dražší jak ta pro člena.
Ono je těch možností více, ale nebudeme tu radit...

Nsven - Profil | Ne 19.1.2020 15:25:19

nofish >> Jj. I taková možnost existuje.
Cca po 5 let, jsem v registru Lipana měl v kolonkách známka, povolenka, pracovní povinnost, nulu.. ačkoli opak byl pravdou. Pak jsem to přestal sledoval ...

Nnofish - Profil | Ne 19.1.2020 15:02:59

sven >> Jen dodám. Vzhledem k tomu, že se přstupci zadrží povolenka a jak píšeš, není centrální evidence prohřešků a podle mě vzhledem k ochraně osobních údajů už asi jen tak nebude, je tu ještě jedna, elegantní možnost. Seberou mi povolenku, zajedu si někam dál od domova, kde mne neznají, zakoupit povolenku pro "nečlena" ČRS. Ano, bude to dražší, ale věřím, že to půjde.

Nvenybit - Profil | Ne 19.1.2020 14:54:11

Vtipné,jenže RS nemá žádný centrální registr zabavených povolenek. Pokud tě tedy nechytí ta samá stráž a nebude si tě vyloženě pamatovat , nemají šanci zjistit, jestli ti byla povolenka zabavena nebo ne.

Nsven - Profil | Pá 17.1.2020 20:39:57

Serjoža >>
Pokud se oprávněně cítíš poškozen, pak máš v zásadě dvě možnosti.

Stěžovat si na postup RS u jejího zřizovatele, tedy u obecního úřadu obce s rozšířenou působností, případně Krajském úřadu, zpravidla odboru Životního prostředí, který ji
ustanovuje, odvolává a zrušuje.
A před kterým složila slib:
"Slibuji, že jako rybářská stráž budu s největší pečlivostí a svědomitostí plnit povinnosti při kontrole dodržování rybářského zákona a prováděcích právních předpisů k rybářskému zákonu, že budu při výkonu této činnosti dodržovat právní předpisy a nepřekročím oprávnění příslušející rybářské stráži."

V druhém případě, můžeš na tuto úřední osobu, podat trestní oznámení pro podezření ze spáchání trestného činu:"Zneužití pravomoci úřední osoby".
Oznámení se podává buď policejnímu orgánu nebo státnímu zastupitelství.
Pokud máš obavu ze zametení pod koberec, doporučil bych druhou alternativu..
Samozřejmě můžeš i vymáhat náhradu, za vzniklou újmu ...která nemusí být nutně, pouze majetková.