Co znamená pro rybáře zadržení povolenky k lovu ryb rybářskou stráží?

Nsven - Profil | Ne 19.1.2020 16:59:49

Serjoža >>
Nic v tom nehledám ale právě naopak.
Je to zajímavé a opomíjené téma a tedy to ber tak, že můj příspěvek byl nezištně směřován k širokému okruhu případných zájemců o tuto problematiku...
Tvůj nick jsem využil nejen k jejich oslovení ale i případně Tvé osoby, pokud bys býval jedním z nich..
Nepatříš,.. takže to máš dobrý ... :-)

NSerjoža - Profil | Ne 19.1.2020 16:17:32

sven >> Já se nacítím poškozen,(nikdy sem neměl problém s RS).Já to napsal jen tak.Jak ten člověk k tomu příjde když je třeba 2 měsíce bez povolenky.Jen proto že mu seberou neprávem povolenku,za něco sporného.(To by se měli ty papíry nechat do prošetření jako podmínka.U nás se to stalo že rybář neměl 2 měsíce papíry a pak mu je vrátili.) Za jednoznačné porušení řádu to beru.Jinak v tom nehledej nic jiného.Ale to by bylo asi složity.

Nvenybit - Profil | Ne 19.1.2020 16:00:29

sven >> Jestli se tím vůbec někdo zabývá. Svazy také nejsou nijak propojené, takže když si vemu povolenku v jiném kraji. Nemají šanci to zjistit.

Nsven - Profil | Ne 19.1.2020 15:54:25

venybit >> to také není jejím úkolem. To posuzují jiní soudruzi... :-)
RS pouze zjišťuje a nahlašuje... nic neřeší ani nikoho netrestá.

Nvenybit - Profil | Ne 19.1.2020 15:50:23

sven >> No právě,ale stejně nemá šanci zjistit na místě, jestli můžu chytat nebo ne.

Nsven - Profil | Ne 19.1.2020 15:31:35

venybit >> RS žádné povolenky nezabavuje ale může v odůvodněných případech pouze zadržet.
Zadržení, neznamená automaticky odebrání.
Mezi tím musí proběhnout dole nastíněný proces, s nejasným výsledkem.
Navíc mohla být povolenka zadržena i neoprávněně...například...

Nnofish - Profil | Ne 19.1.2020 15:28:41

sven >> A proto říkám, že všechny nečlenské a zkušební povolenky jsou pěkná lumpárna.
U nás už není o moc dražší jak ta pro člena.
Ono je těch možností více, ale nebudeme tu radit...

Nsven - Profil | Ne 19.1.2020 15:25:19

nofish >> Jj. I taková možnost existuje.
Cca po 5 let, jsem v registru Lipana měl v kolonkách známka, povolenka, pracovní povinnost, nulu.. ačkoli opak byl pravdou. Pak jsem to přestal sledoval ...

Nnofish - Profil | Ne 19.1.2020 15:02:59

sven >> Jen dodám. Vzhledem k tomu, že se přstupci zadrží povolenka a jak píšeš, není centrální evidence prohřešků a podle mě vzhledem k ochraně osobních údajů už asi jen tak nebude, je tu ještě jedna, elegantní možnost. Seberou mi povolenku, zajedu si někam dál od domova, kde mne neznají, zakoupit povolenku pro "nečlena" ČRS. Ano, bude to dražší, ale věřím, že to půjde.

Nvenybit - Profil | Ne 19.1.2020 14:54:11

Vtipné,jenže RS nemá žádný centrální registr zabavených povolenek. Pokud tě tedy nechytí ta samá stráž a nebude si tě vyloženě pamatovat , nemají šanci zjistit, jestli ti byla povolenka zabavena nebo ne.

Nsven - Profil | Pá 17.1.2020 20:39:57

Serjoža >>
Pokud se oprávněně cítíš poškozen, pak máš v zásadě dvě možnosti.

Stěžovat si na postup RS u jejího zřizovatele, tedy u obecního úřadu obce s rozšířenou působností, případně Krajském úřadu, zpravidla odboru Životního prostředí, který ji
ustanovuje, odvolává a zrušuje.
A před kterým složila slib:
"Slibuji, že jako rybářská stráž budu s největší pečlivostí a svědomitostí plnit povinnosti při kontrole dodržování rybářského zákona a prováděcích právních předpisů k rybářskému zákonu, že budu při výkonu této činnosti dodržovat právní předpisy a nepřekročím oprávnění příslušející rybářské stráži."

V druhém případě, můžeš na tuto úřední osobu, podat trestní oznámení pro podezření ze spáchání trestného činu:"Zneužití pravomoci úřední osoby".
Oznámení se podává buď policejnímu orgánu nebo státnímu zastupitelství.
Pokud máš obavu ze zametení pod koberec, doporučil bych druhou alternativu..
Samozřejmě můžeš i vymáhat náhradu, za vzniklou újmu ...která nemusí být nutně, pouze majetková.

Nmarmyš - Profil | Pá 17.1.2020 20:28:45

Serjoža >> Měl by se vydat nějaký kus papíru s měsíční platností. Během té doby by se měl přestupek projednat. Mám na mysli sporné přestupky a ne hrubé porušení BP.

NSerjoža - Profil | Pá 17.1.2020 20:18:11

A co kdyš stráž zadrží povolenku rybář povolenku nemá 2 měsíce než se to prošetří a povolenku mu vrátí,že stráž povolenku zadržela neprávem.Jak k tomu dotyčný příjde.A toto už jsem několikrát slyšel že se to stalo.

Njá 2 - Profil | Čt 16.1.2020 14:16:08

Dušan_hp >> Já jednoho skutečného blba potkal. sice jsem byl venčit psa a nechytal , ale hajnej řval na chlapíka, že jestli ještě někdy vyháčkuje rybu ve vodě bez použití podběráku, sebere mu papíry. celý incident jsem viděl. Rybář přidřepl ke kaprovi cca 40 a jednou rukou vyjmul háček v kraji tlamky, rybu netahal po břehu ani nevisela na vlasci...

a taky tu byl jeden co vláčel a zabrodil do rybníka a utrhal nohama montáže chlapům co chytali ze břehu. Když na něj řvali, obešel rybník a cíleně hledal, hádal se o nečitelnost zápisů, vzdálenost od prutů... POžadoval vytažení prutů aby kontroloval srkačky a buzeroval za rozsypanou kukuřici na břehu

Nsven - Profil | Čt 16.1.2020 14:15:10 - SKVĚLÝ ZÁPIS!

Varování !!!
Čtení tohoto příspěvku vám zabere 5 až 10 minut !

Pokud anonymní autor tohoto elaborátu uvedl "A", měl zároveň uvést i "B".
Všechno je to sice naoko líbivé ale má to řadu trhlin..

Především stále dosud nefunguje centrální evidence a náprava je stále v nedohlednu..
Dále se toto týká pouze rybářů, organizovaných v ČRS (za MRS se jistě někdo vyjádří)
a nikoli neorganizovaných rybářů s celoročním Rybářským lískem,
nerybářů - občanů ČR a cizinců lovících s 30ti denním Rybářským lístkem (nepodmíněným kvalifikačními předpoklady) a osob mladších 15let.
Dále chybí zpětná vazba, tedy případy, kdy RS zadrží povolenku protiprávně, případně DK odebere povolenku neoprávněně a dosud žijí v iluzi beztrestné bohorovnosti..
Dále je třeba podotknout, že ani zadržení povolenky pro svazové vody není a zřejmě ani dalekém nedohlednu nebude překážkou, pro zakoupeni pověření k odlovu na vodách v režimu rybníkářství, tzv. soukromáky.. atd. atd..

Ad kárné řízení:
Většina svazových rybářů ani netuší, že existuje cosi, nazvané "Jednací řád", který mimo jiného, upravuje i pravidla kárného řízení pro členy ČRS.
Pro řadového člena je biblí Rybářský řád s BPVRP a tuto příručku ani nefasuje ani nekoupí.
Leda by si ji stáhl ze svazového webu, o čemž lze s úspěchem pochybovat..

V ČRS to zatím funguje tak, že kárné řízení, náleží do působnosti Dozorčí komise
Komise je minimálně tříčlenná a zhusta složená ze "zasloužilých" členů MO, ovšem ještě hustěji, s nulovým právním povědomím..
Tedy je pro tyto lidové orgány naplnění litery JŘ ke Stanovám ČRS často neřešitelným oříškem a uchylují se k lidové tvořivosti, spoléhajíc na to, že se člen nebude z neznalosti anebo z předposranosti, účinně hájit.

Tedy zde ilustrace, že Kárné řízení, není především pro kárný orgán procházkou růžovým sadem...a že předjímat v právním státě ctícím princip presumpce neviny, jen na základě zadržení povolenky jeho rozhodnutí, je přinejmenším velmi, velmi předčasné...

Čl. 5 Kárné řízení (k § 5 Stanov)
1.Kárné řízení se zahajuje na návrh, který může podat kterýkoliv člen Svazu. Kárné řízení může být zahájeno i z vlastního podnětu kárného orgánu.

2.Návrh na zahájení kárného řízení musí obsahovat:
a)označení MO, jíž je návrh podáván,
b)označení člena Svazu, který se měl porušení členských povinností dopustit,
c)stručný popis skutku, v němž je porušení členských povinností spatřováno.

3.Návrh na zahájení kárného řízení se podává u té MO, jíž je člen Svazu, který se měl porušení členských povinností dopustit, členem. Byl-li podán návrh na zahájení kárného řízení u MO, jíž není člen Svazu, který se měl porušení členských povinností dopustit, členem, zašle jednatel této MO návrh na zahájení kárného řízení ve lhůtě14 dnů té MO, jíž je člen Svazu, který se měl porušení členských povinností dopustit, členem.

4.Kárné řízení je zahájeno dnem, kdy návrh na zahájení kárného řízení došel kárnému orgánu, příslušnému ve věci rozhodnout. Kárný orgán v něm i bez dalších návrhůpostupuje co nejrychleji tak, aby věc byla projednána a rozhodnuta nejpozději zpravidla do 60 dnů od zahájení řízení. Byla-li zadržena povolenka k rybolovu, musí kárný orgán I. stupně rozhodnout do 60 dnů.

5.K projednání věci nařídí předseda kárného orgánu jednání, k němuž předvolá jako účastníka kárného řízení člena Svazu, který se měl porušení členských povinností dopustit, a dále všechny osoby, jejichž přítomnosti na jednání a k rozhodnutí ve věci je třeba. Předvolání musí být účastníkovi kárného řízení doručeno tak, aby měl dostatek času k přípravě, zpravidla nejméně 5 dnů přede dnem, kdy se má jednání konat.

6.Z projednávání věci a rozhodování ve věci je vyloučen člen kárného orgánu, u něhož – se zřetelem na jeho vztah k projednávané věci nebo k osoběčlena Svazu, který se měl porušení členských povinností dopustit – lze mít pochybnosti o jeho nepodjatosti, nebo jenž sám svou podjatost vysloví.

7.Účastník kárného řízení se může dát v řízení zastupovat zástupcem, jehož si zvolí. Zástupcem může být pouze fyzická osoba. Nezletilý člen Svazu musí být v kárném řízení zastoupen svým zákonným zástupcem.

8.Kárný orgán pokračuje v kárném řízení, i když je účastník nečinný. Nedostaví-li se řádně předvolaný účastník k jednání, přičemž nepožádal z důležitého důvodu o jeho odročení, může kárný orgán věc projednat i v jeho nepřítomnosti.

9.Po zahájení jednání sdělí předseda nebo pověřený člen kárného orgánu předmět řízení a výsledky přípravy jednání. Umožní účastníkovi kárného řízení vyjádřit se ke všem rozhodujícím skutečnostem, vyslechne případné svědky a provede listinné důkazy.

10.Z jednání kárného orgánu se pořizuje zápis. V něm musí být uvedeny všechny osoby, které se jednání kárného orgánu zúčastnily, dále svědci, musí být zaznamenány provedené listinné důkazy a zachycen obsah přednesů účastníka řízení a svědkůa uvedeno rozhodnutí kárného orgánu. Zápis podepisuje předseda kárného orgánu a zapisovatel.

11.Kárný orgán rozhoduje na základě zjištěného skutkového stavu věci. Buď rozhodne o uložení kárného opatření, nebo že se kárné řízení zastavuje.

412.Kárné řízení nelze zahájit, pokud bylo zahájeno, nelze v něm pokračovat a musí se zastavit:
a)proti tomu kdo zemřel, nebo byl prohlášen za mrtvého,
b)v případě § 5 odst. 5 Stanov ČRS,
c)proti tomu, proti němuž dřívější kárné řízení v téže věci skončilo pravomocným rozhodnutím, d)když z výsledků šetření je zřejmé, že k porušení členských povinností nedošlo,
e)nerozhodl-li kárný orgán I. stupně do 60 dnů od zahájení kárného řízení v případě, že byla zadržena povolenka k rybolovu.

13.Rozhodnutí o uložení kárného opatření musí obsahovat:
a)označení kárného orgánu, který rozhodnutí vydal,
b)označení člena, jemuž se kárné opatření ukládá,
c)uložené kárné opatření,
d)odklad vykonatelnosti, pokud o něm kárný orgán rozhodl,
e)odůvodnění,
f)poučení o odvolání,
g)datum a podpis předsedy kárného orgánu.

14.V odůvodnění rozhodnutí o uložení kárného opatření kárný orgán uvede podstatný obsah přednesů a podání, stručně a jasně vyloží, které skutečnosti má za prokázané a které nikoliv, o které důkazy opřel svá skutková zjištění a jakými úvahami se při hodnocení důkazůřídil, a posoudí zjištěný skutkový stav podle příslušných ustanovení Stanov a obecně závazných příslušných předpisů, které použil.

15.Stejnopis písemného vyhotovení rozhodnutí o uložení kárného opatření se doručuje účastníkům kárného řízení, popřípadě jejich zástupcům, do vlastních rukou, a to ve lhůtě 15 dnů ode dne vyhlášení rozhodnutí. Bylo-li rozhodnutí vyhlášeno za přítomnosti člena, jemuž se kárné opatření ukládá, a souhlasí-li s tím tento člen, může písemné vyhotovení rozhodnutí v odůvodnění obsahovat pouze popis skutku, za nějž je kárné opatření uloženo.

16.V odvolání proti rozhodnutí o uložení kárného opatření musí být uvedeno, proti kterému rozhodnutí směřuje, v čem je spatřována nesprávnost tohoto rozhodnutí nebo postupu kárného orgánu a čeho se odvolatel domáhá. V odvolání je možno uvést nové skutečnosti a důkazy. K zachování lhůty pro podání odvolání postačuje, bylo-li odvolání podáno v poslední den lhůty k poštovní přepravě.

17.Na základě odvolání může rozhodnutí o uložení kárného opatření změnit přímo kárný orgán 1. stupně, který o uložení kárného opatření rozhodl, pokud bez dalšího dokazování odvolání v celém rozsahu vyhoví. Pokud tak neučiní, postoupí odvolání bezodkladně odvolacímu orgánu.

18.Pro řízení u odvolacího orgánu platí přiměřeně ustanovení o řízení před kárným orgánem 1. stupně. Jednání odvolacího orgánu řídí jeho předseda nebo jím pověřený člen.

19.Odvolací orgán zamítne odvolání, které bylo podáno opožděně, které podal někdo, kdo k tomu nebyl oprávněn, nebo které směřuje proti rozhodnutí, proti němuž není odvolání přípustné, nebo jen proti důvodům rozhodnutí.

20.Odvolací orgán potvrdí rozhodnutí o uložení kárného opatření, je-li věcně správné.

21.Odvolací orgán změní rozhodnutí kárného orgánu 1. stupně, jestliže ten rozhodl nesprávně, ačkoliv správně zjistil skutkový stav, nebo jestliže po doplnění dokazování je skutkový stav zjištěn tak, že je možno o věci znovu rozhodnout.

22.Odvolací orgán zruší rozhodnutí kárného orgánu 1. stupně a vrátí mu věc k novému projednání a rozhodnutí, jestliže je třeba provádět další rozsáhlé dokazování, nebo jestliže řízení před kárným orgánem 1. stupně bylo postiženo vadou, která mohla mít za následek nesprávné rozhodnutí ve věci.

23.Doručené rozhodnutí o uložení kárného opatření, které již nelze napadnout odvoláním, je v právní moci.

24.Bylo-li uloženo kárné opatření podle § 5 odst. 1 písm. ba) Stanov ČRS, započítává se do doby odnětí doba, po kterou byla povolenka zadržena.

25.Bylo-li členu Svazu uloženo pravomocně kárné opatření vyloučení ze Svazu, doručí bezodkladně kárný orgán 1. stupně stejnopis rozhodnutí s doložkou právní moci příslušné dozorčí komisi územního svazu a jejím prostřednictvím Republikové radě. Dozorčí komise územního svazu přezkoumá rozhodnutí o uložení tohoto kárného opatření včetněřízení, jež jeho vydání předcházelo. K tomuto jednání nemusí být jeho účastník přizván. Dozorčí komise územního svazu vydá písemné rozhodnutí, jímž rozhodnutí kárného orgánu potvrzuje, mění, nebo jej ruší a vrací věc kárnému orgánu 1. stupně k novému projednání. Potvrzuje-li rozhodnutí, nemusí její rozhodnutí obsahovat odůvodnění.

26.Kárný orgán zašle pravomocné rozhodnutí o přestupku uživateli revíru, na jehož revíru se přestupek stal.

27.Skutečnost, že člen Svazu byl za porušení obecně závazných právních předpisů upravujících výkon rybářského práva potrestán v řízení vedeném příslušnými státními orgány (soudem, orgánem státní správy, orgány Policie ČR, orgány Městské policie aj.), nevylučuje souběžné uložení kárného opatření podle Stanov

NDušan_hp - Profil | Čt 16.1.2020 13:43:08

já 2 >> Třeba ve Strašecí není problém kontrola v jedenáct večer, sedí nás tam do půlnoci pár v i týdnu.. Je tedy pravda, že na ty kontroly mám dost vycházek. Na druhou stranu z těch desítek potkaných porybných nebyl jediný blb, a to je super.

Nlikin - Profil | Čt 16.1.2020 12:50:54

Za celou rybokariéru JEDNA ( ! ) kontrola při cca 30-40 vycházkách ročně...... Chytám od 70sátých let......

Njá 2 - Profil | Čt 16.1.2020 11:36:03

Dušan_hp >> tady taky chodí, jenže mně se vyhýbají, ostatní maj dost kontrol, ale když jsem u vody já, stráž je doma

NDušan_hp - Profil | Čt 16.1.2020 11:30:37

já 2 >> Já jsem měl loni osm kontrol bez závad. U nás chodí celkem dost což beru kladně...
Pod šest za rok jsem snad nešel nikdy.

Njá 2 - Profil | Čt 16.1.2020 11:11:19

Pobavila mě první věta. setkání s RS mi trvalo 12 let
a mám kolem 2 setkání ročně... Nějak se mi vyhýbají, děcka co u mě dělaj papíry mívaj víc po 3 měsících

Nlukasin - Profil | Čt 16.1.2020 0:54:05

Noo,tak už aby to bylo a vážně to fungovalo.