MRK.cz - stále na rybách - ryby a rybaření

MRK.cz - Stále na rybách

Ze zasedání Republikové rady ČRS (březen 2014)

Kategorie: Všeobecné

Republiková rada ČRS se sešla na svém pravidelném zasedání 6. března 2014.

Po kontrole usnesení z minulých schůzí bylo prvním bodem jednání schválení termínových kalendářů sportovních akcí na rok 2014. Jejich úplný přehled najdou zájemci na tomto webu na stránkách sportovního oddělení sekretariátu Rady. V letošním roce čeká Český rybářský svaz významná sportovní událost - rybáři a další zájemci o vrcholový rybářský sport budou mít příležitost vidět špičkové muškaře na Mistrovství světa v lovu ryb na umělou mušku, které se bude konat ve dnech 27.5.-2.6.2014 v jižních Čechách s centrem ve Frymburku. Závodit se bude na řece Vltavě, vyrovnávací nádrži Lipno II ve Vyšším Brodě a na nádrži Květoňov u Kaplice. Více na: Mistrovství světa v lovu ryb na umělou mušku 2014.

V dalším bodu jednání schválila Rada, na základě doporučení hospodářského odboru, zarybnění rybářských revírů, jejichž je uživatelem (ÚN Orlík, ÚN Trnávka, Veslařský kanál Račice, rybník Dolejší a pstruhová Morava 24) pro letošní rok. Výše zarybnění bude stejná jako v předchozím roce, cílem je zajistit rybářům co nejlepší úlovky a zachovat atraktivitu těchto revírů.

V dalším bodu jednání se Rada zabývala přípravou XV. Republikového sněmu ČRS, který se bude konat 22. listopadu 2014 v Průhonicích a územními konferencemi. Jednání vrcholných orgánů všech organizačních jednotek ČRS, tzn. členských schůzí, územních konferencí i sněmu jsou letos o to významnější, že končí volební období a na všech úrovních budou zvoleni noví funkcionáři. Ti povedou svazové subjekty v nadcházejících čtyřech letech.

V souvislosti s přípravou sněmu se členové Rady zabývali i návrhem na změny Stanov ČRS, který připravila právní komise. Návrh zatím zahrnuje hlavně změny vyžádané uvedením stanov do souladu s novým občanským zákoníkem (NOZ), zejména majetkovou odpovědnost hlavního spolku (tím je Český rybářský svaz, Nad Olšinami 31, Praha) za spolky pobočné (těmi jsou územní svazy a místní organizace), formu vedení seznamu členů, omezení či neomezení práv pobočných spolků, apod. Předseda ČRS JUDr. Šíma k tomu uvedl, že Stanovy ČRS z převážné části vyhovují NOZ, změny jsou tedy minimální. V další fázi budou připraveny změny stanov, vycházející z vnitřních potřeb ČRS a interních svazových návrhů. S ohledem na fakt, že Stanovy a Jednací řád ČRS jsou poměrně kvalitní normy, které prošly dlouhodobým vývojem, neměly by být další úpravy nijak rozsáhlé. Pro „zapomětlivé“ členy může být zajímavá nastíněná možnost prodloužit termín pro zaplacení členství o měsíc či dva, resp. umožnit členům platbu v mimořádném termínu i po konci února bez ztráty členství. Podmínkou by ovšem bylo uhradit jistou část členského příspěvku navíc. V této věci však dosud není nijak rozhodnuto, jde pouze o námět k diskusi.

Za opakované zdůraznění stojí, že s nabytím účinnosti NOZ se nemění název organizace, ani současné názvy organizačních jednotek ČRS. Do doby přijetí změn Stanov ČRS sněmem (22.11.2014) budou používat svazové subjekty stávající označení. Poté bude pouze mezi název Český rybářský svaz a vlastní označení organizační jednotky vložena zkratka z.s. (zapsaný spolek). Územní svazy i místní organizace obdrží v nejbližší době k používání názvu a způsobu provádění změn v rejstříku spolků pokyn Rady ČRS. Všechny složky ČRS jsou momentálně registrovány ve spolkovém rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze. Výpis z rejstříku i číslo vložky každého pobočného spolku lze zjistit zadáním IČO nebo názvu na www.justice.cz.

Dále Rada vyslechla informaci o připravovaných mezinárodních aktivitách, vyplývajících především z členství ČRS v Evropské rybářské federaci. Konkrétně se jedná o následující akce:

Prezidium EAF – Praha 28. 3. 2014

Setkání rybářské mládeže – 4. -7. 7. 2014 Chorvatsko

Setkání šéfredaktorů rybářských časopisů – Chorvatsko 12. 9. 2014

Zasedání Rady prezidentů členských svazů EAF – 27. - 28. 10. 2014 Švýcarsko

Podle aktuální situace a časových možností proběhne i setkání představitelů ČRS s vedením Slovenského rybářského svazu.

V různém byla Rada seznámena s výsledkem odvolacího řízení proti rozhodnutí Krajského úřadu Ústeckého kraje o uložení pokuty za překročení zarybňovacího plánu revíru Veslařský kanál Račice. Ministerstvo zemědělství ČR rozhodnutí krajského úřadu zrušilo a řízení zastavilo. Uznalo nejen důvody ČRS jako odvolavatele (zejména argument, že pod pojmem základní zarybňovací povinnost je nutné chápat povinnost minimální a nelze dovodit, že ji nelze překročit), ale rovněž shledalo vady v samotném vedení řízení.

Stejný krajský úřad vedl s ČRS další správní řízení, a to o odejmutí výkonu rybářského práva na Veslařském kanálu Račice jen proto, že se domníval, že nájemní smlouva mezi ČRS a vlastníkem pozemků pod vodní plochou skončila (k jakémusi nijak neodůvodněnému datu). Po doložení platné nájemní smlouvy krajský úřad toto řízení zastavil.

Rada v závěru zasedání projednala žádost MO ČRS Přelouč o poskytnutí finančního příspěvku na uspořádání již 7. ročníku rybářských závodů pro postižené občany ze sociálních domovů HANDICAP FISH CUP 2014 a rozhodla podpořit tuto chvályhodnou aktivitu částkou 10 tis. Kč.

Jednatel ČRS rovněž informoval o aktivitách funkcionářů a aparátu Rady v období mezi únorovým a březnovým zasedáním (viz. přehled pod čarou).

Příští zasedání Republikové rady ČRS se bude konat 10. dubna 2014.
Jan Štípek, jednatel ČRS

Přehled o nejpodstatnějších aktivitách funkcionářů a pracovníků aparátu Rady ČRS:

6.-9.2. 2014 (Podlesný, Vrána, Ličko, Zdvořáček, Řezníček) – příprava a zajištění expozice ČRS na výstavě FOR FISHING v Praze Letňanech; 8.2. (Šíma, Štípek, Urych, Zemánková, Hnízdilová) – vyhlášení nejlepších sportovců ČRS za rok 2014 v rámci výstavy FOR FISHING; 10.2. (Zdvořáček) – nahlédnutí do spisu správního řízení o odnětí výkonu rybářského práva na revíru Veslařský kanál Račice na Krajském úřadu Ústeckého kraje; 13.2. – porada jednatelů; 13.2. (Šíma, Štípek, Zdvořáček) – zasedání právní komise; 13.2. Martínek, Vrána) – zasedání odboru ČVaŽP; 15.2. (Vrána) – přednáška o kormoránovi pro Klub sokolníků ČMMJ; 15.2. (Hnízdilová) – zasedání sekce LRU feeder; 20.2. (Vrána) – Čistá Želivka o.p.s. - účast na 3. setkání starostů obcí a měst v povodí VN Švihov, 25.2. (Ličko, Podlesný) – jednání k přípravě konference k problematice hospodaření na P revírech v Rychnově nad Kněžnou; 25.2. (Vrána) – projednání ČSN Zajištění poproudových migrací ryb ve vodních tocích; 26.2. (Podlesný) – jednání k přípravě výstavy Natura Viva 2014; 27.2. (Šíma, Štípek) – účast na jednání výboru Střč. ÚS ČRS; 1.3. (Zemánková) – zasedání odboru LRU přívlač; 2.3. (Zemánková) – zasedání odboru LRU muška; 3.3. (Slavík, Štípek, Ličko) – zasedání hospodářského odboru; 5.3. (Podlesný) – jednání hodnotící komise k veřejné zakázce Dodávka monté úhoře říčního; 6.3. (Anders, Ličko, Bauerová, Štěpán, Štípek) – jednání komise pro přípravu investičního záměru Štědronín; 6.3. (Vrána) – kontrolní den Komise pro rybí přechody AOPK na severočeských rybích přechodech.

http://www.rybsvaz.cz/?page=reportaze%2Freportaze&l​ang=cz&fromIDS=

 

fotojakes - ®, 12.3.2014

Diskuse k bleskovce

N ondra.soucek - ® Pá 14.3.2014 9:45:44
b.gun >> On obecně ten kolega měl problém s náhledem na věc z širšího úhlu a měl tendenci svět ohýbat podle jeho představ. Díky za upřesnění... Mně taky bylo divné, že by tam závory byly jen tak z plezíru :-)
N Martin M. - ® Čt 13.3.2014 23:14:09
Jovánek >> i kdyby si tam majitel pozemku nakreslil preskrtnute auticko na klicek, stale bude platit, ze na jeho pozemek muzes vjet jen tehdy, kdyz ti to on dovoli.
N fotojakes - ® Čt 13.3.2014 22:36:16
Jovánek >> tohle fakt nevím, snažím se mít přehled o věcech přímo spojených s rybařinou a i toho je až dost:-) Študovat ještě dopravní značení a udělování výjimek k vjezdu nechci:-)
N Jovánek - ® Čt 13.3.2014 21:57:15
fotojakes >> To mi bylo jasný, že něco takového to bude. Ale přeci jen, značka není ve správě MO, tak ani nelze, aby udělovali vyjímku. Podle mě je ta značka neplatná a je tam jen tak. Stejně jako mnoho ostatních.
N fotojakes - ® Čt 13.3.2014 20:25:41
Jovánek >> k tomu MO pověřuje majitel příjezdové cesty, kterému zas MO ručí za udržení pořádku.
N Jovánek - ® Čt 13.3.2014 20:19:57
b.gun >> Je tato značka, respektive zákaz platný? A od kdy vydává sdružení povolení k vjezdu? Jsem nepochopil , co se tím jako od té MO myslí.
N hraji - ® Čt 13.3.2014 20:18:24
FRANK71 >> nikde jsem nepsal, že jsem svatý, nejsem, ani bych nechtěl být, ale je bláhové na někoho svalovat všechny chyby světa.
N b.gun - ® Čt 13.3.2014 20:15:07
petr6955 >> Aha, takže jak jsem předpokládal, ničím nepodložený blud.
Jenže jsi jaksi zdejším, místních podmínek neznalým kolegům zapomněl zmínit, že ty závory se tam nevzaly jen tak z ničeho. Dlouhá léta sloužily příjezdové cesty k revírům jako smetiště, a tak byly některé osazeny zákazem vjezdu s dodatkovou tabulkou povolující vjezd členům ČRS. Jenže situace se nelepšila, tudíž bylo přistoupeno k instalaci fyzických zábran - na ústeckém revíru, kde ksindl dělal bordel na golfovém hřišti, to byl val z hlíny, na revíru obhospodařovaném MO ČRS Teplice jsou to jen závory. Naštěstí pro rybáře se daří MO Teplice nacházet společnou řeč s vlastníky příjezdových cest (většinou obcemi nebo státními organizacemi), a tak jsou tyto nové závory osazovány doplňkovými tabulemi s informací o možnosti vjezdu na základě povolení MO Teplice (aktuálně jde o podrevíry Kateřina, Modlany, Dukla, ČSM). Klíč ke všem těmto závorám je jeden stejný, o duplikát klíče si může každý zažádat v úředních hodinách v kanceláři MO Teplice, potřebuje k tomu jenom občanku a techničák. Po zanesení údajů do evidence mu je za jednorázový poplatek ve výši 100 Kč (nikoliv roční poplatek 500 Kč do rozpočtu vydřidušské obce, jak tvrdíš ty) vydána parkovací karta se jménem držitele povolení a registrační značkou vozidla (nebo vozidel, pokud žadatel při žádosti nahlásí více registračních značek) v průhledném pouzdře a jeden kus klíče. Povinností rybáře je závoru za sebou při příjezdu i odjezdu uzamknout a mít kartu umístěnou ve vozidle za sklem na viditelném místě. Pokud budou v budoucnu instalovány nové závory ve stejném režimu i na dalších podrevírech (a je to v plánu), budou odemykatelné stejným klíčem. Je jen na rybářích, jak se budou chovat a zda se mezi nimi nenajdou debilové, kteří nebudou ochotni respektovat triviální pravidla a budou dělat v prostoru za závorou bordel. Pak by totiž skutečně mohlo dojít k tomu, že vjezd bude prostě zakázán natvrdo.
N FRANK71 - ® Čt 13.3.2014 20:06:06
hraji >> Ne, je mi podezřelý, když někdo tvrdí, že je svatý, bohužel ty jsou pak nejhorší.
N hraji - ® Čt 13.3.2014 19:56:41
FRANK71 >> já bych zde mohl uvést stovky a tisíce dalších příkladů o porušování předpisů a dokonce zákonů, a přesto tě z toho neobviňuji. Logicky mohu zodpovídat jen za své činy a za to, co organizuji já. To že někdo jiný porušuje pravidla mohu ovlivnit jen velmi málo. Nezní to logicky? Nebo ty se cítíš být zodpovědný za to, že lidé z vašeho města špatně parkují?
N mondry - ® Čt 13.3.2014 16:59:49
FRANK71 >> To si nemusíš psát.:-))To si můžeš sám sobě doma klidně říct.:-)))
N FRANK71 - ® Čt 13.3.2014 16:18:04
FRANK71 >> To je videt, ze nejsi machr.
N FRANK71 - ® Čt 13.3.2014 13:45:02
hraji >> Fota bohužel hovoří o něčem jiném, ale závody jenom nepořádáš ty. Mohl bych zde uvést spousty příkladů viz Berounka, Vltava a Labe, ale nechci zbytečně upozorňovat a poté organizátorům přidělávat starosti.

[ Vstoupit do diskuse - 223 reakcí ]

Co je nového - všeobecné
Akční nabídky
Všechny slevy a akce
akce, rybareniNovinka!!! Crazy Fin Shad

Za 132
Napodobuje tvar oukleje obecné TOP nástraha na dravce!!!

akce, rybareniGangster Carp Tele 3,9 m 3,5 lb + Druhý Zdarma (-41%)

Pruty Ron Thompson jsou vyrobeny z velice kvalitních materiálů a jsou schopni odhazovat velice těžké montáže do velkých dálek. Pruty mají rychlou akci a výborný poměr ceny a kvality. Kvalitní sedlo navijáku a tenká příjemná rukojeť.

Oznámení - obecné
Vložit oznámení

Na toto místo můžete sami vložit své oznámení ostatním čtenářům MRKu.

Kalendář akcí - obecné
Seznam závodů
Výsledky závodů
Všechny výsledky
Doporučujeme cestovku
Rubrika Cestovky
CA Worldfishing CA Worldfishing

Specializujeme se na rybářské zájezdy do atraktivních destinací! Cestovní agentura World Fishing se zabývá zprostředkováním rybářských...