MRK.cz - stále na rybách - ryby a rybaření

MRK.cz - Stále na rybách

Informace z XIII. Republikového sněmu ČRS

Kategorie: Všeobecné

V sobotu 20. listopadu 2010 se konal v Praze - Průhonicích v pořadí již XIII. Republikový sněm ČRS, který byl tentokrát volební a ukončil čtyřleté funkční období. Sešlo se zde celkem 157 delegátů zastupujících více jak 250 tisícovou členskou základnu Českého rybářského svazu sdruženou ve 481 MO ČRS.
Vzhledem k tomu, že se jednalo o sněm svolaný v závěru uplynulého funkčního období, a tedy bilanční, bylo jeho smyslem zejména posoudit, jak svaz obstál v náročných společenských a ekonomických podmínkách v letech 2007 až 2010. Delegátům sněmu byla předložena podrobná písemná zpráva o činnosti, která nejen zhodnotila všechny úseky svazové činnosti v uplynulém volebním období a definovala její slabé a silné stránky, ale nastínila i priority ČRS pro příští roky. Písemnou zprávu doplnila zhruba 45 minutová prezentace, kterou přednesl ve funkci předsedy končící prof. Semeniuk. Ten se ve svém komentáři věnoval nejen běžných svazovým záležitostem, jako je členská základna, výkon rybářského práva, vlivy negativně působící na rybářství (rybožraví predátoři, kvalita vodního prostředí, úpravy toků), práce s mládeží a sportovní činnost, ale i postavení ČRS v současném tržním prostředí.
Prof. Semeniuk zdůraznil, že, ,,i za podmínek často nerovné soutěže zatím ČRS obstál, o čemž svědčí příznivý vývoj členské základny a počtu prodávaných povolenek. Do budoucna však již tomu nemusí tak být, jak dokazují např. zkušenosti z Francie či Polska, kde dochází k citelnému poklesu členské základny. ČRS se tedy musí jednoznačně orientovat na uspokojování potřeb a zájmů svých zákazníků (tj. své členské základny), trvale jim nabízet možnost si kvalitně zachytat a rozvíjet komplex tzv. doprovodných služeb. Přitom je třeba respektovat skutečnost, že naše členská základna je značně diferencovaná nejen z hlediska věkového a sociálního, ale i hlediska vztahu k vlastnímu chovu ryb a způsobu jejich lovu. Pro všechny tyto zájmové skupiny bude třeba postupně vytvořit selektivní nabídku."

Dalším z bodů programů bylo i vyhlášení nové Republikové rady ČRS, Republikové dozorčí Rady a volba nového předsedy svazu.

Republikový sněm vyhlásil 15 člennou Republikovou radu ČRS ve složení:
Ing. Karel Anders, Mgr. Ondřej Slavík (ÚS města Prahy), prof. Ing. Petr Semeniuk CSc., Mgr. Václav Seidl (Středočeský ÚS), Stanislav Havelka, Ing. Jan Štěpán (Jihočeský ÚS), JUDr. Alexander Šíma, Jaroslav Vogl (Západočeský ÚS), Jiří Heřman, Zdeněk Kmošek (Východočeský ÚS), Ing. Miloš Urych, Jan Šmíd (Severočeský ÚS), Miloš Martínek, Milan Konvička (Moravskoslezský ÚS). Členem Republikové rady ČRS dále je jednatel ČRS Ing. Jan Štípek.

Republikový sněm dále vyhlásil 7 člennou Republikovou dozorčí radu ČRS ve složení:
RNDr. Ludvík Hanuš (ÚS města Prahy), Mgr. Jan Šanko (Středočeský ÚS), Karel Haymann (Jihočeský ÚS), Ing. Václav Jiřinec (Západočeský ÚS), Jaromír Rédl (Východočeský ÚS), Vlastislav Fanta (Severočeský ÚS) a Lubomír Čilipka (Moravskoslezský ÚS).

XIII. Republikový sněm zvolil v druhém kole hlasování novým předsedou Českého rybářského svazu JUDr. Alexandera Šímu.

Odstupujícímu předsedovi ČRS prof. Ing. Petru Semeniukovi, CSc. delegáti sněmu poděkovali za dobře odvedenou a obětavě vykonávanou práci ve funkci vrcholného představitele Českého rybářského svazu.

Rada ČRS

http://www.rybsvaz.cz/?page=aktuality&lang=cz&fromI​DS=&je_aktuality=ano

 

mexik - ®, 3.12.2010

Diskuse k bleskovce

N Mrknato - ® Út 7.12.2010 20:21:45
Ono asi jde o to, kdo má ono uspokojování "zákazníků" provádět? Vytvářet selektivní nabídky diferenciované dle věku, zaměření a sociálního postavení rybářů. Zcela jistě to nemůže být Rada či sněm, ale pouze a jen uživatel. Jč. uživatel nám to ukázal a hoši z Rady, profesor, byl tááááákhle malý, ale na sněmu to rozbalil..... Řídí VRP Rada, nebo ještě uživatelé? Je CS rybolov nadřízen dekretům? Možná to "účastníci zájezdu" na sněm ani neví..... nebo už účastníci zájezdu zmákli MZe a MZe krajské úřady? Měli by o tom informovat členskou základnu. Panu ing. Štípkovi jsem to psal, že mě to zajímá, tedy že není pravda, že by tyto informace nikoho nezajímaly. Zapomínat je lidské..... Bývá zvykem, že projevy a plány jak dál přednášejí kandidáti a zvolený kandidát poděkuje předchozímu funkcionáři. Ze zprávy to vypadá na opak......
Kolik % rybářů ví, že mají jiného předsedu? Jak potom svaz chce uspokojovat potřeby zákazníků, když zákazník neví co může a jestli to co chce, může chtít.......?

Edit : Já chci duháky, siveny, okouny a hóóódně jich... píše si to někdo? Snad Ježíšek.....
N drozďák 30,42 - ® Út 7.12.2010 11:12:05
Takže to můžeme shrnout:

málo osobního nasazení a mizerná docházka členů na VČS MO
Mnoho čilimníků, málo rybaříků
Bezprecedentní genderová nevyváženost delegátů
A neopodstatněná nedůvěra v osobu nového předsedy ČRS, potažmo předsedy senátu plzeňského soudu, osvíceného inovátora a spolupropagátora reinkarnace lovu na mrtvou rybku a 7 dní v týdnu na ZČ P vodách, dlouholetého vrcholného funkcionáře a právního experta ČRS.

Ivo, máte pravdu. Z téhle změny zafouká takovým kalibrem, že si nestihneme pochytat uletivší čepice....
N Mrknato - ® Út 7.12.2010 10:39:35
kakr >> Na druhou stranu těch možných cca 300 mega pro revíry má též váhu a kde by mně povolenku "vytiskli", by bylo zcela jedno, k 1.1. by ji měl každý, kdo by o ni požádal v nějakém termínu.....
Je zajímavé, že mnoho funkcionářů by bylo pro profi RS, ale pro profi svaz už asi ne...... čilimníci umí počítat a jistě v dětství hráli hru škatulata hejbejte se.....
N kakr - ® Út 7.12.2010 9:13:26
Mrknato >>
Jen pro ilustraci, žádost o ŘP převezme jeden z pěti úředníků, pošle ji do matky měst Prahy a tam armáda úředníků (netroufám si odhadnout) na základě žádosti cca do 14 dní zhotoví nový ŘP.

Pokud jsi to uváděl, jako příklad výdeje povolenek, tak děkuji,nechci........
N Mrknato - ® Po 6.12.2010 10:58:53
kakr >> Počet čilimníků, nebo jejich obolus je přímo úměrný hodnotě rozpočtu MO a následně MO v celém svazu. Ty peníze se musí vyčerpat, proto levná ryba, rybochovy, zaměstnanci, investice, závodníci. Samozřejmě že peníze za práci pro svaz neberou všichni, proto tak na ty ostatní, co berou, zbyde víc. Ať mně tady někdo uvede příklad, kdy MO ze svého rozpočtu zarybňuje svěřený územní revír!...... "Slušovice" nezmiňovat, jsou o něčem úplně jiném.
Pokud tedy vezmu rozpočty všech MO v ČRS tak k jaké sumě asi dojdu? Nedojdu k žádné, protože není veřejná, a když ji odhadnu, půjde o cca 500 mega bez podnikání MO. Pro ty, co chtějí změnu a porovnají částky, tak dojdou k těmto, nebo podobným číslům. Plněprofi ÚS (to ale nehovořím o privatizaci revírů, ty by zůstaly ÚS!) o cca 30 lidech, zaměstnancích, tak to je 12mega na mzdy s odvody a cca 10 mega na ost. náklady. tedy 22 mega na ÚS, krát 7 ÚS = 154 mega oproti 500 mega nyní. z těch 154 mega je ale nutné odpočítat to, co mají už dnes a příjmy MO za výdej povolenek z jejich cen......
Jen pro ilustraci: Pro výměnu ŘP pro cca 30000 lidí stačí na úřadě cca 5 lidí. Když to srovnáš s počtem rybářů v ÚS, tak si závěr může udělat každý........To, že kandidát na vedoucí funkci musí být straník, padlo, zatím ale to, když chci lovit na revíru ÚS (právnické osoby) tak musím být členem jiné právnické osoby (MO) nepadlo...... na to jsi při rozbíjení stranické buňky u Vás nějak pozapoměl.....
N Mrknato - ® Po 6.12.2010 8:28:18
iva >> Velký pozor, já hovořil o svazu, ne o "cestovkách", jako je ta Vaše. Blbý je, že tě rybařina živí, tak jsi též jeden z čilimníků a z tohoto důvodu tě chápu. Já uváděl čísla, ke kterým mám přístup a některá jsem odhadl, to je pravda a proto jsem své výpočty uvodil 10% možnou chybou. Což není chyba hrubá.
Každá MO musí mít 5 členů výboru, 3 členy DK. To je minimum. Pak nastupují odbory, práce s dětmi, volení hospodáři, jejich pomocníci, závodníci s trenéry, RS a té je vždy několik, většinou mají i svého velitele z MO, započítej i jmenované hospodáře, ty co se starají o chod MO, účetní, techniky, zaměstnance, ty co se starají o rybochovy a další příležitostné pracovníky. Pak lidi v MS, na ÚS, Rada...... Jistě že u vás v Praze je vše jiné, ale na tom prosím nestav realitu rybařiny. Proto asi prodáváš zájezdy k nám ....... Kolik si tedy myslíš že připadá rybářů (statisticky) na jednoho čilimníka? Tady jde o peníze děvče a když svaz říká, že zarybňuje 110 megy (když to není pravda, proč by to sám uváděl) a na povolenkách vybere cca 250 mega, což podporují i sumy na zarybnění z jednotlivých ÚS, tak se nezasvěcený ptá. Nezasvěcený je udržován ve lži, že zemegula je pro rybáře placatá a že MO musí spotřebovávat polovinu peněz od rybářů. Rybáři je svěřují svazu proto, aby mohli lovit, ne pro iluzi placaté země. Proto také říkám, že po modernizaci svazu by se mohlo zarybňovat dvojnásobným množstvím násad. Ty si to nemyslíš? Apropó, jak toto chceš změnit z pozice MO, která tě živí? Není to protimluv?

Ve zprávě ze sněmu postrádám důvod proč profesor nekandidoval, když má tak úžasné plány...... měl by je realizovat sám, jako ty z cca před 5 lety, že se svaz musí zaměřit zásadně na podporu původních druhů a když to konečně teď chtěl zrealizovat, tak nekandiduje, tomu nerozumím.....
N Salmo1 - ® Ne 5.12.2010 20:02:37
Svěží vítr, pokrok, ledy se hnou, progrese....proboha co to je za hesla.Pan dr.Šíma je dlouholetý člen rady ČRS a tím pochopitelně o svěžím větru nelze hovořit.Uchopení problematiky P vod ze strany Zp.ú.s., kde je mj. pan JUDr.Šíma předsedou, jest v dnešní době poněkud svérázné a o pokroku se nedá ani hovořit.Naštěstí rozhodovat o budoucnosti rybařiny budou jiní, tak snad to bude lépe kopírovat dnešní dobu a faktický stav našich vod.
N iva - ® Ne 5.12.2010 14:39:32
hraji >> beru na vědomí, děkuji, člověk se pořád učí.
N hraji - ® Ne 5.12.2010 14:34:42
iva >> tak nepočítej čilimníky. Debatovat s Mrknatem je zcela zbytečné. Skutečnou pravdu vidí jen on. A to říká vše.
N iva - ® Ne 5.12.2010 14:28:42
hraji >> smůla. mě to baví!!!

[ Vstoupit do diskuse - 80 reakcí ]

Oznámení - obecné
Vložit oznámení

Na toto místo můžete sami vložit své oznámení ostatním čtenářům MRKu.

Kalendář akcí - obecné
Seznam závodů
Výsledky závodů
Všechny výsledky
Akční nabídky
Všechny slevy a akce
akce, rybareniScoutGuard Fotopast Predator X CAMO

Za 2980
Dodáme do 24 hodin a bez poštovného.Snad jediné, co chybělo našemu bestselleru k dokonalosti bylo maskované provedení! Jedině u nás ho můžete mít!


akce, rybareniTarget RC 3,66 m + Druhý Zdarma (SLEVA 50%)

Za 999
Kvalitní a spolehlivý dvojdílný prut pro lov kaprů. Díky parabolické akci si vychutnáte zdolávání každé ryby. Tento kaprový prut Je kombinací kvality a výhodné ceny. Prut je dvoudílný, má štíhlý blank a dělenou EVA rukojeť. (12 ft, 3 lb). Sleva 50 %.


Doporučujeme prodejnu
Adresář prodejen
RYBÁŘSKÉ POTŘEBY U ZLATÉ ŠTIKY RYBÁŘSKÉ POTŘEBY U ZLATÉ ŠTIKY

Uherské Hradiště, Nádražní 26