MRK.cz - stále na rybách - ryby a rybaření

MRK.cz - Stále na rybách

Želva nádherná: Chovatelský hit i postrach českých řek a rybníků

Nemůžete zapisovat do této diskuse, protože nejste zaregistrován nebo přihlášen.

[ Nejnovější | << Novější | strana 1 ze 5 | Vybrat stránku | Starší >> | Konec ]

N Goonch - ® St 20.3.2019 1:31:27 - SKVĚLÝ ZÁPIS, DĚKUJI!
Hezké ráno všem, panika je zbytečná a pouze mediálně zveličovaná - žádná invaze se nekoná. Údaj z wikipedie o údajném prokázaném rozmnožení končí v mlze (stačí se po tom trošku zapídit). Žádné pravdivé a ověřené údaje o rozmnožení T.s.e. ani jiných poddruhů či kříženců v ČR neexistují a rekrutují se z řad říkala Růžena z prasečáku. Po zákazu dovozu T.s.e. ji nahradily T.s.s. (aktuálně i p.concinna, p.rubriventris a nelsoni, opět se vozí po nějaké pauze graptemysky). Ty se nyní objevují namísto elegansek, ale jejich přežití v našich podmínkách jsou složitější. Původně sledované skupiny (spíše kusy) T.s.e. se postupně tenčí, každoročně zimu řada jedinců nepřežije (obecně mají větší šanci holky než kluci).
Uvažovat o větším počtu různě velkých kusů na jedné lokalitě jako o důkazu rozmnožení je nesmysl. Tato místa mají vždy stejný jmenovatel - lokalita hojně navštěvovaná výletníky, zpravidla okolí velkých měst, atp. Lidé uvažují stylem, hele týhle želvě se tu daří, naší Amálce se tady bude taky líbit...jeb tam s želvou.
Pokud se pozastavujete nad tím, že by někdo vyhodil na jedno místo více želv, doporučuji třeba jen tenhle odkaz. Jedná se přitom o suchozemky, které cestovali jaksi bez papírů:
https://nasregion.cz/praha/v-praze-pobihalo-260-chr​anenych-zelv-kde-se-vzaly-neni-jasne

Je naprostá pravda, že zatímco vodní želvy se u nás spontánně nemnoží a to ani vlivem veder jaká panovala třeba vloni, suchozemkách rodu Testudo to jde. Za rok 2018 se to povedlo na řadě míst v ČR. Jinak shora uvedený příklad odchovu suchozemky, co se vylíhla tuším paní Fouskové (článek vyšel také v AT) byla Testudo graeca. Mládě nebylo jedno, nakonec byla tuším tři a pomohlo jim to, že samice situovala snůšku do spár mezi betonové panely, které pomáhaly udržovat a zvyšovat teplotu. Naproti tomu T.s.e. se za celých 50 let dovozů dařilo množit ojediněle na rozdíl od desítek jiných druhů, jejichž chov i odchov je v ČR dobře zvládnutý. Mláďata, která se vylíhla v Zoo Troja od samice, které vykladla oplozená vejce (a která sama o sobě opět nejsou důkazem, že došlo k napáření v přírodě - samice přinesena údajně nalezena) se opět musela vylíhnout v inkubátoru, byť při konstantních 25C. Vše v důsledku samečci (příliš nízká teplota na samice nebo obojí pohlaví). Je skutečností, že i kdyby se u nás tato želva v příznivých letech měla šanci rozmnožit a vejce unikla veškerým predátorům (lišky, mývalové, minkové, kuny, ježci, prasata atp. - doporučuji prostudovat knihu pana Šebely, který studuje vysazenou populaci rumunských želv bahenních u Novomlýnských nádrží - lokalita Betlém - co dělá za psí kusy, aby se tam vůbec něco vylíhlo + sběr novorozeňat), je nanejvýš pravděpodobné, že by byla F1 samčího pohlaví.
Závěrem mi přijde smutná jedna věc - nad týranými psy a kočkami se srdce člověka ustrne. Pes uvázaný v lese, koťata v kontejneru atd. Klasika. Želva vyhozená ven je to samé. Zvíře vystavené svému osudu na pospas, bez ohledu na to, zda je prostředí, kde skončila vhodné či nikoliv. Zamyslete se někteří z vás prosím nad tím, že ta želva se o to neprosila. Zároveň nezveličujme její dopad na krajinu. Je tu stejně invazivní jako amur, kapr, tolstolobik, marény, siveni, duháci, nebo muflon, daněk, bažant, jeleni a řada dalších. Proti nim ani desítky kusů v krajině nemůžou působit extra škodu. Zmíněný dopad na obojživelníky nebo ichtyofaunu je těžce neměřitelný s dopadem, jaký způsobuje obojživelníkům zarybnění kaprem a už vůbec, co s vodou udělá strejda, který tam vyleje z traktoru nějaké svinstvo, splach z pole, nefunkční čistička atd. Želvy veškerých druhů jsou studenokrevná zvířata, nežerou a nemohou žrát více, než jim metabolismus dovolí. Neplýtvají. Zdravou rybu mají problém ulovit i ve větším jezírku stejně jako v akvateráriu, které není poddimenzované. V akváriu mi běžně přežívaly s eleganskami plotice i perlíni řadu týdnů. Ostatně o tom se hodně napsalo (články v Akvariu Teráriu atp.). Bod 2 - údajná konkurence naší želvě bahenní. To v dnešní době napíše jen naprostý laik. Aktuálně jsou v ČR dvě populace želv E.orbicularis, obě cizího původu. Míním sledované populace, které byly vysazeny záměrně a které jsou sledovány a chráněny, byť se nejedná o původní želvy (Maďarsko, Rumunsko). Původní populace v okolí Vidnavy a Lednice, která jsou literárně diskutovaná jako místa, kde by mohly být kryptické populace našich bahenek se bohužel nepotvrdila. I kdyby se tak stalo, ohrožuje je genofond zavlečených želv bahenních z Itálie, Řecka, Chorvatska, Rumunska, Ukrajiny atd. Tyhle želvy jsou pro naše bahenky totéž co nenáviděné a zatracované želvy nádherné. Možná i hůř, protože nejde o citované potravní konkurenty a možný zdroj nějakých nákaz, ale o genetické znečištění. Z monitoringu je zřejmé, že zatímco počet želv nádherných klesá, počet želv bahenních je na vzestupu. Jakých, ponechám na čtenáři. Každopádně je krátkozraké tvrdit, že želva nádherná je prevít, co vyžere rybník, vytlačí naší chudinku želvu bahenní (seriozní zdroje neuvažují o žádné současné populaci emys orbicularis původního genofondu v ČR). Pochopit lze námitky z jižních států, kde se toto zvíře množí a kde žije více druhů želv, jimž může konkurovat. U nás je tohle zbytečné a hon na čarodějnice, který vzešel z lokalit v Itálii, Řecku atd., bych do našich končil nepřenášel. Osobně znám stovky lidí, kteří je chovali (dost z nich je ani nedochovali do dospělosti), ale vím o jednom jediném, který je dokázal rozmnožit...
Budete-li se o toto téma zajímat hlouběji, pochopíte, že to s želvou nádhernou rozhodně není tak, jak se uvádí. Pokud se vám ji podaří chytit, chovejte se k ní jako k živému zvířeti, které nemůže za to, že s ní někdo praštil do nejbližší kaluže a které u nás media udělala negativní reklamu, aniž se dá o něco kloudného opřít. Zpět ji nepouštějte ne proto, že z vodní nádrže za pár let udělá poušť jak píšou chytrolíni, co neviděli želvu ani z letadla, ale proto, že venku zdaleka nemá to, co ji můžeme nabídnout při chovu v péči člověka a kde ji (alespoň ti zodpovědní), dáme lepší podmínky. Mimochodem - dříve platilo, že každý správný zelinář měl suchozemskou želvu. Neměl by mít každý správný rybář svoji vodní želvu?:-D
N stormandnature - ® So 23.2.2019 11:07:21 - SKVĚLÝ ZÁPIS, DĚKUJI!
Do teraristiky dělám dlouho, rukama (resp. terárkama) mi přišlo celkem dost zvířat. Bohužel želvy nejsou tak úplně v hledáčku mého zájmu. Ale jelikož jsem kluk zvídavej a rád se dozvím nový věci, něco málo jsem nagooglil. A hlavně mě sere, když něco nevím.
Takže. První, co při zadání Želva nádherná vyjede, je Wikipedie. Je tam zmíňeno ojedinělé rozmnožení v našich končinách, dokonce i s odkazem. Bohužel, odkazovaná stránka se tomuto věnuje jen okrajově, bez udání zdroje či přímého pozorování.
Našel jsem i, zde již zmíněnou, bakalářku. Budu ji tedy brát jako směrodatnou, vzhledem k uvedení zdrojů, z nichž autor čerpal. Bohužel, práce je z roku 2010, tudíž spousta věcí již může být překonána, zejména vzhledem k panujícímu počasí (zvyšující se teplota) v posledních letech.
Přeskočím části o původu želv, počátku chovu v Evropě a následných nálezech v její přírodě.
Podstatná informace je, že doložené kladení vajec je známo cca ve čtyřech případech, resp. lokalitách. Potvrzená inkubace s následným vylíhnutím malých =O. Pouze v jednom případě, kdy byla nalezená vejce donesena do ZOO Praha a následně inkubována, došlo k vylíhnutí mladých želv. Inkubační teplota byla 25,5° po dobu 95 dní.
Nutno podotknout, a i autor to v práci uvádí, že při nižších teplotách se líhnou převážně samci. Už jen stálá teplota kolem 25°, po dobu 95 dní je v našich podmínkách , vzhledem k počasí nedosažitelná. A pokud by bylo dlouhodobě této spodní hranice dosaženo, budou se líhnout ve většině samci.
Při teplotě kolem 29° je pohalví zastoupeno cca rovnoměrně, při teplotách vyšších se líhnou samice.
Autor dále zmiňuje, že želvy chované u nás, pocházejí ve většině případů z faremních odchovů, což je pravda. Tipnul bych to tak na 95%. V těchto chovech se vejce inkubují na vyšší teplotu, z důvodu zkrácení inkubační doby a dřívějšího zisku. Líhnou se tudíž převážně samice. Samců je pomálu. A z mých zkušeností, ať již z kroužku nebo od známých, co tyto želvy mají, většina chovaných želv jsou opravdu samice.
Zkrácení inkubační doby, inkubací vajec plazů při horní hranici inkubační teploty, se provádí běžně i v tuzemských chovech.
Pak nastává přetlak jednoho pohlaví a když chci něco dopárovat, dá to celkem fušku a hromadu hledání.
Dále zde autor na jedné lokalitě zmiňuje nález krunýře juvenilního exempláře. Ovšem doložení původu je nemožné.
Takže zatím z ověřených zdrojů rozmnožení v přírodě dokázané není a v dohledné době asi ani nebude.
Další otázkou je, pokud by k rozmnožení došlo, co by s populací udělal inbreeding ( příbuzenské křížení).
Co se týče Dědková pozorování mladých želv, nebylo by na škodu podat podnět k orgánu životního prostředí, či jiného kompetentního nebo na nějakou univerzitu, k zahájení pozorování a výzkumu. Možná by tím pár lidem pomohl ke krásné bakalářské práci.
N TomVl - ® So 23.2.2019 5:14:43
Dědek >> trochu mne děsí, že jsi viděl ve volné přírodě želvy menší jak 10cm....to by bylo fakt divný
N Přemet:-) - ® So 23.2.2019 0:57:01
stormandnature >> ano, s tím souhlasím... :-)
N Přemet:-) - ® So 23.2.2019 0:38:49
Lasskoun >> děkuju... :-)
N Dědek - ® So 23.2.2019 0:23:00
Lasskoun >> Já vám říkám, že se za víc než třicet let přizpůsobily a našly si cestu, jak se u nás množit. Nikdo mi nevěří, ale na má slova dojde. Ostatně jako vždy :-)))
Už jsem to psal. Viděl jsem za tři roky chození do té zátoky, navyšující se počet želv, mnohé byly menší, než 10 cm, některé do dvaceti cm a další velké, až do 40 cm. Kde by se ty malé tak narychlo a ve větším poštu vzaly? Lidi se zbavují velkých želv, ne těch malých.
Ale je to samozřejmě jen můj postřeh, na základě tří let pozorování.
Netrvám si na tom, že se množí, ale nemám jiné vysvětlení pro to, co jsem psal.
O chovu želv a problémů s tím spojených, vím úplně prd. Jisté je ale to, že si život vždycky cestu najde a to přesto, že si člověk myslí že ne.
Příroda nám to přece už mnohokrát dokázala.
N Lasskoun - ® Pá 22.2.2019 23:05:31
TomVl >> ... jenže teploty v posledních letech neustále stoupají ... tudíž, kdo ví, co bude za pár let ... možná, že se pak zas až tak nebudou muset moc přizpůsobovat ...
N Lasskoun - ® Pá 22.2.2019 23:01:08
Přemet:-) >> ... hezká úvaha ... ale jak ukazuje historie, tak příroda (jak jde o průser) si většinou vždy cestu najde ... ".-)) ...
N TomVl - ® Pá 22.2.2019 19:08:07
koca65 >> no podle mne jsou jich v přírodě stovky néli tisíce....pokud by se přizpůsobili, což za jednu generaci nepředpokládám byl by to průšvih, ale pokud by se našlo místo s teplu vodou a obecně vyšší teplotou , kolektory, stoky a pod.....můžeme se možná za čas divit jako to bylo u potkanů, ale jak říkám moc tomu nevěřím, vím co dá práci je odchovat....v bytě ...myslím si, že by ta populace výrazně nenarůstala, protože většina by se nevylíhla i po přizpůsobení klimatu
N stormandnature - ® Pá 22.2.2019 18:12:42
Přemet:-) >> ono je to hodně zjednudešený. Plazi nejsou blbý. Kladou vejce tak, aby bylo zastoupený oboje pohlaví. Takže většina vajec je vykladená v určitý hloubce, kde je teplota a vlhkost stabilní skoro po celou dobu inkubace, pak to samice přihrne a o kousek výš prdne pár zbylých vajec. Nedělají to tak samozřejmě všichni. Někteří hadí (krajty) se o vejce i starají. Obtočí je a záškuby svalů dokáží teplotu zvýšit i o několik stupňů a skvělé ji regulovat.
N Přemet:-) - ® Pá 22.2.2019 17:56:32
Teoretická otázka... Jestli si dobře pamatuju, tak pohlaví u želvy nádherné je odvislé od inkubační teploty... Dejme tedy tomu, že želvy jsou schopné rozmnožování v našich podmínkách. Vajíčka by měla tedy mít stejné teplotní podmínky. Takže by se z nich měla vylíhnout mláďata jednoho pohlaví, řekněme samčího. Předpokládám, že teploty u nás jsou nižší než v její domovině, takže by se tedy stále dokola měla rodit mláďata jednoho pohlaví. Není tedy jen otázkou času, než vymřou původní rozmnožující se páry a nezůstnou jen jedinci jednoho pohlaví. Takže třeba žádná katstrofa nehrozí...
Vím, že to není tak jednoduché, jak jsem to napsal, ale dejme tomu... :-)
N koca65 - ® Pá 22.2.2019 14:00:10
TomVl >> teď jsem narazil na bakalářku na téma Želva nádherná ( https://is.muni.cz/th/kd5ub/BAKALARSKA_PRACE_-_plna​_verze.pdf ) kde se píše o prvních doložených únicích v 50 letech a první doložený zimování už v roce 1993. Takže masox. Dokonce se našla snůška, ale vyrabovaná, takže vylíhnutí nepotvrzené.
N TomVl - ® Pá 22.2.2019 13:12:15
koca65 >> Jasně....ale byl by to průšvih, kdyby se fakt aklimatizovali, protože žijí stejně dlouho jako člověk a jsou schopni poměrně rychlého kladení vajec....🤕😉😉
N Dědek - ® Pá 22.2.2019 7:03:19
Však vy se dosmějete, Holomci :-))
N koca65 - ® Pá 22.2.2019 6:45:21
TomVl >> Tome, není sporu 😉 jen jsem tím chtěl říci, že fakt k rozmnožení nepotřebují extra podmínky, takže si dovedu predstavit, že to na Moravě dávají na pohodu, jen je prozatím obtížné ono rozmnožování potvrdit. A když k tomu přidáme Dědkovo kachní nevolnictví, je to rázem jasné 😂😂😂😂
N TomVl - ® Pá 22.2.2019 6:00:57
koca65 >> nebudu se s tebou přít , myslel obrazně inkubátor, lokálně zvedneš tou žárovku teplotu v místě....proto tam taky lezou a vyhřívají se....musí tam být aspoň 30 stupňů...ten substrátu je nahřátý....druhá věc je jaké teplo máš v místnosti. Pokud topíš na 24 tak proč by se v této kombinaci nevylíhli...to je pro ně ideální .. výhodou je ten substrát, protože jinak ty vajíčka fofrem sežerou. ..myslím v běžném terariu. Diskuze byla zda se rozmnožují v přírodě....mluvil jsem s několika lidmi, co se tím zabývají a bez toho, aby jsi jim trvale topil nebo aby zajmuli kachny ja piše dědek se v běžné řece nebo rybníku nerozmnoží.😉.... přežijí v bahně a celkem dost v pohodě....samozřejmě může mne někdo opět oponovat, že bydlí u nádrže na chladící vodu reaktoru atomové elektrárny a že se tam v pohodě rozmnožují.... a pod ....😂😉😉
N koca65 - ® Pá 22.2.2019 5:40:38
TomVl >> lampa tam je v podobě 60 W žarovky. Ale to je výhřevka, rozhodně to nefunguje jako inkubátor.
N koca65 - ® Pá 22.2.2019 5:38:32
Dědek >> Dědku, jsou to vlastně takový kukučky 😂😂😂
N stormandnature - ® Čt 21.2.2019 22:43:51
Dědek >> 😂🤣😂🤣😂 jsi mě rozsekal.
N Dědek - ® Čt 21.2.2019 21:34:03
Jenže u nás na Vrbici, to ty želvy dělají úplně jinak. Mají tam vybudovanou v jednom břehu takovou jeskyňku. Udělají jedno velké hnízdo, do něj snesou všechny samice vajíčka a ty potom zahřívají na střídačku kačeny, které na hladině Vrbice přepadnou a zajmou.
Musí to tak být, jsem o tom přesvědčen.
N TomVl - ® Čt 21.2.2019 21:22:56
koca65 >> hřala ti tam lampa....? Což je ten inkubátor....
N koca65 - ® Čt 21.2.2019 20:54:05
TomVl >> no právěže v inkubátoru nebyly 😂 a k fotce čongra, mám pocit, že to bude želva žlutolící, což je poddruh želvy nádherné 😉
N TomVl - ® Čt 21.2.2019 20:43:30
čongr >> to je ta zelená ta co není zakázaná.....
N TomVl - ® Čt 21.2.2019 20:42:39
koca65 >> mě se líhnou vajíčka každý rok dvakrát pouze jsou na nic. Musel by si je dát do inkubatoru.....
N čongr - ® Čt 21.2.2019 20:37:37
Ahoj ,tohle jsem vytáhl na nástražní rybku!!!!Je to ona????PS......Když to chce někdo vypustit,Vietnamcům na polévku!!!!!!!!!!!/
N koca65 - ® Čt 21.2.2019 20:12:13
Tyhle želvy jsou plavací, a když to naroste do velikosti lívance je problém na světě. My máme tři "nechtěnce". Od jara do podzimu jsou ve venkovním jezírku a na zimu jdou do velkýho akva. Vodu tam honí vnější Fluval 406 a v pohodě stíhá. Jinak se loni v akvariu vylíhly 4 vajíčka bez jakéhokoli záměru a to zhruba v 7-10 cm vrstvě substrátu, kterou mají želvy jako opočívadlo. Voda se tam dostala jen když se šly želvy vyhřát pod lampu. Takže fakt moc nepotřebujou.
N TomVl - ® Čt 21.2.2019 19:54:37
Ravachol >> není zač...za těch 9 let už mám druhou....první vydržela cca 5 let byla levnější, tato je drahá jak....ale funguje
N Ravachol - ® Čt 21.2.2019 19:34:39
TomVl >> ok, tak to chapu, to uz je hodne slusna masina...dik za info
N TomVl - ® Čt 21.2.2019 19:32:19
Ravachol >> je to ta největší co se prodává k akváriu.. od eheimu
N Ravachol - ® Čt 21.2.2019 15:01:04
TomVl >> Stejne slusna filtrace, kdyz ti udrzi cistou vodu u trech zelv...pekny terarko
N stormandnature - ® Čt 21.2.2019 14:56:21
TomVl >> tak to sorry. To jsem si fakt nevšiml.
N TomVl - ® Čt 21.2.2019 14:24:59 - SKVĚLÝ ZÁPIS, DĚKUJI!
stormandnature >> ono to není poznat, ale třetina teraria je souše... tady jsou venku....
N vydra Lucky - ® Čt 21.2.2019 10:24:01
Lasskoun >> S tou reportáží jsi mě fakt rozsekal. O dobrovolných hasičích mám své mínění, ale že až tak a i za hranicemi ??? Hráběmi mlátit o trávu a doufat, jak pravil náčelník, se ukáže, to chce dlouholetou praxi. Třísknu do trávy a želva vyběhne … Si to pletou s černou, ne ??? Je to jako ten vtip, když chlapa propustili ze ZOO pro pomalost. Když se ho ptali jak to bylo, jen povídal: pootevřel jsem dvířka do terária a najednou frnk, a želvy byly pryč … A pan starosta, chovatel samouk. Hezky to tam pro odborníky připravili. Kdyby prohnali stádo krav, lepší to být nemohlo.
N stormandnature - ® Čt 21.2.2019 9:45:22
Rezeň 5,125 >> Dík za pochvalu. Taky mi dalo práce, než jsem to slepil a zařídil. Navíc mi to sklenář nařezali jinak, než jsem zadal, takže celkem sranda. Ale výztuhy to vyřešily. Na to, že to bylo moje první lepený akva, tak jsem s tím byl spokojen. S kroužkama to jde dneska z kopce. Děcka (nebo rodiče) nemají zájem o kroužky přírodního zaměření. Mě se to povedlo vytáhnout na max počet 14 přihlášených dětí. Z pěti, co chodili předtím. A z toho jich pravidelně chodilo 8. Když jsem odešel z DDM, vrátil jsem se zpět k rybářskými kroužku. Za čtyř roky to šlo skoro do kytek. Měli jsme kroužky na každý škole a lehce přes 130 dětí. Jak jsem z toho vypadl, tak jsem po návratu celkem čuměl. Kroužek na jediný škole a ještě problém ho naplnit. Navíc ředitel chce min. počet dětí 8. A z tý školy. Co jsou děcka navíc, jsou tam na vlastní triko na čerňáka.
Jinak knížek o teraristice mám doma, že by to vydalo na přírodopisnou knihovnu. Jen škoda, že je to všechno psaný stejně. Každej od každýho přepisuje, takže se nedozvíš nic novýho.
N stormandnature - ® Čt 21.2.2019 9:28:30
TomVl >> s tou teplotou jsi uhodil pravděpodobně hřebíček na hlavičku. U plazů je při inkubaci vajec velmi důležitá. Ovlivňuje délku inkubace a třeba zrovna u želv i pohlaví. Faktem je, že počet tropických nocí, kdy teplota přesahuje 20°, by jsi u nás spočítal na prstech jedný ruky. A i těch 20 je málo. Většina vajec plazů se inkubuje při teplotách kolem 28°.
A loni byly ty teploty fakt o ničem. Přes den hnus, v noci zima. Stepka, co jsem měl venku, skoro celý léto nežrala. Zahrabala se a tvrdá estivace. Uvidím, až se probere po zimování, jestli to na ní nechalo nějaký následky.
Jinak k tomu bejváku pro želvy. Vlepil bych tam něco, aby měli možnost vymést na souš a hezký se vyhřát. Nebo aspoň nějakej větší šutr.

[ Nejnovější | << Novější | strana 1 ze 5 | Vybrat stránku | Starší >> | Konec ]

[ otázky | všeobecné ]

Co je nového - všeobecné
Akční nabídky
Všechny slevy a akce
akce, rybareniTrakker 25-30%

Doprodej produktů Trakker 25-30%

akce, rybareniFox Čelovka Halo MS250 Headtorch | SLEVA 33%

Za 979
Kvalitní čelovka od značky Fox v oblíbeném Camo designu s vysokou svítivostí 250 lumenů. S touto čelovkou získáte úžasný zdroj světla pro své noční lovy. Svítivost: 250 lumenů Nastavitelná svítivost (vysoká - 250, střední - 100, nízká - 10 lumenů + 3mm LED 15 lumenů)

Oznámení - obecné
Vložit oznámení

Na toto místo můžete sami vložit své oznámení ostatním čtenářům MRKu.

Kalendář akcí - obecné
Seznam závodů
Výsledky závodů
Všechny výsledky
Doporučujeme e-shop
Rubrika E-shopy
Mojerybarina.cz Rybářské potřeby Janoušek a Nevrkla Mojerybarina.cz Rybářské potřeby Janoušek a...

Jsme rybářský eshop, který je propojen s rybářskou prodejnou v Brně a Náměšti nad Oslavou. V našem shopu naleznete vše pro rybolov a...