Sakování ryb za účelem???

Co říkáte na sakování kaprů a ryb vůbec.Nemluvě o tom,že RS to musí považovat za rybu ponechanou. V době kdy spousta lidí si bere každou rybu jak to rs má odhadnout jestli má v úmyslu potom fotit nebo porcovat.Já jsem na Laby vyděl různé věci. Jaký je váš názor a zkušenost.Autor diskuse: numi - Profil , 7.11.2004 kaprařina - nástrahy, návnady

1x v oblíbených a 3x v ignorovaných.

Nemůžete zapisovat do této diskuse, protože nejste zaregistrován nebo přihlášen.

NTrdlik - Profil | Pá 21.10.2011 17:14:21

Anýzový dědek >> A já si špatně přečetl tvoji první větu...takže se všichni chápeme :-)

NHULKO - Profil | Pá 21.10.2011 1:54:47

RS nemusí nic odhadovat.Ryba zasakovaná je ryba ponechaná.Hotovo!O čem chceš diskutovat?

NMrknato - Profil | Čt 20.10.2011 21:51:38

hraji >> No hele, i kakr má utkvělou představu, že počet udic (dvě) určuje zákon. Pak neplatí to co říká, protože na základě vyhlášky nebývá vždy pořadatel sportovní akce uživatel a jak potom je obejita další překážka, že při výkonu RP nesmí být vyhrazována místa k lovu???? Na to vyhláška už asi nemyslí...... No a kdo je tedy neználek, co na to počítač a RS? Řekl bych, že něco hnědého, smradlavého....

Nhraji - Profil | Čt 20.10.2011 21:39:41

Mrknato >> když ty máš svoji utkvělou představu, což za určitých okolností může být diagnóza, o tom, jak by měl svět fungovat, a připadáš mi dost frustrovaný z toho, že se podle tebe neřídí vůbec nic, natož svět se svojí rozmanitostí.
Ale můčky a redistribuce se ti už podřídily. Malé vítězství, ale je třeba začít maličkostmi.
Všimni si, že když se začneš přít s kakrem, vždycky z toho vyjdeš jako neználek. Čím to asi je?
Přeji hezký večer a popřemýšlej o založení vlastního svazu. Takový autonomní pardubický rybářská geometrův svaz.

NMrknato - Profil | Čt 20.10.2011 21:32:21

hraji >> Mně by se líbilo, aby zákon nebyl porušován jak rybáři, tak Mze a svazy..... Bylo by to jednoduché, ale kam by pak proudily penězovody svazů.... Snad ne to svazovod?

Nkakr - Profil | Čt 20.10.2011 21:27:46

Mrknato >>
Měl bys sedět na Mze a ne mlátit do komplu na MRKu.
To by bylo krááásnééééé:-))

Nhraji - Profil | Čt 20.10.2011 21:27:20

Mrknato >> hele, zkus se zeptat někoho, kdo umí číst a rozumí také psanému textu, co znamená zmocňovací ustanovení. Já ví, že tobě by se líbilo, kdyby bylo v zákoně napsáno úplně všechno dopodrobna, ale to není možné a není to ani smyslem. A stejně je to ve vyhlášce. Prostě se smiř s tím, že sportovní akce jsou sportovní akce, ať už si pod tím představíme cokoliv a nebo něco jiného.

NMrknato - Profil | Čt 20.10.2011 21:23:44

hraji >> Bublale, protři si oči. Kakr hovořil o ošéfování. Vyhláška může ošéfovat pouze to, co jí zákon svěří. Nejedná se o bezbřehé BP. Kde prosímtě zákon hovoří o regulaci a povolování závodů v onom paragrafu, jak psal kakr? O tom kdo je má povolovat a regulovat?

Že si to MZe vyložilo po svém, je to, o čem se bavím.

Nsalfi - Profil | Čt 20.10.2011 21:23:21

..."na Laby vydel"... paneboze...to bolej oci...

Nkakr - Profil | Čt 20.10.2011 21:18:41

Mrknato >>
Nejsem blbej a vím co kopíruji.

197/2004 Sb.
VYHLÁŠKA
ze dne 13. dubna 2004
k provedení zákona č. 99/2004 Sb., o rybníkářství, výkonu rybářského práva, rybářské stráži, ochraně mořských rybolovných zdrojů a o změně některých zákonů (zákon o rybářství)
Změna: 239/2006 Sb.
Změna: 239/2006 Sb. (část)
Změna: 20/2010 Sb.
Změna: 20/2010 Sb. (část)
Ministerstvo zemědělství stanoví podle § 32 zákona č. 99/2004 Sb., o rybníkářství, výkonu rybářského práva, rybářské stráži, ochraně mořských rybolovných zdrojů a o změně některých zákonů (zákon o rybářství), (dále jen "zákon"):

Jo a zákon je zákon komentovat jej můžeš na pátém nástupišti......

NLudvaBrno - Profil | Čt 20.10.2011 21:16:47

Moja cica má bělé laby. Jako nejsme sice na hodině češtiny, ale tohle je fakt děsivý.

Nhraji - Profil | Čt 20.10.2011 21:14:37

Mrknato >> bubláš, je to paragraf 9 vyhlášky k paragrafu 13 zákona. Aspoň si to přečti

NMrknato - Profil | Čt 20.10.2011 21:10:53

kakr >> Ano, je to §9, zákona, ne vyhlášky. Zákon nehovoří o rozpracování podmínek závodů, sportování, jen o zvlášť oddůvodněných případech......

K sepsání odst. 4 §13 "sportovní akce" zákon vyhlášku nezmocnil, protože se nejedná o zvlášť oddůvodněný případ. Snad ve výši úplatku...... stejně jako při povolení lovu24.
Jak je možné, že RS nestíhá tyto lumpy a honí kluky s pytlačkami...... hnus velebnosti....

Edit : Jedná se ale o vyjímky... kolik závodů tyto vyjímky má a jak je získaly...... zvlášť oddůvodněné, když původních druhů ubývá jak hub před dešťem......

Nkakr - Profil | Čt 20.10.2011 20:57:04

Mrknato >>
Snad nechceš naznačit, že na offis webu ČRS je neplatná vyhláška?? Hraješ si s ohněm:-))

§ 9
Zásady pro udělování výjimek ze zakázaných způsobů lovu
(K § 13 odst. 5 zákona)
(1) Výjimky ze zákazů lovu uvedených v § 13 odst. 2 písm. a) nebo b) zákona lze povolit jen uživateli rybářského revíru nebo rybníkáři pro akci s časovým, prostorovým a věcným vymezením.
(2) Výjimky ze zákazů lovu uvedených v § 13 odst. 2 písm. c) zákona lze povolit jen uživateli rybářského revíru k zajištění rybích násad, k lovu generačních ryb, k přemístění rybí obsádky do jiné lokality, k vědeckým, či vzdělávacím účelům, při povodních, při mimořádném a život ryb ohrožujícím znečištění vody, při sníženém průtoku vody, při sníženém obsahu kyslíku ve vodě nebo pro potřeby regulace a kontroly skladby rybí obsádky rybářského revíru. Rybníkáři lze povolit výjimku ze zákazů lovu uvedených v § 13 odst. 2 písm. c) pro potřeby rybníkářské praxe.
(3) Výjimky ze zákazů lovu uvedených v § 13 odst. 2 písm. c) zákona lze udělit nejdéle na 2 roky ode dne nabytí právní moci rozhodnutí o povolení výjimky.
(4) Výjimky ze zákazů lovu uvedených v § 13 odst. 3 písm. a) nebo b) zákona lze povolit uživateli rybářského revíru za účelem provádění hospodářské těžby, regulačního odlovu, záchrany rybí obsádky, pořádání sportovních akcí, průzkumné činnosti nebo pro hospodaření v chráněných rybích oblastech.
(5) Výjimky ze zákazů lovu uvedených v § 13 odst. 3 písm. a) nebo b) zákona, lze kromě důvodů uvedených v odstavci 3 povolit též, došlo-li k přemnožení některých druhů ryb, nebo nejsou-li v příslušném rybářském revíru podmínky pro přirozené rozmnožování ryb.

NMrknato - Profil | Čt 20.10.2011 20:51:42

kakr >> §13 odst.3 pís. a,b, zákona i vyhlášky řeší zcela něco jiného, možná jsi se upsal......

Nkakr - Profil | Čt 20.10.2011 20:42:05

Mrknato >>
Není to návrh, je to platný text vyhlášky.
O sportování se nemíním bavit.

NMrknato - Profil | Čt 20.10.2011 20:38:35

kakr >> Je to ale návrh, snad..... Nevím, ale vyhlášku snad zmocňuje zákon a nevím, kde v zákoně jsou uvedeny sportovní akce, které má řešit vyhláška.....

Edit : to by potom mohla novela řešit i počet prutů na lafetě a upravovat lov ryb lukem.....
Edit II : A celé to začal samosek a jeho ospravedlňování.....
Edit III : Pak ospravedlníme i ponechání si hájených a podměrečných ryb...... a zrušíme RS, stejně jako STB....

Nkakr - Profil | Čt 20.10.2011 20:30:41

Mrknato >>
Rozčiluješ se zbytečně, už si to vošéfovali v novele vyhlášky. viz " SPORTOVNÍ AKCE."

(4) Výjimky ze zákazů lovu uvedených v § 13 odst. 3 písm. a) nebo b) zákona lze povolit uživateli rybářského revíru za účelem provádění hospodářské těžby, regulačního odlovu, záchrany rybí obsádky, pořádání sportovních akcí, průzkumné činnosti nebo pro hospodaření v chráněných rybích oblastech.

NMrknato - Profil | Čt 20.10.2011 20:21:53

F.T.M. >> Hele a co závodníci, závodníci svazoví s průkazkou za dvě kilča svazem vydanou? Jak je to s nimi a jimi ponechanými rybami nad 7kg, rybami hájenými a rybami nedosahujících lovných měr????

Kde v zákoně je taková možnost? Pokud to zneužívá svaz, proč to nemohou zneužívat WaM? Nebo já!

NAnýzový dědek - Profil | Čt 20.10.2011 20:11:30

kakr >> aha, u vás je to omezeno tedy na 1 kapra+ 1 dravce a po ulovení tím končí lov i když není splněn hmotnostní limit.
V tom je v ČRS rozdíl. U nás ještě můžeš lovit do hmotnostního limitu , ale jen bílou rybu.
Jinak tedy můžeš mít dva kapry nebo kombinaci 1+1, ale pokud nemají hmotnostní limit, tak lze ještě chytat.

Nkakr - Profil | Čt 20.10.2011 20:03:52

Popik >> Trdlik - 20.10.2011 19:55:09 >>
Nejlépe ke brát údaje z offis webu MRS. Tady jsou:

VIII. Docházka k vodě, počet a množství úlovků a jejich evidence:

1. Před započetím lovu je lovící povinen zapsat nesmazatelným způsobem do povolenky k lovu - evidence docházky a úlovků (dále jen povolenka) datum a revír. Lov bez označení této povinnosti se považuje za lov bez povolenky.

2. V mimopstruhovém rybářském revíru si může osoba provádějící lov přisvojit v jednom dni, i když loví na více rybářských revírech, nejvýše 7 kg všech druhů ryb. Dojde-li k překročení tohoto limitu poslední ulovenou rybou, lze si i tuto rybu přisvojit. V tomto úlovku smí být pouze 2 kusy uvedených ryb: štika, candát, sumec, amur, bolen nebo jejich kombinace. Úlovek kapra je omezen na 1 kus denně (je možná kombinace s 1 kusem z druhů výše uvedených ryb). Po ulovení a přisvojení si 2 kusů uvedených ryb nebo 1 kusu kapra a 1 kusu uvedené ryby, končí denní lov, i když tyto nedosahují maximální povolenou hmotnost celkového denního úlovku 7 kg. Byla-li si osobou provádějící lov přisvojena ryba, kterou celková hmotnost úlovku přesáhla 7 kg, končí jejím přisvojením denní lov.

3. Vyskytují-li se v mimopstruhovém rybářském revíru také ryby lososovité a lipan, může si osoba provádějící lov, přisvojit jen 3 kusy lososovitých ryb včetně lipana, nebo jejich kombinaci. Po ulovení a přisvojení si 3 kusů lososovitých ryb včetně lipana, končí denní lov, i když nebylo dosaženo maximální povolené celkové hmotnosti denního úlovku 7 kg.
Síh maréna a síh peleď se nepovažují v úlovcích za ryby lososovité.

4. Přisvojené ryby osoba provádějící lov zapisuje nesmazatelným způsobem do povolenky k lovu, do které uvede druh ryby, její délku a hmotnost. Přisvojené druhy ryb, které mají stanovenou minimální lovnou délku, zapisuje osoba provádějící lov bezprostředně po jejich ulovení. Hmotnost zapisuje po skončení lovu, nejpozději do příští docházky k vodě. Přisvojené druhy ryb, které nemají stanovenou minimální lovnou délku, zapisuje osoba provádějící lov pouze druh ryby a to bezprostředně po ulovení. Počet a jejich celkovou hmotnost zapisuje po skončení lovu, nejpozději do příští docházky k vodě.
Pokud si oprávněný nepřisvojí v daném revíru v daném kalendářním dnu žádnou ulovenou rybu, je povinen proškrtnout vodorovnou čarou nesmazatelným způsobem v povolence příslušný řádek nejpozději před zahájením lovu v jiném revíru nebo v dalším dnu.

NAnýzový dědek - Profil | Čt 20.10.2011 20:02:43

Popik >> Trdlik - 20.10.2011 19:52:01 >> ale to jsem pochopil.

NTrdlik - Profil | Čt 20.10.2011 19:55:09

kakr >> zdravim, zitra dohledam zdroj, ze ktereho jsem to kopiroval, ale je to uprostřed textu, takže některa organizace nema vystaveny dokument v poradku.....

NTrdlik - Profil | Čt 20.10.2011 19:52:01

Anýzový dědek >> Ano jsou tam drobné rozdíly, takže ti, kteří mají celorepublikovou povolenku by si meli davat pozor. Vykopiroval jsem to primo ze stranek rybarskeho svazu.......

pointa mela byt v tom, ze ryba ve vezirku se povazuje za ponechanou a hned se musi zapsat do povolenky. Velky kapr na foceni ma vic jak 7 kilo, takze jsi zapsal a tim konci ten den tvuj lov!

Je uplne jedno, jestli rybu pustis, protoze ten den uz nemuzes chytat.

NF.T.M. - Profil | Čt 20.10.2011 17:10:45

Určitě NESAKOVAT, výmluva že je to z důvodu pozdějšího fotografování je klasická a laciná česká výmluva. Zasakovaná ryba = ponechaná ryba.

NAnýzový dědek - Profil | Čt 20.10.2011 16:47:07

vundu >> ale jistě, ale o to mi nejde a nejsem malicherně urážlivý.

Nvundu - Profil | Čt 20.10.2011 16:45:08

Anýzový dědek >> ok..já jen že si myslím že jsem byl slušně vychován s úctou ke starším (podotýkám starším-ne starým)...a navíc už jsem zde narazil na "mistra" co si vyloženě přál ať mu vykám...(a to je ode mě mladší o 7let :-)))))).... )

NAnýzový dědek - Profil | Čt 20.10.2011 16:41:07

vundu >> hele, tady si tykáme všichni bez rozdílu věku. Jinak ten dědek se mnou a věkem nemá nic společné...o))))

Nvundu - Profil | Čt 20.10.2011 16:16:07

Anýzový dědek >> dětku,nevím jak ty,ale já už toho na hlavě zase až tolik toho nemám hi hi hi...:-)))))))
(a sorry za to tykání)

NAnýzový dědek - Profil | Čt 20.10.2011 16:12:12

vundu >> Jistě,ale pak se stane i tady, že díky těmto nesrovnalostem si tady vjedeme do účesů....hihih

Nvundu - Profil | Čt 20.10.2011 16:03:20

Pavouk‌ >> v pohodě,já jen že mě dokáže na*rat,když vidím,jak se někteří chovají k rybám -no respect....

Nvundu - Profil | Čt 20.10.2011 16:01:11

Anýzový dědek >> no rozdílu tam je mnohem víc,už jsem to probíral s kamarádem co má celorepublikovou......
a nejhorší je že že neznalost zákona neomlouvá....tudíž když si nebudeš jistej-nehádej se s Ryb.stráží....:-))))

NAnýzový dědek - Profil | Čt 20.10.2011 15:57:44

kakr >> Tak to potom jo. ......

NPavouk‌ - Profil | Čt 20.10.2011 15:56:43

vundu >> jasne ale neomlouvej mensi zlo tim ze se pacha jeste vetsi. vim ze slovickarim.. profesionalni deformace

Nkakr - Profil | Čt 20.10.2011 15:54:10

Anýzový dědek >>
Ani rozumět nemůžeš.
Kolega který text uveřejnil nějak podcenil kopírování.......

NAnýzový dědek - Profil | Čt 20.10.2011 15:52:29

Popik >> Trdlik - 20.10.2011 14:23:36 >> koukám, že každý svaz si RŘ vykládá po svém:
např. toto: "2. V mimopstruhovém rybářském revíru si může osoba provádějící lov přisvojit v jednom dni, i když loví na více rybářských revírech, nejvýše 7 kg všech druhů ryb. Dojde-li k překročení tohoto limitu poslední ulovenou rybou, lze si i tuto rybu přisvojit. V tomto úlovku smí být pouze 2 kusy uvedených ryb: štika, candát, sumec, amur, bolen nebo jejich kombinace. Úlovek kapra i když tyto nedosahují maximální povolenou hmotnost celkového denního úlovku 7 kg. Byla-li si osobou provádějící lov přisvojena ryba, kterou celková hmotnost úlovku přesáhla 7 kg, končí jejím přisvojením denní lov.“
V ČRS je psáno že si smí ponechat 2 ks kapra, štiky, candáta, bolena a sumce nebo jejich kombinaci.
Ale této větě nerozumím vůbec: "Úlovek kapra i když tyto nedosahují maximální povolenou hmotnost celkového denního úlovku 7 kg."
Dále máte v MRS zákaz darování ryby přímo u vody, což v ČRS není.
Prostě hezké perličky.