Amur na italských kanálech

- Bobrman

První základní informace

      Sdělení o této rybě a jejím výskytu, lovu a specifikaci toků, v nichž se vyskytuje, jsem rozdělil do tří základních částí. V tomto prvním článku podám základní popis vod a představím specifika lovu v této oblasti. Druhý díl bude pojednávat konkrétně o nástrahách, způsobu a složení vhodného krmení . Ve třetím díle bych představil vhodné montáže a popis úspěšných lovů. Amur je nejen nádherná ryba, ale i velice statečný bojovník, jeho zdolání uspokojí veškeré mentální potřeby dobrého rybáře. Do boje za vlastní svobodu dá veškerou energii, maximální úsilí a intenzitu.
      Jak jsem již uvedl v předchozím článku, na výskyt amura bílého na italských kanálech jsme přišli v podstatě náhodou. Je zapotřebí si hned na začátku říct, že celé povodí delty řeky Pád je zavlažovacími kanály doslova protkané, ale ne ve všech se amur vyskytuje. Kanály v podstatě řeší největší problém místních zemědělců, a tím je zavlažování. Voda je přečerpávána přímo z hlavního toku nebo z ramen Pádu mohutnými čerpadly v gigantických trubkách, které při cestování kolem tohoto evropského veletoku nelze přehlédnout. Vše ovšem fantasticky navazuje systémem přepadů a přečerpávání do menších a menších kanálů a kanálků, až to končí „minináhony“, tekoucími přímo do vysušených polí. Delta Po je fantastická tím, že i v nejmenších spojovacích kanálcích šířky cca sedmdesát centimetrů najdete bohatý vodní život.
italie - amur bily
      Když jsme se chtěli s kolegou vykoupat v „propojováku“ ne širším než dva metry a sotva padesát centimetrů hlubokém, objevili jsme nečekaně hejno kapříků „šedesátníků“, jak si zde spokojeně vegetují. Tyto menší kanály jsou často jednou za několik let vypuštěny a uhynulé ryby, které zde zatím vyrostly nebo přepluly z většího toku, poslouží na místním poli jako hnojivo a kanál se vyčistí. To se ovšem netýká kmenových kanálů. Zde je v zimě pouze snížen stav vody na minimum, tedy pokud kanál nefunguje jako splavný a svahy jsou osekány a očištěny. Nemá tudíž moc smysl chytat v období od konce listopadu až do půlky března, dokud se kanály nedostanou na svoji původní výšku hladiny.
      I když, jak praví otřepaná fráze, nikdy neříkej nikdy. V únoru jsme na kanálu šířky deset metrů ulovili kapra o váze čtrnáct kilogramů a po delším boji jsem přišel o amura zhruba devadesát centimetrů dlouhého, přesto byly záběry spíše ojedinělé. Voda měla +4 °C, ale teploty kolísaly z nočního maxima -4 °C až k denním patnácti stupňům. Aktivita bílé ryby byla velmi slabá.
italie - amur bily
      Vysoká aktivita amura začíná v půlce dubna a končí závěrem října, ale to je velmi závislé na počasí. V jednom říjnovém týdnu, kdy stále ještě byly vysoké teploty, vykazovali amuři ještě ohromnou aktivitu a prakticky jsme celé noci nespali. Amur je na kanálech aktivní hlavně v noci a nejvíce trofejních ryb přináší svítání nebo čas těsně před ním. Nepamatuji se, že bychom v těchto končinách chytili jedince menšího než devadesát centimetrů, ale také jsem o obřího amura s váhou větší než třicet kilogramů přišel. Stalo se to, když jsem testoval červené světlo čelovky na lov této ryby, ta šla do podběráku jako beránek a ve chvíli, kdy ucítila síťku, zcela zdevastovala podběrák.
      Povolenku k lovu v italských kanálech koupíte v každém rybářském obchodě a třeba v regionu Veneto platí na tři měsíce. Je ovšem velmi důležité sledovat státoprávní uspořádání Itálie a neplést si pojem provincie a regionu. Stalo se nám, že jsme s platnou povolenkou seděli na druhé straně kanálu (na druhém břehu) než při předchozím lovu a posléze jsme od místních rybářů zjistili, že se nacházíme v jiném regionu a povolenka nám zde neplatila. Rybářské oprávnění z regionu Veneto vám platí v provinciích Venezia, Padova, Rovigo, nikoliv však v provincii Ferrara, která s Rovigem sousedí, ale patří do regionu Emilia Romagna.
italie - amur bily
      Velmi důležitý je fakt, že na kanálech platí režim nočního vytažení nahozených prutů. Doba lovu je od 4 do 23 hodin a u vody nesmíte bivakovat! Řešíme to tedy slunečníky, ke kterým za tmy připneme bočnice a z auta přidáme lehátka. V noci vás, pokud tedy neuděláte bydlení viditelné ze silnice, nikdo z místních kontrolovat nebude, neboť zemědělci mají velmi náročnou práci. Většina našich rybářů jezdí do Itálie bez znalosti jakýchkoliv pravidel lovu, i my jsme tak začínali, ale může to být veliký problém. Statkáři, kterým leckde patří cesta, totiž kvůli některým rádobyrybářům, kteří svým chováním u vody a zanecháváním odpadků znečišťovali svahy, došla trpělivost a jakmile při odjezdu ze statku uvidí bivakujícího cizince, informují carabiniery. Vy budete mít minimálně velmi nepříjemný zážitek, neboť tato složka italského práva je velmi striktní. Pokud máte uklizeno a odpadky ve viditelně umístěných pytlích, není problém, ale kvůli nepořádným návštěvníkům těchto vod ze zahraničí jsou někteří statkáři velmi nedůvěřiví a kupička plechovek pohozených v sekané trávě vám může způsobit vážný problém. Statkář vás z místa lovu vykáže.
      Prakticky každý den ráno a večer jezdí kolem vody vodohospodáři v bílých dodávkách a pick-upech, čistí stavidla a výškové vodní tyče od rákosu a jiné zachycené vegetace. I tito vodohospodáři, kteří jsou velmi vstřícní a usměvavě vám odpoví bon giorno, při nepřístojnosti chování rybářů vysílačkou z vozu pořádek u vody zajistí.
      Hned při koupi povolenky, pokud na těchto „zavlažovácích“ chcete chytat, je lepší se informovat o době lovu, základních pravidlech a rybím osazenstvu kanálu. Italové, i když neumíte jejich mateřštinu, jsou velmi ochotní a konverzace „rukama nohama“ spolu s částečnou angličtinou vám poskytne spoustu bohatých poznatků.
italie - amur bily
      Místní starší rybáři na těchto tocích loví hlavně úhoře a candáty, sumečky, pokud zaberou, vyhazují rovnou za sebe do pole. Jsou však velmi hovorní a o výskytu amuro, carpa a siluro vás budou rádi informovat. Je ovšem potřeba, zejména co se amura týče, brát informace s rezervou. Několikrát se nám stalo, že po zprávě o výskytu amura na dotazovaném kanále jsme vyhořeli, a naopak na jiném, kde neměl podle místního rybáře být vůbec, jsme chytali trofejní kusy. Zřejmě je to tak, že tato ryba je vysazena do důležitých kmenových a propojovacích toků za účelem eliminace výskytu vodní řasy v letních měsících, kdy se některé kanály touto řasou doslova potáhnou a můžeme pozorovat aktivitu ryb přímo v těchto usazených vodních travách. Některé ryby se pak dostanou i do dalších kanálů náhodně systémem stavidel při dopouštění a napouštění vody, jejich výskyt je tedy náhodný.
      Při lovu amura je nejčastějším úlovkem kapr obecný. Jeho křivka výskytu na těchto vodách je hodně vysoká. Úlovky měří od padesáti do devadesáti centimetrů, nejčastější jsou pěkní sedmdesátníci. Je kolikrát velmi problematické se na úseku, kde víte o přítomnosti amurů, probojovat přes stálou aktivitu kapra ke kýžené rybě. Kapr prostě převládá. Na těchto vodách si také skvěle zachytáte karase obou forem, sumce menší a střední velikosti, úhoře, lína, cejna. Jelikož vám povolenka platí na tři pruty, vezměte si s sebou do výbavy feeder nebo plavačku, a když aktivita větších ryb opadne, zejména přes den, kdy slunce v těchto končinách začne nemilosrdně pálit, můžete si svůj pobyt u vody výrazně zpestřit.
italie - amur bily
      U povolenky bych se zastavil: delta Po má v některých sektorech povolen lov na čtyři, případně pět prutů, což se ovšem týká pouze hlavního toku a přímých ramen, nikoliv kanálů. Můžete tak snadno přijít o povolení k lovu. Tato lovná místa mají i svá překvapení, kdy vás v ranních a večerních hodinách probudí dusající stádo koz s pastevcem a jeho psem, skupina střelců, kteří vyrazili na hon a pálí vám přes bivaky jako o život a jejichž psi vám dojedí vaši opuštěnou snídani, nebo vás navštíví skupinky divokých psů a koček, aby se mohly naládovat vašimi odpadky. Nejlepším zážitkem bylo setkání s kempující rodinkou, kdy starší italský pár zvolil k rybaření místo prutů čeřen o rozměrech 4 x 4 metry. Bylo humorné sledovat, jak s monstrem z tyčí a kladek zápolí. Sahalo od břehu k břehu. Nazval jsem tento způsob lovu „neprojde ani myš“. Kolega dokonce pronesl, že „ani muž s černou koženou brašnou“.
      Některé kanály a jejich svahy jsou soukromé a prakticky každý den někdo ze zemědělců projede kolem vašeho lovného místa, svahy a cesty upravuje a seká. V poslední době v důsledku chování rybářů ze zahraničí přibývá závor na příjezdových cestách k těmto vodním zdrojům. Mnohem lepší než závoru zvednout a svévolně začít chytat je rukama nohama se dotazovat místních na majitele cesty, případně kanálu, a za pár eur či lahvinku nebo pár krabiček cigaret se s vlastníkem pozemku domluvit. Většinou je tak příjemně překvapen, že vám to povolí, a ještě se za vámi několikrát vydá na kus řeči.
italie - amur bily
      Jednou se nám stalo, že jsme zapomněli vesla k člunu a stařík, kterému patřil propojovací kanál, nám ochotně zajel k sobě na statek a přivezl stará pádla, která tu údajně někdo před deseti lety zapomněl. Já bych však dle jejich vzhledu řekl, že je tam nechala postupující římská vojska při rozšiřování impéria. Domácí jsou obecně velmi družní a hovorní, pokud ovšem dojde ke konfliktu, může se naplno projevit jižanská nátura.
      Když už vyberete lovné místo, zakrmíte, a přesto během tří nocí neuděláte od amura záběr, je lepší se stěhovat a zvolit jiný kanál. Naše lety ověřená zkušenost říká, že je lepší zkusit jiný „zavlažovák“ než trpělivě týden čekat, než amuři najedou. Někdy se při výpravě stěhujeme dvakrát až pětkrát. Systémem stavidel a přepadů je totiž pohyb ryb omezen, a pokud se v úseku nevyskytují hojně, nemá smysl plýtvat krmením a energií. Knihu o výskytu ryb v určitých úsecích delty Po seženete v každém lepším rybářském obchodě a může sloužit jako dobré vodítko k zvolení místa, neboť je velmi podrobná a věnuje se i těm nejmenším vodním zdrojům.
      Amur je velmi žravý, hlavně když teplota vody dosáhne alespoň 12 °C. Pochybuji, že by při své aktivitě vaše krmné místo minul. Místní kapraři totiž při lovu na kanálech krmení nevěnují tak velikou pozornost. Většinou volí jen vařenou kukuřici, kterou do vody nahází lopatkou. Pokud připravíte dobrou směs partiklu, amur určitě neodolá. Volíme zavážení malým gumáčkem a krmení „napřesno“, kdy nástrahu umístíme do kupičky, středu krmného místa, a tři kila partiklu rozházíme v kruhu o průměru tři metry od nástrahy.
      Průměrná hloubka klasického zavlažovacího náhonu je dva až tři metry, proto je krmení velmi přesné. Vždy volím lovné místo u protějšího břehu, kde vyrůstají výhonky mladé rákosiny a nástrahu dávám do vzdálenosti maximálně dva metry od kraje břehu.
      Tyto vody většinou neproudí a paradoxně nejvíce vody jde v létě, když se začnou naplno zavlažovat pole, potom je problém udržet nástrahu v jinak klidném toku. To nás občas nutí přezbrojit z klasických šedesátigramových olov na těžší , třeba i stodvacetigramová, a i s nimi to může být problematické, neboť se ze břehů uvolňuje veliké množství stébel a trsů rákosin, které vám svým pohybem po hladině rybaření velmi znepříjemní. To se týká zejména kmenových kanálů od půlky června do půlky srpna. Je lepší okamžitě volit přesun na některý boční kanál.
italie - amur bily
      Závěrem pár postřehů. V letních měsících si s sebou zabalte dostatečné množství repelentu, neboť kvůli zatopení a vysušení polí se z těchto míst stává jedno velké líhniště komárů. Se stmíváním si budete připadat jako „včelař“ u svých úlů. V podzimních měsících se v těchto končinách vždy přemnoží jeden z druhů ploštice, který se potom usazuje ve všech dutinách a je vám nepříjemným společníkem i ve spacáku. Kromě toho, že když jej rozmáčknete, budete cítit nepříjemným odérem, je tento brouk naprosto neškodný. Ovšem ze zákoutí vašeho automobilu budou vylézat členové této kolonie ještě do zimy. Potkáte-li smečky potulných italských psů a koček, radím nekrmit a často vyvážet odpadky se zbytky stravy.
      Dno kanálů je většinou bahnité, místy se vyskytují škeblová pole. Nástrahu je nutné zvednout ode dna pěnou nebo korkem. Pokud je vaší prioritou kapr, rozhodně začněte lov právě tam, kde tyto mušle objevíte. Menším varováním pro rybáře je vstupování do vody naboso - například při pouštění ryb se můžete o mušle, které jsou hned u břehu, nepěkně pořezat. A nejsou to jen mušle. Někteří rybáři si kanál pletou s odpadkovým košem a podařilo se mi si stoupnout na rozbitou láhev. Lékařské ošetření v těchto končinách je velmi drahé a bez připojištění (někdy i s ním) velmi komplikované. Přesto je lov na italských kanálech velmi zábavný a naplňující.

Autor: Bobrman - ®

Diskuse k článku (34 reakcí)

Přečteno: 13 249x
Průměrná známka: 1.26