Pstruh obecný na našich revírech před čtyřiceti roky a dnes

- kakr

      Pokusil jsem se z dostupných materiálů dát dohromady pár údajů o pstruhu obecném. Čísla zde uváděná pocházejí ze dvou zdrojů: roky 1965 – 9 z publikace „Hospodaříme na pstruhových vodách“ (autoři Libosvárský, Lusk, Krčál) vydané v roce 1971; údaje z let 1990 – 2007 jsou čerpány z materiálů MRS připravených pro sjezd MRS a jejich autorem je pan Kotulan. Údaje týkající se ČRS jsou z webu této organizace. Všechna čísla úlovků jsou ryby ponechané, těch ulovených bylo mnohem více (zvláště dnes, kdy se masivně rozšiřuje lov Ch&P). Před čtyřiceti roky bylo něco takového naprosto nemyslitelné. Nejedná se o žádnou vědeckou studii, tu přenechávám odborníkům.

Tabulka 1 srovnává úlovky PO na P revírech ČRS a MRS v letech 1990 - 2007.
ČRSMRSČRSMRS
ROKkusůkusů%%
199019247466100100,0100,0
19911675175189387,078,5
1992869295210245,278,8
19931267794225765,963,9
19941449324571375,369,2
19951579894653782,170,4
19961470063650776,455,2
19971558984402381,066,6
19981792935637593,285,3
19991651934603385,869,6
20001402654096172,962,0
20011469344714176,371,3
20021313994080268,361,7
20031099002755257,141,7
2004954942408749,636,4
2005717332265237,334,3
2006553751832928,827,7
2007662802683634,440,6
graf ulovku potocaku

      Výměra P revírů v MRS klesla z 671 ha v roce 1990 na 526 ha v roce 2007. Šlo především o administrativní převedení kaprových záhumenků do MP vod. Rok 1990 je brán jako výchozí pro percentuální výpočty.

Tabulka 1A srovnává úlovky PO na MP revírech ČRS a MRS v letech 1990 - 2007.
MP vodaČRSMRSČRSMRS
rokkusykusy%%
1990134052712100,0100,0
199111384223584,982,4
199211920262188,996,6
19938233661361,4243,8
19947932617559,2227,7
19958309696062,0256,6
19967998610959,7225,3
199710663744479,5274,5
1998145719108108,7335,8
1999163087421121,7273,6
2000147717858110,2289,7
200112972288096,8106,2
20029052229567,584,6
20038361186562,468,8
20049030158167,458,3
20057775165558,061,0
20065462130940,748,3
20076777201750,674,4
graf ulovku potocaku

      Za pozornost stojí strmý nárůst úlovků v MRS r. 1993 a jejich prudký pád v r. 2001. V ČRS dochází v letech 1993 až 1997 k opačnému extrému - poklesu úlovků. Na P vodách k podobným extrémům nedošlo. Fenoména v tom ale nehledejte, na řešení jistě přijdete. Garantuji, že v roce 1993 nebyl ukončen a v roce 2001 znovu zahájen elektrolov v MRS, který měl nastartovat úbytek PO v ČR.

Tabulka 2 ukazuje počty vydaných povolenek, úlovků a docházek v MRS za roky 1990-2007.
rokpovolenekkusů POdocházekks/doch.ks/povdoch/pov
19903282661001354720,4920,141,3
19913228518931270780,4116,139,4
19923370521021244750,4215,536,9
1993346342257944120,4512,227,3
19943592457131050890,4312,729,3
19953630465371087740,4312,830,0
19963907365071024890,369,326,2
19973987440231091510,4011,027,4
19984340563751248270,4513,028,8
19995025460331366410,349,227,2
20005013409611246430,338,224,9
2001412347141863780,5511,421,0
2002379240802774030,5310,820,4
2003365427552732190,387,520,0
2004391824087694770,356,117,7
2005363622652719010,326,219,8
2006333618321665020,285,519,9
2007325426836659040,418,220,3
graf ulovku potocaku

      Zatímco počet povolenek vydaných v roce 1990 a 2007 je zhruba stejný, poklesl počet docházek na polovinu. To koresponduje i s počtem úlovků, ten se oproti roku 1990 snížil o 60%. Vyjdeme-li z teze "nechytáš - nenalovíš", je pokles úlovků relativně v pořádku. Docházky na P vodě nemají vypovídající hodnotu. Nikde se nerozlišuje způsob lovu - a ten je různý. Lov lososovitých je navíc omezen na tři dny v týdnu. Možná se začíná projevovat zvýšený počet rybářů lovící Ch&P.

Tabulka 3 srovnává úlovky PO v přepočtu na povolenky v letech 1965- 1969 a 1990 – 2007.
rokpočet povolenekkusů POks/pov
196517092745816,1
196618913774920,0
196724014669119,4
196831053890512,5
196932003293010,3
199032826610020,1
199132285189316,1
199233705210215,5
199334634225712,2
199435924571312,7
199536304653712,8
19963907365079,3
199739874402311,0
199843405637513,0
19995025460339,2
20005013409618,2
200141234714111,4
200237924080210,8
20033654275527,5
20043918240876,1
20053636226526,2
20063336183215,5
20073254268368,2

      V tabulce jsou údaje vztahující se v letech 1965 - 1969 k Jihomoravskému kraji, tehdy ještě ČRS. Roky 1990 - 2007 platí pro MRS. Je patrný strmý nárůst vydaných povolenek mezi roky 1965 a 1969. Při stále klesajícím počtu vydávaných povolenek lze předpokládat, že v roce 2008 bude vydáno méně povolenek než v roce 1969. Počet úlovků na povolenku se vyrovnává s rokem 1969. Z tabulky vyplývá velmi zajímavá skutečnost. Srovnáním pov/úlovek za rok 1969 a 2007 dojdeme k závěru, že jsou téměř identické. Pouze úlovky na povolenku klesly o 20%. V šedesátých letech bylo povoleno na doch. 4ks ryb lososovitých.

Tabulka 4 zobrazuje počty vydaných P povolenek a úlovků PO v Jihomoravském kraji (dnešní MRS) v letech 1965-9.
rokpov.Pkusů PO
1965170927458
1966189137749
1967240146691
1967310538905
1969320032930
graf ulovku potocaku

      V letech 1965 - 1969 byl počet revírů tehdy ještě ČRS 72, dnes má MRS revírů 77. Neexistovala Dalešická přehrada a revíry Jihlava 5 A, B, C byly MP. Revíry Dyje 12, 13, 14 sice měly stejný popis jako dnes, ale ležely v hraničním pásmu a dalo se lovit jen na Dyji 14 poze velmi omezeně. Zbývající Dyje byla jen pro prominenty s červenou knížkou a pytlačili tam též příslušníci Pohraniční stráže. Ryb tam bývalo dost, můj tehdejší šéf tam jezdíval s velitelem LM dvakrát ročně a chlubili se pytlem ulovených potočáků. Chytali na hnojňáky a šlo jim to.

Tabulka 5 jsou násady PO 2 do P revírů v letech 1965 – 1969 a 2004 – 2006.
rokks/PO 2
1965106000
1966123316
1967130769
1968130141
1969113159
2004158853
2005136091
2006148486

      V letech 1965 - 1969 se jednalo o P revíry ČRS v Jihomoravském kraji. V těchto letech ještě nebylo celokrajské hospodaření takové jako dnes. Jaký byl zarybňovací plán nebylo zjištěno, plocha revírů byla menší.
      V letech 2004 - 2006 byl zarybňovací plán na revírech MRS 169 100 ks PO 2. Průměrné plnění zarybňovacího plánu za roky 2004 - 2006 je 87,4%.
      Údaje jsou přepočteny na velikost PO 2 koeficientem 1ks PO 1 = 0,3 ks PO 2. I v letech šedesátých se zarybňovalo PO 1 v poměrně značné míře.

      Záměrně ponechávám komentář na Vás, třeba se podaří objevit Fenoména, který snižuje stavy potočáků v celé Evropě. Pro většinu z Vás později narozených, pro něž jsou šedesátá léta minulého století historií, jen malá připomínka. Rybářství (sportovní) bylo z tehdy platného zákona o rybářství 103/1963 součástí zemědělské živočišné výroby a velmi se sledovala „výtěžnost“revírů. V té době byla dokonce snížena míra PO na 23 cm, jen aby byly kila a metráky ryb na výživu národa. Dnes se míra potočáka dostala do obráceného gardu, na jihu Čech až na 45 cm. V praxi to znamená téměř úplné celoroční hájení.
      Je fakt, že rybářů bylo mnohem méně než dnes. V Jihomoravském kraji (dnešní MRS ) bylo v roce 1970 členy ČRS 24 597 rybářů všech kategorií. Celý ČRS , tedy Čechy a Morava, měl v tomto roce 142 665 členů. Srovnáme-li dnešní počty rybářů v ČR, tak jen MRS má v současné době okolo 70 000 a ČRS 256 000členů. V MRS nastal boom roku 2003, kdy bylo registrováno 79 224 členů, od té doby stavy stále klesají.
      Neexistovali žádní predátoři likvidující potočáky na revírech. Před čtyřiceti lety se vydra vyskytovala vycpaná v muzeu a kormoráni ničili jen kapitalisty. K nám si netroufli, soudruzi z LM by na nich provedli bojové cvičení spojené s ostrými střelbami. Norci byli zalezlí pěkně v klecích a žádní ekoteroristé je nevraceli do přírody. Bobr, který přímo rybám neškodí, žil jen v pohádkách, dnes je všechno jinak.
      Rybáři jsou motorizovaní, vybavení mobily, takže ryba po vysazení mnoho šancí nemá. Naštěstí se nájezdy rybochtivých lovců potočákům vyhýbají. Přesto jich je méně a méně. Co s tím? Přestat je lovit úplně? Kolega Cottus se domnívá, že jedním ze startovacích mechanizmů úbytku potočáka je elektrolov. Možná má pravdu, alespoň v Prapodivném světě. Nebo ne?

nasazovani potocaku

      Pokud jste se prokousali tabulkami až sem, pár vět závěrem. Čísla a tabulky mohou být zavádějící. Je ale zajímavé srovnání roků 1969 a 2007 na P vodách. Je téměř neuvěřitelné, jak jsou podobné. Přesto tvrdíme, že tenkrát bylo ryb dost a rybářů málo. Druhé překvapení je skokové zvýšení úlovků potočáka v MRS na MP vodách v letech 1993 - 2002. Mám na to svou teorii, ale záměrně ji neuvádím, aby jste nebyli ovlivňováni.

      Na úplný konec prosím všechny, kteří potočáka loví a uloví, vraťte ho zpět do vody. Ač nejsem obecně příznivcem lovu Ch&P, potočák si to zaslouží. Za pár let by to s ním mohlo být jako s vydrou a bobrem před padesáti lety. Určitě to nikdo z Vás nechce a nedopustí.

Autor: kakr - ®

Diskuse k článku (82 reakcí)

Přečteno: 13 001x
Průměrná známka: 1.18

Související články

Úlovky na Moravě dnes a před 40 roky

Pohled na zastoupení rybích druhů v našich revírech.

Setkání s fenoménem pstruhových vod

Vždyť je obecně známo, že stokrát nic umořilo osla. Dnes jsem se přesvědčil, že řeka se dá umořit také.

Horní Vltava

Asi neuškodí připomenout výrok Jana Wericha z jedné jeho knihy, kde uvádí, jak mu kdesi na břehu Berounky u Radotína vykládal starý rybář : "Vy mladí víte prd, ale za mých mladých let, to byla ještě rybařina."

Svěží vítr ze severu

Nemám sebemenší představu, kolik je v Žatci muškařů, ani kolik jich chodí v zimě na ryby, jisté však je, že místní neviděli přespolní rádi.