Novomlýnské nádrže

- Aleš V.

      O těchto vodních nádržích se napsalo už mnohé. V mnoha věcech se budu opakovat, ale pokusím se obecně známé informace doplnit svými postřehy, které jsem na březích těchto jezer získal.
      Pod Pálavskými vrchy se nachází tři nádrže, které jsou v rybářské literatuře označovány jako Dyje 5, 6 a 7. Jejich velikost a úživnost z nich dělají jedny z nejlepších rybářských revírů a co se týká velikostí a množstvím kaprů, tak asi i nejlepší v ČR.
      Samozřejmě zde neplavou jen kapři, ale také spousta jiných druhů ryb v nadprůměrném množství a velikostí. Já se však pokusím své postřehy věnovat jen kaprům a jejich lovu.
      Poprvé jsem se do těchto míst dostal na jaře roku 1995. Při této výpravě jsem si zde poprvé vyzkoušel, jaké to je chytat na boilies. Mezi touto první a následnou druhou výpravu pod Pálavu se však vešlo mnoho let, ve kterých jsem se spíše věnoval jemné plavačce, feederu nebo přívlači.
      V zimě 2003 jsem prostřednictvím MRKu získal spoustu zajímavých informací a od jara 2004 jsem na těchto jihomoravských revírech strávil tisíce hodin při lovu kaprů.
      Moje zkušenosti jsou pouze ze tří sezón, ale díky četnosti a intenzitě lovu si dovolím tvrdit, že o těchto vodách už něco málo vím.
      Také se trochu zamyslím nad často diskutovanou otázkou, zda u Pálavských vrchů plavou 30-ti kilogramoví kapři.
kapr musov dyje 7
      Už od počátku jsem se snažil lovit na všech třech nádržích. Neměl jsem v úmyslu „zakrnět“ pouze na jednom místě, a tak se nám s Rafanem dařilo v sezónách 2004 a 2005 lovit na každé z těchto nádrží trofejní kapry. V letošní sezóně jsme se díky natáčení DVD o kaprařině a účastí na kaprařských maratónech dostali pouze na Věstonickou nádrž a na Dyji 5 a 7 už čas nevyšel.

Dyje 7 – Mušovská nádrž

      Je nejstarší a nejmenší – 530 Ha. musov - dyje 7
      Také bych asi řekl, že nejtěžší a pro mě osobně nejzajímavější. V poměru k ostatním nádržím (5 a 6) je zde výrazně menší množství kaprů střední a větší velikosti. Mušovská nádrž je bohatě zarybněna menšími kapry. Minimálně 3/4 ulovených kaprů budou ve velikosti do 70 cm. Ulovit zde kapra 12-18 kg je reálné, ale mnohem složitější a časově náročnější než např. na Věstonické nebo Novomlýnské nádrži. Musíte se zde prokousat větším množstvím malých ryb, aby jste se dostali k těmto větším kusům.
      Na druhou stranu jsem osobně přesvědčen, že největší kapři plavou právě zde. Není jich tu mnoho, ale pokud se někdy v budoucnu uloví kapr atakující hranici 30 kg, tak jsem přesvědčen, že to bude z této Mušovské nádrže. V posledních letech vím prokazatelně o rybách vážících i přes 25 kg. Sám jsem zde ulovil čerstvě vytřenou jikernačku, kterou ulovit o 10 dní dříve, tak k hranici 25 kg hravě dosáhla.
      Oceňuji zde příjemnější a hezčí prostředí, ve kterém můžeme lovit. Při vytváření pobřežních partií se „šetřilo“ kamenem a betonem a proto výsledek je oku mnohem více lahodící.

Dyje 6 – Věstonická nádrž

      Je prostřední polohou i velikostně – 990 Ha. vestonice - dyje 6
kapr vestonicka nadrz - dyje 6       Věstonickou nádrž obhospodařuje Rybníkářství Pohořelice. V tomto duchu se nejedná o rybářský revír podléhající Moravskému rybářskému svazu. Platí zde trochu odlišná pravidla související především s tím, že se jedná o přírodní ptačí reservaci.
      Lovit se zde může pouze z přibližně 2 km dlouhého jižního břehu, který je většinou tvořený sypanou hrází z velkých kamenů. Průměrná hloubka je zde ze všech nádrží nejmenší. Zde platí, že když kapři opravdu berou, tak potom hodně a všude. Strávil jsem na tomto revíru stovky hodin a mohu říct, že kaprů 8 - 13 kg jsou zde tisíce. V loňském roce jsem zažil dny, kdy ulovit takových kaprů 10 - 15 ks denně nebylo nereálné. Velikostní kategorie 13 – 18 kg je zde také bohatě zastoupena a ulovení takového kapra je při troše štěstí, vytrvalosti a alespoň malé dávky umění jen otázkou času. U těch největších jedinců se však ulovení takového kapra stává buď otázkou velkého štěstí nebo velké trpělivosti a vytrvalosti. Ne však proto, že jsou výrazně vychytralejší, ale proto, že jich tam je prostě úměrně méně. Má soukromá rovnice pro tuto vodu je, že na 100 ks kaprů o váze 10 kg připadá 10 ks vážících kolem 15 kg a 1 ks dosahující váhy kolem 20 kg.
      Mnoho lidí zastává názor, že největší kapři jsou právě zde. Nejsem si však jist. Každoročně se zde uloví několik kaprů přes 20 kg ale výrazně se přes tuto magickou hranici nedostávají. Dle mého je to značně dáno genetikou zdejších kaprů. Až na výjimky se zde loví šupináči a to spíše nižší formy. Je mnohem menší problém ulovit několik metrových kaprů, než přesáhnout váhu 20 kg.
vestonice - dyje 6
      V posledních 2 - 3 letech nevím o rybách blížících se hranici 25 kg z Věstonické nádrže. Věřím, že několik opravdu těžkých lysců zde plave, ale bude jich tak málo, že možná spíš vyhraji první ve sportce, než ulovím takového kapra. Po třech sezónách jsme se letos na D6 konečně dostali přes magickou dvacítku. Museli jsme se prokousat doslova stovkami kaprů různých velikostí včetně několika kusů mezi 18 a 20 kg.

Dyje 5 - Novomlýnská nádrž

      Největší, nejhlubší a nejmladší z nádrží – 1600 Ha. nove mlyny - dyje 5
      V podstatě zde platí mnoho společného s Věstonickou nádrží, neb jsou celoročně propojené a rybám nebrání nic ve volné migraci mezi nádržemi. Břehy Novomlýnské nádrže tvoří sypaná hráz, betonové schody a v malé míře i přírodní břeh. Každoročně se zde uloví mnoho kaprů kolem 20 kg. Bohužel už mnoho let se tato velikost až na pár výjimek pohybuje v hmotnosti 20 – 23 kg. Jediný zde ulovený kapr přesahující 25 kg, tuším, že z roku 2003, obveseluje návštěvníky jednoho soukromého revíru a o dalších podobně mohutných lyscích nevím. Byl jsem svědkem ulovení nadějných lysců vážících kolem 18 – 20 kg. Pokud tedy vydrží a dále porostou, snad se dočkáme.
NM - dyje 5
      Jestli v těchto dvou propojených nádržích plavou 30kg kapři nevím. Nikdo to neví. Nevylučuji to, přál bych si to, ale… spíš tomu nevěřím. Až se budou občas lovit kapři 25 – 27 kg těžcí, tak budu věřit víc. Ta propast mezi aktuálně lovenou velikostí a magickou třicítkou je příliš velká.
nove mlyny - dyje 5

      Při tom obrovském množství rybářů, kteří každoročně obléhají břehy těchto tří revírů, se jistě najdou lidé s jinými zkušenostmi. Nikomu neupírám jejich případně odlišné názory a rád se s nimi seznámím.

      Pro úspěšnost na těchto revírech je třeba několik faktorů.
      Prvním z nich je termín lovu. Začnu z jara. Dle mého je například nevhodné začít s lovem velkých kaprů na D5 dříve než začátkem května. Záleží na počasí (délka zimy), ale určitě je mnohem složitější ulovit větší kapry zde na nejhlubší nádrži, když máme možnost volby dvou mělčích a prohřátějších variant (D6 a D7). Opakovaně se nám dařilo lovit pěkné kapry v první polovině dubna na obou mělčích nádržích a v tu dobu nám nebyly známy žádné zásadní úlovky z D5. Proto pro nedočkavce doporučuji začínat na těchto dvou mělčích nádržích.
      Výborný termín je květen. Každý rok je jiný, ale nejpravidelněji se nejtěžší kapři loví kolem poloviny května. Osobně, kdyby mi šlo o ulovení těžké, ještě nevytřené ryby, tak bych zvolil termín někde mezi 10. - 20. květnem. Po tomto termínu dochází k určitému útlumu. To ale neznamená, že úlovek není možný. Kapři se zde dají lovit od dubna do listopadu, jsou však termíny, kdy je pravděpodobnost na kvalitní úlovek mnohem větší.
      Druhý opravdu výborný termín je konec srpna a celé září. Toto období je pro mě osobně v této oblasti asi nejlepší z celého roku. Mohu vřele doporučit. Nejvíce úlovků přesahujících 15 kg máme právě z této doby.
      Po tomto období úlovky většinou mírně slábnou, ale díky momentálnímu počasí můžeme ještě v listopadu především na D5 velmi dobře zachytat.
      Ono momentální počasí je nejen o teplotě vzduchu a vody, ale hlavně o síle a směru větru.
      Je dobré mít připraveno více variant, kam se na rybářskou výpravu usadit. Takové 3 - 4 dny před odjezdem na Pálavu sleduji směr a sílu větru. Tyto okolnosti často ovlivní, na které z nádrží nakonec zůstaneme.
      Také není špatný úplněk. Nevěřím nijak přehnaně na magický vliv měsíce, ale spíše jde o to, že kombinace jasné noci a úplňku znamená většinou vítr. Vítr a vlny zase znamenají mnohem větší aktivitu ryb.

      Další ožehavé téma nejen na těchto vodách je dodržování rybářského řádu. Je to velký nešvar, který se nevyhnul ani mně. Přiznávám hned a bez mučení, že množství a velikost ulovených kaprů bychom asi se 100% dodržováním řádu nedosáhli. Není se čím chlubit, ono neustálé ohlížení se přes rameno klidu a pohodě na rybách mnoho nepřidá.
      Když už se ale „urvu“ z práce a od rodiny, tak chci mít pocit, že dělám pro dosažení úlovku maximum. Z těchto důvodů více a více naše rybářské aktivity přesouváme k našim Slovenským přátelům, kde při stejném způsobu lovu rybářský řád neporušujeme.

kapri musov - dyje 7

      Toto povídání je velmi obecné, záměrně jsem se nevěnoval konkrétnímu lovu, protože o montážích a nástrahách bylo napsáno mnoho a vymyslet něco nového a zajímavého není až tak jednoduché.

      Využiji ještě této příležitosti a pozvu vás na výstavu Lovexpo v Letňanech, která bude probíhat ve dnech 20 - 24. února 2007. Rád vás přivítám na stánku firmy Mikbaits, kde vám rád zodpovím vaše případné dotazy.

Autor: Aleš V. - ®

Diskuse k článku (365 reakcí)

DVD Po stopách velkých kaprů - je koncipováno pro ty, kteří se specializují na lov trofejních kaprů. Bylo natočeno výhradně na českých a slovenských vodách, které v roce 2006 navštívili známí kapraři Aleš Vondrlík, Rafan, Michal Kučera a další. Bez nějakých příkras můžete sledovat jak na jednotlivých vodách postupovali a jak se jim dařilo. Stopáž 66min. Cena : 390 Kč. Více na www.rybolovnorsko.cz
Přečteno: 67 319x
Průměrná známka: 1.41

NRybáři, odnášejte si své svinstvo!

Bylo mi vysvětleno, že oni přece nepovezou odpad přes 200 km domů, že vlastně za všechno může obec, protože jim nepřistavila za prdel kontejner, že je to vizitka obce a … Vyslechl jsem si ještě tisíc jiných argumentů, proč se můžou u vody chovat jak prasata!!!

NLov kaprů v překážkách

I přes veškerou snahu a všechna udělátka se občas stane, že vám kapr projede několik vázek za sebou a bez kotvičky nemáte šanci uspět.

NJak se chytá na Mlýnech

Po dlouhá léta jsem ale jen projížděl kolem lokality, o které dnes již vím, že je zdaleka nejlepší cejnovou vodou, jakou jsem kdy navštívil.