MRK.cz - stále na rybách - ryby a rybaření

MRK.cz - Stále na rybách

Volnoběh vs. klasika

24.4.2000 - Michal Kučera

Navijáky s volnoběžkovým systémem neboli baitrunnery se stále více těší oblibě u rybářů - specialistů. Někteří si už ani nedovedou představit, že by své trofejní kapry, štiky, sumce nebo i další ryby zdolávali s jinými mašinkami. Přesto že se k nám dovážejí už několik let, stále ještě dost rybářů nezná jejich přednosti. Často jsem si také mohl všimnout, že někteří vlastníci těchto "strojů" je nepoužívají k tomu, k čemu byly vyvinuty. Abych objasnil výhody, které přinášejí a vhodnost jejich nasazení, použil jsem srovnání se smekacím navijákem s jednou brzdou.

      Popisovat klasický naviják je myslím zbytečné. Brzda, umístěná na cívce nebo na spodku navijáku se zpravila nastavuje tak, aby při záběru a záseku nedošlo k přetržení vlasce. Přitom nesmí být příliš povolena, neboť následné uvolnění "šňůry" zpravidla končí ztrátou ryby. Během zdolávání je možné podle potřeby brzdu povolovat nebo utáhnout.

      Navijáky s volnoběžkovým systémem mají dvě na sobě nezávisle pracující brzdy. Zapojením jedné je automaticky z činnosti vyřazena druhá a obráceně. První plní stejnou funkci jako u ostatních navijáků a je tedy určena především k tlumení výpadů ryb při jejich zdolávání. Bývá umístěna buď na cívce (Shimano US BaitRunner, Silstar BaitFeeder CP(S) RX, Ryobi TechnoRunner DXSP, Byron BaitControl, DAM Quick FTS FS, Browning CamCad) nebo na spodku navijáku (Shimano Aero BaitRunner, DAM Quick Finesa Free Spool).

      Rozdíl přináší až druhý brzdný systém. Ten není nějakým zdokonalením toho prvního při naléhavých situacích, ale má zcela jinou funkci. Slouží k nastavení odporu, který je kladen rybě při záběru. To je možné pouze tehdy, když se vlasec tahem ryby odvíjí z cívky - lidově řečeno jde "přes brzdu". Za určitých podmínek může podporovat i samozaseknutí ryby. Bližší vysvětlení podám později u jednotlivých příkladů použití. V činnost se uvádí stlačením vrchní části cívky ( DAM Quick Finesa Free Spool, Mitchell Predator Free Running Spool ) nebo pohybem páčky umístěné na těle navijáku, což je případ většiny ostatních typů. Toto zařízení má i své vlastní "štelování", abychom mohli nastavit takovou sílu odporu, kterou vyžaduje konkrétní situace. Zpět na první brzdný systém se přepíná automaticky po zatočení kličkou nebo ručně vrácením páčky do původní polohy. Zdá se vám to příliš složité? Po krátkém vyzkoušení zjistíte, že tomu tak není. Jak tedy takový volnoběžný systém funguje si předvedeme na asi nejpoužívanějším z těchto navijáků - Aero BaitRunneru od Shimana na konkrétních příkladech při lovu kaprů, dravců a dalších druhů ryb.

Použití při lov kaprů
      Navijáky s volnoběžným systémem jsou u nás nejčastěji používány pro lov velkých kaprů na položenou. Není divu. V mnoha situacích právě tady přinášejí neocenitelné výhody. Klasický naviják musíme mít nejprve alespoň částečně povolený, aby při razantním záběru velké ryby nedošlo k přetržení vlasce. Dotáhnout brzdu můžeme teprve po záseku. V místech, kde je třeba kapra rychle obrátit od překážek toto zdržení často znamená jeho ztrátu. Naproti tomu s "baitrunnerem" kapr při záběru odebírá vlasec z cívky, po zaseknutí je bez dalšího přenastavování ihned vystaven silnému tahu. Tím můžeme předejít jeho snaze vjet mezi překážky a silou jej odvrátit od nebezpečných míst.

      Brzda určená ke zdolávání (zde na spodku navijáku) se nastavuje většinou ještě před náhozem. A to podle toho, v jaké vzdálenosti lovíme, jak velkou rybu asi můžeme očekávat a jaký prostor jí po záseku můžeme dát. V místech bez překážek je lepší brzdu nechat mírně povolenou, zvlášť chytáme-li blízko břehu. Jinak tomu je poblíž závad, kam také kapři obvykle mají namířeno hned jak ucítí háček. V těchto úsecích musíme rybu zastavit silou. Příliš povolená brzda by umožnila rybě dosáhnout svého cíle a vše by pravděpodobně skončilo utržením "šňůry" a ztrátou úlovku. Také při chytání ve velké vzdálenosti (ca. 80 a více metrů) doporučuji brzdu dotáhnout téměř "nadoraz". Pružnost vlasce neumožní ani velkému kaprovi jej při záseku utrhnout a dává dost času na případné další povolení.

      Po náhozu, umístění prutů do stojanů a vyšponování vlasce zapojíme druhou - záběrovou brzdu tím, že jí přepneme do horní polohy. Páčka k tomu určená je umístěna pod nožičkou navijáku. Štelování se provádí otočným kroužkem, který je hned nad brzdou zdolávací. Silný odpor nastavíme tehdy, jestliže chceme podpořit samozaseknutí ryby, v ostatních případech použijeme spíš střední hodnoty. Poté si můžeme seřídit signalizátory, umístit různá "čihátka" a čekat na reakci kaprů.

      Při záběru současně se zdvíháním prutu zatočíme kličkou navijáku, čímž zapojíme předem seřízenou zdolávací brzdu. Tady mnoho rybářů dělá chybu. Pootočí kličkou pouze tak, aby brzdy přeskočily (vyměnily se) a dlouze zasekávají. Na blízko to může být dostačující. Ale na velkou vzdálenost nebo tam, kde vlasec ovlivňovaný tahem vody či spodním prouděním vytváří tzv. pytel je kontakt s koncem udice značně omezen. Při popisovaném stylu záseku je přenos síly na koncovou část minimální, nedojde k dokonalému zabodnutí háčku a kapr se často vypne. Proto v těchto případech doporučuji zasekávat zvedáním prutu za soustavného navíjení, dokud nenavážete s rybou přímý kontakt. Pokud si tento způsob osvojíte, zajisté se vám to promítne ve větším počtu zdolaných ryb.

Použití pro lov dravců (mimo přívlač)
      Na rozdíl od zahraničí nejsou u nás tyto navijáky příliš často používány k lovu dravých ryb. Je to dáno odlišným způsobem lovu. Zatímco u nás převládá chytání na plavanou s nástražní rybkou, v některých zemích je použití živé rybičky zakázáno. Proto se tam více rozšířilo chytání na položenou, s pater-noster systémy a vláčení se splávkem za lodí - vše převážně s mrtvou rybkou. Namísto našeho tradičního dvojháčku "na polykačku", kdy je nutné čekat dokud dravec nepolkne nástrahu, používají háčkové systémky. A tady opět navijáky s volnoběžným systémem nabízejí mnoho výhod. Zásek totiž přichází brzy po uchvácení rybky. Ryba může zpočátku volně odebírat vlasec na měkce nastavené záběrové brzdě, při zaseknutí je naproti tomu důležitý co nejpřímější kontakt, aby háčky pronikly skrz tvrdé dravčí čelisti. Proto je vhodné mít (snad vyjma lovu sumců) téměř dotaženou zdolávací brzdu a zasekávat jako při chytání kaprů na velkou vzdálenost.

      Někteří rybáři používají baitrunnery i pro lov candátů na položenou. Vzhledem k vyhlášené plachosti a opatrnosti těchto ryb to mohu doporučit jen při použití háčkového systémku a rychlého záseku. I nejjemnější nastavení záběrové brzdy klade candátům slabý odpor, který je může přimět k puštění nástražní rybky.

Další použití
      Opravdu vynikající je nasazení "volnoběžek" při chytání s nezatíženou plovoucí nástrahou - u nás nazývané "na mlaskačku". Tento způsob lovu se provádí obvykle v nočních hodinách. Kostka chleba nebo psí suchar se po navlhčení opatrně odhodí jen kousek od břehu, k místu předpokládaného výskytu ryb (kaprů, amurů ). Prut se opře pouze o jednu vidličku špičkou nahoru a zapojí se "návnadový běhoun" - baitrunner. Není nutné používat žádné signalizátory, ryba se většinou zasekne sama za ječení a vrčení navijáku. Po zatočení kličkou si už můžeme v pohodě vychutnávat souboj, aniž bychom museli potmě dál štelovat brzdu.

      Lov úhořů je tajemný, vzrušující a krásný zároveň. Stačí však malinké zaváhání a úhoř si najde nějakou překážku, do které se zamotá. Nemusím tedy příliš dlouho zdůrazňovat, že zatímco záběrová brzda bude povolena co nejvíce, brzda zdolávací zůstane dotažena téměř na doraz. Jen tak můžeme tyto vodní tuláky rychle dostat k hladině - pryč od všech závad.

Klasický naviják
      Za zcela absurdní považuji používat navijáky s volnoběžným systémem pro přívlač a plavanou. Zde se zcela určitě lépe uplatní klasické navijáky s jednou kvalitní brzdou. Jen malou poznámku na okraj. Rybáři většinou preferují mašinky se spodním bržděním, nejkvalitnější navijáky např. pro přívlač se však vyrábějí převážně s brzdou na cívce. Snad jen ABU Cardinal a Shimano Stradic jím mohou co se týče kvality brždění konkurovat.

      Pro přívlač a plavanou jsou také výborné navijáky s tzv. bojovou brzdou, které jsou prezentovány především opět firmou Shimano. Mnozí rybáři si je pletou právě s baitrunnery. Jedná se však o úplně jiný systém. Zatímco baitrunnery mají dvě na sobě nezávisle pracující brzdy, z nichž jedna je určena ke zdolávání a druhá funguje pouze při záběru, u navijáků s bojovou brzdou je ta druhá pouze pomocníkem při náhlém výpadu ryby - doplňuje a podporuje tu první. Posunuje se pouze ručně, a to buď doleva, kdy okamžitě uvolňuje původní nastavení brzdy, nebo doprava, kdy jí ihned utahuje. Pokud je umístěna ve střední poloze, platí nastavení klasické zadní zdolávací brzdy. Toto řešení je výborné zejména při použití slabých vlasců, kdy bývá značné nebezpečí jejich přetržení větší rybou. Při nečekaném výpadu může rybář pouze pohybem páčky brzdu bleskurychle povolit a předejít tak ztrátě ryby. Po zažehnání největšího náporu se páčka posune zpět do výchozí - středové polohy a rybu je dál možné zdolávat bez další úpravy zdolávací brzdy.

      Za zbytečné považuji nasazení baitrunnerů při klasickém chytání kaprů menší a střední velikosti a bílých ryb na položenou. Mnozí možná budou oponovat, že právě malí kapři často divoce zabírají přes brzdu, ale při použití kvalitních vlasců jej nejsou schopni při záběru přetrhnout. Někdy naopak berou jen váhavě a pak je nutný krátký rychlý zásek, k čemuž se volnoběžný systém nehodí.

Shrnutí a doporučení
      Baitrunnery najdou nejlepší uplatnění při lovu velkých ryb na položenou, plavanou, nebo s pater-noster systémy. Neměly by tedy chybět ve výbavě specialistů na lov trofejních kaprů, štik, sumců aj. Klasické navijáky je vhodné používat pro přívlač, klasickou plavanou a také na položenou při lovu menších ryb nebo tam, kde systém volnoběhu není nutný.

      Co se týče doporučených značek, zatímco mezi "klasikou" je výběr velmi široký a mnoho firem dodává buď velice kvalitní či cenově výhodné navijáky, u mašinek s volnoběhem zaujímá místo na výsluní především firma Shimano. Pro lov kaprů na menších vodách mohu bez výhrad doporučit Aero GT BaitRunner 5010, na rozlehlejší nádrže pak stejný typ velikosti 6010 či 8010. Specialisté na říční lov kapra jistě sáhnou po US BaitRunneru, který je pro svoji robustnost preferován i lovci sumců.

      Pokud jste se tedy právě teď rozhodli pro koupi navijáků s volnoběžným systémem, přeji vám s nimi mnoho pěkných chvil u vody a zvýšený počet zdolaných ryb.

Autor: Michal Kučera

Přečteno: 6 638x
Průměrná známka: 1.55

Co je nového - kaprařina + obecné
Akční nabídky
Všechny slevy a akce
akce, rybareniBoilies Dynamite Baits Carptec - Jahoda 1 kg

Za 169
Chyťte si podzimního kapra na kvalitní boilie Dynamite Baits za super cenu. Všechny příchutě jsou čerstvě vyrobeny a mají expiraci v roce 2019!!!!

akce, rybareniPrut Quantum Radical Warchild II 396 3,5 lbs 1+1

Za 2.000
Dvě velmi kvalitní kaprové děličky za exkluzivní cenu.

Oznámení - kaprařina
Vložit oznámení

Na toto místo můžete sami vložit své oznámení ostatním čtenářům MRKu.

Kalendář akcí - kaprařina
Seznam závodů
Výsledky závodů
Všechny výsledky
Doporučujeme e-shop
Rubrika E-shopy
Raven Fishing Brno – Rybářské potřeby Raven Fishing Brno – Rybářské potřeby

Rybářské potřeby Raven Fishing Brno nabízejí nejširší sortiment rybářských potřeb a dopravu zdarma při objednávce nad 1 500 Kč! E-shop a...