Povodí Moravy a Moravský rybářský svaz prohlubují vzájemnou spolupráci

Kategorie: Všeobecné

Povodí Moravy a Moravský rybářský svaz podepsali memorandum o spolupráci. Spolupráce se zaměří zejména na ochranu přírody, podporu sportovního rybolovu a pořádání společných akcí zaměřených na výchovu mládeže. Prohloubení spolupráce obě organizace zahájily společnou odbornou vzdělávací akcí pro mládež.

Povodí Moravy, s. p. a Moravský rybářský svaz, z. s. podepsali memorandum o prohloubení vzájemné spolupráce v oblasti vodního hospodářství, ochrany přírody a rybolovu. Ta bude zaměřená na několik oblastí. Užší spolupráce bude probíhat v rámci zarybňování, záchranných transferů vodních živočichů, zajišťování dobrého zdravotního stavu vybraných druhů ryb a vzájemné spolupráce při přípravě legislativy v oblasti ochrany přírody a sportovního rybolovu.

„Spolupráce v současné době probíhá na přátelské a konstruktivní úrovni, nicméně podpis memoranda dosavadní spolupráci ještě více prohlubuje a vymezuje konkrétní oblasti, ve kterých chceme činit společné kroky. Táto spolupráce nám pomůže lépe vnímat a reflektovat vzájemné požadavky a priority při plnění našich povinností. Vymezení konkrétních oblastí pro možnou spolupráci mezi správcem toku a rybářských svazem doposud chybělo,“ říká generální ředitel Povodí Moravy, s. p. Václav Gargulák.

Vzájemná spolupráce stran bude vycházet ze společných zájmů Povodí Moravy a Moravského rybářského svazu na ochraně přírody a krajiny, podpoře zásad udržitelného využití krajiny a přírodních zdrojů, zvýšené ochraně a zlepšování vodního biotopu jakožto obnovitelného přírodního bohatství, výkonu rybářského práva jako důležité součásti aktivního života populace, podpoře spolkové činnosti na úseku rybářství a zejména zvýšení zájmu dětí a mládeže o venkovní aktivity spojené se sportovním rybolovem a ochranou přírody a krajiny. Konkrétní kroky pro rok 2023 navrhnou obě strany na počátku příštího roku. Vyhodnocení spolupráce a naplňování společných cílů memoranda bude probíhat minimálně dvakrát ročně.

„Prohloubení spolupráce umožní rybářům využít odbornosti správce toků v rámci konzultací a v některých případech zajistit potřebnou techniku. My správci toků naopak můžeme zajišťovat záchranné transfery ryb při mimořádných manipulacích na vodních dílech či potřebná pověření k odlovům. Spolupráce představuje významný krok při sbližování rybářů a vodohospodářů,“ říká předseda Moravského rybářského svazu, z. s. Jiří Ryšánek.

Součástí vzájemné spolupráce je společná edukační činnost zaměřená na výchovu mládeže. Prvním společným krokem rybářů a vodohospodářů bylo uspořádání odborné exkurze na vodní nádrž Plumlov, na kterou navázaly rybářské závody na Podhradském rybníku na Prostějovsku. Čtyři desítky mladých rybářů z celé Moravy navštívilo odběrnou věž vodního díla Plumlov, které plní zejména protipovodňovou funkci a funkci zajišťování ekologických průtoků v Hloučele v době sucha. A následně se zúčastnilo rybářských závodů na Podhradském rybníku, který čeká výlov 18. listopadu. „Velice nás potěšila nejen účast vysokého počtu mladých rybářů a rybářek na závodě, ale také zájem o historii a význam vodního díla Plumlov, kam jsme pozvali i jejich rodiče. Považuji jako velice přínosné, když mládež začíná vodní díla vnímat nejen jako rybářský revír, ale také jako protipovodňové opatření a zásobu vody pro období sucha,“ dodává Gargulák.

Zdroj: http://www.pmo.cz/cz/media/tiskove-zpravy/povodi-moravy-a-moravsky-rybarsky-svaz-prohlubuji-vzajemnou-spolupraci/

MAXXSKATER, 18.11.2022

Diskuse k bleskovce

Nmlíčnák - Profil | Čt 15.12.2022 22:51:41

M.R. >> každoroční rituál, spouštějí nedakonsky jez vždy na zimu.
Proč netuším.. třeba nějaká údržba?

Nhraji - Profil | Út 6.12.2022 18:27:21

M.R. >> já jsem naprosto v klidu. K tomu manipulačnímu řádu se ale při schvalování měl vyjádřit uživatel revíru. Stalo se tak? Pokud ano a schválil takový stav, je teď marné si stěžovat. To je prostě jedno k druhému.

Nhraji - Profil | Út 6.12.2022 18:25:45

eskymak Mrakomor >> já mohu psát zase a jen za náš revír, a to je řeka ve městě, kde by každé rozlití mimo koryto znamenalo obrovské škody. Z tohoto pohledu je přístup pracovníka PMO zcela pochopitelný. Pokud má on interní pokyn, který mu přikazuje, že každý strom vyvrácený do koryta, musí odstranit do určité doby, aby se předešlo případnému zachycení stromu na mostních konstrukcích a vytvoření překážky v toku, a následně rozlití řeky do města, těžko na tom co změní svaz. Taková je realita. Na slepých ramenech kolem Svratky a Dyje jsou desítky popadaných stromů, tam ale asi nehrozí zatopení města.

NM.R. - Profil | Út 6.12.2022 17:31:51

hraji >> kolego buď v klidu, ty fotky šli jak na MRS do Brna, tak na příslušné orgány státní správy. Problém je v tom,že jim to umožňuje manipulační rád.....zcela nelogicky,ale umožňuje. Je to pro ně prostě pohodlnější a cesta ke změně v nedohlednu.

Neskymak Mrakomor - Profil | Út 6.12.2022 16:13:46

hraji >> ještě bych se rád zeptal...ohledně těch padlých stromů v korytu atd...s tím že Ti vysvětlili že to je jejich povinnost a udělat to musí atd...

Jak je možné že v některých korytech řek jsou stromy uplně vpohodě....a některé řeky připomínají betonový kanál a strom tam být nesmí. Nerozumím tomu ani trochu. A pokud je argumentem lodní doprava tak na bečvě není....a pokud je argumentem povoden a ochrana majetku atd....tak jsou řeky kde stromy jsou (i v řece kde je kolem zástavba) a pak jsou vybetonované kanály (původně řeky) které tečou uplně mimo civilizaci ale ten beton je tam prostě potřeba...nechápu.

Nhraji - Profil | Út 6.12.2022 12:59:05

eskymak Mrakomor >> v MRS je to tak, že držitelem dekretu je MRS z. s., a ten svěřuje péči o revíry jednotlivým pobočným spolkům. Tedy, péče o revíry jde plně na vrub pobočného spolku.
A co se týče těch 5 lidí na svazu, já píšu o MRS, z. s., v tom je to nedoruzumnění. My máme jako zaměstnance svazu tajemníka, ekonomku a tři techniky, to je vše, Svazová Rada MRS má 9 členů, ale ti jsou volený orgán, nejsou zaměstnanci a neberou žádný plat. Ano, naše organizační struktura je o hodně štíhlejší, než v ČRS.

Neskymak Mrakomor - Profil | Út 6.12.2022 11:57:36

hraji >> jo díky za odpověď - vážím si té aktivity, věřím a v podstatě s Tebou i souhlasím. Dle mě by si měl hlídat revír ten kdo drží dekret a hospodaří...a to se dle mě moc právě neděje. Ano někde jsou to pobočné spolky, někde je to uzemko...atd..

Jinak těch "5 lidí na svazu"....počkej tos teď myslel které? ...Sekretariát rady, Republikoovu radu, sekretariát uzemních svazů, územní svazy nebo dozorčí rady, nebo odbor živ.prostředí črs, nebo vlastně republikovou dozorčí radu? Nedělejme z toho molochu svazu chudáčka..

Nzdevac - Profil | Út 6.12.2022 11:57:16

hraji >> Tak nějak by to mělo vypadat. Palec nahoru.

Nhraji - Profil | Út 6.12.2022 10:37:21

eskymak Mrakomor >> hele vycházím z vlastní zkušenosti, měli jsme problém, jeden provozovatel MVE na jezu nenechával téct vodu přes jezovou hranu, jak mu ukládá manipulační řád. Zkonzultoval jsme to s lidmi z PMO a z ČIŽP. Potom jsme s kleogy z RS trpělivě dokumentovali fotograficky i pomocí videí stav. A po půl roce zaslali společně s PMO stížnost na vodoprávní orgán. Podpořenou mnoha fotografiemi reálného stav na jezu. A hele, ono to zafungovalo.
Alibistické je to tvoje psaní o základním posláním svazu. Protože to základní poslání svazu musí naplňovat právě ty pobočné spolky, proto jsou, proto je jim svěřena péče o revíry. Asi lze těžko předpokládat, že těch 5 lidí na svazu se dokáže postarat o tisíce hektarů revírů, chodných vod a podobně. To je práce výborů a hospodářů na revírech.

Neskymak Mrakomor - Profil | Út 6.12.2022 10:24:53

hraji >> Já Ti nevím ale tohle cos napsal považuji za čirý alibismus.

Tuto povinnost člena svazu jsem ve stanovách nikde nenašel....naopak jsem našel že je to základním posláním svazu jako takového.

Otázka zní jinak - co s tím udělal konkrétní subjekt MRS hospodařící na tomto revíru a držící na tento revír dekret?

Nhraji - Profil | Út 6.12.2022 10:15:41

Tibiik >> kolega tam píše o jezu, dá se s velkou mírou pravděpodobnosti říct, že za tento stav může provozovatel jezu, a pokud porušuje manipulační řád, tak i ten, kdo je pověřen péčí o tento tok. Protože pokud zjistím protiprávní jednání, měl bych zasáhnout, ať už upozorněním PMO, provozovatele jezu, orgánů státní správy, orgánů ochrany životního prostředí atd. atd. Co s tímto udělali rybáři? Nafotili a dali na MRK?

NTibiik - Profil | Po 5.12.2022 21:14:09

M.R. >> Hmm,za tento dokonalý stav průtoku určitě nenese zodpovědnost ani PMO ani EMV a určitě ani MŽP...

NTibiik - Profil | Po 5.12.2022 21:06:39

Bezďa >> Zdar,dúvod ti tady asi nikdo nevysvětlí,ale v každém případě očekávej brzo to nejhorší, co může přijít. ..U nás nám to totiž taky ještě nikdo za pětadvacel let "revitalizace" nedokázal vysvětlit..

NM.R. - Profil | Po 5.12.2022 19:59:27

Takhle vypadá aktuálně řeka Olšava asi 500 metrů nad soutokem s Moravou. Důvod???.....dovoluje to manipulační rád příslušného jezu!....no a taky je to pro PMO snadnější......

Nhraji - Profil | Po 5.12.2022 15:32:45

eskymak Mrakomor >> já nejsem ta správná osoba, která by mohla psát o tom, co všechno a jak svaz dělá. Protože nejsem ve vedení svazu. Já mohu napsat o tom, že když máme něco řešit u nás na řece, zavolám pracovníkům Povodí a oni mi poradí, nebo tu věc udělají, pokud spadá do jejich povinností. Když někde něco opravují, napíšou to. Dali nám k dispozici projekty na vytvoření rybích přechodů na splavech na Svitavě, spolupracují s námi v boji proti provozovatelům MVE.
Ano, chtěl bych aby nechávali staré vyvrácené stromy v toku řeky, oni mi vysvětlují, že to udělat prostě nesmí, protože je řídí někdo jiný, než pobočný spolek MRS, i když s těmi důvody ten člověk souhlasí, nemůže porušovat interní předposy firmy, jejímž je zaměstnancem.

Neskymak Mrakomor - Profil | Po 5.12.2022 14:11:38

hraji >> jj máš pravdu (bohužel). Dotáhli jsme to tak daleko, že debata nad životním prostředím je v naší zemi ztráta času.

Je jedno jestli se budeme bavit o betonovém lobby, otrávené bečvě nebo udušené dyji..

Tak si u nás vážíme přírodního bohatství a hlavního evropského rozvodí. Vím, že debata na MRKu to nevyřeší...ale jak dál? Jak se v těchto záležitostech angažuje MRS potažmo ČRS? (když se realizují projekty které jdou proti jeho zájmu) Zajímá mě jak svaz na ministerstvu a ostatních státních institucí lobuje za svůj zájem! (jestli teda vůbec..)

Můžeš mi sdělit aspoň jeden, jedinný případ, kdy např. MRS rozporoval nějakou stavbu PMO a hodil vidle do stavebního řízení?

Nhraji - Profil | Po 5.12.2022 10:00:21

zdevac >> asi můj příspvěk nevyzněl tak, jak jsem chtěl. Já nikoho nekritizuji, tím méně PMO. Jen jsem chtěl poukázat na to, že PMO má nějaké zadání od státu, potažmo od obcí, a to zadání je bohužel často v rozporu s tím, co by si představovali třeba právě rybáři. Ale platí stát a platí obce.
Osobně si myslím, že jakákoliv debata zde je jen zimní výplň času.