Na řece Bílině proběhne další stopovací pokus

Kategorie: Všeobecné

Státní podnik Povodí Ohře oznamuje, že ve dnech 6. - 10. října 2022 bude na řece Bílině probíhat stopovací zkouška (v úseku od jezu Jiřetín po ústí do Labe). Pokus bude realizován v rámci projektu Poplachového modelu Labe (ALAMO) ve spolupráci s německým Spolkovým ústavem hydrologickým (Bundesanstalt für Gewässerkunde – BfG). Cílem projektu je zahrnout řeku Bílinu do poplachového modelu, který umožňuje prognózu šíření vln škodlivých látek a pomáhá zvládat závažné havárie na vodní tocích v povodí řeky Labe. Stopovací látka je barevná a zcela nezávadná. Vzniklé zabarvení vody ve vodním toku může budit mylný dojem ekologické havárie. Dle okolností může zabarvení vody být zelené až žlutooranžové. Stopovací zkouška je řádně povolena Krajským úřadem Ústeckého kraje.

Říjnová stopovací zkouška je již druhá v pořadí. První proběhla za průměrných průtoků v květnu 2022. Nyní bude probíhat zkouška za nízkých průtoků.

Zdroj: https://www.poh.cz/na-rece-biline-probehne-dalsi-stopovaci-pokus/d-10863

MAXXSKATER, 4.10.2022

Diskuse k bleskovce

Žádné zápisy.