Rybářský informační systém „RIS“ (2) – Oblast "Správa členské základny"

Kategorie: Všeobecné

Přinášíme nový článek ze série o připravovaném Rybářském informačním systému (RIS). V následujících dílech představíme jednotlivé oblasti RISu, na kterých pracují analytické skupiny ČRS ve spolupráci s dodavatelem systému.

https://www.rybsvaz.cz/beta/index.php/119-vseobecne/917-rybarsky-informacni-system-ris-2-oblast-1-sprava-clenske-zakladny

MAXXSKATER, 10.6.

Diskuse k bleskovce

NMrknato - Profil | St 22.6.2022 21:41:43

Honza7 >> Minimálně my dva víme, že i bez RISu by šlo svaz reorganizovat, ale RIS tu je proto, že se má dokázat, že bez Rady to nejde a že je na organizaci rybolovu Radou potřeba více peněz, ne méně, jak by napadlo snad každého.....

NHonza7 - Profil | St 22.6.2022 21:11:44

Thomic >> Pane kolego zrovna to co uvádíte, tak jenom kdyby se trochu chtělo, tak to mohlo už fungovat před dvaceti lety - poslat peníze z účtu na účet je opravdu dostatečně transparentní a není na to třeba RIS. V MRS jedou takhle opravdu už dlouhá léta.
Je to už dávno co jsme spolu probírali danou situaci a musím po létech konstatovat, že jste si z naší diskuse vůbec nic nezapamatoval a změna díky RIS-u nebude žádná. Tak pro jistotu opáčko - v těch MO, kde mají MS se nedozvíte jak hospodaří MO, ale MS. Nejmenší organizační složkou svazu je MO a MS je přežitek, který aspoň v případě MO Ostrava byl názornou ukázkou jak vyšachovat zdění MO členskou základnu. Výroční členská schůze MO za doby kdy jsem já byl členem MO Ostrava, nikdy nebyla avizována v MO vylepením termínu v prostorách MO a nebo uvedením na internetových stránkách. To jsem se ptal předsedy MS při placení členství, povolenky a brigády, při výroční členské schůzi MS a i voláním mu na mobil - v únoru, případně březnu. Nechci házet všechny organizace do jednoho pytle a pevně věřím, že ve většině MO tyhle věci fungují bez problémů.
To co patří do výdajové a příjmové stránky účetnictví - mzdy, daně, pořízení spotřebního materiálu, pořízení techniky, PHM, energie, nákup ryb, nákup nemovitostí, pronájem nemovitostí, prodej povolenek, prodej členských známek, prodej mimořádných členských známek, peníze za obdržené brigády, prodej ryb atd.
Zkrátka vše co vyžaduje evidovat účetnictví.
Klidně se může dostat daná MO v určitém časovém úseku do záporných čísel - pořízením nemovitosti ( ta zkrátka bude mít svoji stálou hodnotu )- jednoduše se ví, že dané peníze se neprojedly, ale účelně investovaly a v takových případech je to členské základně vysvětleno i s tím kdy daný dluh bude splacen.

NThomic - Profil | St 22.6.2022 10:07:04

computerfish >> Mirku, v tom s tebou úplně souhlasím. Pokud máš s každou MO smlouvu na to, že jsi správce osobních dat v poskytovaných databázích a můžeš do nich na základě smluvního vztahu vstupovat, je to samozřejmě v pořádku, samozřejmě za předpokladu, že tyhle smlouvy byly uzavřené po květnu 2018, kdy vstoupila v platnost evropská legislativa týkající se ochrany osobních údajů a je s ní v souladu. Což ti tiše závidím, protože jen povinná dokumentace k práci s osobními údaji v RIS je dokument o více než 90 normostranách. I pokud ta smlouva mimochodem existuje, jsou podle legislativy určitá pravidla - například pokud posíláš jakýkoli export obsahující osobní data, musí být v zaheslovaném zipu a heslo k tomu zipu musí být zasláno jinou formou, například SMS. Ale to ti nemusím vysvětlovat, vztahující se legislativu jako smluvní správce osobních údajů určitě nastudovanou máš.
Anonymizace dat tak jak popisuješ (převod osobních údajů na integer) mimochodem v pořádku není, protože ze zákona je MO kvůli účetnictví povinna vést desetiletý ověřitelný záznam smluvního vztahu, což prodej povolenky bezesporu je. Je to jako bych u své firmy vymazal údaje z faktur, při kontrole finančákem by mi to asi neprošlo.
Jinak jak jsem psal - UML je standard, bez kterého se komplikovanější procesy vůbec nedají popsat a zpracovat. Nebo dají, ale je to nejjednodušší forma. Obdobně se pracovalo i v přípravě podkladů pro analytiku - jenom třeba část kárného řízení za přestupky na úseku rybářství má desítky uzlů, procesů a výstupů, které musí systém umět pobrat a procesovat. Přikládám ilustrativní nákres procesu kárného řízení za určitou část přestupků - nejedná se o práci Asseca, takže si to výjimečně dovolím, je to jedna z pracovních verzí podkladů, které do analytiky vstupovaly. UML diagramy budou samozřejmě vypadat ještě poněkud propracovaněji, přiložený dokument je pouze pracovní vstup před analytikou, takže k dokonalosti má daleko.
Podobně zpracovaných procesů je v RISu samozřejmě mnoho a mnoho desítek.

Ncomputerfish - Profil | Út 21.6.2022 22:49:43

Thomic >> Tak pro vysvětlení.
1) EvMO a EvMOi je rozdíl, já to vím asi nejlépe neb je to můj software.
2) My se o data nestaráme, staráme se jen o jejich konzistenci při zápisu, práva přístupu, atd. Jaká osobní data jsou zapsána si sám nezjistíš, nemáš k nim přístup, nejsi prodejce povolenek. Ten ti je ovšem na tvou žádost poskytne. Nikdo jiný. Pokud máš obavu z uveřejnění údajů a jsi evidován v EvMO, můžeš požádat prodejce, aby tvá osobní data anonymizoval. Program to umí, zůstane po tobě jen anonymní doživotní nic neříkající celočíselný integer, kterým se budeš prokazovat. Lze si jej pro zjednodušení nechat i vytetovat pro RS. Ale asi to v tvém případě tak nebude, ty jako zaměsdnanec Rady, pravděpodobně dostáváš povolenku zdarma společně se zasloužilými vyznamenanými funkcionáři a sekretářka tě vede (pokud se něco nezměnilo) v sešitě A4. Předpokládám, že ani ty nemáš právo do sešitu nahlédnout, nejsi správce sešitu, potažno dat. Ale zřejmě i zde máš možnost si nechat údaje začernit.
3) Jako správci databáze s nejvyššími právy se můžeme podívat na zapsané údaje. A kdo jiný by mohl než my? Ale je tam podmínka, jen na žádost prodejce. Na další plky o poskytování údajů jiným subjektům a další podsouvané incidenty ani nebudu reagovat. Ale těším se na poskytnuté zadání v UML jazyku, obzvláště kolega, který je v něm hodně kovaný. Tak do toho, držím palce! Na mě to spíše působí dojmen, že se ti RIS a dalším řídícím vymnknul z opratí, že nyní už projekt neřídíš, ale nahradila tě jakási množina externích manažerů.
4) A úložistě dat v Americe, tomu se směju. Ztratil jsi veškerou soudnost a reálný odborný pohled. Jak to bude ošetřeno, kdo bude smět nahlížet data a jak dobrá bude konektivita do Ameriky například z MO Přišimasy?

NThomic - Profil | Út 21.6.2022 22:23:10

Honza7 >> povede k tomu, že zmizí možnost generovat černé fondy mimo účetnictví, alespoň se zabrání spekulacím - třeba z úhrady brigád v hotovosti.
Jinak pokud se nepletu, výsledek hospodaření a rozpočet by vám měl být předložen na členské schůzi, pokud je vám to odpíráno, je to samozřejmě blbě.
Jaké parametry u hospodaření byste navrhoval ke zpřístupnění členům v rámci RISu..?

NHonza7 - Profil | Út 21.6.2022 21:18:11

Martin M. >> Díky za trefnou otázku. Odpověď byla v duchu který jsem očekával. RIS k žádné transparentnosti z pohledu hospodaření dané organizace nepovede.

NMrknato - Profil | Út 21.6.2022 20:17:24

Thomic >> A kdo bude mít dozor nad RISem prosím? Zatím ani nevíte, jaké funkce, funkcionality, projekty, zájmy a učel bude řešit! Proč do toho včleňovat RS? Ta se svazem má minimum společného, je to osoba úřední!!! Proč řešit hospodaření, zarybňování a úlovky v jednotlivých uživatelů - ÚS. To závisí čistě na nich. Ze zákona podávají příslušným RO výsledky hospodaření. Proč s tím seznamovat další subjekty? Že by glasnosť? Z RISu se dozvíme jména dvou členi Stč.ÚS co lovili na samosek za nepřítomnosti u udic? Změnou stanov jste pěkně zaťali do principu subsidiarity, odejmutím pravomocí MO. Vždyť existuje možnost odvolání se k vyšší svazoinstanci DK, nebo ne? Naproti tomu subsidiarita ve VRP neplatí, nelze z vůle členi měnit stanovené podmínky VRP a ustanovení vyhlášky a zákona. To je rebélie! To nic dobrého, i když se to pojmenuje RIS, nepřinese. Pokud VRP se systémem nemá nic společného, proč zapojovat do RIS RS, proč Rada a uživatelé vydávají matoucí "Rybářský řád" , byť ve formě BP, ale nutí RS toto kontolovat a sankcionovat. To by se mělo změnit a když to RIS změnit nedokáže, nemá cenu ho ani zavádět...

NThomic - Profil | Út 21.6.2022 19:29:26

Mrknato >> no, a co způsobilo rozpad kampeliček a vytunelování bank..? Presne ten nedostatek bankovního dozoru, děr v legislativě a absence nástrojů jak zajistit dodržování pravidel, takže celý bankovní sektor byl jeden velký divoký východ, kde kdo měl “koule” a drzost, mohl beztrestně využívat neexistenci funkčního sektoru pro vlastní obohacení.
Jinak ano, osobně bych taky přivítal kdyby se BPVRP zásadně omezily tím, že v další legislativní úpravě bude presne definované čeho se mohou výslovně tykat a ceho ne. Jenže se systémem to nemá nic společného.

NMrknato - Profil | Út 21.6.2022 18:43:31

Thomic >> A jak skončily v devadesátkách kampeličky, kdo sanoval krachující banky, kdo rozkrádal podniky? Darebáci neloupili v domácnostech, ale přímo v bankách...... V devadesátkách jsem chtěl cca 200.000 na rozjezd podnikání. V bance se mi vysmáli, a pod milion prý neberou pero k podpisu vůbec do ruky. Všichni věděli, že úvěry nebudou splácet a zaplatí je jiní.... To byl taky nějaký "RIS". Nebo to také byla konspirace?

NThomic - Profil | Út 21.6.2022 18:31:22

Mrknato >> jako... chápu význam vašich slov, jenom se s nimi neztotožňuji. Podle téhle teorie by hlavním důvodem, proč nemít účet u banky, bylo to, že ředitel banky by se mohl dívat na nákupní zvyky svých sousedů a těm co mají hodně by záviděl, případně těm co si koupí letenku placenou přes účet po dobu jejich nepřítomnosti vybílí byt.
V praxi je to pitomost, ale na papíře to vypadá jako konspirační teorie docela přijatelně.
A argumenty proti tomu nefungují...

NMrknato - Profil | Út 21.6.2022 18:22:43

Thomic >> Víš kdy si začnu myslet, že se něco mění k lepšímu, třeba i tím RISem? Až si sám svaz udělá pořádek v tom co je samostatně a co společně hospodařící MO a až RIS, když ne Rada, udělá ordnung v BPVRP.
Jinak nelze na RIS nahlížet jinak, než na dokument, tedy ve svazovštině projekt : Poučení z krizového vývoje ve svazu a společnosti po XIII. sjezdu ČRS....... kopírující "Poučení z krizového vývoje ve straně a společnosti po XIII. sjezdu KSČ", tedy po roce 1970, kdy to začalo všude stát za kulové, počalo se intrikovat, donášet jako v 50tých letech. Mnoho starších členi si to jistě pamatuje. Opět pro pochopení všech, aby zmačknutím příslušného červeného čudlíku v "kukani" předsedy, nebo politického pracovníka jim vyskočilo, kdo na ně nasazuje, kdo neplní dodávky kapř, kolik MO a ÚS neplní jeho nařízení, či nařízení sněmu, kam přitéká nejvíce redistribuce, kde se nejvíc vysazuje a ohrožuje to nadstandardní násady RADY, kde je nejvíc pytláků a odbojného členstva a kterou MO, ÚS, či členi zrušit.......

NThomic - Profil | Út 21.6.2022 18:01:47

Martin M. >> na to neumím úplně jednoduše odpovědět. RIS je nástroj, umožňující sdílení nebo zveřejňování různých typů informací různým okruhům uživatelů. To, jak se k tomu která organizační složka postaví se ale nedá paušalizovat a myslím že to bude dost rozdílné - celkem logicky neexistuje páka jak někoho "donutit" zveřejňovat něco nad úroveň danou zákonem nebo vnitřními předpisy.
Pomůžu si opisem - hospodaření na revírech. RIS bude umět ztotožněnému uživateli (=členovi ČRS) ke každému revíru zobrazit řadu věcí - od zarybňovacích plánů přes vysazování, počty docházek, kontrol nebo úlovků, a to jak v časových řadách, tak v grafech, tak ve vzájemných korelacích. Jestli to ke konkrétnímu revíru jeho uživatel - organizační složka - povolí, v jaké míře detailu nebo s jakým zpožděním, případně jakému okruhu budou informace dostupné (např. pouze držitelům povolenek na daný revír) je už otázka rozhodnutí uživatele revíru, do kterého mu "seshora" nemůže nikdo mluvit. A předpokládám, že se množství zveřejňovaných informací bude dost výrazně vyvíjet i v čase. Typicky třeba úlovky na konkrétním revíru zveřejňuje pokud vím jen Rada a Západočeský ÚS, Praha zase zveřejňuje kompletní zarybnění ke všem revírům. Snaha celkem jednoznačně bude to otevřít v maximální míře.

NMartin M. - Profil | Út 21.6.2022 17:32:13

Thomic >> prosim, uvidi clen PS nejak vice do hospodareni sveho PS a sveho svazu v RIS?

NThomic - Profil | Út 21.6.2022 13:00:40

Mrknato >> Přééésně. Rada je jen nejvyšší výkonný orgán hlavního spolku (ČRS).
Hlavním cílem RISu je sebrat místním organizacím řeky a rybníky, přestěhovat je do okolí Prahy aby to mělo hlavní vedení co nejblíž a co nepůjde převést, tak v tom slovit ryby a rozdat je mezi členy neexistující Rady, protože doba bude zlá a co je v mrazáku se počítá. Podíl, kolik ryb půjde kterému členovi Rady, bude stanoven na základě hlasování přes mobilní aplikaci v RIS, oprávnění hlasovat budou mít ale pouze členové Rady.
Ale teď vážně. Prosklená kukaň RIS bude tak velká, jak stanoví zákonné požadavky na správu osobních údajů (co se týče evidence osob), občanský zákoník (z pohledu vztahu hlavní a pobočný spolek) a zákon o rybářství (z pohledu uživatele revíru). Někde to bude v menším rozsahu než nyní, někde ve větším rozsahu než nyní. Ale bude to narovnané a podle zákona, což je celkem důležitý posun, proti kterému lze dost obtížně protestovat.

NMrknato - Profil | Út 21.6.2022 6:22:39

computerfish >> Zajímavé čtení, ale zcela nepodstatné pro rybařinu. Jak Thomic nevědomky napsal, Rada vlastně neexistuje, ČRS je spolek..... Dění ve spolku se řídí stanovami, které již doznaly zajímavých změn a celá šaráda kolem stanov a RISu má jediný cíl... Ovládnutí (privatizaci, ale teď už vopravdu) rybařiny. Proletariát dostal do rúk mocný nástroj, Marxleninské učení, taky "projekt" dnešním viděním a Rada, ta co prý neexistuje, dostane do rúk RIS, taky projekt......

Bez spojení není velení, to ví každý kdo byl na vojně. Kdo sleduje poslední dění na pražském magistrátě, v Dopravním podniku v ROPu, úniky z trestních spisů, tak tam měli čilimníci také smlouvy, hesla, přístupy.... a takhle dopadne i RIS, jeń s tím rozdílem, že to nikdo nebude rozmazávat, protože svaz je spolek a čilimníci tady za to nemůžou. Odhlasovali si to členi a dobrovolně strkají hlavy do ohlávek, prý to chtějí....... 30, 50 mega je prd, když si uvědomíme, že svazem proteče cca 0,6 miliardy svazokorun ročně. Při přepočtu na platnou měnu t.j. korunu českou to dělá skoro 1 miliardu. K tomu ten, "co neexistuje" potřebuje RIS.

Zásadní trestání se přesunulo na ÚS, Po RISu se přesune na Radu a s tím pak i virtuální dekrety, peníze, ale papírové kopie, úředně ověřených dekretů budou furt na MO, většinu peněz bude uživatelům posílat ten co "neexistuje", nikoliv členi, správní chlopi na MO budou furt makat zadarno, pro správnou věc a RS bude přes RIS řídit také ten co "údajně neexistuje", ale bude mít oprávnění a hesla.

Jen jedno nevím, jak bude velká ta prosklená kukaň RISu a pult s množstvím tlačítek a kontrolek ... a kdo to bude obsluhovat. To bude velmi mocný muž. Toho by měli také volit členi ne? Nebo si ho zvolí sám RIS, aby čilimníci furt nemuseli otravovat členi.

NThomic - Profil | Po 20.6.2022 17:33:41

computerfish >> já fakt občas nevím, jestli si děláš jenom srandu nebo ne. Argumentoval jsi tím, že smlouvy na provoz EVMo nepotrebujes, protože je to desktop a tím pádem se nedostaneš do osobních dat. EVMOi je pořád jen verze EvMO, jsem rád, že uznáváš že tam je to trochu něco jiného.
Rozdíl mezi EvMOi a e-shopem je dost zásadní v tom, že do e-shopu mám kontrolu nad tím, jaká data do nej dávám, mám přehled o tom kdo je správce osobních dat i o rozsahu evidence. Jak tohle zjistím v EVMOi, když do nej nemam přístup?
Zeptám se te natvrdo, mas možnost podívat se do databaze jakékoli MO, kterou máš pod sebou? Případně, udelal jsi to někdy, a pokud ano, máš to smluvně podložené? A je to v souladu s tím pokynem svazových právníků? Oba odpověď známe, odpověz si hlavně sobě.
Incident je totiž třeba to, že do té databaze vstoupíš ty jako osoba nemající zákonné oprávnění do ni vstupovat, a nedej bože ji dokonce někam pošleš. Horší incident si lze těžko představit.
Všimnul sis, že legislativní požadavky týkající se správy osobních dat se od doby zavedení EVMO - jak desktopoveho tak cloudoveho- v posledních letech diametrálně změnily a že to co bylo legální před deseti lety teď už není ani omylem?!? Jak jsi tomu poskytované služby a na ně vázané smlouvy přizpůsobil?!?
Jinak samozřejmě datové úložiště muže být i někde v Americe, koneckonců proč ne, pravděpodobně by to bylo levnější než tady. Pokud by nabídli odpovídající parametry a cenu, je to úplně jedno.

Ncomputerfish - Profil | Po 20.6.2022 14:11:18

Thomic >> Aha!!!!!!! Pokud jsi nezaregistroval, replika byla na EvMO. Ano, EvMOi je internetová varianta, stejně jako LIPAN. Podmínky přístupu k osobním údajům byly stanoveny při registraci a jsou v souladu s doporučením, které svazoví právníci vydali. EvMOi procesně není nic jiného než obyčejný e-shop na povolenky, stejně jako vy budete provozovat RIS. V e-shopech taky jen odsouhlasíš uložení dat. Databáze obsahuje jen potřebné údaje pro výdej povolenky a na zádost jsou anonymizovány. No vidíš, ani nevím, zda jsi tam vedený. Pokud máš obavu z úniku dat, přihlas se jinam,kde mají papírovou kartotéku na klíček. My jsme za celou dobu provozý žádný incident neměli. No a ohledně procesů, když vidím převahu západočekých funkcionářů, je naprosto jasné v čí režii RIS bude a pro koho se dělá. Ano musíte si dělat analýzy, protože není jasné kde data budete provozovat, na jaké technoligii, jaký subjekt je bude spravovat, ale podle ceny, která je navrhována za roční provoz systému to může být i někde v Americe.