Z ulice Čs. partyzánů byl ohlášen hromadný úhyn ryb v řece Chrudimce

Kategorie: Všeobecné

Ohlášený hromadný úhyn ryb v řece v ulici Čs. partyzánů
V 16.36 hodin byli strážníci přivoláni do ulice Čs. partyzánů, kde v řece plavalo větší množství uhynulých ryb. Hlídka v tomto úseku řeky zpozorovala celkem šest kusů, proto o zjištěných skutečnostech informovala předsedu místního rybářského svazu, jenž se vzápětí dostavil na místo. Dotyčný funkcionář poté přislíbil, že společně s ostatními rybáři prověří ostatní úseky řeky, zda se i tam nachází uhynulé ryby. O události byl poté vyrozuměn příslušný pracovník Odboru životního prostředí Městského úřadu v Chrudimi, jenž uvedl, že se zkontaktuje s předsedou místního rybářského svazu, aby společně zvolili další postup.

Zdroj: https://novinychrudim.cz/2021/06/16/z-ulice-cs-partyzanu-byl-ohlasen-hromadny-uhyn-ryb-v-rece-chrudimce/

MAXXSKATER, 17.6.2021

Diskuse k bleskovce

Žádné zápisy.