Letošní zahájení rybářské sezóny na Ohři pod Nechranicemi

Kategorie: Všeobecné

Letos nám podmínky na VD Nechranice umožňují vyjít vstříc rybářům a snížit průtok na Ohři pod VD Nechranice na zahájení rybářské sezóny na pstruhové vodě. Průtok snížíme dne 16.04.2021 v 05:00 hod. na hodnotu 24 m3/s a poté průtok zvýšíme dne 17.04.2021 ve 22:00 hod. Následně budeme průtok postupně navyšovat na cca 33 - 36 m3/s podle aktuální situace. Rozsah této manipulace jsme kladně projednali s Českým rybářským svazem.

Zdroj: https://www.poh.cz/zahajeni-rybarske-sezony-na-ohri-pod-nechranicemi/d-7213/p1=1121

MAXXSKATER, 15.4.2021

Diskuse k bleskovce

Žádné zápisy.