Ze zasedání Rady ČRS (březen 2021)

Kategorie: Všeobecné

Republiková rada ČRS se sešla na řádném zasedání 4. března 2021; jednání se uskutečnilo formou videokonference. Ze zdravotních důvodů byl z jednání omluven předseda ČRS Dr. Mach, který byl zastoupen místopředsedou ČRS Ing. Andersem.

V úvodu zasedání jednatel ČRS Ing. Heimlich seznámil členy Republikové rady s pokračujícím statistickým zpracováním sumářů povolenek. Územní svazy, které pro digitalizaci sumářů využívají jiné rozhraní než E-Sumář ČRS, zašlou statistická data do 10. března sekretariátu Republikové rady. Následně dojde ke sjednocení dat ze všech systémů a bude poskytnuta výsledná sumarizace, která je hlavním podkladem pro zpracování povinných reportingů státní správě. Pro příští období bude snahou systém zpracování statistických dat sjednotit v rámci celého ČRS.

Zdroj: https://www.rybsvaz.cz/beta/index.php/aktuality/rada-crs/745-ze-zasedani-rady-crs-brezen-2021

MAXXSKATER, 10.3.2021

Diskuse k bleskovce

Žádné zápisy.