Stanovisko MZe ke zkouškám pro získání prvního rybářského lístku, které jsou organizovány pověřenými subjekty

Kategorie: Všeobecné

Podmínky pro získání prvního rybářského lístku v době pandemie.

Ministerstvo zemědělství s ohledem k četným dotazům v souvislosti s onemocněním Covid - 19 sděluje:

Jelikož vyhláška č. 197/2004 Sb., k provedení zákona č. 99/2004 Sb., o rybářství, blíže nespecifikuje formu zkoušky pro získání prvního rybářského lístku, tak Ministerstvo zemědělství uvádí, že zkouška může být prováděna také například formou online konference. Osvědčení o vykonané zkoušce může být úspěšnému uchazeči následně předáno např. prostřednictvím poštovních služeb.

Zdroj: http://eagri.cz/public/web/mze/tiskovy-servis/aktuality/koronavirus/stanovisko-mze-ke-zkouskam-pro-ziskani.html

MAXXSKATER, 9.2.2021

Diskuse k bleskovce

Žádné zápisy.