Dodatek pro rok 2021 k soupisu revírů ČRS má 88 stran

Kategorie: Všeobecné

Dodatek k tzv. soupisu revírů ČRS pro rok 2021 byl schválen dne 23. července 2020. Nezaručuji tedy, že se jedná o přesný výtisk dodatku, který dostanou rybáři do ruky spolu s povolenkou na příští rok. https://www.crsplzen.cz/soubor/dodatek-k-soupisu-crs-celosvaz-2021/

1) Podstatnou změnou jsou nové bližší podmínky k lovu na umělou mušku a muškařením na mimopstruhových revírech.

2) Značná část textu se věnuje vhodnějšímu oddělení lovu ryb v revíru a lovu ryb při rybníkářství. (související dokumenty zde: https://uloz.to/tamhle/LXCLf0ZWEV3t)

3) Jedná se o celosvazové dodatky. Dodatky k územním povolenkám mohou být mírně odlišné, např. Mgr. Zdvořáček přislíbil vyřešit pozitivní diskriminaci držitelů územních jihočeských povolenek na revírech Rady ČRS (absenci některých bližších podmínek pro revíry Rady ČRS, např. míry amura a jiných).

boticar, 18.11.2020

Diskuse k bleskovce

NBacha San - Profil | So 9.1.2021 17:11:02

alžběta >> Očko se dá možná okecat, nebo nějak vysvětlit. Vím, že se na to bude každý dívat trochu jinak, ale je to taky dle mého šikana. Z hlediska poctivé muškařiny je pro mě mnohem horší vypuštění z řádu věty, že mušky s korálkem či plíškem jsou považovány za třpytky. To je dle mého těžká a neomluvitelná prasečina.

Nalžběta - Profil | So 9.1.2021 13:29:18

Bacha San >> Nedělám, viz i diskuse v muškaření. Když to tak vezmeš, tak očko je skoro desetina té délky, to je dost :-).

NBacha San - Profil | So 9.1.2021 12:55:08

alžběta >> Myslel jsem, že si děláš prču:-)

Nalžběta - Profil | So 9.1.2021 12:51:03

sven >> díky ti za tvůj pohled.

NBacha San - Profil | So 9.1.2021 12:50:52

alžběta >> Pak by mě ovšem zajímalo, do kolika % vlhkosti se počítá suchá muška :-DDD

Nsven - Profil | So 9.1.2021 12:43:38

alžběta >> ze svazu tu jsme nejspíš všichni :-)
Podle mého názoru:
Nástraha je potrava nebo její imitace, umístěná na háčku.
Tedy v případě streamera, od začátku hlavičky až po konec opeření/ochlupení.
Očko háčku je součástí háčku, nikoli nástrahy.

Nalžběta - Profil | So 9.1.2021 1:23:04

Jak prosím cítíte, že je myšlena délka nástrahy 3 cm u streamera? Je to i s očkem háčku a nebo ne?
Nevíte někdo výklad někoho ze svazu?

NBacha San - Profil | Pá 8.1.2021 22:32:26

„Měli jsme ty nejlepší úmysly, ale dopadlo to jako vždy.“
Andrej Andrejevič Gromyko
:-D

Nrybomil - Profil | Pá 8.1.2021 17:35:23

sven >> noo hezkýýýý.

NPumprdelník - Profil | Pá 8.1.2021 9:55:45

sven >> javohl, servus

Nboticar - Profil | St 6.1.2021 21:19:39

Thomic >> Jedná se vždy o klasický výběr jedné z několika špatných variant :D Ještě že to za mě dělá a schytává někdo jiný.

Nsven - Profil | St 6.1.2021 19:24:32

Motto:
"Průměrnému rybáři je totiž úplně jedno, jaký je původ pravidel kterými je povinen se řídit a fakt je, že přečíst si na straně 15 ze mira kapra je 40cm, na straně 35 že je to 45 cm a na straně 96 že je to 50 cm a max 70cm muže být pro řadu lidí celkem právem matoucí"....

Jen tak pro pořádek, bych zdejší terminologií tzv. "průměrným" rybářům rád osvětlil,
co se vlastně skrývá pod dvěma tajemnými pojmy, uvedenými v Oddílu III. povolenky k lovu.
A) Kdo nebo co, je Správní orgán.
B) Úplný výčet výjimek, patřících výhradně do jeho kompetence.
C) Zda je, či není v pravomoci Správního orgánu, zvyšovat zákonné lovné míry.
D) Zda je, či není v pravomoci uživatele revíru, zvyšovat zákonné lovné míry.

99/2004 Sb.
HLAVA V
ORGÁNY STÁTNÍ SPRÁVY RYBÁŘSTVÍ
§ 19
(1) Orgány vykonávající státní správu rybářství podle tohoto zákona jsou
a) obecní úřad obce s rozšířenou působností,
b) městská část hlavního města Prahy určená statutem hlavního města Prahy,
c) kraje v přenesené působnosti,
d) ministerstvo,
e) Ministerstvo životního prostředí,
f) správy národních parků,
g) Ministerstvo obrany,

§ 21
Kraj v přenesené působnosti
... povoluje výjimky podle § 11 odst. 2 a podle § 13 odst. 5 za podmínek v těchto ustanoveních stanovených,

§ 22
Ministerstvo v rybářských revírech na území republiky
....uděluje výjimky z doby hájení ryb, nejmenší lovné délky, denní doby lovu a rybolovných metod na revírech, kde je prvoinstančním orgánem..

§ 23
Ministerstvo životního prostředí
...povoluje výjimky podle § 11 odst. 2 a podle § 13 odst. 5 za podmínek v těchto ustanoveních stanovených,

§ 24
Ministerstvo obrany
... povoluje výjimky podle § 11 odst. 2 a podle § 13 odst. 5 za podmínek v těchto ustanoveních stanovených,

Výjimky udělované orgány Státní správy rybářství,
dle § 21, §22, §23, §24

§11 odst. 2
2) Příslušný rybářský orgán může svým rozhodnutím v případě zjištění přemnožení nebo zeslabení populace daného druhu ryb povolit výjimku z obecně stanovených lovných měr pro jednotlivé druhy ryb, z obecně stanovených dob jejich hájení a z obecných stanovených způsobů lovu.

§ 13 odst.5
Příslušný rybářský orgán je oprávněn povolovat výjimky z odstavce 2 písm. b) a c) a z odstavce 3 písm. a) a b), k chovu ryb, jejich záchraně při mimořádných situacích, k vědeckým účelům nebo v jednotlivých zvlášť odůvodněných případech.

(2)
b) používat bodců jakéhokoliv druhu, lapaček, udic bez prutů, dále vidlic a rozsošek, jakož i střílet ryby, tlouci ryby, chytat je na šňůry, do rukou a do ok,
c) užívat k lovu ryb elektrického proudu, lovit ryby pod ledem.

(3)
a) vybraných druhů ryb po dobu jejich hájení z důvodu ochrany jejich rozmnožování,
b) vybraných druhů ryb, které nedosáhly nejmenší lovné míry, z důvodu ochrany těchto druhů ryb,