Reakce MŽP k dotazům na informační embargo v případě havárie na řece Bečvě

Kategorie: Všeobecné

yšetřovatel vyzval Ministerstvo životního prostředí i Českou inspekci životního prostředí, aby nezveřejňovaly nové informace k trestnímu řízení či informace, které by mohly mít vztah k trestnímu řízení nebo vedly k zahájení trestního řízení.

To se samozřejmě týká právě kroků Inspekce, popř. jiných orgánů, které operovaly na místě havárie a v rámci šetření došly k určitým zjištěním, jež následně vedly k zahájení trestního řízení ve věci havárie na Bečvě - a to jsme si opakovaně s Policií ČR i potvrdili.

Ministr, MŽP i ČIŽP jsou ve svých vyjádřeních směrem k médiím konstantní a poskytují průběžně informace, které poskytnout mohou, a řídí se přitom příslušnými paragrafy trestního řádu.

Zdroj: https://www.mzp.cz/cz/news_20201611-reakce-MZP-k-informacnimu-embargu-havarii-na-rece-Becve

MAXXSKATER, 18.11.2020

Diskuse k bleskovce

Žádné zápisy.