Srážkovou vodu udrží v krajině unikátní vsakovací vrstva

Kategorie: Všeobecné

Snížení nebezpečí vzniku povodní, udržení vody v krajině a doplňování zásob podzemních vod. Speciální vsakovací vrstvy mají potenciál změnit hospodaření se srážkovými vodami. Složené budou hned z několika materiálů s rozdílnými vlastnostmi, které doplní i aktivní čistící prvek. Právě ten zajistí eliminaci znečišťujících a pro životní prostředí nebezpečných látek. Vsakovací vrstva "NEWSAK", na které pracují čeští výzkumníci, získá svou finální podobu již příští rok. Technologická agentura České republiky (TA ČR) podpořila projekt částkou 6,3 milionů korun z Programu EPSILON.

Zdroj: https://www.tacr.cz/wp-content/uploads/2020/10/201016_srazkovaVoda.pdf

MAXXSKATER, 25.10.2020

Diskuse k bleskovce

Ntomvec - Profil | Ne 25.10.2020 20:27:21

Takže abysme udrželi srážkovou vodu v krajině, odtěžíme další kopce, postavíme drtírny a třídírny kameniva, kamióny budou rozvážet tisíce tun kameniva na stavby... To je panečku ekologie.