Srážkovou vodu udrží v krajině unikátní vsakovací vrstva

Ntomvec - Profil | Ne 25.10.2020 20:27:21

Takže abysme udrželi srážkovou vodu v krajině, odtěžíme další kopce, postavíme drtírny a třídírny kameniva, kamióny budou rozvážet tisíce tun kameniva na stavby... To je panečku ekologie.