Společné jednání myslivců, rybářů a lesníků jako odborných hospodářů v krajině, jednali o návrhu memoranda a vzájemné spolupráci s Krajským úřadem Královéhradeckého kraje

Kategorie: Všeobecné

Zástupci pěti okresních mysliveckých spolků – OMS Náchod, OMS Jičín, OMS Rychnov n Kněžnou, OMS Trutnov, OMS Hradec Králové a zástupci ČESKÉHO RYBÁŘSKÉHO SVAZU – Východočeského územního svazu spolu s Lesnicko dřevařským vzdělávacím institutem zahájili společné jednání o vzájemné spolupráci s Krajským úřadem Královéhradeckého kraje vedeným hejtmanem Jiřím Štěpánem. Cílem setkání bylo vytvoření platformy spolupráce mezi jednotlivými odbornými hospodáři a Krajským úřadem Královéhradeckého kraje.

Zdroj: http://www.crshradec.cz/2020/10/02/spolecne-jednani-myslivcu-rybaru-a-lesniku-jako-odbornych-hospodaru-v-krajine-jednali-o-navrhu-memoranda-a-vzajemne-spolupraci-s-krajskym-uradem-kralovehradeckeho-kraje/

MAXXSKATER, 7.10.2020

Diskuse k bleskovce

Žádné zápisy.