Za únik ropné látky do Labe padla další pokuta, tentokrát 120 tisíc korun

Kategorie: Všeobecné

Inspektoři z České inspekce životního prostředí (ČIŽP) z oddělení ochrany vod v Ústí nad Labem uložili pokutu 120 tisíc korun společnosti Mondi Štětí a.s., která v katastrálním území Štětí provozuje papírnu. Firma porušila vodní zákon, když v červenci 2019 neučinila při zacházení se závadnými látkami taková opatření, aby nevnikly do povrchových nebo podzemních vod. Konkrétně vypustila cca 50 litrů odpadní vody s obsahem ropné látky (minerálního oleje).

Zdroj: http://cizp.cz/Za-unik-ropne-latky-do-Labe-padla-dalsi-pokuta-tentokrat-120-tisic-korun.html

MAXXSKATER, 2.9.2020

Diskuse k bleskovce

Žádné zápisy.