Ministerstvo zemědělství nesouhlasí s kritikou postupu při ochraně lužních lesů v Soutoku, je připraveno vést racionální debatu

Kategorie: Všeobecné

Cílem Ministerstva zemědělství (MZe) je ochrana environmentálně cenných území, a to včetně lokality tzv. Moravské Amazonie, tedy lužních lesů v lokalitě Soutok na dolním toku Moravy a Dyje. MZe je připraveno zachovat a nadále rozvíjet lužní lesy v této lokalitě trvale udržitelným lesnickým hospodařením, jako tomu je již více než 300 let.

Zdroj včetně přílohy: http://eagri.cz/public/web/mze/tiskovy-servis/tiskove-zpravy/x2020_ministerstvo-zemedelstvi-nesouhlasi-s.html

MAXXSKATER, 25.8.2020

Diskuse k bleskovce

Žádné zápisy.