Sucho přichází nepravidelně, jedno z nejhorších bylo v roce 1947

Kategorie: Všeobecné

Podle portálu InterSucho, který sucho v Česku monitoruje, dochází "v nejobecnějším slova smyslu k suchu při nedostatku srážek v delším časovém období, v Česku v řádu týdnů až měsíců." Sucho se dle dominujících projevů obvykle dělí do čtyř typů - meteorologické (záporná odchylka srážek od normálu během určitého časového období), zemědělské (nedostatek vláhy pro plodiny), hydrologické (významné snížení hladin vodních toků) a socioekonomické (dopady sucha na kvalitu života).

Zdroj: https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/sucho-prichazi-nepravidelne-jedno-z-nejhorsich-bylo-v-roce-1947

MAXXSKATER, 4.5.2020

Diskuse k bleskovce

Žádné zápisy.