Stanovisko MZe k provádění lovu ryb udicí na rybnících a jiných vodních plochách, které nejsou rybářským revírem

Kategorie: Všeobecné

Požádal jsem o stanovisko k lovu ryb v rybníku nebo rybochovném zařízení a průběh kontroly rybářské stráže. Vydané stanovisko již mělo praktický dopad na pravidla lovu ryb v rybnících a rybochovných zařízeních, na kterých je rybníkářem Středočeský územní svaz, a dále na průběh kontroly rybářů ze strany rybářské stráže. Nejdůležitějším výsledkem je, že rybářská stráž pravděpodobně nesmí lovícímu na těchto "nerevírech" zadržovat povolenku. Vzhledem k tomu, že řada organizačních složek ČRS provozuje rybníkářství na vodních plochách, na kterých opravňuje držitele povolenky k lovu ryb na udici, vyústí stanovisko v budoucnu k určitým změnám pro lov ryb a kontroly rybářů i jinde (dnes často nelze rozlišit revír a nerevír podle popisu v oddílu III povolenky k lovu), a zejména rybářská stráž by v tomto případě měla mít přehled.
Nejdůležitějším z celého stanoviska je totiž skutečnost, že rybářská stráž na těchto vodních plochách pravděpodobně nesmí lovícímu zadržet povolenku (bod 4).
Vzhledem k tomu, že informace mohou být užitečné rybářům i úředním osobám vykonávajícím rybářskou stráž jsem se rozhodl je zveřejnit na adrese: https://uloz.to/tamhle/LXCLf0ZWEV3t
Stanovisko MZe neobsahuje adresu mojí osoby. Moje žádost zase neobsahuje související stížnost na výkon rybářské stráže.

Rozdíly mezi revírem a rybníkem nebo zvláštním rybochovným zařízením podrobně popsal například Zbyněk Lubovský zde: https://www.law.muni.cz/sborniky/dny_prava_2011/files/prispevky/03%20ZVIRE/Lubovsky_Zbynek_(6960).pdf

boticar, 4.5.2020

Diskuse k bleskovce

Nvalcha186 - Profil | Po 4.5.2020 22:58:48

sven >> Upřesním. Pytlačilo se hlavně z ostrova, tam jsme chodili na kontroly a těch bylo. I skákali do vody. Pak to šlo poz. fondu, nájem HK, oprava 7 mil., v náhradách za 2 mil. do Heřmanic, pak prodej ing., pak dale ing. P. a ten to má i teď, s vilou. Chtěl by odbahnit a sport. rybolov. Mohl jsem to vzít do nájmu, ale měl jsem toho moc. Dal jsem tam přes 700 Š, nikdo je ale nechtěl, pak HK a lovil jsem mu to. Sádkoval na Malé V. a pak to on za 110 tis. střelil s.r.o. D. Plevelka šla fakt do lesa, taky nebyl zájem. Asi 4 traktorové káry. Nemohl jsem to v MV nechat. Jinak bahna dost, munice nic moc. Jak se opravovala hráz, tak to kluci sjížděli, nějaký ruč, granát jen okolo silnice.
S.r.o nedala projekt, jinak to bylo jejich v nájmu. Co ale potom.Já to měl také v nájmu, ale musel jsem prokazovat průsaky do domu, na pozemek, zn. posudky atd. Pak byla dražba.

Nvalcha186 - Profil | Po 4.5.2020 22:37:40

boticar >> RS v případě revírů.Ten rybníkář mít nemusí. pokud má, musí mít RS.

Nboticar - Profil | Po 4.5.2020 22:10:55

Jarda Š. >> ustanovena na rybníky asi je. To je pravda, že takto to je možné. Co tam smí a nesmí činit proti osobě lovící na udici jako úřední osoba? Navíc ve prospěch rybníkáře? Po pravdě nevím přesně. Zadržet povolenku platnou na "revíry" jako úřední osoba ale asi těžko.

NMrKos - Profil | Po 4.5.2020 21:32:27

hraji >> ověř si prosím napřed fakta, začínáš se do toho zamotávat. Opravdu si to nastuduj, ověř a potom můžeš poučovat o neděli.

Realita je taková, že PS umožňuje již 1O let lovit na revíru, který není (2019 ještě nebyl) příslušným orgánem vyhlášen revírem, a tedy tam nemůže logicky platit povolenka. Nemůže tam logicky platit ani pravomoc RS a přesto to 10 let funguje. Nějakým záhadným způsobem to PS zarybňuje a asi nějak vykazuje i v sumarizaci. To jsou věci, že? A to je jen střípek z našeho okolí, dál jsem nešel a ani nechci.

Opakuji zde, že s tím nemám žádný problém a dělejte si u vás v MRS co chcete, jen se netvařte jako papež.

Nhraji - Profil | Po 4.5.2020 21:24:40

MrKos >> to je argumentace na úrovni: neplatí trestní zákoník, protože znám někoho, kdo krade, přesto že to je trestné.
Určující je dekret na revír, soupis revírů, buď tištěný nebo ten na stránce MRS z. s. Co napsal na svoje stránky pobočný spolek, navíc v roce 2010, je věc pobočného spolku, proto je třeba kontaktovat je.
Kdyby na tu stránku napsali, před deseti lety, že se ruší neděle, taky by to byla dnes pravda?
Pokud máš problém s tím, že PS Velká Bíteš má na stránce informaci, která není v souladu se soupisem revírů, upozorni je, stěžuj si, nebo to nech být.

NJarda Š. - Profil | Po 4.5.2020 21:17:59

boticar >> RS, pokud je ustanovena i pro rybniční hospodářství, jakože v ÚSMP je, tak má právo kontrolovat, pokud je na rybníku povolen lov ryb udicí, zda je lovící pověřenou osobou, tedy zda má povolenku platnou v ÚSMP, ale není dle výkladu MZe, které se v něm drží doslovného výkladu zákona, oprávněna mu jí zadržet, protože dle zákona může povolenku zadržet jen tomu, kdo provádí lov v rozporu se zákonem, vyhláškou nebo BPVRP v rybářském revíru.

NMrKos - Profil | Po 4.5.2020 21:17:21

hraji >> nepotřebuji se tam na nic ptát, však to má PS na stránkách, ale nikoliv v soupise revírů (teprve 10 let, takže dočasně).

https://rybarivb.webnode.cz/reviry-mo/reviry-mimops​truhove/

Jen jsem upozornil na to, že zde nepíšeš pravdu a měl bys revíry i nerevíry u vás MRS napřed dostudovat. To je celé.

Nhraji - Profil | Po 4.5.2020 21:09:28

MrKos >> znova opakuji, zeptej se ve Velké Bíteši, oni ti to vysvětlí.

NMrKos - Profil | Po 4.5.2020 21:00:37

hraji >> napsal jsi : Protože svazová povolenka tě opravňuje k rybolovu jen na revírech uvedených v soupisu a zařazených do svazového rybolovu. "

A jak je to u vás v MRS na rybníku Ježový, platí zde povolenka, neplatí zde povolenka, platí zde pravomoc RS?

Nhraji - Profil | Po 4.5.2020 20:51:20

MrKos >> revír Bílý potok 2 A 461188 oficiálně zahrnuje pouze dvě nádrže a to Skříňka a Koupelna. Pokud PS dovoluje lovit na nerevíru, je to jejich problém. Směřuj svůj dotaz na PS Velká Bíteš. Jak sis jistě všiml, psal jsem toto: "u nás (v MRS) vydává pobočný spolek na revíry, které jsou vyjmuty ze společného svazového rybolovu, vždy samostatnou povolenku." Tedy psal jsem o revírech MRS, byť nejsou zařazeny do krajského rybolovu, pořád to jsou revíry. Takže v čem nemám pravdu? Pokud je nějaká nádrž nerevír, není to věc MRS, ale majitele té vodní plochy.

Nsven - Profil | Po 4.5.2020 20:37:18

boticar >> Asi tak :-))

Nboticar - Profil | Po 4.5.2020 20:36:11

sven >> jakože Sonderkommando RS? :D

Nsven - Profil | Po 4.5.2020 20:29:16

boticar >> jj. ony se vůbec dějí podivné věci..
Nedávno jsem zjistil, že se z RS vyčlenila, (dle svého přesvědčení) elitní skupinka "superstrážníků", zaštítila se Svazem, sama se delegovala do vedení a řízení všech členů RS v ÚS a pravděpodobně hodlá i suplovat práci Rybářského orgánu, tj. Obce s rozšířenou pravomocí.. .-)

Nsven - Profil | Po 4.5.2020 20:15:31

valcha186 >> jj. mrknul jsem na google do mapy..
To je smutná historie...
Tam se pytlačilo odjakživa .. hlavně vzadu od školky... :-)
Rybáři to nechtěli, protože by se musel rybník odbahnit a bez pyrotechnického průzkumu, který byl nad jejich finanční možnosti, by do toho žádný sebevrah s bagrem nevjel...
Svého času to měl chvíli v pronájmu známy dobrodruh Honza K.... dřevo které se hodilo pro katr, tak šlo dolů, Rybník slovil, velké ryby střelil, bílá ryba šla do lesa prasatům na újeď a bylo obhospodařeno... :-)

Nboticar - Profil | Po 4.5.2020 20:00:21

FRANK71 >> Mě to začlo vrtat hlavou, když jsem na revíru Pitkovice před lety mohl chytat na přívlač celý rok a nebyla k tomu výjimka MZe jako na Vltavě 7. A pak mi to trklo, když jsem viděl ty kombinovaný režimy, který neodpovídali logické zarybňovací povinnosti. Ale řešit jsem to začal, až když jsem z veřejně dostupných zdrojů zjistil, co na těchto vodách dělá RS. Je pravda, že vědomě jsem už na takové vodě roky nechytal. Leda tam, kde o tom nevím :D

NMrKos - Profil | Po 4.5.2020 19:44:36

hraji >> napsal jsi: "u nás (v MRS) vydává pobočný spolek na revíry, které jsou vyjmuty ze společného svazového rybolovu, vždy samostatnou povolenku. Jinak to ani nejde. Protože svazová povolenka tě opravňuje k rybolovu jen na revírech uvedených v soupisu a zařazených do svazového rybolovu. "

Obávám se, že se opět pleteš a píšeš zde nepravdy. Navázal bych na to z našeho okolí, abychom nechodili daleko a například revír http://www.mrsbrno.cz/index.php/14-mimopstruhove-re​viry/181-bily-potok-2a

Zde PS již desátým rokem "dočasně" umožňuje chytat na chovném nerevíru jménem Ježový. Nevydává na něj žádné speciální povolenky a chytá si tam kde kdo. https://rybarivb.webnode.cz/reviry-mo/reviry-mimops​truhove/

A jedna MRS podotázka závěrem: jaká na rybníku Ježový platí pravidla a kdo je oprávněn na takovém "nerevíru" kontrolovat rybáře - na základě čeho?

NFRANK71 - Profil | Po 4.5.2020 19:35:13

boticar >> já na ty vody nechodím, akorát jsem celá desetiletí věřil, že jsou to revíry, když to psali RŘ, ani by mě nenapadlo, že je to jinak.🙂

Nboticar - Profil | Po 4.5.2020 19:26:31

FRANK71 >> není to ideální, ale je to jasné. Z pohledu Prahy by to mělo být bez problémů. Když narazíš na blbce, kterej z tebe vyloudí (ukradne) povolenku, tak s tím nic neuděláš. Můžeš leda volat policii, když se s ním nechceš prát. Každopádně jí budeš muset ukázat rybníkáři nebo jím pověřené osobě, protože jinde to oprávnění napsané není. Ale pořád platí ten smluvní vztah a tak to neznamená, že je dobré to porušovat. Kárné řízení je čistě svazová věc a soudní výlohy bych také platit nechtěl. Každopádně je to v řešení a nebál bych se toho. Příští rok asi jednak dostanem k povolence informace o "nerevírech" i jinde v jiných územních svazech a možná nějakej papír navíc a život půjde dál.

Nvalcha186 - Profil | Po 4.5.2020 19:26:09

kakr >> Jednoduché, min. mzda, děleno počtem prac. hodin za měsíc a je to. Krát odchytáno. A zdrav. a sociál. atd.