Upozornění - Povodí Odry

Kategorie: Všeobecné

S ohledem na pandemii COVID - 19 v ČR a opatřením přijatým Vládou ČR a opatřením přijatým vedením státního podniku s ohledem na zajištění bezpečnosti chodu a řízení podniku a jeho významných vodních děl, zejména přehrad a pohyblivých jezů a z důvodu, že Povodí Odry, státní podnik je subjektem kritické infrastruktury sdělujeme, že může docházet k výrazně delším lhůtám při vyřizování žádostí, stanovisek a sdělení, která podnik jako správce povodí a správce vodních toků připravuje.

Děkujeme za pochopení.

Zdroj: https://www.pod.cz/novinky/upozorneni-na-prodlouzeni-lhut-pri-vyrizovani-zadosti.html

MAXXSKATER, 31.3.2020

Diskuse k bleskovce

Žádné zápisy.