Jarní zarybňování revírů Republikové rady ČRS vrcholí - na Orlík, Trnávku a rybník Dolejší směřuje násada ryb

Kategorie: Všeobecné

Výkon rybářského práva není v době platnosti krizových opatření, vyhlášených Vládou ČR k zamezení šíření koronaviru, označovaného jako SARS CoV-2 (COVID-19), omezen (stanovisko Ministerstva zemědělství ze dne 16. 3. 2020). Kromě samozřejmosti striktního dodržování všech opatření přijatých Vládou ČR jako je např. zákaz pohybu a pobytu mimo bydliště, bez ochranných prostředků dýchacích cest, je pak nutným předpokladem, že se rybáři budou chovat rozumným způsobem, tedy že budou mezi sebou zachovávat dostatečný odstup, budou používat desinfekci na ruce atd.

Zdroj: https://www.rybsvaz.cz/beta/index.php/628-jarni-zarybnovani-reviru-republikove-rady-crsvrcholi-na-orlik-trnavku-a-rybnik-dolejsi-smeruje-nasada-ryb

MAXXSKATER, 26.3.2020

Diskuse k bleskovce

Žádné zápisy.