Světový den vody: kudy teče, tam to žije

Kategorie: Všeobecné

Již tuto neděli si připomeneme, proč je nutné vodu chránit a jak spolu souvisí voda a změna klimatu.

To je totiž téma letošního Světového dne vody [1], který připadá každoročně na 22. března.

Naše krajina kvůli masivnímu odvodňování, průmyslovému zemědělství a postupnému zastavování postupně ztrácí schopnost vodu zadržovat. Změny v krajinné struktuře a v rozložení srážek během roku způsobují, že voda rychle odtéká. Důležitá je proto členitost krajiny a její rozmanitost – čím více je v ní mokřadů, tůní, rašelinišť, rybníků, alejí, meandrujících potoků a řek či remízků, tím více vody zadrží.

Zdroj: http://www.ochranaprirody.cz/o-aopk-cr/aopk-cr-informuje/aktuality/svetovy-den-vody-kudy-tece-tam-to-zije/

MAXXSKATER, 21.3.2020

Diskuse k bleskovce

Žádné zápisy.