Společnost AGPI dostala pokutu 200 tisíc korun za únik amoniaku do Milevského potoka a následný úhyn ryb

Kategorie: Všeobecné

Inspektoři z České inspekce životního prostředí (ČIŽP) v Českých Budějovicích uložili pokutu 200 tisíc korun společnosti AGPI, a.s. Ze střediska firmy ACHS Milevsko – Staňkov v Sepekově unikaly látky s vysokým obsahem amoniakálního dusíku do Milevského potoka. Příčinou byla nedostatečná opatření při zacházení se závadnými látkami, čímž firma poškodila životní prostředí a porušila vodní zákon.

Zdroj: http://cizp.cz/Spolecnost-AGPI-dostala-pokutu-200-tisic-korun-za-unik-amoniaku-do-Milevskeho-potoka-a-nasledny-uhyn-ryb.html

MAXXSKATER, 14.1.2020

Diskuse k bleskovce

Žádné zápisy.