ČR více ochrání své přírodní bohatství, vláda dnes schválila tzv. antiinvazní novelu zákona o přírodě a krajině a dalších předpisů

Kategorie: Všeobecné

Novela zákona o ochraně přírody a krajiny na základě evropské legislativy nově specifikuje, jakým způsobem bude stát bojovat s invazními nepůvodními druhy rostlin a živočichů. Ty jsou totiž rizikem pro naše přírodní bohatství, způsobují citelné hospodářské škody a v některých případech ohrožují i lidské zdraví. Na přípravě novely zákona MŽP intenzivně po dva roky spolupracovalo s Ministerstvem zemědělství a jím řízenými organizacemi (Státní veterinární správa, Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský aj.) a s hospodáři v krajině (myslivci, rybáři, lesníci, zahrádkáři), kteří se s invazními druhy setkávají v praxi.

Zdroj: https://www.mzp.cz/cz/news_20200106_vlada-schvalila-novelu-pro-boj-s-invaznimi-druhy

MAXXSKATER, 8.1.2020

Diskuse k bleskovce

Žádné zápisy.