Povodí Moravy: Riziko nedostatku vody trvá i přes dešťové srážky

Kategorie: Všeobecné

Nové Město na Moravě – v Novém Městě na Moravě ve dnech 9. a 10. října 2019 proběhlo v rámci Národního dialogu o vodě 2019 a pod odbornou gescí České vědeckotechnické vodohospodářské společnosti a Svazu vodního hospodářství České republiky hodnocení vodohospodářské bilance, dostupnosti vodních zdrojů a spolehlivosti dodávky pitné vody pro obyvatelstvo v období sucha i dopadů klimatické změny na naše území. Význam Národního dialogu byl podtržen připomenutím 100letého výročí vodohospodářského výzkumu Výzkumným ústavem vodohospodářským v Praze a záštitou udělenou ministrem životního prostředí Richardem Brabcem.

Zdroj: http://www.pmo.cz/cz/media/tiskove-zpravy/povodi-moravy-riziko-nedostatku-vody-trva-i-pres-destove-srazky/

MAXXSKATER, 17.10.2019

Diskuse k bleskovce

Žádné zápisy.