Odstávka plavební komory Praha-Smíchov

Odstávka plavební komory Praha-Smíchov

Kategorie: Všeobecné

Informujeme o opatření obecné povahy 15/2019, kterým Státní plavební správa zastavuje plavební provoz přes plavební komoru Praha-Smíchov na Vltavské vodní cestě, říční km 53,80.

Odstávka proběhne v termínu 7. 10. – 24. 11. 2019.

Během odstávky proběhne plánovaná oprava spárování zdiva plavební komory a oprava uzávěrů obtoků plavební komory za účelem zajištění řádného technického stavu a bezpečného provozu tohoto vodního díla. Ve snaze co nejvíce zmírnit omezení vodní dopravy, byl termín opravy určen mimo hlavní turistickou sezónu, zároveň však tak, aby klimatické podmínky umožnily provedení nutných oprav.

Zdroj: http://www.pvl.cz/pro-media-a-verejnost/aktuality/o​dstavka-plavebni-komory-praha-smichov

MAXXSKATER, 13.10.2019

Diskuse k bleskovce

Žádné zápisy.