MRK.cz - stále na rybách - ryby a rybaření

MRK.cz - Stále na rybách

Jak to bude s Brněnskou přehradou, vypustit a pak zvýšit podíl dravců

Kategorie: Všeobecné

Brno 11. 5. 2009


Vypouštění Brněnské přehrady začne 4. června


Hladina Brněnské přehrady začne klesat 4. června. Rozhodl o tom řídící výbor projektu Čistá Svratka, složený ze zástupců tři hlavních partnerů projektu – města Brna, Jihomoravského kraje a Povodí Moravy. Společným cílem je obnova ekologické rovnováhy v přehradě a zastavení masového množení sinic v letních měsících, jež výrazně omezuje rekreační využití nádrže a turistický ruch v jejím okolí.


„Rozhodnutím o snížení hladiny v přehradě jsme zahájili další etapu jejího čištění. Brňanům se tak letos místo koupání naskytne unikátní pohled na obnažené dno v širokém údolí Svratky. Věřím, že návštěvníci přehrady pochopí, že k navrácení ekologické rovnováhy je tento krok nezbytný,“ řekl náměstek primátora Martin Ander.  


Rozhodnutí řídícího výboru
Řídící výbor projektu rozhodl, že od 4. 6. 2009 bude hladina Brněnské přehrady postupně snižována o zhruba 30 cm denně až na kótu 219 m n. m., což představuje snížení hladiny o dalších 5 m oproti současnému stavu, resp. 10 m pod běžnou výšku hladiny v letních měsících. Důvodem snížení hladiny je obnažení co největší plochy dna – předpokládá se obnažení až 130 hektarů sedimentů. Na obnažené usazeniny budou aplikovány přírodě blízké preparáty (tzv. biopreparáty), které podpoří přirozené procesy mineralizace. Díky mineralizaci budou živiny obsažené v sedimentech vázány do jiných struktur, ze kterých se pak nebudou tak snadno uvolňovat zpět do vodního sloupce, kde se stávají hlavní potravou pro přemnožené sinice.


Snížení hladiny o 10 m na kótu 219 m n.m. je maximální možné z důvodu bezpečnosti samotného vodního díla a biologického zajištění nádrže a toku Svratky pod přehradou. Poprvé za téměř sedmdesátiletou historii přehrady bude hladina takto výrazně snížena. Brňanům se tak od června naskytne unikátní pohled na původní široké údolí Svratky.


Termín zahájení upouštění byl stanoven po dohodě se společností ČEZ, která bude od počátku června provádět generální opravu vodní elektrárny Kníničky. Upouštění tedy bude zahájeno tak, aby nezpůsobilo finanční ztráty provozovateli elektrárny, ani neohrozilo úspěšný průběh ohňostrojného festivalu Ignis Brunensis.Navrácení přirozené rovnováhy
Po snížení hladiny přehrady na kótu 219 m m. n. budou realizována následující opatření, jejichž cílem je podpořit navrácení přirozené rovnováhy do ekosystému přehrady:
Aerace (dodání kyslíku do vodního prostředí) – cílem je podpořit rozklad organických látek v sedimentech a vytvořit tak prostředí, ve kterém dojde k potlačení dominance sinic. Aerační technologie bude v provozu po dobu několika let.
Lokální těžba sedimentů – usazeniny se budou těžit pouze ve 2 lokalitách, a to v zátoce Sokolského koupaliště a v Rokli, neboť právě zde dosahují koncentrace zárodků sinic nejvyšších hodnot.
Aplikace biopreprátů na obnažené sedimenty – cílem je dodání speciálně vybraných mikroorganismů do sedimentů, které se účinně podílejí na urychlení procesu mineralizace a snížení nadbytečných živin ve vodní nádrži.
Úprava rybí obsádky – před opětovným napuštěním nádrže bude rybí obsádka upravena směrem k většímu zastoupení dravých ryb.


Konkrétní načasování jednotlivých opatření bude záviset na výsledcích průběžného monitoringu stavu nádrže a na aktuálních klimatických podmínkách.


Přípravné práce
Přípravné práce na maximální snížení hladiny zahrnovaly v posledních 2 letech především:
Vápnění obnažených sedimentů – za účelem úpravy pH a podpory procesu mineralizace pro lepší účinek následných opatření (např. aplikace biopreparátů).
Snížení rybí obsádky – odlov ryb a jejich přemístění do okolních toků a nádrží tak, aby při snížené hladině nedošlo k masovému úhynu ryb.

Projekt zahrnující výše uvedená opatření na Brněnské přehradě získal v březnu 2009 finanční podporu z evropských fondů ve výši zhruba 160 milionů Kč. Opatření na Brněnské přehradě jsou však jen částí aktivit směřujících k vyčištění povodí Svratky.


Další opatření
Příčinou masového rozvoje sinic jsou totiž dva hlavní aspekty – přísun živin do přehrady z povodí a zásoby živin a inokula sinic přímo v sedimentech nádrže. Proto již několik let všichni partneři projektu financují a podporují další důležitá opatření v ploše povodí:
Výstavba čistíren odpadních vod v obcích – Jihomoravský kraj již několik let pomáhá obcím nad přehradou k získání dotací na dostavbu ČOV. Z 8 obcí nad 2000 obyvatel už nemá čistírnu jen jediná, a i ta ji bude mít dostavěnu do dvou let. Následovat bude výstavba v obcích nad 500 obyvatel. Do výstavby ČOV v obcích nad přehradou byly investovány již miliardy korun.
Omezení znečištění z polí – v povodí Svratky jsou již řadu let postupně realizovány pozemkové úpravy, které mění způsoby zemědělského hospodaření v krajině, snižují erozi i splachy hnojiv do řeky. Pokračuje se také v projektech revitalizace toku.
Kontrola nakládání s odpadními vodami v chatách u přehrady – již druhým rokem kontrolují úředníci stavebního úřadu rekreační objekty na březích přehrady, nakládání se splaškovými vodami se zlepšuje.


Podrobnosti a aktuality o projektu Čistá Svratka najdou občané na internetových stránkách projektu www.cistasvratka.cz nebo na stránkách města Brna www.brno.cz. Komplexní informace získají také na stánku projektu na ekologických veletrzích ENVIBRNO, které se konají ve dnech 26.–28. května 2009 na brněnském výstavišti.


Součástí tiskové zprávy jsou i tři obrázky.
Mgr. Pavel Žára, tiskový mluvčí
Magistrát města Brna
tel.: +420 542 172 162
fax.: +420 542 172 303
e-mail: zara.pavel@brno.cz
Tiskovou zprávu naleznete také na www.brno.cz (Aktuality ► Tiskový servis ►Tiskové zprávy).

 

zero2 - ®, 11.5.2009

Diskuse k bleskovce

N Moravadream - ® Út 12.5.2009 9:26:35
eL >> také si myslím že ty jejich regulace toků řek mají po pár letech opačný význam. Toky se tak rychle zanesou protože z řeky je kanál ve kterym se voda nijak netoči aby se usazeniny opět mohli vymlet. Tim dochází k zanášení toků a ty už následně nikdo nebagruje.. Znám dva úseky ktery po povodni v 97 zregulovali, dřívější hluboké tůně se zanesly a ted je z toho bistřina..
N eL - ® Po 11.5.2009 21:26:28
Nádhera. A ruku v ruce s tím se upravuje koryto do oblíbeného lichoběžníkového tvaru a kácí stromy na břehu, protože ty přece způsobují záplavy... Není nad návrat k ekologické rovnováze Svratky a Brněnské přehrady :D

[ Vstoupit do diskuse - 2 reakcí ]

Co je nového - všeobecné
Akční nabídky
Všechny slevy a akce
akce, rybareniBehr hliníkové vidličky A Banksticks 130 cm

Za 94
Klasické teleskopické hliníkové vidličky se standardním závitem pro našroubování hlásiče nebo rohatinky.

akce, rybareniWoblery Salmo Hornet

Tyto nástrahy jsou úžasné při proti proudném rybaření, jen navíjejte o něco rychleji než je běžné. Také pracují dobře při rybaření po proudu. Jsou skvělé jak pro jezera tak pro nádrže.

Oznámení - obecné
Vložit oznámení

Na toto místo můžete sami vložit své oznámení ostatním čtenářům MRKu.

Kalendář akcí - obecné
Seznam závodů
Výsledky závodů
Všechny výsledky
Doporučujeme prodejnu
Adresář prodejen
Cadoxfishing - RCM Mošnov Cadoxfishing - RCM Mošnov

Mošnov u Ostravy, Obchodně podnikatelský areál Mošnov č.p. 317/60