Rybářský revír Starý Ples

1 foto revíru Rybářský revír Starý Ples
2 foto revíru Rybářský revír Starý Ples
3 foto revíru Rybářský revír Starý Ples
4 foto revíru Rybářský revír Starý Ples
5 foto revíru Rybářský revír Starý Ples

Ceník povolenek

povolenka 1 den/1 osoba na jednom lovném místě500,00 Kč
povolenka 1 den/2 osoby na jednom lovném místě800,00 Kč
obytný automobil/1 den100,00 Kč
doprovázející osoba/den100,00 Kč
Roubená chata pro 4 os./1den600,00 Kč
V CENĚ POVOLENKY JE ZAHRNUTO:
Parkování na parkovišti v areálu, používání WC a sprchy, zapůjčení lodě, u každého lovného místa je samostatná přípojka elektřiny na 230V, pitná voda v areálu k dispozici, Wi-Fi, odvoz odpadů

Typ revíru: stojatá voda, mimopstruhový, soukromý
Rozloha: 6ha
Oblast: východní Čechy

Popis

Rybník Starý Ples je soukromý rybník o rozloze 6 ha, který navazuje na Evropsky významnou lokalitu České republiky CZ0523288 - Stará Metuje o rozloze 21.9187 ha a Ptačí park Josefovské louky. Toto místo je významným ornitologickým stanovištěm pro pozorování především vodního ptactva. Sídlí zde mnoho vzácných druhů vodních ptáků, savců, plazů i obojživelníků.
Na revíru Starý Ples najdete pestrou rybí osádku z různých lokalit České republiky v podobě mnoha forem kapra obecného, dále kapr koi, amur bílý, lín obecný, úhoř říční, mník jednovousý, jeseter ruský, jeseter sibiřský, vyza velká, štika obecná, candát obecný, okoun říční. Z plevelných ryb perlín ostrobřichý a plotice obecná. Na podzim roku 2018 bylo do revíru vysazeno více jak 250 kusů kaprů s váhou od 10 do 20 kg a 150 ks amura bílého, takže zde každý může ulovit nádherné trofejní ryby. Za zmínku stojí i trofejní štiky, candáti a další druhy ryb.
Lovná místa se dělí na místa pro karavany v počtu 8 stanovišť a místa pro rybářské bivaky v počtu 10 stanovišť a 2 stanoviště s roubenou chatou. U každého lovného místa je samostatná přípojka elektřiny na 230 V. Nabízíme parkování v areálu, používání WC a sprchy, zapůjčení lodě, WI-Fi. Součástí areálu je také mlýnský náhon o šířce 6 m, hloubce 2,5 m a délce 3 km, na kterém je také v rámci povolenky možno rybařit. Podél celého náhonu je panenská příroda, kterou ocení nejen vláčkaři. Tento náhon zásobuje rybník průzračnou okysličenou vodou. V našem revíru nemají ryby o vodu nouzi.

Speciální pravidla

Revír CHYŤ a PUSŤ.

RYBÁŘSKÝ ŘÁD PRO SOUKROMÝ REVÍR STARÝ PLES
Každý držitel povolenky pro soukromý revír Starý Ples je povinen se před začátkem rybolovu seznámit s tímto rybářským řádem. Souhlasí s prováděnými kontrolami správcem areálu.
Držitel povolenky loví systémem „chyť a pusť“ na 24 hodin. Chytá se na dva pruty a na každém z nich je možné použít pouze jeden návazec s jednoháčkem – protihrot je povolen.
Hlavní obsádku tvoří kaprovité ryby. V období 16.6. do 31.12. je povolen lov dravců na umělou nástrahu (pouze gumová nástraha s jednoháčkem). Lov dravců na jakoukoli živou nástrahu je přísně zakázán (červi, žížala a podobně).Vláčení na umělou nástrahu je povoleno.
Montáže musejí být průběžné – únikové, to znamená, že olovo při utržení ryby samovolně odpadne a ryba ho netahá za sebou. Feederová a methodmixová krmítka jsou povolena. Montáž však musí být průběžná (úniková). Minimální průměr vlasce na navijáku musí být minimálně 0,28. Lovící může mít na konci i šokový vlasec. Na koncovou montáž je možné použít šňůrku jako návazec.
Lov dravců je přísně zakázán. Zákaz lovu na jakoukoliv živou nástrahu (červi, žížala a podobně). Vláčení na umělou nástrahu je povoleno.
Krmení je povoleno: boilies, peletami, vařeným partiklem a method – mixem.
Označování lovného místa je povoleno pouze tyčovou bójkou. Zakrmování může probíhat buď ze břehu nebo pokud má rybář svůj člun, případně elektrickou zakrmovací lodičku, může zakrmovat i těmito způsoby, ale pouze v jeho lovném sektoru. Nesmí rušit ostatní rybáře při lovu! Pozor je přísně zakázáno vyvážet těmito způsoby nástrahu!
Samotný lov z lodi je zakázán.
Loď lze použít pouze v případě, kdy zdolávaná ryba zůstane ve vázce.
Při zacházení s úlovky (např. focení) se vyžaduje maximální opatrnost. Ulovená ryba se musí vyháčkovat pouze na mokré podložce, musí být polévána vodou a v případě zranění je rybář povinen toto zranění ošetřit dezinfekcí. Při navrácení ryby do vody, je nutno s ní zacházet co nejšetrněji, aby nedošlo k jejímu poškození.
Vyžadujeme používání komerčně vyráběných podložek pod ryby vaničkového typu o velikosti alespoň 50×110 cm a podběráku s rameny šíře minimálně 100 cm.
Přísný zákaz uchovávání ulovených ryb ve vezírcích, sacích a podobně.
Není dovoleno používat spalovací motory jako pohon lodí.
Bivakování na břehu rybníka je povoleno na vyhrazených místech.
Vašeho pejska si můžete vzít s sebou, ale je vaší povinností, dohlédnout na to, aby se netoulal po areálu a neobtěžoval ostatní rybáře.
Pokud se hodláte vzdálit od svých prutů natolik, že nebudete schopni reagovat na záběr, nenechávejte pruty nahozené.
Každý návštěvník je povinen udržovat pořádek, nerušit svým jednáním a chováním ostatní, dodržovat noční klid. Po ukončení rybolovu zanechat lovné místo a prostor v naprosté čistotě.
Je zakázáno jakýmkoli způsobem poškozovat místní flóru a faunu.
Při porušení jakéhokoli pravidla nebo zákazu, bude rybář vykázán z areálu revíru Starý Ples bez nároku na vrácení uhrazených peněžních prostředků. V budoucnu již nebude mít možnost revír Starý Ples navštívit.
Pokud za rybářem přijede v průběhu rybaření návštěva, musí být předem nahlášena u správce revíru. Návštěva musí ponechat vůz na vyhrazeném parkovišti.
Provozovatel nenese zodpovědnost za zničení nebo zcizení vašeho majetku. Každý návštěvník areálu zodpovídá za své věci. Ty je povinen zabezpečit tak, aby nemohlo dojít k jejich odcizení, včetně věcí uložených v zaparkovaném vozidle.
Provozovatel nenese odpovědnost za škody na zdraví návštěvníků areálu, které si způsobili vlastní neopatrností, přeceněním svých schopností, fyzických možností, či porušením tohoto řádu. Provozovatel nezodpovídá za škody způsobené přírodními živly, a to na majetku i na zdraví.
Koupání v areálu pouze na vlastní nebezpečí.
Zákaz odjezdu z areálu po 20. hodině!
Případná změna rybářského řádu je vyhrazena. „Co není povoleno, je zakázáno.“

Běžné druhy ryb

Na revíru Starý Ples najdete pestrou rybí osádku z různých lokalit České republiky v podobě mnoha forem kapra obecného, dále kapr koi, amur bílý, lín obecný, úhoř říční, mník jednovousý, jeseter ruský, jeseter sibiřský, vyza velká, štika obecná, candát obecný, okoun říční. Z plevelných ryb perlín ostrobřichý a plotice obecná. Na podzim roku 2018 bylo do revíru vysazeno více jak 250 kusů kaprů a v roce 2019 dalších 100 ks kaprů s váhou od 10 do 20 kg a 150 ks amura bílého, takže zde každý může ulovit nádherné trofejní ryby. Za zmínku stojí i trofejní štiky, candáti a další druhy ryb.

Komentář

Správce areálu Tomáš Merkl telefonní kontakt: 724 119 508 INFORMCE K OBJEDNÁVKÁM)

Porybný Zdeněk Vaníček telefonní kontakt: 725 323 576

Areál v provozu březen až listopad.
Pondělí – Pátek 09:00 – 16:00 hodin
Email: info@narybynaples.cz

www.narybynaples.cz

Promo video:
https://www.youtube.com/watch?v=XHII5v5kl2M&t=23s

 
Mekii, 25.3.2019