Při řešení havárie v Bečvě se ukázala nedostatečnost vodního zákona, uvedl ombudsman

NMrknato - Profil | Út 22.6.2021 18:07:51

Vodní zákon je pasé. Co rybářský?

§12 rybářského zákona :
(11) Za škodu způsobenou na rybí obsádce v rybářském revíru nebo na rybníku nebo ve zvláštních rybochovných zařízeních odpovídá osoba, která ji způsobila. K vymáhání škody je oprávněn uživatel rybářského revíru nebo rybníkář.

(12) Vlastník, popřípadě uživatel pozemku zaplaveného při povodni není oprávněn na tomto pozemku lovit ryby a nesmí činit opatření, jímž by rybám zabránil vrátit se do rybářského revíru. Jestliže uživatel rybářského revíru neučinil do 7 dnů po opadnutí vody opatření k záchraně takovýchto ryb, je vlastník, popřípadě uživatel pozemku, na kterém voda zůstala, oprávněn si tyto ryby ponechat. Uživatel rybářského revíru je povinen uhynulé ryby ze zaplaveného pozemku neprodleně odstranit.

Nebyla povodeň ... Nedostatečný je v tomto i rybářský zákon.....Stát to nevyšetřil, tak to bude platit a všem.... Zatím můžeme zestátnit Babiše, Řebíčka, Mynáře, Nejedlého, Klause se Zemanem.... A kdypak se stát podívá na čilimníky, jako to válej podle zákona 99/2004?????? Koho a kdy krom pytláků žalovali? Já bych to za svaz vzal........ je to zlatej důl.